Ny søgning

Opret en jobagent og få nye jobannoncer direkte i din indbakke

Projektsygeplejerske til Klinisk Forskningsenhed, Afdeling for Kræftbehandling, Aalborg Universitetshospital

Har du lyst til at arbejde i en aktiv og dynamisk Klinisk Forskningsenhed, så er stillingen som projektsygeplejerske måske lige netop noget for dig.

Vi har mange opgaver og søger derfor en nye kollega. Mange nye lægemiddelforsøg skal i gang, så vores patienter har mulighed for at deltage i videnskabelige undersøgelser (protokoller), enten foranstaltet af læger i samarbejdende nationale grupper eller af lægemiddelindustrien.

Ønsker du at arbejde med håndtering af kliniske lægemiddelforsøg og kliniske kræftforskningsprojekter, være ressourceperson for patienter, læger og sygeplejersker som medvirker i kliniske forsøg, sikre overholdelse af gældende lovkrav og etiske aspekter, samt være en del af et erfarent team - så er stillingen som projektsygeplejerske i vores Kliniske Forskningsenhed (KFE) måske noget for dig.

Med tiltrædelse 01.10.2024 eller efter aftale søger vi 1 projektsygeplejersker på 37 timer til KFE i Afdelingen for Kræftbehandling, Aalborg Universitetshospital.

Du kommer til at arbejde i tværgående stilling mellem KFE og sengeafsnit D1/D3 på Afdeling for kræftbehandling. Din primære ansættelse vil være i KFE. Weekendvagt (fredag, lørdag og søndag) hver 4. uge på sengeafsnit D1/D3. Introduktion til arbejdet i sengeafsnittet vil blive individuelt planlagt alt efter erfaring og kompetencer.

KFE består aktuelt af en ledende projektsygeplejerske, 10 projektsygeplejersker og 2 forskningssekretærer. Den ledende projektsygeplejerske varetager den daglige ledelse. Den forskningsansvarlige overlæge har det medicinske ansvar for KFE.
KFE er en naturlig del af Afdeling for Kræftbehandling og arbejder tæt sammen med afdelingens personale om patienter, som deltager i kliniske forsøg.

Vi tilbyder
 • en spændende og dynamisk arbejdsplads med arbejdsindhold som kontinuerligt udvikles
 • oplæring, vejledning og tæt samarbejde i en tværfaglig kollegagruppe
 • et arbejde med mange berøringsflader i og uden for afdelingen
 • arbejde med hovedvægt på planlægning og gennemførelse af kliniske lægemiddelforsøg
 • uddannelse i GCP via Lægemiddelindustriforeningen
 • tovholderfunktioner samt koordinerende og administrative opgaver
 • udvikling, formidling og undervisning i relation til forskningsprojekter

Vi søger en kollega, der
 • har autorisation som sygeplejerske
 • har erfaring inden for onkologi/hæmatologi og/eller erfaring med Good Clinical Practice og protokol-arbejde
 • evt. har erfaring fra medicinalindustrien
 • evner formidling og undervisning – både skriftligt og mundtligt
 • er god til at skabe overblik og har erfaring med at arbejde med logistiske udfordringer
 • har gode engelskkundskaber
 • er fortrolig med IT på brugerniveau og har erfaring med Office-pakken
 • arbejder selvstændigt og kan tage beslutninger, er fleksibel og god til tværfagligt samarbejde
 • har gå-på-mod og lyst til nye udfordringer
 • er indstillet på, at arbejdsdagen kan være varierende i forhold til travlhed

Projektsygeplejersker i KFE varetager primært administrative, koordinerende og pædagogiske opgaver i forbindelse med planlægning og gennemførelse af sundhedsfaglige forskningsprojekter, overvejende kliniske lægemiddelforsøg. Dette sker i tæt samarbejde med medicinsk ansvarlige overlæge, protokolansvarlige læger, øvrigt sundhedspersonale i Afdeling for Kræftbehandling og andre afdelinger på hospitalet, forsøgets Sponsor/CRO, myndigheder og lægemiddelindustrien. Projektsygeplejersker indtaster data i udvalgte kliniske kvalitetsdatabaser.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.

Interesserede ansøgere kan søge nærmere oplysninger om KFE via http://www.aalborguh.rn.dk/Forskning/Forskningsomraader/Specialer/Onkologi/Klinisk-Forskningsenhed-(KFE)

Det er muligt at få tilsendt en funktionsbeskrivelse ved at kontakte KFE’s sekretariat på tlf.: 4018 3022 eller l.corfixen@rn.dk

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende projektsygeplejerske Lone Rosborg på tlf.: 9766 1287 eller mobil 26547030.

Ansøgningsfrist: 08.08.2024 inden kl. 12

Vi forventer at afholde samtaler 13.08.2024 eller efter aftale

På Aalborg Universitetshospital er det besluttet, at sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter ansættes på afdelingsniveau frem for afsnitsniveau. Intentionen med ændringen er blandt andet at understøtte kvalitet, kontinuitet og sammenhæng i patientforløbene inden for specialerne samt medvirken til at øge og styrke de sygeplejefaglige kompetencer inden for specialet.
Arbejdstidens placering kan ændres med 4 ugers varsel, jævnfør det overenskomstmæssige varsel for ændring af vagtplaner.

Om Region Nordjylland
Vi er ca. 15.000 meget forskellige medarbejdere, der hver dag leverer velfærd til omkring 590.000 nordjyder inden for sundhed, regional udvikling og det specialiserede socialområde. Vi opfordrer alle kvalificerede til at søge jobbet - uanset etnisk baggrund, køn, seksuel orientering, handicap, religion eller alder. Læs mere om os på www.rn.dk.


Arbejdstid: Dag

Fuldtid


Ansøg her

Retur til søgning