Ny søgning

Opret en jobagent og få nye jobannoncer direkte i din indbakke

Enestående tilbud om ansættelse i delestilling mellem medicinsk/ortopædkirurgisk sengeafsnit på Aalborg Universitetshospital i Thisted og Thisted kommune


Vi søger en sygeplejerske til ansættelse i delestilling mellem medicinsk/ortopædkirurgisk sengeafsnit MO3 og hjemmeplejen i Thisted kommune eller Thisted Afklaringscenter. Tjenestested i Thisted Kommune aftales ved evt. samtale, med udgangspunkt i ansøgers ønske. Stillingen er på 37 timer pr. uge med skiftende vagter. Tiltrædelse 1. juni 2023 eller efter aftale.

Fordeling mellem tjenestestederne er 50/50 med fire uger hvert sted ad gangen. Begge steder arbejder man én weekend på fire uger. Du er ansat på Aalborg Universitetshospital og refererer til den ledende oversygeplejerske på afd. MO3 i Thisted og indgår i en udlånsaftale i forhold til ansættelse i Thisted kommune

Kort beskrivelse af afsnit MO3
Afsnittet har i alt 20 senge, hvoraf 12 er dedikeret til intern medicin og 8 er dedikeret til ortopædkirurgi.

Intern medicin:
Vores medicinske patientkategori er overvejende patienter med lungerelaterede sygdomme og kredsløbslidelser. Desuden indlægges patienter til medicinsk udredning med infektionssygdomme, cancersygdomme, ernæringsproblemer eller smerteproblematikker.

Ortopædkirurgi:
Vores ortopædkirurgiske patientkategori er overvejende patienter med hoftenære frakturer, andre brud efter uheld/traumer, amputationspatienter og sårpatienter.
Variationen indenfor de to kategorier er stor, så du kommer til at opleve en meget afvekslende hverdag. Vi modtager også ØNH-patienter til postoperativ observation det første døgn på aftalte dage.
På Aalborg Universitetshospital er ansat mange forskellige faggrupper, som du dagligt vil samarbejde med.

Kort beskrivelse af Hjemmesygeplejen i Thisted Kommune
Hjemmesygeplejen i Thisted Kommune har tre mødesteder hvoraf de to (Thisted og Hurup) indgår i denne delestilling.
I Hjemmesygeplejen er vi optaget af den hurtige udvikling af det nære sundhedsvæsen hvor flere opgaver, som tidligere blev løst på sygehuset, i dag bliver løst i hjemmeplejen. Det er en udvikling, som vi nok kan forvente vil fortsætte og tage til, og vi arbejder derfor altid med et blik for at skabe fremtidens sygepleje.
Vores faglige fokus er på tiltag som eksempelvis  
 • Styrket indsats for at arbejde rehabiliterende og forebyggende
  • Medimi Smart – medicinrobot
 • Tidlig opsporing/triagering
 • Implementering af patientsikre arbejdsgange
 • Sygeplejevisitering (sygeplejerskerne er selvvisiterende)
Kort beskrivelse af Thisted afklaringscenter
Thisted Afklaringscenter har 16 Midlertidige pladser og 4 straks stuer. Vi er et Team, som arbejder tværfagligt og målrettet med borgerforløb. Vi brænder for den komplekse og rehabiliterende sygepleje, som spænder bredt. Koordinering og samarbejde med borgeren, netværket samt forskellige aktører er omdrejningspunkt for det gode borgerforløb. Vi vægter et positivt arbejdsmiljø, hvor humoren har plads og feedback er en del af dagligdagen.

Vi tilbyder:
 • Oplæring og kompetenceudvikling indenfor mange spændende specialer
 • Mulighed for faglig sparring på tværs af sektorer
 • Løbende opfølgningssamtaler/ udviklingssamtaler, hvor fokus er din trivsel og læring, samt kvalitet i opgaveløsningen.
 • En ramme hvor det er muligt at implementere viden på tværs af sektorer
 • Mulighed for at arbejde med hele patientforløb
 • Stort kendskab til to områder af sundhedsvæsnet
 • Mentor ordning
 • Strukturerede introduktionsprogrammer
 • Årlig sparringssamtale med lederen fra begge områder
 • MUS afholdes lokalt
 • Indflydelse på egen arbejdsplan
 • Afvekslende sygeplejefaglige opgaver
 Vi søger en sygeplejerske der:
 • Er ansvarsbevidst og engageret i sit arbejde
 • Har gode samarbejdsevner og bidrager til et godt arbejdsmiljø
 • Interesse for at arbejde og samarbejde på tværs af sektorer
 • Kan anvende erhvervede tværgående kompetencer til gavn for patientforløbene
 • Kan arbejde selvstændigt
 • Brænder for sygepleje og det gode patientforløb
 • Er nysgerrig og opsøgende på forbedring af tværsektorielle arbejdsgange
 • Er stabil og fleksibel
 • Kan anvende IT systemer, der understøtter patientforløbene
 • Har dansk autorisation som sygeplejerske
Løn
Løn og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst og i henhold til udlånsaftalen.
Udlånsaftalen kan rekvireres ved henvendelse til nedenstående kontaktpersoner.

Øvrige oplysninger
Aalborg Universitetshospital og Thisted Kommune er røgfrie arbejdspladser.

Kontaktoplysninger
Marianne Kold Nielsen
Ledende oversygeplejerske på MO3
Tlf. 21828615
makon@rn.dk

Ansøgningsfrist: 16. april 2023
Samtaler afholdes i uge 17Ansættelsesudvalg
Fra Aalborg Universitetshospital i Thisted:
 • Ledende oversygeplejerske Marianne Kold Nielsen
 • TR DSR Gert Mosbæk
Fra Thisted Kommune:
 • Pernille Vad Jensen, F-TR (DSR) Thisted kommune
 • Lone Saaby, Leder af Thisted Afklaringscenter
 • Eva-Maria Johansen, leder af hjemmesygeplejen i Team Sydthy (mødested: Hurup)
 • Betina Femhøj, leder af hjemmesygeplejen i Hjemmeplejen Nord (mødested: Thisted)


Om Region Nordjylland
Region Nordjylland leverer velfærd til omkring 590.000 nordjyder inden for sundhed, regional udvikling og det specialiserede socialområde. Vi er ca. 15.000 medarbejdere om opgaven, der med et utal af forskellige fagligheder hver dag arbejder for at skabe værdi for de nordjyske patienter og borgere og et sammenhængende Nordjylland. Hos os kan du både gøre karriere, gøre hver dag vigtig og gøre en forskel. Læs mere om regionen på www.rn.dk.


Fuldtid


Ansøg her

Retur til søgning