DSR Job - din vej til jobbet

Menu
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference
Helse Førde

Helse Førde

|
Førde
|
Indrykket 06-07-2021

Operasjonssjukepleiar/ kombinasjonsstilling. Har du lyst til å jobbe i det naturskjønne Vestland i Norge?! Grip sjansen!

AAM Lærdal sjukehus, Helse Førde

Lærdal sjukehus er eit lokalsjukehus for Indre Sogn. Lærdal ligg inst ved Sognefjorden med god kommunikasjon til Oslo og Bergen, ferjefritt samband med reisetid på hhv. 4,5 og 3 timar. Her er typisk vestlandsnatur med flott turterreng i nærområdet, sommar som vinter. Vi har skule og barnehage i nærområdet og det er full barnehagedekning i kommunen. Les meir om 
Helse Førde HF

Vi skal fremme helse, meistring og livskvalitet. 

AAM Lærdal sjukehus søkjer operasjonssjukepleiar i 100% fast stilling frå snarast. Eventuelt ei kombinasjonsstilling for spesialsjukepleiar som ønskjer å ambulere for å arbeide ved sentralsjukehuset i Førde. Det er også høve til kortare vikariat.

Ber om at det i søknaden blir opplyst kva stilling ein søkjer på.

 

Søknadsfrist:                      30.07.2021

Arbeidsgivar:                      Helse Førde

Stad:                                   Lærdal

Stillingstittel:                       Fast stilling operasjonssjukepleiar med mulighet 
                                           for kombinasjonstilling
Stillingar:                            2

Heiltid / Deltid:                    Heiltid

Tilsetjingsform:                   Fast

Stillingsprosent:                 100

Webcruiter-ID:                   4409489913

 

Arbeidsoppgåver
 • Operasjonssjukepleie til operasjonar innan ortopedi med fokus på proteseoperasjonar
 • Sterilsentraloppgåver
 • For tida dagarbeidstid og fri kvar helg
 • Ambuleringsavtale mot sentralsjukehuset i Førde
Kvalifikasjonar
 • Norsk autorisasjon som sjukepleiar 
 • Spesialutdanning eller realkompetanse innanfor operasjonssjukepleie vert kravd for spesialsjukepleiar
 • Må beherske godt norsk både munnleg og skriftleg 
 • Gode språkkunnskapar er heilt avgjerande for forsvarleg pasientbehandling. Ikkje-nordiske statsborgarar må minimum ha bestått Bergenstesten eller anna norsktest på B2-nivå. Dokumentasjon må leggjast ved søknad (gjeld berre for helsepersonell)
 • Erfaring med ortopediske proteseoperasjonar er ein fordel 

Personlege eigenskapar
 • Evne til å arbeide målretta med arbeidsoppgåver
 • Vere ein god lagspelar
 • Må kunne arbeide sjølvstendig
 • Trivast med å jobbe i eit tverrfagleg team

Vi tilbyr
 • Lønn i samsvar med gjeldande overeinskomst
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Triveleg arbeidsmiljø.
 • Lite miljø med oversiktlege forhold
 • Stabiliseringstillegg
 • Avtale om ambulerande virksomhet etter preferanse
 • Sjukehuset kan legge til rette for leige av bustad etter behov. Oppgi i søknaden dersom det er ønskeleg.

 

Mangfoldserklæring
Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer  å spegle mangfaldet i befolkninga i rekrutteringa vår. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkje ledige stillingar uansett kjønn, alder, funksjonshemming og fleirkulturell bakgrunn. Det same gjeld dersom ein har hatt eit lengre opphald frå arbeidslivet. Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer å leggje til rette for inkluderande rekruttering.


Ingress

Helse Førde HF har ansvar for spesialisthelsetenestene i Sogn og Fjordane. Føretaket arbeider for å gje pasientar og brukarar eit godt og heilskapeleg tilbod innanfor gjeldande rammer. Helse Førde sine institusjonar og prehospitale tenester er organisert i eit heilskapleg nettverk, og samarbeidet med andre instansar som m.a. kommunane er høgt prioritert. Føretaket har om lag 3 000 tilsette og eit budsjett på over 3 milliardar kroner og er den største verksemda i Sogn og Fjordane.

Helseføretaket er eigd av det statlege Helse Vest RHF. Helse Vest skal så langt som råd avspegle mangfaldet i befolkninga. Vi ønskjer å rekruttere medarbeidarar uavhengig av kjønn med ulik kompetanse, fagkombinasjonar, livserfaring og perspektiv for å bidra i spesialisthelsetenesta.

Kontakt
Virksomheds information
Helse Førde
AAM Lærdal sjukehus, Norge
No-6887 Lærdal
Kontakt person
Tom Nordstrand
AAM Lærdal sjukehus
No-6887 Lærdal
Norge
Tlf:
(+47) 474 14 650
330728936anha2021-07-06T12:17:50.177Operasjonssjukepleiar/ kombinasjonsstilling. Har du lyst til å jobbe i det naturskjønne Vestland i Norge?! Grip sjansen!

AAM Lærdal sjukehus, Helse Førde

Lærdal sjukehus er eit lokalsjukehus for Indre Sogn. Lærdal ligg inst ved Sognefjorden med god kommunikasjon til Oslo og Bergen, ferjefritt samband med reisetid på hhv. 4,5 og 3 timar. Her er typisk vestlandsnatur med flott turterreng i nærområdet, sommar som vinter. Vi har skule og barnehage i nærområdet og det er full barnehagedekning i kommunen. Les meir om 
Helse Førde HF

Vi skal fremme helse, meistring og livskvalitet. 

AAM Lærdal sjukehus søkjer operasjonssjukepleiar i 100% fast stilling frå snarast. Eventuelt ei kombinasjonsstilling for spesialsjukepleiar som ønskjer å ambulere for å arbeide ved sentralsjukehuset i Førde. Det er også høve til kortare vikariat.

Ber om at det i søknaden blir opplyst kva stilling ein søkjer på.

 

Søknadsfrist:                      30.07.2021

Arbeidsgivar:                      Helse Førde

Stad:                                   Lærdal

Stillingstittel:                       Fast stilling operasjonssjukepleiar med mulighet 
                                           for kombinasjonstilling
Stillingar:                            2

Heiltid / Deltid:                    Heiltid

Tilsetjingsform:                   Fast

Stillingsprosent:                 100

Webcruiter-ID:                   4409489913

 

Arbeidsoppgåver
 • Operasjonssjukepleie til operasjonar innan ortopedi med fokus på proteseoperasjonar
 • Sterilsentraloppgåver
 • For tida dagarbeidstid og fri kvar helg
 • Ambuleringsavtale mot sentralsjukehuset i Førde
Kvalifikasjonar
 • Norsk autorisasjon som sjukepleiar 
 • Spesialutdanning eller realkompetanse innanfor operasjonssjukepleie vert kravd for spesialsjukepleiar
 • Må beherske godt norsk både munnleg og skriftleg 
 • Gode språkkunnskapar er heilt avgjerande for forsvarleg pasientbehandling. Ikkje-nordiske statsborgarar må minimum ha bestått Bergenstesten eller anna norsktest på B2-nivå. Dokumentasjon må leggjast ved søknad (gjeld berre for helsepersonell)
 • Erfaring med ortopediske proteseoperasjonar er ein fordel 

Personlege eigenskapar
 • Evne til å arbeide målretta med arbeidsoppgåver
 • Vere ein god lagspelar
 • Må kunne arbeide sjølvstendig
 • Trivast med å jobbe i eit tverrfagleg team

Vi tilbyr
 • Lønn i samsvar med gjeldande overeinskomst
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Triveleg arbeidsmiljø.
 • Lite miljø med oversiktlege forhold
 • Stabiliseringstillegg
 • Avtale om ambulerande virksomhet etter preferanse
 • Sjukehuset kan legge til rette for leige av bustad etter behov. Oppgi i søknaden dersom det er ønskeleg.

 

Mangfoldserklæring
Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer  å spegle mangfaldet i befolkninga i rekrutteringa vår. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkje ledige stillingar uansett kjønn, alder, funksjonshemming og fleirkulturell bakgrunn. Det same gjeld dersom ein har hatt eit lengre opphald frå arbeidslivet. Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer å leggje til rette for inkluderande rekruttering.


Ingress

Helse Førde HF har ansvar for spesialisthelsetenestene i Sogn og Fjordane. Føretaket arbeider for å gje pasientar og brukarar eit godt og heilskapeleg tilbod innanfor gjeldande rammer. Helse Førde sine institusjonar og prehospitale tenester er organisert i eit heilskapleg nettverk, og samarbeidet med andre instansar som m.a. kommunane er høgt prioritert. Føretaket har om lag 3 000 tilsette og eit budsjett på over 3 milliardar kroner og er den største verksemda i Sogn og Fjordane.

Helseføretaket er eigd av det statlege Helse Vest RHF. Helse Vest skal så langt som råd avspegle mangfaldet i befolkninga. Vi ønskjer å rekruttere medarbeidarar uavhengig av kjønn med ulik kompetanse, fagkombinasjonar, livserfaring og perspektiv for å bidra i spesialisthelsetenesta.

2021-07-31T02:00:08.637 AAM Lærdal sjukehus, Helse Førde Lærdal sjukehus er eit lokalsjukehus for Indre Sogn. Lærdal ligg inst ved Sognefjorden med god kommunikasjon til Oslo og Bergen, ferjefritt samband med reisetid på hhv. 4,5 og 3 timar. Her er typisk vestlandsnatur med flott turterreng i nærområdet, sommar som vinter. Vi har skule og barnehage i nærområdet og det er full barnehagedekning i kommunen. Les meir om Helse Førde HF Vi skal fremme helse, meistring og livskvalitet. AAM Lærdal sjukehus søkjer operasjonssjukepleiar i 100 fast stilling frå snarast. Eventuelt ei kombinasjonsstilling for spesialsjukepleiar som ønskjer å ambulere for å arbeide ved sentralsjukehuset i Førde. Det er også høve til kortare vikariat. Ber om at det i søknaden blir opplyst kva stilling ein søkjer på. Søknadsfrist: 30.07.2021 Arbeidsgivar: Helse Førde Stad: Lærdal Stillingstittel: Fast stilling operasjonssjukepleiar med mulighet for kombinasjonstilling Stillingar: 2 Heiltid Deltid: Heiltid Tilsetjingsform: Fast Stillingsprosent: 100 Webcruiter-ID: 4409489913 Arbeidsoppgåver Operasjonssjukepleie til operasjonar innan ortopedi med fokus på proteseoperasjonar Sterilsentraloppgåver For tida dagarbeidstid og fri kvar helg Ambuleringsavtale mot sentralsjukehuset i Førde Kvalifikasjonar Norsk autorisasjon som sjukepleiar Spesialutdanning eller realkompetanse innanfor operasjonssjukepleie vert kravd for spesialsjukepleiar Må beherske godt norsk både munnleg og skriftleg Gode språkkunnskapar er heilt avgjerande for forsvarleg pasientbehandling. Ikkje-nordiske statsborgarar må minimum ha bestått Bergenstesten eller anna norsktest på B2-nivå. Dokumentasjon må leggjast ved søknad (gjeld berre for helsepersonell) Erfaring med ortopediske proteseoperasjonar er ein fordel Personlege eigenskapar Evne til å arbeide målretta med arbeidsoppgåver Vere ein god lagspelar Må kunne arbeide sjølvstendig Trivast med å jobbe i eit tverrfagleg team Vi tilbyr Lønn i samsvar med gjeldande overeinskomst Gode pensjons- og forsikringsordningar Triveleg arbeidsmiljø. Lite miljø med oversiktlege forhold Stabiliseringstillegg Avtale om ambulerande virksomhet etter preferanse Sjukehuset kan legge til rette for leige av bustad etter behov. Oppgi i søknaden dersom det er ønskeleg. Mangfoldserklæring Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer å spegle mangfaldet i befolkninga i rekrutteringa vår. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkje ledige stillingar uansett kjønn, alder, funksjonshemming og fleirkulturell bakgrunn. Det same gjeld dersom ein har hatt eit lengre opphald frå arbeidslivet. Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer å leggje til rette for inkluderande rekruttering. Ingress Helse Førde HF har ansvar for spesialisthelsetenestene i Sogn og Fjordane. Føretaket arbeider for å gje pasientar og brukarar eit godt og heilskapeleg tilbod innanfor gjeldande rammer. Helse Førde sine institusjonar og prehospitale tenester er organisert i eit heilskapleg nettverk, og samarbeidet med andre instansar som m.a. kommunane er høgt prioritert. Føretaket har om lag 3 000 tilsette og eit budsjett på over 3 milliardar kroner og er den største verksemda i Sogn og Fjordane. Helseføretaket er eigd av det statlege Helse Vest RHF. Helse Vest skal så langt som råd avspegle mangfaldet i befolkninga. Vi ønskjer å rekruttere medarbeidarar uavhengig av kjønn med ulik kompetanse, fagkombinasjonar, livserfaring og perspektiv for å bidra i spesialisthelsetenesta.1011000000000IDK_DSRDKDanmark228DKK2021-07-30T00:00:000000https://5196.webcruiter.no/Main2/Recruit/Public/44094899130EuropaNorgeSogn og FjordaneFørde4096568Helse Førde10AAM Lærdal sjukehus, NorgeNo-6887LærdalDKDanmarkNONorge4096568_logo_large.jpg4096568_logo_small.jpg0TomNordstrand
AAM Lærdal sjukehus
Sjukehusvegen 9No-6887(+47) 474 14 650LærdalDKDanmarkNONorge
8Fuldtidfuldtidgældende overenskomstOperasjonssjukepleiar/ kombinasjonsstilling. Har du lyst til å jobbe i det naturskjønne Vestland i Norge?! Grip sjansen!1Dansk4Læse/ tale/ skrive323108Sygeplejerske992Operationssygeplejerske371Sygeplejerske374Øvrige428Operationsafd.365323859TomNordstrand
AAM Lærdal sjukehus
Sjukehusvegen 9No-6887personal@helse-forde.no(+47) 474 14 650LærdalDKDanmarkNONorge
da-DK
Praktisk information
Oprettet:
06-07-2021
Udløber:
30-07-2021
Kviknummer:
330728936
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Sygeplejerske,
Øvrige,
Operationsafd.
Stillingsbetegnelse:
Sygeplejerske
Operationssygeplejerske
Sprog:
Dansk Læse/ tale/ skrive
Arbejdstimer pr. uge:
fuldtid
Aflønnes efter:
gældende overenskomst
Beliggenhed

Del dette job

linkedin
googleplus

Værktøjskasse

Jobagent fra DSRjob

Opret en jobagent og lad jobbet komme till dig. Udfyld dine søge kriterier, og din profil vil dagligt blive matchet mednye jobannoncer fra DSRjob - direkte til din mailbox....