Ny søgning

Opret en jobagent og få nye jobannoncer direkte i din indbakke

Sygeplejerske til Distriktspsykiatri for Ældre, Psykiatrisygehuset i Slagelse

Ønsker du en attraktiv weekend- og vagt-fri stilling? Brænder du for at det gode patientforløb er i centrum og er høj faglighed vigtig for dig? – så er her en unik mulighed.

Vi søger en sygeplejerske til vores fantastiske F-ACT team H. Stillingen vil være på 37 timer, men vi er selvfølgelig åbne for at tale om timeantallet, hvis der er et stort ønske om færre timer. Stillingen er til besættelse pr.15/8-24.

Vi er et tværfagligt team bestående af 6 sygeplejersker, 1 læge, 1 psykolog, 1 socialrådgiver samt 2 sekretærer. Distriktspsykiatrien for ældre/F-ACT Team H, er geografisk placeret i Slagelse. Vi modtager henviste patienter fra Slagelse, Sorø, Ringsted, Holbæk, Odsherred og Kalundborg kommuner. Vi får visiteret patienter over 70 år, med nyopstået psykiatriske sygdomme, til ambulant udredning/diagnosticering, behandling og opfølgning. Herudover patienter lidende af demens – og adfærdsforstyrrelser. Du vil blive en del af et specialiseret team, der yder behandling i ambulatoriet, i livscafeen og i patientens eget hjem. Vi møder ofte lidelse samt komplekse somatiske tilstande. Vi tilbyder individuelle udrednings- og behandlingsforløb til vores patienter og er ikke omfattet pakkeforløb.

F-ACT

F-ACT er fleksibel udgående og opsøgende behandling i nærmiljøet. F-ACT er en metode for ambulant psykiatrisk behandling, der har en fleksibel tilgang til patienterne med udgangspunkt i, hvor de er i deres sygdomsforløb. Der tilbydes intensiv behandling i perioder, hvor der er brug for det og det nedjusteres til individuel tilpasset standardbehandling, når patienten har det bedre igen. Hvem fra teamet, der bedst kan hjælpe i den aktuelle situation, vurderes løbende. I perioder kan der være flere, der samarbejder om behandlingen. Målet er, at alle patienter får den rette behandling og at behandlingen kan være intensiv i de faser, hvor der er behov for det.

Hvad giver vi og F-ACT dig

Du får mulighed for at hverve erfaring helt tæt på mennesket. Du får mulighed for at gøre en forskel. Du er medansvarlig for tilrettelæggelse af patientforløb, og du skal varetage selvstændige individuelle patientsamtaler i hjemmet eller ambulatoriet og som noget nyt er vi i gang med at implementere videokonsultationer, der også er et tilbud til vores patienter. Vi arbejder med en recovery orienteret tilgang i relationerne og vi vægter vores arbejdsmiljø og trivsel meget højt.

Hvad forventer vi af dig?

Du skal have forståelse for målgruppens kompleksitet og være god til at møde mennesker samt have blik for deres ønsker og behov.

Du skal kunne arbejde selvstændigt og samtidig være en del af og bidrage til teamet. Du har lyst til og ser en klar værdi i det tværfaglige- og tværsektorielle samarbejde. Du skal kunne planlægge egen arbejdstid og prioritere dagens opgaver.

Vi søger sygeplejerske

 • Gerne med bred psykiatrisk erfaring
 • Gerne med erfaring som klinisk vejleder
 • Gerne med specialuddannelse i psykiatri (ellers er der mulighed for at få uddannelsen på sigt)
 • Som selvstændigt kan planlægge og strukturere sit arbejde
 • Som besidder gode samarbejdsevner, og er motiveret for aktivt at udvikle behandlingen og afsnittets læringsmiljø
 • Som forstår betydningen af aktivt at medinddrage patienten, de pårørende og øvrige relevante samarbejdspartnere i behandlingen
 • Som forholder sig reflekterende til egen og kollegaers praksis
 • Har gode evner til mundtlig og skriftlig formidling
 • Med forståelse for vigtigheden af dokumentation, og gerne erfaring med at arbejde i Sundhedsplatformen
 • Med kørekort til bil

Vi tilbyder en arbejdsplads

 • Med en dynamisk og engageret personalegruppe
 • Hvor supervision, trivsel og et godt arbejdsmiljø prioriteres højt
 • Med gode muligheder for faglig udvikling, kollegial sparring og tværfaglige konferencer
 • Høj grad af selvstændighed og mulighed for at være med til at tilrettelægge sin hverdag
 • Med plads til forskelligheder og hvor der er ”højt til loftet”
 • Med en recovery orienteret tilgang
 • Med tilfredse patienter
 • Med distriktsbiler

Du bliver en del af psykiatrien vest:

Et hospital i udvikling med ca. 430 ansatte og hovedfunktioner for voksne over 17 år inden for akutmodtagelse, døgn-, og ambulante funktioner. Psykiatrien Vest har specialfunktioner inden for behandling af affektive tilstande, traumatiserede flygtninge, PTSD og oligofreni. Vi har etableret en Fusionsklinik/Steno-diabetes-psykiatrienhed og har partnerskabsaftaler med Holbæk og Slagelse sygehuse. Vi har egen forskningsenhed med en professor i psykoterapi og flere ph.d. studerende. Derudover indgår vi i en del projekter, der skal sikre tættere samarbejde med vores kommuner. Vi arbejder målrettet med at få nedbragt anvendelsen af tvang. Vores ønske er en psykiatri med fokus på recovery, inddragelse af patienter og netværk, faglighed, etik, uddannelse og arbejdsmiljø.

Yderligere oplysninger

Løn og ansættelsesvilkår sker efter gældende overenskomst og vi gør opmærksom på, at der indhentes straffeattest (offentlig) samt referencer ved ansættelse i Psykiatrien.

Du kan her læse mere om Psykiatrien i Region Sjælland.

Du er meget velkommen til at komme på et uforpligtende besøg, eller ringe og høre nærmere om stillingen. Yderligere oplysninger om stillingen samt evt. stillings- og funktionsbeskrivelse kan indhentes ved henvendelse til oversygeplejerske Julie Camilla Hansen

Ansættelsessamtaler afholdes d.11/6-24 og 12/6-24.

Har vi fanget din interesse og lyst til at søge, så send os gerne din ansøgning.

Psykiatrien som arbejdsplads 

I Psykiatrien Region Sjælland kan du gøre en forskel for hele mennesket. Vi skaber håb, vilje og lyst til livet. Du gør en meningsfuld forskel, når du vælger at arbejde i Psykiatrien. Gør karriere i Psykiatrien, hvis du vil redde mere end liv. Se mere på Jobipsykiatrien.dk – og læs om udviklingsmuligheder, karriereveje og alt det andet som er rart at vide, når man søger nyt job.

Om Psykiatrien
Psykiatrien Region Sjælland er en behandlingspsykiatri, der består af en række sengeafsnit og ambulante enheder rundt omkring i regionen. Vi varetager psykiatrisk udredning og behandling samt akutforpligtelsen i Region Sjælland.

Vi udvikler og formidler en bred vifte af psykiatriske tilbud til regionens borgere, og vi har en anonym rådgivning, som er åben for alle, der har behov for viden eller sparring om psykisk sygdom. Vi forsker bredt med inddragelse af både patienter og pårørende. Vi ser det som en vigtig opgave at uddanne fremtidens medarbejdere, så vi varetager også en stor uddannelsesopgave.Fuldtid


Ansøg her

Retur til søgning