DSR Job - din vej til jobbet

Menu
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference
Kriminalforsorgen Sjælland

Kriminalforsorgen Sjælland

|
Ringsted
|
Indrykket 08-10-2021

Sygeplejerske til Kriminalforsorgen Sjællands sundhedsenhed

Vil du være med til at opbygge Kriminalforsorgen Sjællands nye samlede sundhedsenhed? Ønsker du et anderledes arbejde som sygeplejersker kun dagvagter, fri i weekender og på helligdage? Er du glad for flad struktur og højt til loftet? Og ikke mindst ønsker du at arbejde med noget, hvor du gør en forskel?


Hvis du kan sige ja til ovenstående er muligheden her!


Kriminalforsorgen Sjælland søger lige nu en erfaren sygeplejerske, der sammen med de allerede ansatte fængselssygeplejersker, læger og lægesekretærer skal være med til at sikre, at de indsatte får en patientsikker og relevant sundhedsbetjening.


Den ledige stilling vil have daglige opgaver i Nykøbing Sjælland arrest og Jyderup fængsel


Du skal varetage den daglige sundsbetjening af fængslets og arrestens indsatte.
Arbejdsopgaverne kan bedst sidestilles med arbejdsgangen i en lægepraksis, idet de indsatte henvender sig til sygeplejersken med problemstillinger de eller ville have henvendt sig til egen læge med.


Dine opgaver:

 • Samtaler ved indsættelse med fokus på udredning og screening for kroniske, psykiske eller andre lidelser
 • Visitation til læge-, sygepleje-, og andre relevante konsultationer
 • Sygeplejekonsultationer
 • Planlægning og koordinering af behandlingsforløb i samarbejde med læge
 • Opfølgning på igangværende behandlingsforløb
 • Alle facetter af medicinhåndtering, dosering af ordineret medicin, ajourføring af medicinskemaer, bestilling af medicin mv.
 • Kontrol og opfølgning på kroniske lidelser, samt sygepleje i forbindelse med somatiske og psykiske lidelser
 • Journalføring og anden dokumentation
 • Sikre at relevante sundhedsdata med samtykke, f.eks. journaloplysninger, medicin, etc. Videregives eller medsendes i forbindelse med overflytninger og løsladelser.

Du skal have mod på og lyst til at være med til at opbygge din egen funktion i fængslet og arresten inden for de givne rammer.


Hvem er du?

 • Du er uddannet sygeplejerske og har nogle års praktisk erfaring gerne fra almen medicin, akutafdeling/skadestue eller almen praksis. Psykiatri og misbrugserfaring kan være en fordel i jobbet, men er absolut ikke et krav
 • Du brænder for at være med til at gøre en forskel for nogle af samfundets mest udsatte og forstår, at selv en lille forskel kan have en stor betydning
 • Du kan planlægge og strukturere dine opgaver med en høj grad af selvledelse, ansvar og effektivitet
 • Du har gode evner til at indgå i samarbejdsrelationer, da tværfaglig samarbejde med fængslets øvrige faggrupper; fængselsbetjente, værkmestre, socialrådgivere samt andre eksterne samarbejdspartnere er en vigtig del af jobbet
 • Du har forståelse for at prioriteringer og justeringer undervejs i sygeplejen er nødvendige
 • Du er fagligt i stand til hurtigt at kunne identificere, opspore og vurdere sygeplejefaglige problemstillinger og selvstændigt handle herop
 • Du er god til at sikre korrekt og rettidig dokumentation i journaler og forstår betydningen af stringens og patientsikkert arbejde
 • Du har gode pædagogiske evner og kan kommunikere sikkert og tydeligt i vejledningsøjemed både til indsatte og ansatte
 • Du ønsker at bidrage til at højde det faglige niveau og forstår, at ensartethed og standardisering i patientbehandlingen er væsentligt. Samtidig er du i stand til at kunne tænke ud af boksen i de givne rammer for at løse opgaven
 • Du bidrager og tager medansvar for at løse kerneopgaverne
 • Du investerer genre for at skabe et godt arbejdsmiljø med arbejdsglæde, trivsel og gode samarbejdsrelationer med dine kollegaer
 • Du er nærværende og har et positivt og medmenneskeligt livssyn

For at opnår succes i funktionen kræver det, at man

 • Respekterer klienternes integritet og autonomi og handler efter bedste skøn til gavn for klienten.
 • Udstråler autoritet, er ansvarsbevidst og kan bevare roen og overblikket i kritiske situationer.
 • Er fleksibel, selvstændig og arbejder systematisk.
 • Arbejder anerkendende med mennesker med forskellige baggrunde og fra forskellige kulturer.

Løn og ansættelsesvilkår:


Ansættelse og aflønning sker i henhold til LC/CO10-fællesoverenskomsten samt cirkulære om organisationsaftale for sygeplejersker i staten og er omfattet af aftale om Ny Løn.


Stillingen er med tiltrædelse snarest muligt. Stillingen er en fast fuldtidsstilling. Der er mulighed for en fuldtidsstilling (37 timer) eller deltidsstillinger, hvis det passer bedre ind i din hverdag.


Arbejdstiden vil være med fremmøde mellem kl. 08.00 9.00 og fri mellem kl. 15.25 16-24.


Der er mulighed for at få en vis indflydelse på planlægning af egen arbejdstid med udgangspunkt i driften.


Der arbejdes ikke i weekender og på helligdage. I ferier og vedr. evt. sygdom, kursus og lignende er man overvejende selvdækkende med udgangspunkt i, at sundhedsenhedens sygeplejersker dækker ind for hinanden.


Du skal deltage i et internt obligatorisk 3 dages internat kursus for civile medarbejdere (ICN).


Ansættelsesområdet 
er Kriminalforsorgen, Område Sjælland


Arbejdsstedet 
aftales individuelt med fast fremmøde på de aftalte matrikler


Hvem er vi?


Sundhedsenheden i Kriminalforsorgen Sjælland er en nyetableret enhed, som er sat i spidsen for at samle sundhedsbetjeningen i området med en fælles central ledelse. Kriminalforsorgen Sjælland har ca. 830 indsatte i fængsler og arrester. Sundhedsbetjeningen i Kriminalforsorgen har en særlig og vigtig opgave i at samarbejde med sikkerhedsenheden om de særlige sikkerhedshensyn, som typisk knytter sig til de indsatte. Sundhedsenheden er en del af de tilbud, der er til de indsatte i lige tråd med f.eks. beskæftigelsesindsats, social indsats og uddannelse.


Sygeplejerskearbejdet i fængslet og arresthuse vil i store træk svare til arbejdet i en almen praksis, men de fysiske rammer og kommunikationsvejene internt mellem enhederne og eksternt til det øvrige sundhedsvæsen vil være væsentlig anderledes.

 • Organiseringen har vi valgt skal medvirke til at
 • Alle har kollegaer, der kan sparres med i hverdagen
 • Alle indgår i et fagligt fællesskab med fælles udvikling for øje
 • Og ikke mindst at alle indgår i et fællesskab, hvor gensidig fleksibilitet og villighed til at afløse for hinanden skal sikre, at sundhedsenhedens samlede opgavevaretagelse sker for at opnår kontinuitet og kvalitet for vores patienter.

Du kan forvente erfarne kollegaer, først som mentor gennem hele din introduktion og derefter som sparringspartnere.


Kriminalforsorgen Sjælland omfatter 5 institutioner bestående af lukkede fængsler, herunder 1 åbent fængsel, arresthuse, 2 KiF afdelinger, Ungekriminalforsorgen, Intensiv Overvågning (fodlænke), 1 pension og Områdekontoret i Ringsted.


Områdekontoret har ca. 70 medarbejdere, hvoraf ca. 40 medarbejdere har deres daglige arbejdsplads på Områdekontoret. Områdekontoret varetager ledelse og styring af driften i området. Områdekontorets opgaver er derfor styring, controlling og kvalitetssikring i forhold til områdekontorets institutioner, samt bistand til løsning af klientnære opgaver. Det vil endvidere være områdekontorets ansvar at prioritere og koordinere områdets samlede ressourcer og aktiviteter.


Kriminalforsorgen Sjælland har ca. 765 ansatte, fordelt på fængselsbetjente, værkmestre, socialrådgivere, lærere, sundhedsfagligt personale, pædagogiske assistenter, akademikere og administrative medarbejdere. For yderligere information om Kriminalforsorgen henvises til www.kriminalforsorgen.dk


Du søger stillingen 
via knappen søg stillingen. Ved at søge elektronisk sikre du, at ansøgningen modtages korrekt og at du dermed kommer i betragtning til den ledige stilling.


Ansøgningsfristen er den 25. oktober 2021 kl. 12.00.


Ansættelsessamtaler afholdes løbende.


Det er en forudsætning for ansættelse, at du i forbindelse med en eventuel samtale giver dit samtykke til, at Kriminalforsorgen må indhente og vurdere oplysninger om dig fra det Centrale Kriminalregister.


Kriminalforsorgen opfordrer alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.


Har du spørgsmål til stillingen
 er du velkommen til at kontakte klinisk overlæge Mette Nolde Malling, tlf. 7255 4729 eller på mail. Mette.Malling@krfo.dk.          


Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Mai-Britt Rasmussen, tlf. 7255 4595 eller HR-konsulent Michelle Mønster

 

Kontakt
Virksomheds information
Kriminalforsorgen Sjælland
Tinggade 15
4100 Ringsted
Kontakt person
Mette Nolde Malling
Tinggade 15
4100 Ringsted
Danmark
Tlf:
7255 4729
330859829anha2021-10-08T13:01:50.150Sygeplejerske til Kriminalforsorgen Sjællands sundhedsenhed

Vil du være med til at opbygge Kriminalforsorgen Sjællands nye samlede sundhedsenhed? Ønsker du et anderledes arbejde som sygeplejersker kun dagvagter, fri i weekender og på helligdage? Er du glad for flad struktur og højt til loftet? Og ikke mindst ønsker du at arbejde med noget, hvor du gør en forskel?


Hvis du kan sige ja til ovenstående er muligheden her!


Kriminalforsorgen Sjælland søger lige nu en erfaren sygeplejerske, der sammen med de allerede ansatte fængselssygeplejersker, læger og lægesekretærer skal være med til at sikre, at de indsatte får en patientsikker og relevant sundhedsbetjening.


Den ledige stilling vil have daglige opgaver i Nykøbing Sjælland arrest og Jyderup fængsel


Du skal varetage den daglige sundsbetjening af fængslets og arrestens indsatte.
Arbejdsopgaverne kan bedst sidestilles med arbejdsgangen i en lægepraksis, idet de indsatte henvender sig til sygeplejersken med problemstillinger de eller ville have henvendt sig til egen læge med.


Dine opgaver:

 • Samtaler ved indsættelse med fokus på udredning og screening for kroniske, psykiske eller andre lidelser
 • Visitation til læge-, sygepleje-, og andre relevante konsultationer
 • Sygeplejekonsultationer
 • Planlægning og koordinering af behandlingsforløb i samarbejde med læge
 • Opfølgning på igangværende behandlingsforløb
 • Alle facetter af medicinhåndtering, dosering af ordineret medicin, ajourføring af medicinskemaer, bestilling af medicin mv.
 • Kontrol og opfølgning på kroniske lidelser, samt sygepleje i forbindelse med somatiske og psykiske lidelser
 • Journalføring og anden dokumentation
 • Sikre at relevante sundhedsdata med samtykke, f.eks. journaloplysninger, medicin, etc. Videregives eller medsendes i forbindelse med overflytninger og løsladelser.

Du skal have mod på og lyst til at være med til at opbygge din egen funktion i fængslet og arresten inden for de givne rammer.


Hvem er du?

 • Du er uddannet sygeplejerske og har nogle års praktisk erfaring gerne fra almen medicin, akutafdeling/skadestue eller almen praksis. Psykiatri og misbrugserfaring kan være en fordel i jobbet, men er absolut ikke et krav
 • Du brænder for at være med til at gøre en forskel for nogle af samfundets mest udsatte og forstår, at selv en lille forskel kan have en stor betydning
 • Du kan planlægge og strukturere dine opgaver med en høj grad af selvledelse, ansvar og effektivitet
 • Du har gode evner til at indgå i samarbejdsrelationer, da tværfaglig samarbejde med fængslets øvrige faggrupper; fængselsbetjente, værkmestre, socialrådgivere samt andre eksterne samarbejdspartnere er en vigtig del af jobbet
 • Du har forståelse for at prioriteringer og justeringer undervejs i sygeplejen er nødvendige
 • Du er fagligt i stand til hurtigt at kunne identificere, opspore og vurdere sygeplejefaglige problemstillinger og selvstændigt handle herop
 • Du er god til at sikre korrekt og rettidig dokumentation i journaler og forstår betydningen af stringens og patientsikkert arbejde
 • Du har gode pædagogiske evner og kan kommunikere sikkert og tydeligt i vejledningsøjemed både til indsatte og ansatte
 • Du ønsker at bidrage til at højde det faglige niveau og forstår, at ensartethed og standardisering i patientbehandlingen er væsentligt. Samtidig er du i stand til at kunne tænke ud af boksen i de givne rammer for at løse opgaven
 • Du bidrager og tager medansvar for at løse kerneopgaverne
 • Du investerer genre for at skabe et godt arbejdsmiljø med arbejdsglæde, trivsel og gode samarbejdsrelationer med dine kollegaer
 • Du er nærværende og har et positivt og medmenneskeligt livssyn

For at opnår succes i funktionen kræver det, at man

 • Respekterer klienternes integritet og autonomi og handler efter bedste skøn til gavn for klienten.
 • Udstråler autoritet, er ansvarsbevidst og kan bevare roen og overblikket i kritiske situationer.
 • Er fleksibel, selvstændig og arbejder systematisk.
 • Arbejder anerkendende med mennesker med forskellige baggrunde og fra forskellige kulturer.

Løn og ansættelsesvilkår:


Ansættelse og aflønning sker i henhold til LC/CO10-fællesoverenskomsten samt cirkulære om organisationsaftale for sygeplejersker i staten og er omfattet af aftale om Ny Løn.


Stillingen er med tiltrædelse snarest muligt. Stillingen er en fast fuldtidsstilling. Der er mulighed for en fuldtidsstilling (37 timer) eller deltidsstillinger, hvis det passer bedre ind i din hverdag.


Arbejdstiden vil være med fremmøde mellem kl. 08.00 9.00 og fri mellem kl. 15.25 16-24.


Der er mulighed for at få en vis indflydelse på planlægning af egen arbejdstid med udgangspunkt i driften.


Der arbejdes ikke i weekender og på helligdage. I ferier og vedr. evt. sygdom, kursus og lignende er man overvejende selvdækkende med udgangspunkt i, at sundhedsenhedens sygeplejersker dækker ind for hinanden.


Du skal deltage i et internt obligatorisk 3 dages internat kursus for civile medarbejdere (ICN).


Ansættelsesområdet 
er Kriminalforsorgen, Område Sjælland


Arbejdsstedet 
aftales individuelt med fast fremmøde på de aftalte matrikler


Hvem er vi?


Sundhedsenheden i Kriminalforsorgen Sjælland er en nyetableret enhed, som er sat i spidsen for at samle sundhedsbetjeningen i området med en fælles central ledelse. Kriminalforsorgen Sjælland har ca. 830 indsatte i fængsler og arrester. Sundhedsbetjeningen i Kriminalforsorgen har en særlig og vigtig opgave i at samarbejde med sikkerhedsenheden om de særlige sikkerhedshensyn, som typisk knytter sig til de indsatte. Sundhedsenheden er en del af de tilbud, der er til de indsatte i lige tråd med f.eks. beskæftigelsesindsats, social indsats og uddannelse.


Sygeplejerskearbejdet i fængslet og arresthuse vil i store træk svare til arbejdet i en almen praksis, men de fysiske rammer og kommunikationsvejene internt mellem enhederne og eksternt til det øvrige sundhedsvæsen vil være væsentlig anderledes.

 • Organiseringen har vi valgt skal medvirke til at
 • Alle har kollegaer, der kan sparres med i hverdagen
 • Alle indgår i et fagligt fællesskab med fælles udvikling for øje
 • Og ikke mindst at alle indgår i et fællesskab, hvor gensidig fleksibilitet og villighed til at afløse for hinanden skal sikre, at sundhedsenhedens samlede opgavevaretagelse sker for at opnår kontinuitet og kvalitet for vores patienter.

Du kan forvente erfarne kollegaer, først som mentor gennem hele din introduktion og derefter som sparringspartnere.


Kriminalforsorgen Sjælland omfatter 5 institutioner bestående af lukkede fængsler, herunder 1 åbent fængsel, arresthuse, 2 KiF afdelinger, Ungekriminalforsorgen, Intensiv Overvågning (fodlænke), 1 pension og Områdekontoret i Ringsted.


Områdekontoret har ca. 70 medarbejdere, hvoraf ca. 40 medarbejdere har deres daglige arbejdsplads på Områdekontoret. Områdekontoret varetager ledelse og styring af driften i området. Områdekontorets opgaver er derfor styring, controlling og kvalitetssikring i forhold til områdekontorets institutioner, samt bistand til løsning af klientnære opgaver. Det vil endvidere være områdekontorets ansvar at prioritere og koordinere områdets samlede ressourcer og aktiviteter.


Kriminalforsorgen Sjælland har ca. 765 ansatte, fordelt på fængselsbetjente, værkmestre, socialrådgivere, lærere, sundhedsfagligt personale, pædagogiske assistenter, akademikere og administrative medarbejdere. For yderligere information om Kriminalforsorgen henvises til www.kriminalforsorgen.dk


Du søger stillingen 
via knappen søg stillingen. Ved at søge elektronisk sikre du, at ansøgningen modtages korrekt og at du dermed kommer i betragtning til den ledige stilling.


Ansøgningsfristen er den 25. oktober 2021 kl. 12.00.


Ansættelsessamtaler afholdes løbende.


Det er en forudsætning for ansættelse, at du i forbindelse med en eventuel samtale giver dit samtykke til, at Kriminalforsorgen må indhente og vurdere oplysninger om dig fra det Centrale Kriminalregister.


Kriminalforsorgen opfordrer alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.


Har du spørgsmål til stillingen
 er du velkommen til at kontakte klinisk overlæge Mette Nolde Malling, tlf. 7255 4729 eller på mail. Mette.Malling@krfo.dk.          


Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Mai-Britt Rasmussen, tlf. 7255 4595 eller HR-konsulent Michelle Mønster

 

2021-10-26T02:00:07.520 Vil du være med til at opbygge Kriminalforsorgen Sjællands nye samlede sundhedsenhed? Ønsker du et anderledes arbejde som sygeplejersker kun dagvagter, fri i weekender og på helligdage? Er du glad for flad struktur og højt til loftet? Og ikke mindst ønsker du at arbejde med noget, hvor du gør en forskel? Hvis du kan sige ja til ovenstående er muligheden her! Kriminalforsorgen Sjælland søger lige nu en erfaren sygeplejerske, der sammen med de allerede ansatte fængselssygeplejersker, læger og lægesekretærer skal være med til at sikre, at de indsatte får en patientsikker og relevant sundhedsbetjening. Den ledige stilling vil have daglige opgaver i Nykøbing Sjælland arrest og Jyderup fængsel Du skal varetage den daglige sundsbetjening af fængslets og arrestens indsatte. Arbejdsopgaverne kan bedst sidestilles med arbejdsgangen i en lægepraksis, idet de indsatte henvender sig til sygeplejersken med problemstillinger de eller ville have henvendt sig til egen læge med. Dine opgaver: Samtaler ved indsættelse med fokus på udredning og screening for kroniske, psykiske eller andre lidelser Visitation til læge-, sygepleje-, og andre relevante konsultationer Sygeplejekonsultationer Planlægning og koordinering af behandlingsforløb i samarbejde med læge Opfølgning på igangværende behandlingsforløb Alle facetter af medicinhåndtering, dosering af ordineret medicin, ajourføring af medicinskemaer, bestilling af medicin mv. Kontrol og opfølgning på kroniske lidelser, samt sygepleje i forbindelse med somatiske og psykiske lidelser Journalføring og anden dokumentation Sikre at relevante sundhedsdata med samtykke, f.eks. journaloplysninger, medicin, etc. Videregives eller medsendes i forbindelse med overflytninger og løsladelser. Du skal have mod på og lyst til at være med til at opbygge din egen funktion i fængslet og arresten inden for de givne rammer. Hvem er du? Du er uddannet sygeplejerske og har nogle års praktisk erfaring gerne fra almen medicin, akutafdeling skadestue eller almen praksis. Psykiatri og misbrugserfaring kan være en fordel i jobbet, men er absolut ikke et krav Du brænder for at være med til at gøre en forskel for nogle af samfundets mest udsatte og forstår, at selv en lille forskel kan have en stor betydning Du kan planlægge og strukturere dine opgaver med en høj grad af selvledelse, ansvar og effektivitet Du har gode evner til at indgå i samarbejdsrelationer, da tværfaglig samarbejde med fængslets øvrige faggrupper fængselsbetjente, værkmestre, socialrådgivere samt andre eksterne samarbejdspartnere er en vigtig del af jobbet Du har forståelse for at prioriteringer og justeringer undervejs i sygeplejen er nødvendige Du er fagligt i stand til hurtigt at kunne identificere, opspore og vurdere sygeplejefaglige problemstillinger og selvstændigt handle herop Du er god til at sikre korrekt og rettidig dokumentation i journaler og forstår betydningen af stringens og patientsikkert arbejde Du har gode pædagogiske evner og kan kommunikere sikkert og tydeligt i vejledningsøjemed både til indsatte og ansatte Du ønsker at bidrage til at højde det faglige niveau og forstår, at ensartethed og standardisering i patientbehandlingen er væsentligt. Samtidig er du i stand til at kunne tænke ud af boksen i de givne rammer for at løse opgaven Du bidrager og tager medansvar for at løse kerneopgaverne Du investerer genre for at skabe et godt arbejdsmiljø med arbejdsglæde, trivsel og gode samarbejdsrelationer med dine kollegaer Du er nærværende og har et positivt og medmenneskeligt livssyn For at opnår succes i funktionen kræver det, at man Respekterer klienternes integritet og autonomi og handler efter bedste skøn til gavn for klienten. Udstråler autoritet, er ansvarsbevidst og kan bevare roen og overblikket i kritiske situationer. Er fleksibel, selvstændig og arbejder systematisk. Arbejder anerkendende med mennesker med forskellige baggrunde og fra forskellige kulturer. Løn og ansættelsesvilkår: Ansættelse og aflønning sker i henhold til LC CO10-fællesoverenskomsten samt cirkulære om organisationsaftale for sygeplejersker i staten og er omfattet af aftale om Ny Løn. Stillingen er med tiltrædelse snarest muligt. Stillingen er en fast fuldtidsstilling. Der er mulighed for en fuldtidsstilling (37 timer) eller deltidsstillinger, hvis det passer bedre ind i din hverdag. Arbejdstiden vil være med fremmøde mellem kl. 08.00 9.00 og fri mellem kl. 15.25 16-24. Der er mulighed for at få en vis indflydelse på planlægning af egen arbejdstid med udgangspunkt i driften. Der arbejdes ikke i weekender og på helligdage. I ferier og vedr. evt. sygdom, kursus og lignende er man overvejende selvdækkende med udgangspunkt i, at sundhedsenhedens sygeplejersker dækker ind for hinanden. Du skal deltage i et internt obligatorisk 3 dages internat kursus for civile medarbejdere (ICN). Ansættelsesområdet er Kriminalforsorgen, Område Sjælland Arbejdsstedet aftales individuelt med fast fremmøde på de aftalte matrikler Hvem er vi? Sundhedsenheden i Kriminalforsorgen Sjælland er en nyetableret enhed, som er sat i spidsen for at samle sundhedsbetjeningen i området med en fælles central ledelse. Kriminalforsorgen Sjælland har ca. 830 indsatte i fængsler og arrester. Sundhedsbetjeningen i Kriminalforsorgen har en særlig og vigtig opgave i at samarbejde med sikkerhedsenheden om de særlige sikkerhedshensyn, som typisk knytter sig til de indsatte. Sundhedsenheden er en del af de tilbud, der er til de indsatte i lige tråd med f.eks. beskæftigelsesindsats, social indsats og uddannelse. Sygeplejerskearbejdet i fængslet og arresthuse vil i store træk svare til arbejdet i en almen praksis, men de fysiske rammer og kommunikationsvejene internt mellem enhederne og eksternt til det øvrige sundhedsvæsen vil være væsentlig anderledes. Organiseringen har vi valgt skal medvirke til at Alle har kollegaer, der kan sparres med i hverdagen Alle indgår i et fagligt fællesskab med fælles udvikling for øje Og ikke mindst at alle indgår i et fællesskab, hvor gensidig fleksibilitet og villighed til at afløse for hinanden skal sikre, at sundhedsenhedens samlede opgavevaretagelse sker for at opnår kontinuitet og kvalitet for vores patienter. Du kan forvente erfarne kollegaer, først som mentor gennem hele din introduktion og derefter som sparringspartnere. Kriminalforsorgen Sjælland omfatter 5 institutioner bestående af lukkede fængsler, herunder 1 åbent fængsel, arresthuse, 2 KiF afdelinger, Ungekriminalforsorgen, Intensiv Overvågning (fodlænke), 1 pension og Områdekontoret i Ringsted. Områdekontoret har ca. 70 medarbejdere, hvoraf ca. 40 medarbejdere har deres daglige arbejdsplads på Områdekontoret. Områdekontoret varetager ledelse og styring af driften i området. Områdekontorets opgaver er derfor styring, controlling og kvalitetssikring i forhold til områdekontorets institutioner, samt bistand til løsning af klientnære opgaver. Det vil endvidere være områdekontorets ansvar at prioritere og koordinere områdets samlede ressourcer og aktiviteter. Kriminalforsorgen Sjælland har ca. 765 ansatte, fordelt på fængselsbetjente, værkmestre, socialrådgivere, lærere, sundhedsfagligt personale, pædagogiske assistenter, akademikere og administrative medarbejdere. For yderligere information om Kriminalforsorgen henvises til www.kriminalforsorgen.dk Du søger stillingen via knappen søg stillingen. Ved at søge elektronisk sikre du, at ansøgningen modtages korrekt og at du dermed kommer i betragtning til den ledige stilling. Ansøgningsfristen er den 25. oktober 2021 kl. 12.00. Ansættelsessamtaler afholdes løbende. Det er en forudsætning for ansættelse, at du i forbindelse med en eventuel samtale giver dit samtykke til, at Kriminalforsorgen må indhente og vurdere oplysninger om dig fra det Centrale Kriminalregister. Kriminalforsorgen opfordrer alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen. Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte klinisk overlæge Mette Nolde Malling, tlf. 7255 4729 eller på mail. Mette.Malling@krfo.dk. Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Mai-Britt Rasmussen, tlf. 7255 4595 eller HR-konsulent Michelle Mønster1011000000000IDK_DSRDKDanmark228DKK2021-10-25T00:00:000000https://www.kriminalforsorgen.dk/karriere/ledige-stillinger/0EuropaDanmarkSjælland & øerMidtsjællandRingsted4205840Kriminalforsorgen Sjælland10Tinggade 154100RingstedDKDanmarkDKDanmark4205840_logo_large.jpg4205840_logo_small.jpg0MetteNolde Malling
Tinggade 15
4100Mette.Malling@krfo.dk7255 4729RingstedDKDanmarkDKDanmark
8FuldtidDag0Sygeplejerske til Kriminalforsorgen Sjællands sundhedsenhed1Dansk3Læse/ tale323108Sygeplejerske371Sygeplejerske365459344MetteNolde Malling
Tinggade 15
4100Mette.Malling@krfo.dk7255 4729RingstedDKDanmarkDKDanmark
da-DK
Praktisk information
Oprettet:
08-10-2021
Udløber:
25-10-2021
Kviknummer:
330859829
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Sygeplejerske
Stillingsbetegnelse:
Sygeplejerske
Sprog:
Dansk Læse/ tale
Arbejdstid:
Dag
Beliggenhed

Del dette job

linkedin
googleplus

Værktøjskasse

Jobagent fra DSRjob

Opret en jobagent og lad jobbet komme till dig. Udfyld dine søge kriterier, og din profil vil dagligt blive matchet mednye jobannoncer fra DSRjob - direkte til din mailbox....