Ny søgning

Opret en jobagent og få nye jobannoncer direkte i din indbakke

Sygeplejerske til Neurologi, Neurologisk Afsnit, Regionshospitalet Viborg

Vi søger en sygeplejerske, der ønsker at specialisere sig inden for det neurologiske område.
Flere sygeplejersker skal på barsel i 2023, hvorfor en stilling som sygeplejerske ved Hospitalsenhed Midt, Neurologi, Neurologisk Afsnit, Regionshospitalet Viborg, er ledig til besættelse pr. 1. juni 2023 eller snarest muligt.

Stillingen er en fast stilling på fuldtid = 37 timer pr. uge og weekendvagt hver 3. weekend.
Stillingen vil som udgangspunkt være dagvagter og aftenvagter eller dagvagter og nattevagter. Det vil altid tilrettelægges individuelt.

Neurologi er et fantastisk speciale med uendelig store udviklingsmuligheder såvel fagligt som personligt i et tæt tværfagligt miljø.

Om stillingen
Har du lyst til en hverdag med både akut sygepleje og tværfaglige/tværsektorielle patientforløb?

Neurologisk Afsnit er en akutafdeling med et stort patient flow og kort indlæggelsestid på gennemsnitlig 4 dage.
Neurologisk Afsnit har 11 senge til udredning og behandling af patienter med klassisk neurologiske sygdomme som eksempelvis hjerneblødning, sklerose, epilepsi og hovedpine samt 4 senge til neurorehabilitering på hovedfunktionsniveau af apopleksipatienter, der har medicinske problemstillinger efter akut apopleksi. Der er tilknyttet et udgående apopleksiteam til afsnittet. Teamet er et tværfagligt team bestående af læge, sygeplejersker, fysioterapeuter og ergoterapeuter. Afsnittet har et tæt samarbejde med de øvrige neurologiske afdelinger på tværs i regionen.

Neurologi er et område i rivende udvikling og der pågår flere spændende projekter, udviklingstiltag og undervisning i afsnittet, som sætter fokus på personalets faglighed og kompetencer, kvalitetsudvikling af patientforløbene og det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde. Som eksempel kan nævne integreret teamsamarbejde og tværfaglig forflytningsindsats alle faggrupper i mellem samt den palliative indsats og akut og klinisk sygepleje.

Du kommer til et afsnit, hvor der er et tæt tværfagligt samarbejde med terapeuter, logopæd, læger og sygeplejefagligpersonale. For at højne det gode patientforløb og den tværfaglige kvalitet har vi fokus på ”Relationel Koordinering”. Der er ligeledes et tæt samarbejde med sygeplejerskerne i Neurologisk Klinik. Man vil under introduktionen også introduceres i Neurologisk Klinik og Neurofysiologisk Klinik.

Vi arbejder med patientinddragelse og tilstræber, at det er en naturlig del af en struktureret hverdag. Fokus er på patientens behov og på tilrettelæggelse af hensigtsmæssige patientforløb. Vi har altid kvalitet og kontinuitet i fokus.

Vi kan tilbyde dig:

 • Som nyansat følger du et veltilrettelagt og velstruktureret introduktionsprogram, tilpasset dine individuelle behov, i tæt samarbejde med vores introduktions- og oplæringssygeplejerske samt din mentor.
 • Din mentor vil sikre hyppig sparring på individuel niveau.
 • I din introduktion vil du de første måneder være uden for normering.
 • I introduktionsperioden, som forløber over det første år af din ansættelse, deltager du i følgevagter den første måned, hvorefter du oplæres i teamlederfunktion inkl. stuegang, hvor du også følger en erfaren sygeplejerske.
 • Efter de første måneders introduktion vil du følge erfarne sygeplejersker i vagter inden du selv går i vagt. 
 • Et spændende fagligt miljø med engagerede kolleger.
 • Muligheden for indflydelse på afdelingens og egen udvikling.
 • Mulighed for stor indflydelse på vagtplanlægningen.
 • Et godt arbejdsmiljø med en positiv omgangstone, energi og engagement.
 • Du bliver en del af et kollegafælleskab, hvor sociale arrangementer prioriteres både i og uden for arbejdstiden.

Vi forventer, du har:

 • En struktureret og målrettet tilgang til sygeplejen.
 • Stort engagement og ansvarlighed.
 • Evner og lyst til faglig og personlig udvikling.
 • Stor fleksibilitet og samtidig er stabil.
 • Smittende humør.

Stillingen kræver ligeledes, du har lyst og evner til at indgå i et tværfagligt samarbejde, både med social- og sundhedsassistenter, terapeuterne, logopæder, serviceassistenter, sekretærer og læger. Afdelingen er uddannelsessted for alle faggrupper.

Har du lyst til at møde os inden du sender en ansøgning, er du velkommen til at kontakte os og aftale et besøg.

Om afdelingen
Neurologi består af to centre. Center for Klassisk Neurologi og Vestdansk Center for Rygmarvsskade.

Neurologi i Viborg har regionsfunktion inden for de fleste neurologiske sygdomme. Afdelingen varetager undersøgelser, diagnostik, behandling, pleje, neurorehabilitering og opfølgende kontrol af patienter med neurologiske lidelse fra Hospitalsenhed Midts optageområde på ca. 250.000 indbyggere. Afdelingen er udpeget til at være center for klassisk neurologi med hovedvægt på de klassiske neurologiske sygdomme.  

Vestdansk Center for Rygmarvsskade har højt specialiseret funktion i Vestdanmark med rehabilitering af patienter med rygmarvsskade.

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive. De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk

Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.

Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Neurologi.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Oversygeplejerske Helle Steen tlf: 40165901 eller Chefsygeplejerske Louise Lindenmayer tlf: 21802361

Din ansøgning
Din ansøgning indeholdende autorisations ID, oplysninger om uddannelse og hidtidig erfaring skal være os i hænde elektronisk senest 25. april 2023.

Ansættelsessamtalerne vil foregå løbende efter aftale.
 

 

 

 

 

 

 


Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.Fuldtid


Ansøg her

Retur til søgning