Ny søgning

Opret en jobagent og få nye jobannoncer direkte i din indbakke

GENOPSLAG: Ambitiøs Afdelingssygeplejerske, K2 – Parenkymkirurgisk afdeling, Dronning Ingrids Hospital, Nuuk, Grønland (23-489)

Har du lyst, evne og vilje til at videreudvikle rammerne for K2 – i tæt samarbejde med den specialeansvarlige overlæge, det øvrige lederteam og medarbejderne? Så bør du søge stillingen, som afdelingssygeplejerske på K2 pr. 1. december 2023 eller efter aftale.

 • Er du engageret og kan du lide at præge den organisation, du er ansat i?
 • Er du en person, som brænder for at skabe de gode rammer på en travl hospitalsafdeling?
 • Er du god til at motivere og er du god til at lede forandringer?
 • Kan du lide at have mange bolde i luften?
 • Er du god til at se muligheder frem for begrænsninger og tør du gå foran i udviklingsinitiativer, så SKAL du helt sikker læse videre i dette stillingsopslag!

Vi tilbyder:

 • En afdeling med et engageret personale, der ønsker faglig udvikling og som har et stort fokus på arbejdsmiljø.
 • Ledelsesmæssig sparring af erfarne ledelseskollegaer.
 • Et struktureret oplæringsforløb samt mentorordning i oplæringsperioden.
 • Et lederjob i et spændende speciale med stor mulighed for ledelsesmæssig og personlig udvikling.
 • Daglig ledelsessparringsmøde med nærmeste leder.
 • Et udstrakt samarbejde med regioner og sundhedscentre.
 • En kultur, hvor vi hjælper hinanden, både i din hverdag på afdelingen, men også hvis du ikke kender Grønland/grønlandsk kultur – er vi mange som ønsker at hjælpe dig på vej.
 • En aktiv personaleforening.

Vi søger:

Vi søger en afdelingssygeplejerske med følgende profil:

 • Kan og vil påtage sig lederskab i fællesskab med andre, og besidder en helhedsorienteret ledelsestænkning.
 • Er en god kulturbærer, lytter til medarbejderne og engagerer andre i at sætte patienten først.
 • Er empatisk, samarbejdssøgende og rummelig.
 • Handler loyalt på strategiske og politiske beslutninger, og sikre følgeskab ved at omsætte det til meningsfuld retning for medarbejderne.
 • Kan lede afdelingen ind i et åbent og ligeværdigt og tværfagligt samarbejde.
 • Møder medarbejderne tillidsfuldt, lyttende og involverende.
 • Er en synlig og tydelig leder med en konstruktiv tilgang til konflikter.
 • Interesse for økonomi og finder lønsumsstyring interessant og tager ansvar for, at ressourcerne udnyttes optimalt.
 • Er igangsætter og understøtter forandringsprocesser, og skaber rammer for selvstændig opgaveløsning og løbende forbedringer.
 • Har ledelseserfaring og har, eller ønske at gennemføre relevant lederuddannelse. 
 • Søger selvindsigt og har viljen til udvikling.
 • Viljen til at indgå i udvikling af det urologiske og parenkymkirurgiske speciale.
 • Erfaring fra det kirurgiske område er en fordel, men ikke et krav.
 • Lysten til at være medvirkende til at udvikle et arbejdsmiljø, hvor faglighed og sikkerhed gør hverdagen mere forudsigelig for medarbejderne.
 • Evner at balancerer mellem styring og lederskab, og er bevidst om, at god ledelse forudsætter begge dele.

Vi søger en afdelingssygeplejerske, der vil være med til at sikre:

 • At sygeplejen udøves i overensstemmelse med den bedst kendte og dokumenterede viden og praksis.
 • Sammenhængende og smidige patientforløb.
 • At høj faglighed og den enkeltes patients ønsker går op i en højere enhed.
 • Et godt samarbejde på tværs af faggrupper, afdelinger til gavn for de tværgående patientforløb.
 • En kultur, hvor alle behandler patienterne med ordentlighed, ligeværdighed og respekt.
 • Et godt arbejdsmiljø, arbejdsglæde og engagement.
 • En sund økonomi og en god driftsanvendelse.

Om os:

K2 varetager bl.a. pleje og behandling af de fleste urologiske og mave-tarmkirurgiske patientforløb i Grønland. K2 har akutfunktion, så patienterne modtages både i det elektive og akutte forløb. K2 rummer palliationspatienter og har landsdækkende funktion i stomipleje, og tilbyder på ugentlig basis telemedicinske møder med regionssygehuse og sundhedscentre. K2 har i alt 18 senge.

K2 ledsager eller henter patienter fra mange steder i Grønland.

K2 har en god og stabil medarbejdergruppe, som overvejende er tosproget. Derudover har K2 et godt netværk af korttidsansatte medarbejdere. K2 har tilknyttet en stilling til hjælp til køkken - og ernæringsopgaver samt en fastansat tolk. K2 har endvidere tre fastansatte overlæger.

K2 arbejder med tildelt patientpleje, og kompetenceudvikler løbende, således at assistentgruppen kan gå stuegang på ukomplicerede patienter.  

K2 deltager i uddannelsen af sygeplejestuderende, assistentelever og portørelever.   

K2 er meget opmærksom på, at værne om sit gode arbejdsmiljø – og har iværksat gode initiativer for at være en attraktiv afdeling.

Organisatorisk og tværsektorielt samarbejder vi med regionssygehusene om genoptræningsforløb. Derudover har vi samarbejde med hjemmeplejen i de forskellige kommuner.

Kirurgisk Område består samlet set af fem afdelinger: Ortopædkirurgisk/K1, Parenkymkirurgisk/K2, Gynækologisk/K3, Fødegang og Kirurgisk Ambulatorium. Området ledes af en fastansat oversygeplejerske og en ledende overlæge.

Nuuk

Her finder du både storby og natur samlet ét sted. Her er mange spisemuligheder og kulturelle oplevelser, ligesom du hurtigt er ude i fjeldet eller inde i fjorden. Om vinteren er nordlys en del af din hverdag, ligesom du også kan stå på både langrend og alpin ski. Om sommeren er dagene lange og fritiden kan bruges på at vandre spotte rensdyr, eller du kan sejle ind i fjorden og fiske, se sæler og hvaler.

Kirurgisk område

Ansøgning bilagt kopi af autorisation og relevante bilag vedhæftes og sendes (har du ikke nået at modtage autorisation, skriv da blot at der er ansøgt om den).

Det Grønlandske Sundhedsvæsen – Bredde, udfordring og faglig stolthed

Det Grønlandske Sundhedsvæsen hører under Departementet for Sundhed, og er organiseret i 5 regioner, 8 kliniske områder, Landstandplejen, Det Grønlandske Patienthjem og sundhedsvæsenets Driftsområde.

Søger du faglige udfordringer, er du nysgerrig og kan du lide at arbejde bredt, så er et job i Det Grønlandske Sundhedsvæsen noget for dig.

Du kan læse mere om Det Grønlandske Sundhedsvæsen på www.gjob.dk

I Grønland er der rig mulighed for at leve et aktivt fritidsliv. Om sommeren er vandring, hvalsafari, jagt, fiskeri og sejlture oplagte aktiviteter. Vinteren byder på nordlys og masser af skiløb og hvis du bor nord for polarcirklen, kan du køre på hundeslæde. I de større byer findes der masser af kulturliv med sportsklubber, kunstudstillinger, koncerter, cafeer og restauranter. Du kan læse mere om den region jobbet er placeret i på www.peqqik.gl

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Sygeplejerske: Ansættelsen er betinget af at du kan fremvise gyldig autorisation - søg via www.nun.gl

Til fastansatte ydes et rekrutterings- og fastholdelsestillæg.

Ved fastansættelse ydes fri tiltrædelsesrejse og bohaveflytning for den ansatte og dennes ægtefælle eller dermed ligestillede samt børn under 18 år fra Danmark, Norge, Sverige, Island og Færøerne til Grønland. Efter 3 års ansættelse fri fratrædelsesrejse og bohaveflytning retur.

Arbejdsgiver indbetaler hver måned til en feriefond fra hvilken fastansatte efter 2 års ansættelse kan søge støtte til ferierejse for sig selv og familien.

Der vil til stillingen kunne anvises bolig - anvisning af bolig og dennes størrelse vil ske efter gældende regler. Se mere under emnet bolig. 

Bolig

Der anvises bolig efter de i Det Grønlandske Sundhedsvæsen til enhver tid gældende regler.

Ansøgning

se stillingsopslaget her og søg online:

https://gjob.dk/sog-job/?page=details&VID=23-489

Startdato: 1. december 2023

Ansøgningsfrist: 15. november 2023 (se bort fra ansøgningsfristen andetsteds i denne annonce)

Ansættelsessamtaler afholdes fredag d.17. november 2023.

For evt. danske ansøgere, som er bosiddende i Danmark, afholdes ansættelsessamtaler via Teams.

Ansættelsessamtaler afholdes løbende

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes ved Ledende Oversygeplejerske Annette Maahr Hansen på tlf. (+299) 34 48 93 eller på e-mail: AEMH@PEQQIK.GL

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse på e-mail: personale@peqqik.glFuldtid


Ansøg her

Retur til søgning