Ny søgning

Opret en jobagent og få nye jobannoncer direkte i din indbakke

Klinisk sygeplejespecialist søges til Urinvejskirurgisk Sengeafsnit L1

Klinisk sygeplejespecialist til sengeafsnit L1 i Urinvejskirurgisk Afdeling L søges pr. 1. november 2023 eller efter aftale. Stillingen er på 37 timer pr. uge.

Afdeling L ønsker at styrke vores kliniske udviklingsarbejde bl.a. ifm. implementering af generiske kompetencekort, og søger i den forbindelse en klinisk sygeplejespecialist, der skal fungere i et team med de øvrige kliniske sygeplejespecialister i afdelingen, og være med til at varetage opgaver for at sikre udviklingen af sygeplejen i afdelingen. Du skal forvente at opgaverne løbende justeres ift. behovet, og aftales imellem de kliniske sygeplejespecialister.

Som klinisk sygeplejespecialist i afsnit L1, vil du blive en af to kliniske sygeplejespecialister i afsnittet, og ansvarsområderne vil både være fælles områder og områder der fordeles mellem jer.

Arbejdet med implementering af generiske kompetencekort vil være en del af de fælles opgaver som ligger for begge kliniske sygeplejespecialister i afsnittet. Dette også i tæt samarbejde med afdelingens øvrige ressourcepersoner og leder.

Der ud over vil du have ansvar for at understøtte afdelingens specialeansvarlige inden for følgende patientforløb; prostata, blære, nyre og LUTS, samt fælles ansvar for udviklingen af den grundlæggende sygepleje i afdelingen i samarbejde med afdelingens øvrige nøglepersoner og kliniske specialister.

Vi arbejder målrettet med forbedringsarbejdet ud fra den syddanske forbedringsmodel, og holder tavlemøder hver uge. Du vil derfor, i samarbejde med Oversygeplejersken, være medansvarlig for de indsatser vi arbejder med, være initiativtager på nye indsatser/”spor” der er relevant for sygeplejen og nye implementeringstiltag. Spor på forbedringstavlen kan både være relevant for eget afsnit, men også være en del af hele afdelings L´s vision og mission. Vi har stor fokus på patientnær dokumentation og arbejder fortsat målrettet med dette ved forskellige spor.

Vi lægger også stor vægt på du som klinisk sygeplejespecialist skal være med til at sikre gode introforløb for vores nye kollegaer og fungere som tovholder i disse introforløb, dette i tæt samarbejde med afsnittets mentorer. Opgaver omhandler at sikre planlægning og overholdelse af afsnittets introprogram, have bedsidedage og faglig refleksion med nyansatte samt afholde samtaler i introforløbet.

Mentorer og andre kliniske sygeplejespecialister i afdelingen, vil også være en del af de nyansattes bedsidedage og teoretiske undervisning.

De kliniske sygeplejespecialister i afdelingen mødes 1 gang hver måned sammen med afdelingens kvalitetskoordinator, uddannelseskoordinator, Oversygeplejersker og Chefsygeplejersker for at prioritere indsatser, få mulighed for sparring og aftale retning og ansvar for udviklingsindsatser.

4 x årligt mødes vi i Sygeplejefagligt forum og arbejder med mål for sygeplejestrategien på OUH og i afdelingen.

Redskaber på OUH fra den syddanske forbedringsmodel, patientsikkerheds- og kvalitetsarbejdet vil være de grundlæggende værktøjer i afdeling L´s udviklingsarbejde.

Om afdelingen
Hvem er vi?

Urinvejskirurgisk Afdeling L er en afdeling i vækst med ca. 170 medarbejdere. Afdelingen omfatter et sengeafsnit, 1 ambulatorieområde på to matrikler, 1 operations afsnit fordelt samt en forskningsenhed.

Urologien er et bredt speciale, hvor vi løbende har fokus på at sikre gode patientforløb. Specialet har både ambulante, elektive og akutte patienter, og derfor kræver det at alle afsnit har fokus på udvikling for at sikre vores patienter pleje og behandling af høj kvalitet, og at personalet løbende understøttes i at holde sig ajóur og kompetenceudvikler sig i specialet. Dette udviklingsarbejde sker via tavlemøder og stor medarbejderinvolvering.


Hvordan arbejder vi?
Vi er en afdeling med højt patientflow, hvor man ofte skal have flere bolde i luften, og derfor skal kunne trives i mange forskelligartede og tværfaglige sammenhænge.

Vores arbejdsmiljø er præget af en flad struktur, hvor vi hjælper hinanden, og hvor vi ønsker at have et læringsmiljø med mulighed for udvikling og karriereveje for alle.

Udviklingsarbejdet lykkedes i samarbejde med Afdelingsledelsen, afdelingens forbedringsforum, patientsikkerhedsgruppe, vækstforum samt øvrige nøgleperson og medarbejdere i afdelingen.


Vi er en afdeling, der ønsker at blive kendetegnet ved:

 • Godt arbejdsmiljø - en afdeling hvor det er rart at være og sjovt at gå på arbejde
 • Høj faglighed, hvor vi hele tiden udvikler os, er opdaterede på nye behandlingstiltag og hvor alle tager medansvar i forbedringsarbejdet
 • At læringsmiljø prioriteres - hvor vi udvikler og spiller hinanden gode
 • At vi sammen med afdelingens patienter forbedre patientforløbene i afdelingen
 • At være et speciale der konstruktivt bidrager til det gode samarbejde på OUH


Se mere om afdelingen på intranet: OUHIntra - Sider - L - Urinvejskirurgisk Afdeling (rsyd.dk).

Funktionsbeskrivelse på intranet: Urologi, OUH - Funktionsbeskrivelse for Klinisk sygeplejespecialist Urinvejskirurgisk Afdeling L, ver. 2.3 (regionsyddanmark.dk).

Strategi for kvalitets- og forbedringsarbejdet Urologi, OUH - Funktionsbeskrivelse for Klinisk sygeplejespecialist Urinvejskirurgisk Afdeling L, ver. 2.3 (regionsyddanmark.dk)

Strategi for sygeplejen i afdelingen Region SydDanmark - D4InfoNet.Om stillingen
Hvad søger vi?

Som klinisk sygeplejespecialist skal du have fokus på at fastholde en høj sygeplejefaglig kvalitet, videreudvikle evidensbaseret sygepleje, udarbejde og implementere retningslinjer og implementere nye tiltag.

Du skal understøtte afdelingens visioner, værdier, strategier og udviklingsplan i samarbejde med afdelingsledelsen, funktionsledere, faglige teams af læger og plejepersonale, kliniske nøglepersoner, den anden kliniske sygeplejespecialist samt øvrige kollegaer.

Du skal være med til at udvikle og sikre en forbedringskultur i afdelingen og kunne anvende de redskaber der gælder for dette på OUH, for at sikre en rød tråd i forbedrings-, kvalitets- og patientsikkerhedsarbejdet i afdelingen.Vi ønsker at du:

 • Har klinisk relevant erfaring
 • Er samarbejdsorienteret i en stærk tværfaglig organisation
 • Har en empatisk og nærværende tilgang
 • Kan lide at undervise og er god til at motivere kollegaer
 • Er medansvarlig for at udvikle og sikre kvalitet i pleje og behandling i afsnittet
 • Medvirker til at udvikle og sikre evidensbaseret klinisk praksis
 • Kan styrke vores nuværende patientforløb, kan stå i spidsen for implementering og evner at fastholde denne proces, så nye tiltag og udviklingsprojekter forankres i sygeplejen i afdelingens patientforløb
 • Fungerer som faglig sparringspartner for funktionsledere, afdelingens kvalitetskoordinator og nøglepersoner
 • Har autorisation som sygeplejerske
 • Har erhvervet dig en sundhedsfaglig kandidat, Master i klinisk sygepleje eller anden relevant videreuddannelse på kandidat eller masterniveau
Dine rammer:

 • Stillingen er på 37 timer ugentligt.
 • Det forventes du er klinisk opsøgende og deltagende.
 • Fordelingen er ca 1 dag/uge til klinisk arbejde og opgaver ifm. funktion
 • Du skal forvente at tage del i vagter, weekendarbejde og helligdage i afsnittet
Ansøgningsfrist
Ansøgningsfristen er den 28. september 2023


Ansættelsessamtaler
Ansættelsessamtaler afholdes i uge 40 2023


Arbejdssted
Urinvejskirurgisk Afdeling L
Odense Universitetshospital
J. B. Winsløws Vej 4
5000 Odense


For nærmere oplysninger
Hvis du har spørgsmål til stillingen, eller har lyst til at komme på et uformelt besøg, så er du meget velkommen til at kontakte Chefsygeplejerske Tina Thomsen tina.thomsen@rsyd.dk - mobil tlf.24904503 eller Oversygeplejerske Hanne S. Sørensen tlf.21438975Løn og ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst og protokollat på OUH.
Region Syddanmark er én ansættelsesmyndighed. Hvad det betyder for dig kan du læse her http://www.regionsyddanmark.dk/wm202311

Vi glæder os til at høre fra dig.Fuldtid


Ansøg her

Retur til søgning