Ny søgning

Opret en jobagent og få nye jobannoncer direkte i din indbakke

Sundhedsfaglig visitator

Har du en baggrund som sygeplejerske eller paramediciner og har du lyst til at arbejde med den akutte patient på en ny og udfordrende måde? - så kan det være dig, vi skal bruge som ny kollega i vores velfungerende team af sundhedsfaglige visitatorer på AMK Vagtcentralen, Præhospitalt Center.

Har du evnen til hurtigt at skabe tryghed i en relation over telefon? Har du bred erfaring fra akut området, et godt overblik og er i stand til at handle selvstændigt, også i pressede situationer? - Så er stillingen som sundhedsfaglig visitator på AMK vagtcentralen lige noget for dig!

Overblik, systematik og gode kommunikative evner er vigtige kompetencer som sundhedsfaglig visitator.

Når en borger har brug for akut hjælp og ringer 1-1-2, er du som sundhedsfaglig visitator den første sundhedsprofessionelle person, som borgeren kommer i kontakt med.

Du får masser af faglige udfordringer

Du kan ikke se patienten, så din høresans er vigtig, når du besvarer 1-1-2 opkald. Dine primære værktøjer er din faglighed og din evne til at tilpasse kommunikationen til den aktuelle situation. Du har mulighed for at anvende videostreaming i samtalen, og Dansk indeks er dit støtteværkstøj.

Borgeren, der ringer, er dine øjne og hænder på stedet, og dialogen med borgeren er derfor central for, at du kan danne dig et billede af situationen. Det er herudfra, du laver din vurdering af, hvilken hjælp der er brug for i den aktuelle situation.

Vores brede samarbejdsflade giver en alsidig hverdag, hvor to dage aldrig er ens og hvor du hver eneste dag gør en stor forskel for regionens borgere.

Udover din sundhedsfaglige baggrund ser vi gerne at du:

  • Besidder gode kommunikative evner på dansk
  • Har erfaring indenfor det akutte område
  • Er i stand til at træffe beslutninger i akutte situationer
  • Kan tage styringen i samtaler, hvor det er nødvendigt
  • Kan multitaske og bevare overblikket
  • Er fortrolig med IT – også under pres
  • Er bekendt med D4 (dokumentportal), kvalitetsarbejde, utilsigtede hændelser og IT på brugerniveau
  • Ikke er bange for at bede om hjælp og er bevidst om egen styrker og svagheder
  • Ønsker at dele ud af din viden
  • Er i stand til at tale og forstå engelsk, let nordisk og gerne andre sprog

Vi investerer i dig - Oplæring i funktionen som sundhedsfaglig visitator

Som sundhedsfaglig visitator i Region Sjælland vil du opleve, at udvikling og læring er en stor del af hverdagen. Du vil komme til at arbejde med Dansk Indeks som er et beslutnings-støtteværktøj for sundhedsfaglig visitation. Vi har et velstruktureret og gennemprøvet oplæringsprogram på 8 uger, hvor du er tilknyttet erfarne mentorer.

Efter et års tid som sundhedsfaglig visitator vil du skulle gennemføre den nationale uddannelse målrettet sundhedsfaglige visitatorer, som består af fire moduler, der blandt andet indeholder kommunikation, ABCDE-systematikken, jura, borgere med psykiske symptomer og beredskabsforståelse.

Præhospitalt Center arbejder målrettet og specifikt med udvikling og forbedringer. Til at understøtte dette, har vi en kvalitets- og udviklingskonsulent ansat med stor erfaring fra den akutte verden både i praksis og som sundhedsfaglig visitator.

Alle vores samtaler optages og som led kvalitetssikringen benytter vi os af disse lydlogs. Du vil allerede i oplæringsperioden blive præsenteret for dine egne samtaler og senere i fællesskab med andre få mulighed for at reflektere over og drøfte fx faglige emner og kommunikation.

Derudover har vi løbende kurser og temadage, som tidligere har omhandlet alt fra mental robusthed til undervisning i skiftende relevante faglige emner.

Et godt sted at arbejde

Din arbejdsplads bliver på toppen af Næstved Sygehus i AMK-vagtcentralen (Akut Medicinsk Koordinering), hvor flere forskellige fagligheder arbejder for et stærkt regionalt akutberedskab – heriblandt læger, sygeplejersker, paramedicinere, ambulancebehandlere, tekniske disponenter og den del af ledelsen, der er tilknyttet AMK-vagtcentralen.

Alle vagter starter med et: ” goddag ” og håndtryk til de kollegaer, der er på vagt, så alle får kigget hinanden i øjnene. Når tingene spidser til, er det vigtigt at vide, at du har gode kollegaer, der er der for dig. Personalegruppen samt ledelsen tjekker op på hinanden og samler op, hvis der er behov for det, ligesom de regionale retningslinjer for håndtering af belastende situationer bliver fulgt.

I august 2022 modtog Præhospitalt Center og dermed også vagtcentralen en grøn smiley fra Arbejdstilsynet samt rosende ord for det store arbejde, der bliver lagt for dagen med at sikre og dyrke et godt arbejdsmiljø.

Hvis du kan se dig selv i stillingen, opfordrer vi dig til at komme på besøg hos os, så du kan få sat lidt billeder bag ordene i dette stillingsopslag. Kontakt sektionsleder Britta Klit Thomsen, som du enten kan skrive eller ringe til på bkto@regionsjaelland.dk eller telefonnummer 57 68 41 00.

Klik også gerne ind på vores Facebook- og LinkedIn-profil, hvor du kan følge med i hverdagen i Præhospitalt Center.

Præhospitalt Center

Præhospitalt Center har omkring 130 medarbejdere, og er et virksomhedsområde på linjen med sygehusene og Psykiatrien i Region Sjælland. Vores vigtigste opgave er at sikre Region Sjælland professionel præhospital kvalitet indenfor akutberedskabet, befordring og uddannelse – i et innovativt og anerkendende perspektiv med borgeren i centrum. Mød centerets ledelse her.

Præhospitalt Center er i rivende udvikling, da vi til februar 2024 hjemtager en del af den ambulancedrift, som Falck på nuværende tidspunkt driver i Region Sjælland.

Ansøgningsfrist og ansættelse

Ansøgningsfrist er d. 29. marts kl. 10.00. Vi kigger løbende ansøgningerne igennem. Vi ønsker ikke at lægge os fast på et bestemt ansættelsestidspunkt men tager snakken med hver enkelt ansøger til samtalerne. Samtaler gennemføres d. 30. og 31. marts 2023.

Løn efter gældende overenskomst, og ansættelse sker på fuld tid.
Vi ser mangfoldighed som en styrke og opfodrer derfor alle der kan se sig selv i stillingen, til at søge.

www.regionsjaelland.dk/phc kan du se en film om arbejdet på AMK-Vagtcentralen, som vi anbefaler du ser, inden du søger jobbet.

Om Region Sjælland
Vi er regionens største arbejdsplads med mere end 19.000 medarbejdere og et budget på 19 mia. kroner. Vi løser opgaver inden for sundhed, psykiatri og regional udvikling og driver en række sociale institutioner. Klik ind på www.regionsjaelland.dk og læs mere om regionens opgaver, struktur og geografi. Du finder os også på Facebook, Twitter og LinkedIn.Fuldtid


Ansøg her

Retur til søgning