Ny søgning

Opret en jobagent og få nye jobannoncer direkte i din indbakke

GENOPSLAG - Specialeansvarlig sygeplejerske indenfor selvmordsforebyggelse, Voksenpsykiatrisk Ambulatorium, Dronning Ingrids Hospital, Nuuk, Grønland (24-363)

Har du lyst til at blive en del af en spændende arbejdsplads og varetage individuelle samtaleterapeutiske forløb indenfor selvmordsforebyggelse i samarbejde med en kompetent tværfaglig personalegruppe? Så er det måske dig vi leder efter.

Vi søger lige nu en specialeansvarlig sygeplejerske til besættelse af en fuldtidsstilling på Voksenpsykiatrisk Ambulatorium med ansættelse pr. 1. september 2024 eller snarest derefter. Hvis ansøger har erfaring fra voksenpsykiatrien, kan muligheden for et vikariat af minimum 6 måneders varighed drøftes.

Voksenpsykiatrisk Ambulatorium

På Psykiatrisk Ambulatorie varetages udredning, undersøgelser, kontrol og behandling af voksne med psykiatriske lidelser samt udredning af patienter, hvor der er mistanke herom. Ambulatoriet modtager befolkningen fra hele Grønland, hvorfor du kommer til at varetage ambulante behandlingsforløb med både fysisk fremmødte patienter og patienter som deltager i konsultationer via tele-løsninger (Microsoft Teams eller Puisa). I psykiatrisk voksen regi varetages forskellige pakkeforløb hhv. angst, depression og selvmordsforebyggelse. I de selvmordsforebyggende forløb, som denne stilling er målrettet, tilbydes patienterne 6-8 samtaler og forløbet tilrettelægges indenfor rammerne at CAMS-metoden (Collaborative Assessment and Management of Suicidality), som du vil blive grundigt oplært i ifm. din ansættelse.

Ledelse og opbygning af Psykiatrisk Område

Det psykiatriske område ledes overordnet af en ledende overlæge og oversygeplejerske. Udover den ambulante psykolog- og speciallægefunktion består Psykiatrisk Område af en sengeafdeling med plads til 12 patienter, en psykiatrisk terapi, distriktspsykiatri, socialrådgiverfunktion og et børne- og ungeambulatorie. I området er der også ansat tolke, patientkoordinatorer og lægesekretærer. Du vil i det daglige være en del af en psykolog/behandler gruppe, som er normeret til 2 specialeansvarlige sygeplejersker (1 på B&U området og 1 på voksen området), 6 psykologer; 3 psykologer tilknyttet voksenpsykiatrien og 3 psykologer tilknyttet børne- og ungepsykiatrien.

Kvalifikationer:
 • Uddannet og autoriseret sygeplejerske med psykiatrisk erfaring
 • Gerne med special- eller kognitiv adfærdsterapeutisk uddannelse 
 • Erfaring med eller interesse for selvmordsforebyggende behandling
 • Erfaring med støttende, vejledende og/eller terapeutiske samtaler 
 • Evne til at skabe tryghed og tillid i det patientrelaterede arbejde
 • Overblik og evne til at arbejde selvstændigt og struktureret
 • Lyst og evne til at indgå i et tværfagligt samarbejde
 • Dobbeltsproget (grønlandsk & dansk) er en fordel
 • Trives med faglige udfordringer og har øje for udviklingspotentialer
 • Systematisk og med flair for IT/digitale platforme


Supervision, kompetenceudvikling og tværfagligt samarbejde

På Psykiatrisk Ambulatorie vægter vi trivsel, udvikling og faglig sparring højt, hvorfor alle behandlere tilbydes ugentlig gruppesupervision. Ligeledes tilbydes det selvmordsforebyggende team på voksenområdet CAMS-supervision. Yderligere er der mulighed for at ansøge om midler til kurser og kompetenceudvikling. For at sikre kvaliteten af patientbehandlingen og styrke et helhedsorienteret fokus, er der i hverdagen et tæt samarbejde med overlægerne, ligesom der afholdes læge- og psykologkonference 1 gang ugentligt.

Vi tilbyder:
 • Attraktive arbejdsvilkår uden vagter
 • God intro- og kompetenceudviklingsplan
 • Faste supervisionsaftaler
 • Vægt på det tværfaglige samarbejde
 • Et godt arbejdsmiljø med trivsel for øje
 • En selvstændig funktion med tilrettelæggelse af egne patientforløb


Det Grønlandske Sundhedsvæsen – Bredde, udfordring og faglig stolthed

Det Grønlandske Sundhedsvæsen hører under Departementet for Sundhed, og er organiseret i 5 regioner, 8 kliniske områder, Landstandplejen, Det Grønlandske Patienthjem og sundhedsvæsenets Driftsområde.
Søger du faglige udfordringer, er du nysgerrig og kan du lide at arbejde bredt, så er et job i Det Grønlandske Sundhedsvæsen noget for dig.

Du kan læse mere om Det Grønlandske Sundhedsvæsen på www.gjob.gl

I Grønland er der rig mulighed for at leve et aktivt fritidsliv. Om sommeren er vandring, hvalsafari, jagt, fiskeri og sejlture oplagte aktiviteter. Vinteren byder på nordlys og masser af skiløb og hvis du bor nord for polarcirklen, kan du køre på hundeslæde. I de større byer findes der masser af kulturliv med sportsklubber, kunstudstillinger, koncerter, cafeer og restauranter.

Du kan læse mere om den region jobbet er placeret i på www.peqqik.gl

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.'

Kandidater, der besidder supplerende kvalifikationer udover de i ovenstående specificerede, såsom relevante diplom- eller masterniveauer, kan være berettiget til yderligere honorering i henhold til gældende overenskomst og virksomhedens retningslinjer.

Sygeplejerske: ansættelsen er betinget af at du kan fremvise gyldig autorisation - søg via www.nun.gl

Bolig

Der anvises bolig efter de i Det Grønlandske Sundhedsvæsen til enhver tid gældende regler.

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format via https://gjob.dk/sog-job/?page=details&VID=24-363

Startdato: D. 1. september 2024
Ansøgningsfrist: D. 31. juli 2024
Ansættelsessamtaler afholdes løbende

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes ved ledende Psykolog Gro Stoltze Katborg tlf. (+299) 580211, e-mail: grka@peqqik.gl eller hos oversygeplejerske, Helle Mougaard Frederiksen på tlf. (+299) 34 48 12, e-mail: hemf@peqqik.gl

Telefonisk kontakt efter kl. 8:00 grønlandsk tid og kl. 11:00 dansk tid.

Fuldtid


Ansøg her

Retur til søgning