Ny søgning

Opret en jobagent og få nye jobannoncer direkte i din indbakke

Familieambulatoriet søger en jordemoderfaglig forløbskoordinator til besættelse pr. 1. december 2023

I forbindelse med et større udviklingsprojekt skal vi opnormere i Familieambulatoriet. Der søges derfor en engageret jordemoder som forløbskoordinator i graviditeten.

Familieambulatoriet på Hvidovre Hospital er en tværfaglig specialafdeling under Gynækologisk-Obstetrisk afdeling. Familieambulatoriet varetager svangreomsorgen for gravide og barslende med et aktuelt eller tidligere forbrug af afhængighedsskabende medicin, alkohol og/ eller andre rusmidler, gravide hvor partneren har et nuværende forbrug af rusmidler, samt arbejdet med psykosocialt sårbare gravide – to grupper, som ofte har problemstillinger, der ligner hinanden.

Familieambulatoriet har i forbindelse med projekt//God start på familielivet implementeret screening for vold hos alle gravide, oprettet psykoedukerende gruppeforløb for familierne samt mindfulnessforløb til de gravide.

Personalegruppen i Familieambulatoriet består af forløbskoordinerende jordemødre, socialrådgivere, speciallæger, psykolog, sundhedsfaglige forløbskoordinatorer og sekretærer.

I samarbejde med et tværfagligt team, skal den jordemoderfaglige forløbskoordinator yde højt specialiseret svangreomsorg og derved optimere patientforløbene for Familieambulatoriets målgruppe. Målet med indsatsen er at skabe kontinuitet og sammenhæng under hele patientforløbet; under graviditet, barselsperiode og ved udskrivelse, idet der fokuseres på ressourcetænkning, den tidlige indsats og samarbejdet omkring familien med de øvrige sektorer.

Vi søger en jordemoder 37 timer om ugen. Stillingen er ikke vagtbærende og er til besættelse pr. 1. december 2023 eller efter aftale og løber frem til 31. december 2024.

Svangreomsorgen for gravide med omsorgsniveau 3 og 4 er knyttet til Familieambulatoriet. Derfor referer den jordemoderfaglige forløbskoordinator til ledelsen i Familieambulatoriet. Arbejdet er et sundhedsfagligt tilbud, som omfatter rådgivning og specialiseret svangre- og barselsomsorg. Endvidere foretages en tværfaglig vurdering af den gravides, barnets og den samlede families behov for behandling, støtte og sociale hjælpeforanstaltninger.

Det daglige arbejde vil foregå i jordemoderkonsultation og i et tværfagligt samarbejde i teams med vores obstetriske læger, sundhedsfaglige forløbskoordinatorer på barselsgangen, psykolog og socialrådgivere samt eksterne samarbejdspartnere; Socialsektoren, den primære sundhedssektor, spædbarns- og voksenpsykiatri og andre projekter, instanser og myndigheder. Vi arbejder klinisk, tværfagligt og tværsektorielt efter Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Vi er en afdeling med fokus på det gode arbejdsmiljø, høj faglighed samt et solidt og systematisk samarbejde med primærsektoren. Vi arbejder med forsat udvikling og optimering af den specialiserede svangreomsorg. Vi har fokus på patientoplevet kvalitet og at omsorg og behandling bygger på et samarbejde med patienter og pårørende. Vi understøtter tilbuddet med metodiske tilgange som f.eks. psykoedukation af forældrene og andre fagligt evidente indsatser, der kan sikre tidlig indsats og relationsdannelsen.

Arbejdsopgaver for den jordemoderfaglige forløbskoordinator:

 • Planlægge og koordinere patientforløb for de psykisk og socialt sårbare gravide ud fra den enkelte patients/families behov og ønsker i tæt samarbejde med det øvrige tværfaglige team
 • Deltage i planlægning og afholdelse af netværksmøder
 • Afvikle gruppeforløb i samarbejde med socialrådgiver for par med højkonflikter
 • Medvirke til kvalitetsudvikling af pleje og behandling til patientgruppen
 • Initiere udvikling og uddannelse inden for området, så øvrige medarbejdere, studerende og samarbejdspartnere kompetenceudvikles
 • Udfærdige vejledninger indenfor området
Vi søger en medarbejder, der:

 • Har erfaring med at varetage graviditetsforløb for psykisk og socialt sårbare gravide kvinder
 • Relevant efteruddannelse er ikke et krav
 • Har lyst til oplæring i varetagelse af graviditetsforløb for kvinder med forbrug af vanedannende medicin, alkohol eller andre rusmidler
 • Har lyst til at engagere sig i den faglige udvikling af disse patientgrupper
 • Har kendskab og lyst til at arbejde med patientforløb på tværs af fag- og sektorgrænser
 • Har gode samarbejdsevner og kan lide at være en del af et team
 • Kan arbejde selvstændigt og have mange bolde i luften
 • Er udadvendt og imødekommende
 • Kan lide, at forandringer er en del af hverdagen
Vi tilbyder:

 • En udfordrende hverdag
 • Et godt og inspirerende arbejdsmiljø med gode kollegaer
 • Personlig og faglig udvikling inkl. supervision
 • Tæt tværfagligt teamarbejde
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.

Yderligere oplysninger og stillingsbeskrivelse kan indhentes hos afsnitsleder i Familieambulatoriet Michelle Kolls på mail: michelle.kolls@regionh.dk eller telefon: 40 14 72 09

Ansøgningsfrist er onsdag d. 27. september 2023.

Ansættelsessamtaler finder sted tirsdag d. 3. oktober 2023.Fuldtid


Ansøg her

Retur til søgning