Ny søgning

Opret en jobagent og få nye jobannoncer direkte i din indbakke

Sygeplejerske/Jordemoder til Gynækologisk/obstetrisk, K3, Dronning Ingrids Hospital, Nuuk, Grønland (24-287)

Ønsker du at tilbringe efteråret og vinteren i Grønland? Så har du muligheden nu.

Stillingen som sygeplejerske/jordemoder er ledig til besættelse fra 1.september 2024 eller efter aftale.

Vi søger nye kollegaer til faste stillinger såvel som korttidsansættelser og som kan arbejde målrettet med det, der er vigtigt for patienten. Det betyder at du i din kommunikation er lyttende, stiller spørgsmål før du giver svar og at den sygepleje du planlægger og udfører, altid er i samspil med den konkrete patient og dennes pårørende.

Det betyder at du er engageret i dit arbejde og du har en positiv og anerkendende livsindstilling, som smitter af på både patienter, pårørende og kollegaer.

Erfaring med gynækologi, herunder også palliation og/ eller obstetrik er en fordel, men ikke et krav, blot du er villig til at tage del i alle specialer og forskellige typer patientforløb.

Lidt om K3:

Gynækologisk / Obstetrisk afdeling K3 modtager såvel gynækologiske som obstetriske patienter fra hele Grønland. Indlæggelse på afdelingen kan være planlagte og akutte. Gravide er omfattet af de perinatale retningslinjer og indlægges efter visitation på afdelingen. Gravide kvinder, hvor der opstår komplikationer i forbindelse med svangerskab og/eller fødsel som kræver behandling på K3.

Gennemsnits indlæggelsestiden er meget forskellig og er bl.a. afhængig af indlæggelsesdiagnosen. De fleste patienter er indlagt mindre end en uge, hvorfor der er et stort patientflow i afdelingen.

Afdelingen har 10 barsel-svangre pladser samt plads til 2 ”gro-børn”. Derudover har afdelingen 8 pladser til at modtage gynækologiske patienter og mammae patienter. Der er ofte tale om almen gynækologiske patienter, hvorimod de mere komplicerede gynækologiske lidelser/indgreb bliver henvist til Rigshospitalet. Der er patienter som modtager palliation og det er et vigtigt område at døende og deres pårørende oplever tryghed, omsorg og støtte fra sundhedspersonalet i den sidste tid. Disse patienter kan være indlagt i længere perioder.

Afdelingen ligger i relation til vores fødeafdeling og har et tæt samarbejde med jordemødrene som også indgår i vagtdækningen på K3. Afdelingen har naturligvis et tæt samarbejde med sundhedsplejen og et stort fokus på tidlig indsats.

Afdelingen har ligeledes stort fokus på kompetenceudvikling og har tradition for at have et stort fagligt fokus, hvor man bl.a. har afholdt amme kurser og kompetenceudviklingsdage indenfor temaer som sen-præmaturitet og pædiatri.
Afdelingen samarbejder med sundhedscentre og regions-sygehusene i Grønland og er Grønlands eneste specialafdeling for børn og fødsler.

Afdelingen har en lille stabil medarbejdergruppe, som overvejende er tosproget. Afdelingen har herforuden et godt netværk af korttidsansatte. Afdelingen har tilknyttet fastansat tolk. Afdelingen har endvidere overlæger tilknyttet.
Afdelingen arbejder med tildelt patientpleje, og kompetenceudvikler løbende i forhold til behov og ønsker med fokus på, hvad der giver værdi for patienten.

Vi tilbyder:
 • En afdeling med et engageret personale i et godt tværfagligt miljø
 • En afdeling i løbende udvikling og hvor dit bidrag er vigtigt for os
 • En stilling med udfordringer og mulighed for kompetenceudvikling
 • En spændende dagligdag med mangeartede opgaver
 • Hjælp, hvis du ikke kender til Grønland/grønlandsk kultur – vi er mange som ønsker at hjælpe dig på vej
 • En aktiv personaleforening
Vi søger dig, der er:
 • Er åben og interesseret i tværfagligt samarbejde
 • Søger nye faglige udfordringer
 • Har en evne til at bevare roen og overblikket i pressede situationer
 • Gerne erfaring fra pædiatri, neonatologi, obstetrik, gynækologi og palliation
 • Kan lide at arbejde alsidigt, selvstændigt men også tværfagligt
 • Kan prioritere og planlægge arbejdsopgaver
Om os:
 • Dronning Ingrids Hospital er et moderne hospital, der består af fire områder, psykiatrisk, medicinsk, kirurgisk og akutområdet. Fra Dronning Ingrids Hospital har vi en vejledende funktion i forhold til de 5 sundhedsregioner i Grønland
 • Vi er en gruppe af kollegaer med et godt sammenhold. Flere af os er dobbeltsproget og har den Grønlandske kultur som modersmål. Vi introducerer og deler derfor gerne vores viden med dig
 • Kirurgisk Område består samlet set af fem afdelinger: Ortopædkirurgisk/K1, Parenkymkirurgisk/K2, Børne- og barsel/svangre afdelingen/K3, Fødegang og Ambulatorium. Området ledes af en ledende oversygeplejerske og ledende overlæge.
Det Grønlandske Sundhedsvæsen – Bredde, udfordring og faglig stolthed

Det Grønlandske Sundhedsvæsen hører under Departementet for Sundhed, og er organiseret i 5 regioner, 8 kliniske områder, Landstandplejen, Det Grønlandske Patienthjem og sundhedsvæsenets Driftsområde.
Søger du faglige udfordringer, er du nysgerrig og kan du lide at arbejde bredt, så er et job i Det Grønlandske Sundhedsvæsen noget for dig.

Du kan læse mere om Det Grønlandske Sundhedsvæsen på www.gjob.gl

I Grønland er der rig mulighed for at leve et aktivt fritidsliv. Om sommeren er vandring, hvalsafari, jagt, fiskeri og sejlture oplagte aktiviteter. Vinteren byder på nordlys og masser af skiløb og hvis du bor nord for polarcirklen, kan du køre på hundeslæde. I de større byer findes der masser af kulturliv med sportsklubber, kunstudstillinger, koncerter, cafeer og restauranter. Du kan læse mere om den region jobbet er placeret i på www.peqqik.gl

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Kandidater, der besidder supplerende kvalifikationer udover de i ovenstående specificerede, såsom relevante diplom- eller masterniveauer, kan være berettiget til yderligere honorering i henhold til gældende overenskomst og virksomhedens retningslinjer.

Sygeplejerske: ansættelsen er betinget af at du kan fremvise gyldig autorisation - søg via www.nun.gl

Bolig

Der anvises bolig efter de i Det Grønlandske Sundhedsvæsen til enhver tid gældende regler.

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format via https://gjob.dk/sog-job/?page=details&VID=24-287

Startdato: D. 1. september 2024
Ansøgningsfrist: D. 29. juli 2024
Ansættelsessamtaler afholdes løbende

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes ved Sygeplejefaglig konsulent, Karin Holler, på tlf. +45 30322212 eller på e-mail: Holl@peqqik.gl

Fuldtid


Ansøg her

Retur til søgning