Ny søgning

Opret en jobagent og få nye jobannoncer direkte i din indbakke

Sygeplejerske søges til en af Gentoftes bedste matrikler

På Kløckershave er så heldige, at vi har fået mulighed for at ansætte en sygeplejerske mere til at varetage de spændende udviklingsopgaver som er en del af det nære sundhedsvæsen.

Vi bor i naturskønne omgivelser på en af Gentoftes bedste matrikler. Vi bruger naturen og er samtidig tæt på byen. Det giver stor glæde for alle i huset og det er en vigtig ingrediens til vores gode arbejdsmiljø. Vi griner sammen og har en god energi.

Kløckershave danner rammen for beboere der bor i plejebolig med hjemmehjælp/ beskyttet bolig. Der er i alt 50 boliger som er store og lyse 2 rumsboliger.

På Kløckershave arbejder vi i et fællesskab hvor vi hjælper hinanden på tværs for at kunne skabe et trygt og godt hjem for beboerne og en attraktiv arbejdsplads for medarbejderne. Vi har stort fokus på relationer og på at vores beboere har et så godt og aktivt liv som muligt.

”Vi holder ofte hyggelige arrangementer med beboerne, det giver

glæde i hverdagen – og som også giver mig og kollegaerne arbejdsglæde!”

(Claire, medarbejder på Kløckershave)

Bliv en del at et stærkt fællesskab

Kløckershave søger en sygeplejerske til dagvagt med weekendvagt hver 4. uge hvor du vil blive en del af et sygeplejerskenetværk der arbejder på tværs af kommunens plejeboliger i weekenderne.

Vi mødes med sygeplejersker fra de andre plejeboliger i et fælles netværk hvor der planlægges undervisning i aktuelle emner og sparring på tværs af plejeboligerne.

Hos os vil du blive en del af en spændende arbejdsplads hvor der er liv og aktivitet og et godt arbejdsmiljø hvor vi alle arbejder sammen for at skabe værdi for borgerne. I vores samarbejde er vi meget opmærksomme på hvad der er vigtigt for beboerne i forhold til dennes nuværende og det levede liv.

Gode muligheder for kompetenceudvikling

Vi er kolleger med mange forskellige kompetencer der hver dag sættes i spil og vi tror på, at når borgerne trives, så er vi kommet i mål med vores opgave.

På Kløckershave tager vi udgangspunkt i værdierne, respekt, tillid, åbenhed og udvikling. Gennem motivation er vi med til at sætte fokus på beboernes ressourcer og behov, så vi kan facilitere et selvstændigt og meningsfuldt liv for den enkelte beboer.

I vores afdeling, Pleje og Sundhed i Gentofte Kommune arbejder vi løbende med kompetenceudvikling hvor alle medarbejdere indenfor området, lærer nyt i forhold til at kunne skabe større tværfaglighed og sammenhæng på tværs. Dette kompetenceudviklingsprogram, vil du blive en del af.

Spændende og alsidige opgaver

Det nære sundhedsvæsen lægger op til at flere og flere opgaver løses i eget hjem. Opgaverne spænder bredt. Hos os har du bl.a. opgaver som,

IV-behandling og parenteral ernæring, sårpleje, hjemmedialyse, palliativ pleje, indlæggelser og udskrivninger, sygepleje og omsorg til mennesker med kognitive udfordringer og psykisk sygdom. Vi samarbejder med plejehjemslæger, akutteam, ergoterapeuter, fysioterapeuter, kommunens demensteam, hjerneskadekoordinator, kolleger på hospitaler m.fl.

Færdigheder vi vægter højt:

  • En grundig introduktion og oplæring
  • Et spændende arbejde og mulighed for faglig og personlig udvikling
  • Et godt samarbejde og daglig sparring med kolleger som er social-og sundhedsassistenter, sygehjælpere, social-og sundhedshjælpere og sygeplejersker.
  • Fleksibel arbejdstid
  • En arbejdsplads hvor der er tydelighed og tryghed

Vi ønsker en kollega der,

  • Har erfaring inden for geriatri
  • Arbejder rehabiliterende med fokus på beboernes ønsker for en aktiv alderdom
  • Ser værdien i et åbent og aktivt samarbejde med beboere, deres pårørende, kolleger og ledelse i hverdagen og ved livets afslutning
  • Er stabil og engagerer og brænder for at sikre kvaliteten af den grundlæggende og komplekse sygepleje og er stabil, engageret
  • Har en anerkendende og engageret tilgang og er nysgerrig i forhold til egen og andres praksis og tør sætte denne i spil

Så hvis du sætter omsorg og kvalitet i højsædet, skal du søge stillingen hos os på Kløckershave.

Er du blevet nysgerrig, er du velkommen til at ringe eller komme forbi og hilse på os og høre mere om vores arbejdsplads.

Du kan også besøge vores hjemmeside: http://kloeckershave.gentofte.dk

Vi glæder os til at høre fra dig. Ring eller skriv til forstander Karin Hvidtfeldt Hansen på

mobil: 2961 2780 kvh@gentofte.dk eller daglig leder Hanna Lykke mobil: hanl@gentofte.dk

Vi indkalder løbende til samtalerFuldtid


Ansøg her

Retur til søgning