DSR Job - din vej til jobbet

Menu
Aarhus Kommune

Aarhus Kommune

|
Aarhus
|
Indrykket 01-08-2022

VI SØGER HJEMMEPLEJECHEF TIL PLEJE OG REHABILITERING DISTRIKT SYD, AARHUS KOMMUNE

I Sundhed og Omsorg arbejder vi for, at aarhusianerne kan leve et sundt liv med frihed, lighed og selvstændighed. Som hjemmeplejechef for distrikt Syd der omfatter 600 medarbejdere, 9 hjemmeplejeledere og 9 kommende vicehjemmeplejeledere - er din fornemmeste opgave at udfolde vores ledetråde for et stort område i landets næststørste kommune. Med din ledelseserfaring, empati og nysgerrighed er du en vigtig brik i at øge sundheden og livskvaliteten for borgere og pårørende. Har du et bud på, hvordan aarhusianere, der på grund af helbredsproblemer eller tab af funktionsevne har brug for hjælp og støtte i deres dagligdag, får frihed til at klare sig selv? Og har du mod på at udvikle praksisnære løsninger i samarbejde med medarbejderne? 


Ledelse med vilje
 

Som hjemmeplejechef i Aarhus Kommune er du tæt på det levede liv for mange aarhusianere. Du har mulighed for at udfolde dit nærværende lederskab i tæt samarbejde med 10 stærke hjemmeplejeteams i distrikt Syd. Sammen former vi fremtidens løsninger inden for rehabilitering, pleje og omsorg. Alle hjemmeplejeteams har en leder og rummer stærke tværfaglige kompetencer i form af social- og sundhedshjælpere /-assistenter, sygeplejersker, ergo- og/eller fysioterapeuter. Dertil kommer kompetenceudviklende sygeplejersker og terapeuter. 


Hjemmeplejechefen er desuden en del af et ledelsesteam med en forvaltningschef og to hjemmeplejechefkollegaer. Med dit engagement, din stærke forandringsledelse, nysgerrighed og mod arbejder du sammen med dine ledere og medarbejdere og styrker kulturen i organisationen. Sammen går vi målrettet efter høj faglig kvalitet og nære, omsorgsfulde relationer med borgerne og deres pårørende. 


Vi forventer, at du  

 • færdes naturligt i det social- og sundhedsfaglige velfærdsområde  
 • ved, hvad det vil sige at insistere på at skabe værdi for borgerne, styre og udvikle kvaliteten, forfølge mål og skabe gode resultater.  
 • har stærke kommunikative og relationelle evner, så borgere og pårørende oplever at blive set og hørt. 
 • rummer gode erfaringer med at omsætte og implementere strategi sammen med dine ledere og medarbejdere. 
 • er indstillet på at tage en lederuddannelse, hvis du ikke allerede har en.  
 • har et godt humør og er hurtig til at sætte dig ind i nye opgaver.  

Samtidig skaber din stærke økonomiforståelse kreative løsninger inden for rammerne, så hver en krone rækker længere til gavn for borgerne.  
 
Vores strategi ledetråde til et bedre liv  

De fem ledetråde er vores strategi i Sundhed og Omsorg. Strategien giver retning til vores arbejde og udfordrer vores adfærd og holdninger med det simple formål, at vi hver dag bliver bedre til at gøre vores arbejde til gavn for borgerne i Aarhus. Det gælder om at holde borgerne væk hjælpe dem til at leve et sundt og selvstændigt liv så længe som muligt og holde om borgerne, når de har brug for det. 


I dit arbejde hjælper du borgerne til at leve det liv, de ønsker, at de får den hjælp de har behov for, mens vi understøtter dem med træning, rehabilitering og fællesskaber. Borgerne ønsker høj grad af kontinuitet i besøgene og sammenhængende borgerforløb.  


Med din smitsomme beslutsomhed, empati og evne til at motivere, forfølger og omsætter du vores strategi, så vi i fremtiden også kan hjælpe borgerne til at have magt over deres eget liv, og hvor vi som kommune reelt set er overflødiggjort. 


Pleje og Rehabilitering
 

Pleje og Rehabilitering (hjemmeplejen) i Aarhus Kommune arbejder hver dag for at yde pleje og praktisk hjælp, sygepleje og træning til hjemmeboende borgere, såvel som at skabe gode og sammenhængende borgerforløb, der tager udgangspunkt i det, der er vigtigt for borgeren.  


Vi lægger vægt på den gode dialog, kultur og relationer, rehabilitering og omsorg, kompetenceudvikling, samt løbende og systematisk kvalitetsudvikling af både den faglige, den organisatoriske og den borgeroplevede kvalitet. 


Vigtige indsatser i hjemmeplejen er derudover borgeroplæring, velfærdsteknologi, samarbejde med borgernes familie/netværk, samt at sikre, at de rette kompetencer er til stede i det enkelte borgerforløb.  


Kort om ansvarsområdet
 

Chefgruppen er Pleje og Rehabiliterings øverste ledelse. Den består af én forvaltningschef, tre hjemmeplejechefer med ansvar for hvert sit distrikt, en kommende vicehjemmeplejechef, en stabsleder og en leder af administration.


Som hjemmeplejechef har du et særligt stærkt fokus på borgersikkerheden, fagligheden og kvaliteten. Du får direkte ledelse af det geografiske distrikt Syd, som omfatter 10 hjemmeplejeteams. En af dine første opgaver bliver at rekruttere vicehjemmeplejeledere til hjemmeplejeteamene i distrikt Syd. Alle hjemmeplejeteams får i løbet af efteråret 2022 mulighed for at hverve en vicehjemmeplejeleder til nyoprettede stillinger. Du skal være en vigtig del af den kommende rekrutteringsproces i distrikt Syd. Derudover får du ansvar for varetagelsen af SEL 94 på tværs af kommunens tre distrikter. Sammen med dine hjemmeplejechefkollegaer, ledere og medarbejdere sikrer I, at aarhusianerne oplever de samme ydelser og løsninger inden for sundhed, pleje og omsorg, og at I udvikler praksisnære løsninger, der skaber enkelhed for medarbejderne. 


Løn og ansættelsesvilkår
  

Stillingen ønskes tiltrådt 1. oktober 2022. 


Stillingen som hjemmeplejechef aflønnes i henhold til KLs aftale om aflønning af chefer på trin 52 + tillæg pt. med en årsløn på kr. 806.477,00.  


Endelig lønfastsættelse sker efter forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation på baggrund af kvalifikationer.  


Referencer indhentes alene på chefer, som tilbydes ansættelse. Får du jobbet, skal du fremsende en straffeattest - og endelig er der prøvetid i forbindelse med avancementsstilling og ved nyansættelse i Aarhus Kommune. 


Vil du vide mere?
 

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Forvaltningschef for Pleje og

Rehabilitering, Jens Bejer Damgaard, tlf. 2963 0226, 
jebeda@aarhus.dk  


Har du spørgsmål til rekrutteringsprocessen, kan du kontakte HR-udviklingskonsulent Vibeke Jørgensen, tlf. 4185 9631, 
jovi@aarhus.dk efter den 11. august. 


Ansøgning:
 

Ansøgningsfrist den 15. august 2022.  


Klik på søg job nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning.  


Vi forventer at afvikle 1. samtalerunde den 18. august 2022 og 2. samtalerunde den 25. august 2022


I forbindelse med ansættelse af ledere og chefer anvender vi personprofilering, hvis du går videre til anden samtale, og der vil derfor være profiltilbagemeldinger 22. august 2022. 


I Sundhed og Omsorg har vi en generel politik om, at vi indhenter referencer og evt. straffeattest ifm. ansættelser.   
  
Om os:
Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg (MSO) i Aarhus Kommune arbejder med omsorg for ældre og sundhed for alle borgere.


Vores strategi 
De fem ledetråde giver retning til vores arbejde og udfordrer vores adfærd og holdninger med det simple formål, at vi hver dag bliver en smule bedre til at gøre vores arbejde til gavn for borgerne i Aarhus. Læs mere om vores strategi og forståelsesramme inden første samtale, se  https://www.aarhus.dk/om-kommunen/sundhed-og-omsorg/uddannelse-og-job/lederjob-i-sundhed-og-omsorg/


Aarhus Kommune betragter mangfoldighed som en ressource og opfordrer derfor alle - uanset alder, køn, handicap, livsstil, religion eller etnisk tilhørsforhold - til at ansøge stillingen.

Kontakt
Virksomheds information
Aarhus Kommune
Rådhus Pladsen 2
Aarhus C
Tlf:
89406955
Kontakt person
Jens Bejer Damgaard 
Grøndalsvej 2
8260 Viby J
Danmark
Tlf:
+4529630226
331220109anha2022-08-01T02:00:18.173VI SØGER HJEMMEPLEJECHEF TIL PLEJE OG REHABILITERING DISTRIKT SYD, AARHUS KOMMUNE

I Sundhed og Omsorg arbejder vi for, at aarhusianerne kan leve et sundt liv med frihed, lighed og selvstændighed. Som hjemmeplejechef for distrikt Syd der omfatter 600 medarbejdere, 9 hjemmeplejeledere og 9 kommende vicehjemmeplejeledere - er din fornemmeste opgave at udfolde vores ledetråde for et stort område i landets næststørste kommune. Med din ledelseserfaring, empati og nysgerrighed er du en vigtig brik i at øge sundheden og livskvaliteten for borgere og pårørende. Har du et bud på, hvordan aarhusianere, der på grund af helbredsproblemer eller tab af funktionsevne har brug for hjælp og støtte i deres dagligdag, får frihed til at klare sig selv? Og har du mod på at udvikle praksisnære løsninger i samarbejde med medarbejderne? 


Ledelse med vilje
 

Som hjemmeplejechef i Aarhus Kommune er du tæt på det levede liv for mange aarhusianere. Du har mulighed for at udfolde dit nærværende lederskab i tæt samarbejde med 10 stærke hjemmeplejeteams i distrikt Syd. Sammen former vi fremtidens løsninger inden for rehabilitering, pleje og omsorg. Alle hjemmeplejeteams har en leder og rummer stærke tværfaglige kompetencer i form af social- og sundhedshjælpere /-assistenter, sygeplejersker, ergo- og/eller fysioterapeuter. Dertil kommer kompetenceudviklende sygeplejersker og terapeuter. 


Hjemmeplejechefen er desuden en del af et ledelsesteam med en forvaltningschef og to hjemmeplejechefkollegaer. Med dit engagement, din stærke forandringsledelse, nysgerrighed og mod arbejder du sammen med dine ledere og medarbejdere og styrker kulturen i organisationen. Sammen går vi målrettet efter høj faglig kvalitet og nære, omsorgsfulde relationer med borgerne og deres pårørende. 


Vi forventer, at du  

 • færdes naturligt i det social- og sundhedsfaglige velfærdsområde  
 • ved, hvad det vil sige at insistere på at skabe værdi for borgerne, styre og udvikle kvaliteten, forfølge mål og skabe gode resultater.  
 • har stærke kommunikative og relationelle evner, så borgere og pårørende oplever at blive set og hørt. 
 • rummer gode erfaringer med at omsætte og implementere strategi sammen med dine ledere og medarbejdere. 
 • er indstillet på at tage en lederuddannelse, hvis du ikke allerede har en.  
 • har et godt humør og er hurtig til at sætte dig ind i nye opgaver.  

Samtidig skaber din stærke økonomiforståelse kreative løsninger inden for rammerne, så hver en krone rækker længere til gavn for borgerne.  
 
Vores strategi ledetråde til et bedre liv  

De fem ledetråde er vores strategi i Sundhed og Omsorg. Strategien giver retning til vores arbejde og udfordrer vores adfærd og holdninger med det simple formål, at vi hver dag bliver bedre til at gøre vores arbejde til gavn for borgerne i Aarhus. Det gælder om at holde borgerne væk hjælpe dem til at leve et sundt og selvstændigt liv så længe som muligt og holde om borgerne, når de har brug for det. 


I dit arbejde hjælper du borgerne til at leve det liv, de ønsker, at de får den hjælp de har behov for, mens vi understøtter dem med træning, rehabilitering og fællesskaber. Borgerne ønsker høj grad af kontinuitet i besøgene og sammenhængende borgerforløb.  


Med din smitsomme beslutsomhed, empati og evne til at motivere, forfølger og omsætter du vores strategi, så vi i fremtiden også kan hjælpe borgerne til at have magt over deres eget liv, og hvor vi som kommune reelt set er overflødiggjort. 


Pleje og Rehabilitering
 

Pleje og Rehabilitering (hjemmeplejen) i Aarhus Kommune arbejder hver dag for at yde pleje og praktisk hjælp, sygepleje og træning til hjemmeboende borgere, såvel som at skabe gode og sammenhængende borgerforløb, der tager udgangspunkt i det, der er vigtigt for borgeren.  


Vi lægger vægt på den gode dialog, kultur og relationer, rehabilitering og omsorg, kompetenceudvikling, samt løbende og systematisk kvalitetsudvikling af både den faglige, den organisatoriske og den borgeroplevede kvalitet. 


Vigtige indsatser i hjemmeplejen er derudover borgeroplæring, velfærdsteknologi, samarbejde med borgernes familie/netværk, samt at sikre, at de rette kompetencer er til stede i det enkelte borgerforløb.  


Kort om ansvarsområdet
 

Chefgruppen er Pleje og Rehabiliterings øverste ledelse. Den består af én forvaltningschef, tre hjemmeplejechefer med ansvar for hvert sit distrikt, en kommende vicehjemmeplejechef, en stabsleder og en leder af administration.


Som hjemmeplejechef har du et særligt stærkt fokus på borgersikkerheden, fagligheden og kvaliteten. Du får direkte ledelse af det geografiske distrikt Syd, som omfatter 10 hjemmeplejeteams. En af dine første opgaver bliver at rekruttere vicehjemmeplejeledere til hjemmeplejeteamene i distrikt Syd. Alle hjemmeplejeteams får i løbet af efteråret 2022 mulighed for at hverve en vicehjemmeplejeleder til nyoprettede stillinger. Du skal være en vigtig del af den kommende rekrutteringsproces i distrikt Syd. Derudover får du ansvar for varetagelsen af SEL 94 på tværs af kommunens tre distrikter. Sammen med dine hjemmeplejechefkollegaer, ledere og medarbejdere sikrer I, at aarhusianerne oplever de samme ydelser og løsninger inden for sundhed, pleje og omsorg, og at I udvikler praksisnære løsninger, der skaber enkelhed for medarbejderne. 


Løn og ansættelsesvilkår
  

Stillingen ønskes tiltrådt 1. oktober 2022. 


Stillingen som hjemmeplejechef aflønnes i henhold til KLs aftale om aflønning af chefer på trin 52 + tillæg pt. med en årsløn på kr. 806.477,00.  


Endelig lønfastsættelse sker efter forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation på baggrund af kvalifikationer.  


Referencer indhentes alene på chefer, som tilbydes ansættelse. Får du jobbet, skal du fremsende en straffeattest - og endelig er der prøvetid i forbindelse med avancementsstilling og ved nyansættelse i Aarhus Kommune. 


Vil du vide mere?
 

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Forvaltningschef for Pleje og

Rehabilitering, Jens Bejer Damgaard, tlf. 2963 0226, 
jebeda@aarhus.dk  


Har du spørgsmål til rekrutteringsprocessen, kan du kontakte HR-udviklingskonsulent Vibeke Jørgensen, tlf. 4185 9631, 
jovi@aarhus.dk efter den 11. august. 


Ansøgning:
 

Ansøgningsfrist den 15. august 2022.  


Klik på søg job nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning.  


Vi forventer at afvikle 1. samtalerunde den 18. august 2022 og 2. samtalerunde den 25. august 2022


I forbindelse med ansættelse af ledere og chefer anvender vi personprofilering, hvis du går videre til anden samtale, og der vil derfor være profiltilbagemeldinger 22. august 2022. 


I Sundhed og Omsorg har vi en generel politik om, at vi indhenter referencer og evt. straffeattest ifm. ansættelser.   
  
Om os:
Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg (MSO) i Aarhus Kommune arbejder med omsorg for ældre og sundhed for alle borgere.


Vores strategi 
De fem ledetråde giver retning til vores arbejde og udfordrer vores adfærd og holdninger med det simple formål, at vi hver dag bliver en smule bedre til at gøre vores arbejde til gavn for borgerne i Aarhus. Læs mere om vores strategi og forståelsesramme inden første samtale, se  https://www.aarhus.dk/om-kommunen/sundhed-og-omsorg/uddannelse-og-job/lederjob-i-sundhed-og-omsorg/


Aarhus Kommune betragter mangfoldighed som en ressource og opfordrer derfor alle - uanset alder, køn, handicap, livsstil, religion eller etnisk tilhørsforhold - til at ansøge stillingen.

I Sundhed og Omsorg arbejder vi for, at aarhusianerne kan leve et sundt liv med frihed, lighed og selvstændighed. Som hjemmeplejechef for distrikt Syd der omfatter 600 medarbejdere, 9 hjemmeplejeledere og 9 kommende vicehjemmeplejeledere - er din fornemmeste opgave at udfolde vores ledetråde for et stort område i landets næststørste kommune. Med din ledelseserfaring, empati og nysgerrighed er du en vigtig brik i at øge sundheden og livskvaliteten for borgere og pårørende. Har du et bud på, hvordan aarhusianere, der på grund af helbredsproblemer eller tab af funktionsevne har brug for hjælp og støtte i deres dagligdag, får frihed til at klare sig selv? Og har du mod på at udvikle praksisnære løsninger i samarbejde med medarbejderne? Ledelse med vilje Som hjemmeplejechef i Aarhus Kommune er du tæt på det levede liv for mange aarhusianere. Du har mulighed for at udfolde dit nærværende lederskab i tæt samarbejde med 10 stærke hjemmeplejeteams i distrikt Syd. Sammen former vi fremtidens løsninger inden for rehabilitering, pleje og omsorg. Alle hjemmeplejeteams har en leder og rummer stærke tværfaglige kompetencer i form af social- og sundhedshjælpere -assistenter, sygeplejersker, ergo- og eller fysioterapeuter. Dertil kommer kompetenceudviklende sygeplejersker og terapeuter. Hjemmeplejechefen er desuden en del af et ledelsesteam med en forvaltningschef og to hjemmeplejechefkollegaer. Med dit engagement, din stærke forandringsledelse, nysgerrighed og mod arbejder du sammen med dine ledere og medarbejdere og styrker kulturen i organisationen. Sammen går vi målrettet efter høj faglig kvalitet og nære, omsorgsfulde relationer med borgerne og deres pårørende. Vi forventer, at du færdes naturligt i det social- og sundhedsfaglige velfærdsområde ved, hvad det vil sige at insistere på at skabe værdi for borgerne, styre og udvikle kvaliteten, forfølge mål og skabe gode resultater. har stærke kommunikative og relationelle evner, så borgere og pårørende oplever at blive set og hørt. rummer gode erfaringer med at omsætte og implementere strategi sammen med dine ledere og medarbejdere. er indstillet på at tage en lederuddannelse, hvis du ikke allerede har en. har et godt humør og er hurtig til at sætte dig ind i nye opgaver. Samtidig skaber din stærke økonomiforståelse kreative løsninger inden for rammerne, så hver en krone rækker længere til gavn for borgerne. Vores strategi ledetråde til et bedre liv De fem ledetråde er vores strategi i Sundhed og Omsorg. Strategien giver retning til vores arbejde og udfordrer vores adfærd og holdninger med det simple formål, at vi hver dag bliver bedre til at gøre vores arbejde til gavn for borgerne i Aarhus. Det gælder om at holde borgerne væk hjælpe dem til at leve et sundt og selvstændigt liv så længe som muligt og holde om borgerne, når de har brug for det. I dit arbejde hjælper du borgerne til at leve det liv, de ønsker, at de får den hjælp de har behov for, mens vi understøtter dem med træning, rehabilitering og fællesskaber. Borgerne ønsker høj grad af kontinuitet i besøgene og sammenhængende borgerforløb. Med din smitsomme beslutsomhed, empati og evne til at motivere, forfølger og omsætter du vores strategi, så vi i fremtiden også kan hjælpe borgerne til at have magt over deres eget liv, og hvor vi som kommune reelt set er overflødiggjort. Pleje og Rehabilitering Pleje og Rehabilitering (hjemmeplejen) i Aarhus Kommune arbejder hver dag for at yde pleje og praktisk hjælp, sygepleje og træning til hjemmeboende borgere, såvel som at skabe gode og sammenhængende borgerforløb, der tager udgangspunkt i det, der er vigtigt for borgeren. Vi lægger vægt på den gode dialog, kultur og relationer, rehabilitering og omsorg, kompetenceudvikling, samt løbende og systematisk kvalitetsudvikling af både den faglige, den organisatoriske og den borgeroplevede kvalitet. Vigtige indsatser i hjemmeplejen er derudover borgeroplæring, velfærdsteknologi, samarbejde med borgernes familie netværk, samt at sikre, at de rette kompetencer er til stede i det enkelte borgerforløb. Kort om ansvarsområdet Chefgruppen er Pleje og Rehabiliterings øverste ledelse. Den består af én forvaltningschef, tre hjemmeplejechefer med ansvar for hvert sit distrikt, en kommende vicehjemmeplejechef, en stabsleder og en leder af administration. Som hjemmeplejechef har du et særligt stærkt fokus på borgersikkerheden, fagligheden og kvaliteten. Du får direkte ledelse af det geografiske distrikt Syd, som omfatter 10 hjemmeplejeteams. En af dine første opgaver bliver at rekruttere vicehjemmeplejeledere til hjemmeplejeteamene i distrikt Syd. Alle hjemmeplejeteams får i løbet af efteråret 2022 mulighed for at hverve en vicehjemmeplejeleder til nyoprettede stillinger. Du skal være en vigtig del af den kommende rekrutteringsproces i distrikt Syd. Derudover får du ansvar for varetagelsen af SEL 94 på tværs af kommunens tre distrikter. Sammen med dine hjemmeplejechefkollegaer, ledere og medarbejdere sikrer I, at aarhusianerne oplever de samme ydelser og løsninger inden for sundhed, pleje og omsorg, og at I udvikler praksisnære løsninger, der skaber enkelhed for medarbejderne. Løn og ansættelsesvilkår Stillingen ønskes tiltrådt 1. oktober 2022. Stillingen som hjemmeplejechef aflønnes i henhold til KLs aftale om aflønning af chefer på trin 52 tillæg pt. med en årsløn på kr. 806.477,00. Endelig lønfastsættelse sker efter forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation på baggrund af kvalifikationer. Referencer indhentes alene på chefer, som tilbydes ansættelse. Får du jobbet, skal du fremsende en straffeattest - og endelig er der prøvetid i forbindelse med avancementsstilling og ved nyansættelse i Aarhus Kommune. Vil du vide mere? Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Forvaltningschef for Pleje og Rehabilitering, Jens Bejer Damgaard, tlf. 2963 0226, jebeda@aarhus.dk Har du spørgsmål til rekrutteringsprocessen, kan du kontakte HR-udviklingskonsulent Vibeke Jørgensen, tlf. 4185 9631, jovi@aarhus.dk efter den 11. august. Ansøgning: Ansøgningsfrist den 15. august 2022. Klik på søg job nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning. Vi forventer at afvikle 1. samtalerunde den 18. august 2022 og 2. samtalerunde den 25. august 2022. I forbindelse med ansættelse af ledere og chefer anvender vi personprofilering, hvis du går videre til anden samtale, og der vil derfor være profiltilbagemeldinger 22. august 2022. I Sundhed og Omsorg har vi en generel politik om, at vi indhenter referencer og evt. straffeattest ifm. ansættelser. Om os: Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg (MSO) i Aarhus Kommune arbejder med omsorg for ældre og sundhed for alle borgere. Vores strategi De fem ledetråde giver retning til vores arbejde og udfordrer vores adfærd og holdninger med det simple formål, at vi hver dag bliver en smule bedre til at gøre vores arbejde til gavn for borgerne i Aarhus. Læs mere om vores strategi og forståelsesramme inden første samtale, se https: www.aarhus.dk om-kommunen sundhed-og-omsorg uddannelse-og-job lederjob-i-sundhed-og-omsorg Aarhus Kommune betragter mangfoldighed som en ressource og opfordrer derfor alle - uanset alder, køn, handicap, livsstil, religion eller etnisk tilhørsforhold - til at ansøge stillingen.I Sundhed og Omsorg arbejder vi for, at aarhusianerne kan leve et sundt liv med frihed, lighed og selvstændighed. Med din ledelseserfaring, empati og nysgerrighed er du en vigtig brik i at øge sundheden og livskvaliteten for borgere og pårørende. Har du 1011000000000aDK_DSRDKDanmark228DKK2022-08-15T00:00:000000https://aarhus.career.emply.com/ad/vi-soger-hjemmeplejechef-til-pleje-og-rehabilitering-distrikt-syd-aarhus-kommune/b93l6i0EuropaDanmarkJyllandØstjyllandAarhus2044663Aarhus Kommune10Rådhus Pladsen 2Aarhus C89406955DKDanmarkDKDanmark2044663_logo_large.jpg2044663_logo_small.jpg156.1526440010.20313000Jens Bejer Damgaard
Grøndalsvej 2
8260+4529630226Viby JDKDanmarkDKDanmark
8FuldtidFuldtidgældende overenskomst01-10-20220VI SØGER HJEMMEPLEJECHEF TIL PLEJE OG REHABILITERING DISTRIKT SYD, AARHUS KOMMUNE1Dansk3Læse/ tale123208Chef374Øvrige403Administration365867168Jens Bejer Damgaard
Grøndalsvej 2
8260+4529630226Viby JDKDanmarkDKDanmark
da-DK
Praktisk information
Oprettet:
01-08-2022
Udløber:
15-08-2022
Kviknummer:
331220109
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Øvrige,
Administration
Stillingsbetegnelse:
Chef
Sprog:
Dansk Læse/ tale
Arbejdstimer pr. uge:
Fuldtid
Aflønnes efter:
gældende overenskomst
Beliggenhed

Du har ikke knyttet nogen dokumenter til din ansøgning. Klik på 'OK' knappen nedenfor for at sende din ansøgning alligevel eller klikke på knappen "Annuller" og vedhæfte dokumenter, før du sender din ansøgning igen

Save job

Del dette job

linkedin
googleplus

Værktøjskasse

Gem annonce
Jobagent fra DSRjob

Opret en jobagent og lad jobbet komme till dig. Udfyld dine søge kriterier, og din profil vil dagligt blive matchet mednye jobannoncer fra DSRjob - direkte til din mailbox....