Ny søgning

Opret en jobagent og få nye jobannoncer direkte i din indbakke

Dygtig Forløbskoordinator for Kræftforløb til Forløbskoordineringen, Dronning Ingrids Hospital, Nuuk, Grønland (24-353)

Kom og gør en forskel på kræftområdet i denne nyoprettede stilling.

Vi søger en selvstændig og udviklingsorienteret sundhedsfaglig profil med flere års relevant erhvervserfaring, ansøgninger imødekommes også fra administrative profiler med solid erhvervserfaring indenfor det grønlandske sundhedsvæsen.

Arbejdet som Forløbskoordinator for Kræftforløb er kendetegnet ved at skulle sikre kræftpatienter så gode overgange som muligt mellem de forskellige involverede områder/afdelinger, både indenfor det grønlandske sundhedsvæsenet, og i forhold til de dele af det danske sundhedsvæsen som der er etableret løbende samarbejde med. Som følge af denne tværfaglige tilgang i opgaveløsningen refererer stillingen til Stabschefen i Forløbskoordineringen, og Stabschefen tilvejebringer den nødvendige sundhedsfaglige sparring fra andre dele af sundhedsvæsenet. På sigt vil man i stillingen skulle arbejde med samtlige typer kræftforløb som borgere i Grønland får behandling indenfor.

Fokus vil være:
 • Øge patientsikkerheden, herunder sikre lige adgang til kræftbehandling og udbytte heraf
 • Optimere koordineringen ud fra mantraet ”patienten i fokus” – herunder at give kræftpatienter et fast kontaktpunkt for deres kræftforløb
 • Sikre glatte og smidige forløb uden unødvendig forsinkelser
 • Øge sikkerheden og gennemsigtigheden omkring udredning, behandling og kontrol
 • Periodisk vil man, i et samspil med Stabslederen/kollegaer, skulle udarbejde oplæg om udviklingspotentialer/udfordringer på kræftområdet (i et forløbsperspektiv), tilpasset relevante ledelsesgrupper, styregrupper, arbejdsgrupper m.m.


Vi tilbyder:
 • En arbejdsplads af stor betydning for alle borgere i landet
 • En stilling som er kendetegnet ved at den er nyoprettet, med en forventning om at man påtager sig et medansvar omkring at definere stillingens indhold nærmere
 • Afvekslende arbejdsdage med mange grænseflader til kollegaer i flere dele af Det Grønlandske Sundhedsvæsen og til samarbejdspartnere i det Danske Sundhedsvæsen
 • Tæt sparring med Forløbsløbskoordineringens samlede ledelse, og god mulighed for løbende sparring med ledere/nøglemedarbejdere fra andre områder omkring sundhedsfaglige problemstillinger og udvikling - hvilket både vil finde sted indenfor formelle rammer og via uformelle samarbejdsrelationer


Vi søger dig:
 • Som kan arbejde systematisk, detailorienteret og samtidig tænke i helheder
 • Som har en opsøgende, spørgende og dialog-baseret tilgang til dit arbejde
 • Er stabil, fleksibel og omstillingsparat
 • Du har en Sundhedsfaglig profil, evt. med en overbygning, med erhvervserfaring. Hvis din baggrund er administrativ forventer vi at du har en solid erfaring indenfor Det Grønlandske Sundhedsvæsen
 • Erfaring på kræftområdet vil være en stor fordel
 • Du har kendskab til Det Grønlandske Sundhedsvæsen, dette er dog ikke et krav
 • Gerne er fortrolig med at arbejde i et EPJ-system, gerne COSMIC
 • Det er en fordel hvis du har kendskab til Grønland og den grønlandske infrastruktur, men ikke et krav
 • Det er en fordel hvis du er dobbeltsproget grønlandsk/dansk, men ikke et krav
 • Du har stor kendskab til IT og Office-pakken


Om os:
 • Forløbskoordineringen er en faglig bred arbejdsplads, hvor vi arbejder med samtlige medicinske og kirurgiske specialer
 • Forløbskoordineringen udgør en Stabsfunktion i Det Grønlandske Sundhedsvæsen, og udgør således en service- og koordinerende funktion for ikke mindst det Kirurgiske- og Medicinske Område
 • Forløbskoordineringen består af tre afdelinger – Patient- og Rejsekoordineringen, det Kliniske Sekretariat og Patienthotellet. Denne stilling refererer i lighed med en AC-fuldmægtig til Stabschefen


Det Grønlandske Sundhedsvæsen – Bredde, udfordring og faglig stolthed

Det Grønlandske Sundhedsvæsen hører under Departementet for Sundhed, og er organiseret i 5 regioner, 8 kliniske områder, Landstandplejen, Det Grønlandske Patienthjem og sundhedsvæsenets Driftsområde.

Søger du faglige udfordringer, er du nysgerrig og kan du lide at arbejde bredt, så er et job i Det Grønlandske Sundhedsvæsen noget for dig.

Du kan læse mere om Det Grønlandske Sundhedsvæsen på www.gjob.gl

I Grønland er der rig mulighed for at leve et aktivt fritidsliv. Om sommeren er vandring, hvalsafari, jagt, fiskeri og sejlture oplagte aktiviteter. Vinteren byder på nordlys og masser af skiløb og hvis du bor nord for polarcirklen, kan du køre på hundeslæde. I de større byer findes der masser af kulturliv med sportsklubber, kunstudstillinger, koncerter, cafeer og restauranter. Du kan læse mere om den region jobbet er placeret i på www.peqqik.gl

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Kandidater, der besidder supplerende kvalifikationer udover de i ovenstående specificerede, såsom relevante diplom- eller masterniveauer, kan være berettiget til yderligere honorering i henhold til gældende overenskomst og virksomhedens retningslinjer.

Bolig

Der anvises ikke bolig til stillingen.

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format via https://gjob.dk/sog-job/?page=details&VID=24-353
Startdato: Hurtigst muligt, men vi kan vente op til et par måneder på den rette person.
Der er tre måneders prøvetid.
Ansøgningsfrist: 26. juli 2024.

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes ved Stabschef, Jesper Labansen, på tlf. (+299) 34 47 32 eller ved e-mail JPLB@peqqik.gl.
Der er mulighed for fremsendelse af Stillings- og Funktionsbeskrivelse.

Fuldtid


Ansøg her

Retur til søgning