Ny søgning

Opret en jobagent og få nye jobannoncer direkte i din indbakke

Sygeplejerske i kombi-stilling til daghospitalet og ambulatorium for hjerte- og karsygdomme på Nakskov Sundhedscenter, Nykøbing F. Sygehus

Har du hjertet på det rette sted og vil du være sygeplejerske et sted, hvor du får mulighed for, både at arbejde med den ambulante kardiologiske patient samt behandle patienter i vores daghospital? Og kan du samtidig lide dygtige, sjove og engagerede kollegaer? Så har vi stillingen til dig her.

Stillingen er en nyoprettet stilling, hvor du kan være med til at præge opbyggelsen af funktionen. Stillingen vil være en delestilling mellem patientforløb i hjerteambulatoriet og funktioner i daghospitalet. Begge funktioner er under samme ledelse i hjerteafdelingen.

Vi søger efter en fastansættelse på 32/37 timer/ugentligt, alt efter hvad der passer dig. Den primære tjeneste er i vores ambulatorium/daghospital på Nakskov Sundhedscenter på hverdage samt i hjerte- og karsygdommes sengeafsnit på Nykøbing F. Sygehus hver 4. weekend. Ønsker du hyppigere weekendarbejde kan dette sagtens lade sig gøre.

Vi søger en sygeplejerske med:

 • Gerne 2 års klinisk erfaring, gerne indenfor det kardiologiske speciale
 • Kardiologisk efteruddannelse eller lysten til at tage den
 • Interesse for kardiologisk sygepleje
 • Erfaring med sygepleje til den kronisk syge patient
 • Interesse i at udvikle muligheder for at behandle patienter nært hvor de bor.
 • En pædagogisk indgangsvinkel til samarbejdet med patienter, pårørende, kollegaer og studerende
 • Gode evner i selvstændig planlægning og prioritering af opgaver
 • Respekt for tværfaglige samarbejdspartnere og en åben og fleksibel tilgang til arbejdsopgaver
 • Interesse i at tage medansvar for fortsat udvikling af sygeplejen til vores patientforløb
 • Lysten til at bidrage positivt til det gode arbejdsmiljø og ser muligheder i stedet for begrænsninger

Kendetegnende for dig

 • Du bidrager positivt til den gode trivsel og arbejdsglæde
 • Du trives med at arbejde både selvstændigt og i en tværfaglig kontekst
 • Er ansvarsbevidst og har en god situationsfornemmelse
 • God til at skabe overblik og ro i en travl hverdag
 • Forholder dig positivt til hverdagens udfordringer
 • Du har mod på at dygtiggøre og kompetence udvikle dig

Vi tilbyder

 • En virkelig spændende afdeling med et speciale, der går lige i hjertet på dig
 • 32-37 timer ugentligt fordelt med funktion både i ambulatorium og daghospital, samt hver 4. weekend i hjerte- og karsygdommes sengeafsnit
 • Indflydelse på egen arbejdsplan, så arbejdsliv og privatliv kan passe sammen
 • Individuelt onboardingprogram tilpasset dig
 • En harmonisk personalegruppe med forskellige kompetencer og personligheder, som komplimenterer hinanden og hvor du altid kan få faglig sparring
 • En engageret ledelse

Information om Daghospitals funktioner:

I daghospitalet på Nakskov Sundhedscenter behandles patienterne ud fra nærhedsprincippet. Det betyder, at vi behandler patienten tæt på eget hjem, så patient/pårørende så vidt undgår at køre langt for behandling. Du vil i tæt samarbejde med ”speciale” – ambulatorierne på Nykøbing F. Sygehus give patienter behandling på Nakskov Sundhedscenter. Behandlingerne kan eksempelvis være medicinering af knogleskørhed, mave- tarmlidelser, lungefunktions undersøgelser m.fl. Det kan være i.v. /s.c. eller i.m. infusioner/injektioner. Det kan være blodtransfusioner, blodprøver fra port a cath, div. tests og meget andet.

Stillingen kræver at du kan arbejde selvstændigt og strukturere din tid og optimere patient forløb. Du vil få stor indflydelse på udviklingen af funktionen i samarbejde med din ledelse og den fagligt ansvarlige sygeplejerske i Nakskov. Der er i daghospitalet tilknyttet en læge, der er tilstede i Nakskov 2 dage om ugen. Der er faste kardiologiske sygeplejersker og sekretærer tilstede hver dag i ambulatoriet i Nakskov.

Information om kardiologisk ambulatorium i Nakskov og på Nykøbing F. Sygehus og sengeafsnittet på Nykøbing F. Sygehus:

Vi har en omfattende sygeplejedrevet ambulatorievirksomhed indenfor hjertesvigt, rehabilitering, analyse og påsætning af diverse hjertemonitoreringssystemer, AK-klinik, samt almindelig kardiologisk aktivitet, herunder regulering af medicin. Derudover varetages opgaver som EKG, diagnostisk arbejdstest, TEE og hjerte CT i samarbejde med røntgen. Nogle af undersøgelserne foregår kun på ambulatoriet på Nykøbing F. Sygehus.

Arbejdet som ambulatoriesygeplejerske er et alsidigt arbejde, hvor du både skal mestre korte besøgsforløb, samt de længere ambulante forløb. En del af patientkontakten foregår ligeledes over telefon eller virtuelt via min sundhedsplatform.

Vores sengeafsnit har 30 sengepladser, alle med mulighed for hjerteovervågning. Der er et stort flow af patienter gennem afsnittet, og der modtages akutte patienter hele døgnet fra akutafdelingen. Vi varetager pleje og behandling af patienter med bl.a. diagnoserne arytmi, hjertesvigt, iskæmisk hjertesygdom og lungeemboli. Endvidere modtager vi planlagte overflytninger fra andre sygehuse efter STEMI, N-STEMI, bypass og klap operationer samt modtager elektive patienter til DC-konvertering.

Vi har egne EKKO sygeplejersker og en diætist ansat i hjerteklyngen.

I kardiologisk afdeling er vi en personalegruppe, der altid stræber efter høj faglighed, en professionel tilgang til vores patienter, faglig udvikling og kompetencetræning. Vi er meget bevidste om betydningen af et godt tværfagligt arbejdsmiljø, som vi alle har ansvar for at passe godt på. Vi har en uhøjtidelig og humoristisk tone i hverdagen, samtidig med at vi altid er bevidste om en professionel tilgang til vores patienter og pårørende. Vi har et godt kollegialt sammenhold hvor alle byder aktivt ind.

Vi vil rigtig gerne vise dig ambulatoriet/daghospitalet samt sengeafsnittet hvis interesse, så ring gerne og aftal nærmere hvis ovenstående har fanget din opmærksomhed.

Om Nykøbing F. Sygehus – Sammen skaber vi et stærkt akutsygehus
Fundamentet for Nykøbing F. Sygehus er de tre grundlæggende værdier: Pas på patienten, pas på økonomien og pas på hinanden. Det kommer til udtryk gennem en høj grad af patient – og medarbejderinddragelse. Vores sygehus er kendetegnet ved at gå forrest, når det gælder udvikling af nye organisations – og samarbejdsformer med fokus på spydspidsfunktioner især inden for multisyge og tværsektorielle indsatser. 

Vi er en attraktiv arbejdsplads, der vægter efteruddannelse og faglighed højt, ligesom forskning er en prioriteret del af det tværfaglige samarbejde. Placeret med udsigt over naturskønne Guldborgsund er Nykøbing F. Sygehus det sundhedsfaglige omdrejningspunkt for Lolland, Falster, Møn og Sydsjælland, både som uddannelsessted, arbejdsplads og som akutsygehus med højeste faglighed og service. Læs mere om Nykøbing F. Sygehus her.Fuldtid


Ansøg her

Retur til søgning