Ny søgning

Opret en jobagent og få nye jobannoncer direkte i din indbakke

Sygeplejersker til faste stillinger - Akuttilbud Aalborg

Vi opruster på sygeplejefaglige kompetencer for at imødekomme den stigende kompleksitet i Akuttilbuddets målgruppe. Derfor søger vi fagligt velfunderede, samarbejdsorienterede og ambitiøse sygeplejersker.

I Senior og Omsorg er det vores kerneopgave at fremme menneskers mulighed for at leve et uafhængigt liv gennem udvikling, støtte og omsorg. Vores vision er at skabe fremtidens velfærd præget af værdierne; nærvær, ansvarlighed og respekt. I Aalborg Kommune vil vi være blandt de bedste til at passe borgerne – både nu og i fremtiden. Vi arbejder derfor proaktivt og dynamisk med at udvikle kerneopgaverne. 

På Akuttilbud Aalborg arbejder vi efter den Nationale Kvalitetsstandard for Kommunale Akutfunktioner, og vi tilpasser os løbende udviklingen i Det Nære Sundhedsvæsen og Vision 2023 - Vi udvikler livskvalitet sammen. 

Vi oplever en rivende udvikling, hvor stadig flere og komplekse opgaver skal løses i tæt samarbejde med borgeren og borgerens pårørende og sammen med Aalborg Universitetshospital og de praktiserende læger. Som sygeplejerske på Akuttilbud Aalborg bliver du blandt andet oplært i vores akut udekørende funktion, som omfatter muligheden for at køre ud til borger i eget hjem og udføre akut sygepleje i tæt samarbejde med de praktiserende læger.

Akuttilbud Aalborg yder sygeplejefaglig udredning, behandling, rehabilitering og pleje døgnet rundt på 23 akutpladser. Akuttilbud Aalborgs målgruppe er patienter med somatisk sygdom, som ikke har indlæggelseskrævende behov for observation/pleje og eller behandling, f.eks.:

 • Lægehenviste patienter, med akutopstået eller forværring af kendt sygdom med behov for observation, pleje og/eller behandling, men uden behov for sygehusindlæggelse
 • Lægehenviste patienter, der efter udskrivelse fra sygehus fortsat har komplekse pleje- og/eller behandlingsbehov, der kræver særlige sygeplejefaglige kompetencer, som er til stede i akutfunktionen

På Akuttilbud Aalborg har vi et tæt samarbejde med geriatriske speciallæger og APN-sygeplejersker. I efteråret 2024 udvider vi dette samarbejde, og på udvalgte pladser vil der være daglig lægefagligt tilsyn og et styrket fokus på kvaliteten af den geriatriske og sub-akutte sygepleje, behandling og pleje. Vi bliver også uddannelsessted for geriatriske læger i deres hoveduddannelsesforløb. 

Vi søger derfor fagligt stærke, engagerede og gerne erfarne sygeplejersker, som både er velfunderet i det geriatriske eller sub-akutte/akutte speciale og samtidig er udviklings- og samarbejdsorienteret.

Vil du være med til at præge udviklingen og løfte en sygeplejefaglig vigtig opgave for de sub-akutte/akutte, komplekse og multisyge borgere i Aalborg Kommune? Så er det netop dig, vi mangler!

Lidt om stillingen:

 • Stillingen er fortrinsvist i dagvagt med enkelte aftenvagter, samt weekend hver 3. uge
 • Stillingen er på 37 timer/ugentligt, andet timetal kan aftales
 • Forventet tiltrædelse: Pr. 1. september eller 1. oktober 2024
 • Det er et krav, at du har et gyldigt kørekort 

Dine kvalifikationer:

 • Vi forventer, at du er fagligt velfunderet, gerne indenfor det geriatriske eller sub-akutte/akutte speciale og kan arbejde selvstændigt
 • Vi lægger vægt på, at du gerne vil bidrage til faglig udvikling og et lærende arbejdsmiljø, og at du i din tilgang til borgerne, pårørende, kolleger og samarbejdspartnere er samarbejdsorienteret, anerkende og konstruktiv
 • Du skal kunne arbejde rehabiliterende og med et fokus på at understøtte patientens mestringsevne
 • Du skal kunne arbejde med en bred patientgruppe og kunne se ressourcerne i den enkelte
 • Du skal kunne medvirke til at bevare et godt arbejdsmiljø til gavn for patienterne, kollegaerne og samarbejdspartnerne

Vi tilbyder: 

 • Et fast introduktions program for nyansatte, som indeholder 7 obligatoriske fagmoduler. Disse tilbydes i et årshjul
 • Lokal oplæring/introduktion på 3 uger – hvor du vil blive tilknyttet 2 mentorer på Akuttilbud Aalborg. Herefter individuel opfølgning med ekstra fokus på det du har behov for
 • En spændende og dynamisk arbejdsplads med fagligt kompetente kollegaer
 • En arbejdsplads, hvor vi arbejder med at styrke vores kvalitetsarbejde og sætter arbejdsmiljøet højt
 • Tæt samarbejde med geriatriske læger og APN-sygeplejersker
 • Medindflydelse og medansvar
 • Tilgængelig, fleksibel og lydhør ledelse
 • En arbejdsplads med både HUMOR og faglighed 

Se mere om Akuttilbud Aalborg i vores video her 

Arbejdsstedets adresse:  
Annebergvej 73, 9000 Aalborg

Vil du vide mere?
Du er velkommen til at komme forbi og få en snak og se arbejdspladsen, inden du søger stillingen. For yderligere oplysninger er du meget velkommen til at kontakte leder Mette Bang Nielsen mobil 2924 7340 eller assisterende leder Kia Christensen mobil 2025 6930. 

Ansøgningsfrist: Kan du starte den 1. september 2024 er ansøgningsfristen den 28 juli 2024, kan du starte den 1. oktober 2024 er fristen den 25. august 2024. 

Vi afholder ansættelsessamtaler løbende, da vi ansætter til den 1. september 2024 og den 1. oktober 2024. 

Løn- og ansættelsesvilkår
Efter gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Forud for endelig ansættelse skal der foreligge en straffeattest og indhentes referencer.

Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen "Send ansøgning" og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

I Aalborg Kommune tror vi på, at mangfoldighed skaber værdi, og vi bruger det potentiale, der ligger i forskelligheden til at løse vores kerneopgave endnu bedre. Vi behandler alle vores medarbejdere ligeværdigt, og opfordrer alle til at søge stillingen – uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold. 

Vores arbejdsplads – kom med på en fantastisk rejse  
Som medarbejder i Aalborg Kommune bliver du en del af et stærkt fællesskab, der tæller 16.000 kollegaer og som hver dag udvikler sig sammen for at skabe de bedste resultater for borgere, virksomheder og foreninger.    

Vores kommune – i rivende udvikling  
Aalborg vokser hvert år med flere end 1000 nye indbyggere og takket være et handlekraftigt fællesskab, der gør tingene sammen, er der de sidste årtier blevet skabt tusinder af nye arbejds- og studiepladser samt et rigt kultur- og fritidsliv.  Fuldtid


Ansøg her

Retur til søgning