Ny søgning

Opret en jobagent og få nye jobannoncer direkte i din indbakke

Sygeplejerske med tværgående funktion mellem Team for Lindrende Behandling og Medicinsk Sengeafsnit M5, Thisted

Brænder du for et arbejde, hvor den holistiske patienttilgang er i højsædet? Hvor patientens og dennes families symptomer og udfordringer er i fokus? Har du lyst til at udvikle og styrke det palliative tilbud for borgerne i vores område, og er du en stærk formidler og underviser?

Så håber vi, at du vil være en del af et tæt samarbejde mellem Team for Lindrende Behandling og Medicinsk Sengeafsnit M5, hvor vi værdsætter det tværfaglige samarbejde og har fokus på gode patientforløb.

Stillingen er på 37 timer ugentligt, fordelt på 49% i Team for Lindrende Behandling og 51 % i sengeafsnittet. Du skal forvente weekendvagter hver 6. weekend.

Om Team for Lindrende Behandling
Team for Lindrende Behandling (TLB) har til huse på Aalborg Universitetshospital, Thisted, men er organisatorisk hjemmehørende under Onkologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital.

Vi dækker et optageområde på knap 100.000 nordjyder, og er det specialiserede palliative tilbud for borgerne i Thisted og Morsø Kommuner samt den sydlige del af Jammerbugt Kommune. Vi har ca. 60-70 samtidige patientforløb. Ca. 90% af patienterne har en cancerdiagnose, mens øvrige ca. 10% har en terminal medicinsk sygdom.

TLB yder specialiseret palliation og arbejder overordnet på at udvikle, implementere og udføre en helhedsorienteret palliativ indsats til mennesker med livstruende sygdom og en kompleks symptombyrde - og deres pårørende. Derfor består vores opgave i at lindre lidelse indenfor såvel det fysiske, psykiske, sociale og eksistentielle domæne.

TLB tæller 2,5 sygeplejerske, en læge, en psykolog samt fast tilknyttet fysioterapeut og socialrådgiver. TLB har alene ambulant funktion, der er ikke tilknyttet et sengeafsnit. Imidlertid har Medicinsk Sengeafsnit M5 fire senge, hvortil TLB’s patienter har fortrinsret.

TLB arbejder sammen med de to øvrige teams under Aalborg Universitetshospital placeret i Aalborg og Farsø, ligesom der er samarbejde med de regionale hospices i Region Nordjylland og Region Midtjylland. Dertil er der tæt samarbejde med husets øvrige afdelinger, de praktiserende læger og hjemmesygeplejen.

Om M5
Afsnittet har 16 senge i M5, hvoraf de fire er dedikeret til palliation, og de 11 er dedikeret til neurorehabilitering. Derudover har vi plads til en medicinsk patient.
Afsnittet er opdelt i to teams.

I team 1 modtager vi patienter til neurorehabilitering på hovedfunktionsniveau, som kendetegnes ved patienter med hjerneskade af begrænset (let til moderat) kompleksitet. Du bliver en del af et tværfagligt team, der tæller læger, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, fysioterapeuter, ergoterapeuter, logopæd, socialrådgiver, neuropsykolog samt diætist.

Team 2 er for uhelbredeligt syge med behov for en palliativ indsats. Patienterne indlægges i meget forskellige perioder af deres forløb, hvorfor afsnittet rummer mange forskellige aspekter, lige fra behandling til omsorg for det døende menneske.
Fokus er behandling og symptomlindring, så det bliver muligt for patient og pårørende at leve det liv som er tilbage med tanke på den enkeltes forståelse af livskvalitet.
Fælles for de to teams er, at hele personalegruppen ønsker at udvikle og lære sammen for at kunne udnytte vores potentiale bedst muligt.

Vi søger en sygeplejerske, som
 • har lyst til at være med til at udvikle de nye tværgående funktioner.
 • udfører ansvarlig og god klinisk sygepleje i det tværfaglige team og i sengeafsnittet.
 • selvstændigt evner at planlægge og varetage konsulationsarbejde i forbindelse med opfølgning af patienterne.
 • er fagligt engageret og bidrager til udvikling.
 • brænder for at skabe det gode patientforløb.

Vi tilbyder
 • grundig oplæring og indføring i teamets arbejdsopgaver – ugentlige konferencer og månedlig undervisning internt i teamet.
 • oplæring i afsnittets specialer og mentorordning.
 • kollegaer med stor erfaring, høj faglig kompetence og stort engagement.
 • mulighed for faglig udvikling, både inden for den grundlæggende og den komplekse sygepleje.
 • en selvstændig og afvekslende hverdag.
 • fokus på et godt arbejdsmiljø.

Ansøgningsfrist, samtaler og tiltrædelse
 • Ansøgningsfrist: d. 20. august 2024
 • Ansættelsessamtaler forventes afholdt d. 26. august 2024
 • Tiltrædelse 1. oktober eller efter aftale.

Vil du vide mere
Har du lyst til at besøge Team for Lindrende Behandling og M5 eller høre mere om os, så er du velkommen til at kontakte:

Team for Lindrende Behandling:
Klinisk afsnitskoordinator Anne Kirk på telefon 97650742 eller på mail: anne.kirk@rn.dk

Chefsygeplejerske Hanne Hartmann, Onkologisk Afdeling på telefon 51160863 eller på mail: hanne.hartmann@rn.dk

Sengeafsnit M5:
Ledende oversygeplejerske Henriette Skovbo på telefon 97650861 eller mail hesk@rn.dk

Om Region Nordjylland
Vi er ca. 15.000 meget forskellige medarbejdere, der hver dag leverer velfærd til omkring 590.000 nordjyder inden for sundhed, regional udvikling og det specialiserede socialområde. Vi opfordrer alle kvalificerede til at søge jobbet - uanset etnisk baggrund, køn, seksuel orientering, handicap, religion eller alder. Læs mere om os på www.rn.dk.


Arbejdstid: Dag, Aften, Nat, Weekend

Fuldtid


Ansøg her

Retur til søgning