DSR Job - din vej til jobbet

Menu
Aabenraa Kommune

Aabenraa Kommune

|
Aabenraa
|
Indrykket 01-08-2022

Leder af Sundhedsplejen - Genopslag

Sundhedsplejen i Aabenraa Kommune er i en rivende udvikling, hvor det tværgående samarbejde er stærkt, og hvor nye metoder og tilbud til børn og familier er ved at blive implementeret. Vil du være med til at fortsætte den fantastiske udvikling i Sundhedsplejen i Aabenraa Kommune?


Er du løsningsorienteret, en god kommunikator, og vil du stå i spidsen for engagerede, fagligt specialiserede medarbejdere med et stærkt fokus på kerneopgaven? Kan du i tanke og handling støtte op om den fællesskabelse, der styrker alle børn og familiers sundhed og mestring? Kan du svare ja, er du sikkert den nye leder af Sundhedsplejen i Aabenraa Kommune.


Vi har opbakning til det sundhedsfremmende og forebyggede arbejde, og Sundhedsplejen har en central rolle i at gå forrest i denne udvikling. Vi er stolte over det sted, Sundhedsplejen står, og vi har mange nye projekter og udviklingstiltag i støbeskeen. Vi søger en leder, der er visionær og kan være med til at løfte Sundhedsplejen til nye højder. Samtidig skal du være en god organisator med administrative evner og fokus på den daglige drift.


Vores ambitionsniveau er højt:

 • Vi vil bidrage til at sikre, at nyfødte og deres familier kommer godt fra start.
 • Vi vil bidrage til, at familierne kan mestre deres hverdag.
 • Vi vil bidrage til, at skolebørnene i kommunen trives, træffer sunde valg og indgår i det gode læringsmiljø.
 • Vi vil understøtte kommunens samlede ambition om at skabe det gode liv for borgerne.
 • Vi vil arbejde med metodeudvikling og udnytte mulighederne for at gøre Sundhedsplejen til en central spiller i det nære sundhedsvæsen.

Opgaver
Opgaver på kort sigt
Selvfølgelig har du i den første periode brug for at lære Sundhedsplejens opgaver og medarbejdere at kende samt danne dig et overblik. Derefter ligger der nogle konkrete opgaver forude, og det forventes, at du har særlig fokus på

 • at arbejde med igangværende projekt støttet af Socialstyrelsen. Et sundt fundament barnets første 1000 dage. Tryghedscirkelforløb, ADBB-supervisor og udvikling og afprøvning af Marte Meo-forløb.
 • at gennemføre velfærdsteknologisk igangsatte afprøvnings- og implementeringsprojekter.
 • at videreudvikle det tværgående samarbejde både eksternt og internt i kommunen.
 • at udvikle Skolesundhedsplejen.

Læs mere om Sundhedsplejen, opgaverne, ansættelsesproces med mere i job- og kompetenceprofilen.


Hvem er du?

Ansættelsesudvalget lægger vægt på følgende uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer:

 • Du er enten uddannet sundhedsplejerske, har en relevant sundhedsfaglig uddannelse eller en børne-familie-faglig baggrund.
 • Du har erfaring med børne/unge/familie-området
 • Du har erfaring med ledelse og må meget gerne have en formel lederuddannelse eller lysten til at tage en lederuddannelse.

Det er ikke sikkert, at du kan sige ja til alle tre dele, men søg alligevel og fortæl os, hvorfor vi alligevel skal vælge dig som vores nye leder.

I forhold til dine personlige kompetencer forventer vi, at du er

 • inkluderende og sikrer inddragelse gennem processer. Du får andre til at føle sig som en del af gruppen, er imødekommende og lytter til og tager højde for andres meninger og behov.
 • kommunikerende, går i dialog med omgivelserne og kan lide at forklare, beskrive og være vært. Du fremstår entusiastisk, livlig og udfordrende i din dialog.
 • løsningsorienteret og går analytisk til værks. Du tror på egen dømmekraft, sikrer fokus på målet og bliver hurtig konkret og praktisk i dine løsninger.
 • organiserende og planlægger og tilrettelægger for at sikre fremdrift. Du skaber rammer, rutiner og orden, er velovervejet, optimerer og effektiviserer arbejdsprocesser.
 • visionær og let bliver inspireret. Du går gerne utraditionelle veje, opleves nytænkende, har overblik, ser sammenhænge på tværs og har generelt en let tilgang til nye idéer.
 • ihærdig, ambitiøs og vedholdende, arbejder passioneret, målrettet og struktureret. Du sætter dig ind i opgaven og er vedholdende omkring at præstere.

Dine personlige kompetencer skal du bruge til at drive udviklingsopgaver og det tværgående samarbejde, men samtidig skal du kunne sikre den daglige drift for fagligt velfunderede og selvtilrettelæggende medarbejdere. Det indbefatter f.eks.

 • at være mødeleder for de forskellige teams
 • at have overblik over ressourcefordeling imellem og inden for de enkelte teams
 • at være ansvarlig for personalemøder i dialog med trio-gruppen
 • at være sparringspartner i fagligt udfordrende situationer
 • at støtte op om sundhedsplejens forskellige specialfunktioner
 • at udarbejde ledelsesinformation og andre administrative ledelsesopgaver

Løn- og ansættelsesvilkår
Stillingen besættes på overenskomstvilkår efter forhandling med den forhandlingsberettigede organisation. Lederen er ansat uden øverste arbejdstid, men udgangspunktet for den ugentlige arbejdstid er 37 timer. Sundhedsplejen har kontor på Bjerggade 4E i Aabenraa.


Vi gør opmærksom på, at der forud for ansættelsen vil blive indhentet børne- og straffeattest, og ansættelsen vil være betinget af, at disse er tilfredsstillende.


Ansøgning

Send din ansøgning, CV og relevante bilag via linket senest 14. august 2022.

Samtaler bliver afholdt 18. august 2022. En eventuel anden samtalerunde gennemføres 25. august 2022. Forventet tiltrædelse pr. 1. oktober 2022 eller efter aftale.


Yderligere oplysninger

Alle interesserede er velkomne til at kontakte centerleder Christian Schrøder på telefon 7376 8891 eller mail csc@aabenraa.dk eller sundhedsplejerskernes tillidsrepræsentant Lina Krohne på telefon 4035 4717 med spørgsmål til stillingen. Christian kan kontaktes fra den 28. juli og Lina kan kontaktes fra den 8. august

Kontakt
Virksomheds information
Aabenraa Kommune
Skelbækvej 2
Aabenraa
Tlf:
73767080
Kontakt person
Centerleder Christian Schrøder
Bjerggade 4E
6200 Aabenraa
Danmark
Tlf:
2161 1962
331219976anha2022-08-01T02:00:18.127Leder af Sundhedsplejen - Genopslag

Sundhedsplejen i Aabenraa Kommune er i en rivende udvikling, hvor det tværgående samarbejde er stærkt, og hvor nye metoder og tilbud til børn og familier er ved at blive implementeret. Vil du være med til at fortsætte den fantastiske udvikling i Sundhedsplejen i Aabenraa Kommune?


Er du løsningsorienteret, en god kommunikator, og vil du stå i spidsen for engagerede, fagligt specialiserede medarbejdere med et stærkt fokus på kerneopgaven? Kan du i tanke og handling støtte op om den fællesskabelse, der styrker alle børn og familiers sundhed og mestring? Kan du svare ja, er du sikkert den nye leder af Sundhedsplejen i Aabenraa Kommune.


Vi har opbakning til det sundhedsfremmende og forebyggede arbejde, og Sundhedsplejen har en central rolle i at gå forrest i denne udvikling. Vi er stolte over det sted, Sundhedsplejen står, og vi har mange nye projekter og udviklingstiltag i støbeskeen. Vi søger en leder, der er visionær og kan være med til at løfte Sundhedsplejen til nye højder. Samtidig skal du være en god organisator med administrative evner og fokus på den daglige drift.


Vores ambitionsniveau er højt:

 • Vi vil bidrage til at sikre, at nyfødte og deres familier kommer godt fra start.
 • Vi vil bidrage til, at familierne kan mestre deres hverdag.
 • Vi vil bidrage til, at skolebørnene i kommunen trives, træffer sunde valg og indgår i det gode læringsmiljø.
 • Vi vil understøtte kommunens samlede ambition om at skabe det gode liv for borgerne.
 • Vi vil arbejde med metodeudvikling og udnytte mulighederne for at gøre Sundhedsplejen til en central spiller i det nære sundhedsvæsen.

Opgaver
Opgaver på kort sigt
Selvfølgelig har du i den første periode brug for at lære Sundhedsplejens opgaver og medarbejdere at kende samt danne dig et overblik. Derefter ligger der nogle konkrete opgaver forude, og det forventes, at du har særlig fokus på

 • at arbejde med igangværende projekt støttet af Socialstyrelsen. Et sundt fundament barnets første 1000 dage. Tryghedscirkelforløb, ADBB-supervisor og udvikling og afprøvning af Marte Meo-forløb.
 • at gennemføre velfærdsteknologisk igangsatte afprøvnings- og implementeringsprojekter.
 • at videreudvikle det tværgående samarbejde både eksternt og internt i kommunen.
 • at udvikle Skolesundhedsplejen.

Læs mere om Sundhedsplejen, opgaverne, ansættelsesproces med mere i job- og kompetenceprofilen.


Hvem er du?

Ansættelsesudvalget lægger vægt på følgende uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer:

 • Du er enten uddannet sundhedsplejerske, har en relevant sundhedsfaglig uddannelse eller en børne-familie-faglig baggrund.
 • Du har erfaring med børne/unge/familie-området
 • Du har erfaring med ledelse og må meget gerne have en formel lederuddannelse eller lysten til at tage en lederuddannelse.

Det er ikke sikkert, at du kan sige ja til alle tre dele, men søg alligevel og fortæl os, hvorfor vi alligevel skal vælge dig som vores nye leder.

I forhold til dine personlige kompetencer forventer vi, at du er

 • inkluderende og sikrer inddragelse gennem processer. Du får andre til at føle sig som en del af gruppen, er imødekommende og lytter til og tager højde for andres meninger og behov.
 • kommunikerende, går i dialog med omgivelserne og kan lide at forklare, beskrive og være vært. Du fremstår entusiastisk, livlig og udfordrende i din dialog.
 • løsningsorienteret og går analytisk til værks. Du tror på egen dømmekraft, sikrer fokus på målet og bliver hurtig konkret og praktisk i dine løsninger.
 • organiserende og planlægger og tilrettelægger for at sikre fremdrift. Du skaber rammer, rutiner og orden, er velovervejet, optimerer og effektiviserer arbejdsprocesser.
 • visionær og let bliver inspireret. Du går gerne utraditionelle veje, opleves nytænkende, har overblik, ser sammenhænge på tværs og har generelt en let tilgang til nye idéer.
 • ihærdig, ambitiøs og vedholdende, arbejder passioneret, målrettet og struktureret. Du sætter dig ind i opgaven og er vedholdende omkring at præstere.

Dine personlige kompetencer skal du bruge til at drive udviklingsopgaver og det tværgående samarbejde, men samtidig skal du kunne sikre den daglige drift for fagligt velfunderede og selvtilrettelæggende medarbejdere. Det indbefatter f.eks.

 • at være mødeleder for de forskellige teams
 • at have overblik over ressourcefordeling imellem og inden for de enkelte teams
 • at være ansvarlig for personalemøder i dialog med trio-gruppen
 • at være sparringspartner i fagligt udfordrende situationer
 • at støtte op om sundhedsplejens forskellige specialfunktioner
 • at udarbejde ledelsesinformation og andre administrative ledelsesopgaver

Løn- og ansættelsesvilkår
Stillingen besættes på overenskomstvilkår efter forhandling med den forhandlingsberettigede organisation. Lederen er ansat uden øverste arbejdstid, men udgangspunktet for den ugentlige arbejdstid er 37 timer. Sundhedsplejen har kontor på Bjerggade 4E i Aabenraa.


Vi gør opmærksom på, at der forud for ansættelsen vil blive indhentet børne- og straffeattest, og ansættelsen vil være betinget af, at disse er tilfredsstillende.


Ansøgning

Send din ansøgning, CV og relevante bilag via linket senest 14. august 2022.

Samtaler bliver afholdt 18. august 2022. En eventuel anden samtalerunde gennemføres 25. august 2022. Forventet tiltrædelse pr. 1. oktober 2022 eller efter aftale.


Yderligere oplysninger

Alle interesserede er velkomne til at kontakte centerleder Christian Schrøder på telefon 7376 8891 eller mail csc@aabenraa.dk eller sundhedsplejerskernes tillidsrepræsentant Lina Krohne på telefon 4035 4717 med spørgsmål til stillingen. Christian kan kontaktes fra den 28. juli og Lina kan kontaktes fra den 8. august

Sundhedsplejen i Aabenraa Kommune er i en rivende udvikling, hvor det tværgående samarbejde er stærkt, og hvor nye metoder og tilbud til børn og familier er ved at blive implementeret. Vil du være med til at fortsætte den fantastiske udvikling i Sundhedsplejen i Aabenraa Kommune? Er du løsningsorienteret, en god kommunikator, og vil du stå i spidsen for engagerede, fagligt specialiserede medarbejdere med et stærkt fokus på kerneopgaven? Kan du i tanke og handling støtte op om den fællesskabelse, der styrker alle børn og familiers sundhed og mestring? Kan du svare ja, er du sikkert den nye leder af Sundhedsplejen i Aabenraa Kommune. Vi har opbakning til det sundhedsfremmende og forebyggede arbejde, og Sundhedsplejen har en central rolle i at gå forrest i denne udvikling. Vi er stolte over det sted, Sundhedsplejen står, og vi har mange nye projekter og udviklingstiltag i støbeskeen. Vi søger en leder, der er visionær og kan være med til at løfte Sundhedsplejen til nye højder. Samtidig skal du være en god organisator med administrative evner og fokus på den daglige drift. Vores ambitionsniveau er højt: Vi vil bidrage til at sikre, at nyfødte og deres familier kommer godt fra start. Vi vil bidrage til, at familierne kan mestre deres hverdag. Vi vil bidrage til, at skolebørnene i kommunen trives, træffer sunde valg og indgår i det gode læringsmiljø. Vi vil understøtte kommunens samlede ambition om at skabe det gode liv for borgerne. Vi vil arbejde med metodeudvikling og udnytte mulighederne for at gøre Sundhedsplejen til en central spiller i det nære sundhedsvæsen. Opgaver Opgaver på kort sigt Selvfølgelig har du i den første periode brug for at lære Sundhedsplejens opgaver og medarbejdere at kende samt danne dig et overblik. Derefter ligger der nogle konkrete opgaver forude, og det forventes, at du har særlig fokus på at arbejde med igangværende projekt støttet af Socialstyrelsen. Et sundt fundament barnets første 1000 dage. Tryghedscirkelforløb, ADBB-supervisor og udvikling og afprøvning af Marte Meo-forløb. at gennemføre velfærdsteknologisk igangsatte afprøvnings- og implementeringsprojekter. at videreudvikle det tværgående samarbejde både eksternt og internt i kommunen. at udvikle Skolesundhedsplejen. Læs mere om Sundhedsplejen, opgaverne, ansættelsesproces med mere i job- og kompetenceprofilen. Hvem er du? Ansættelsesudvalget lægger vægt på følgende uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer: Du er enten uddannet sundhedsplejerske, har en relevant sundhedsfaglig uddannelse eller en børne-familie-faglig baggrund. Du har erfaring med børne unge familie-området Du har erfaring med ledelse og må meget gerne have en formel lederuddannelse eller lysten til at tage en lederuddannelse. Det er ikke sikkert, at du kan sige ja til alle tre dele, men søg alligevel og fortæl os, hvorfor vi alligevel skal vælge dig som vores nye leder. I forhold til dine personlige kompetencer forventer vi, at du er inkluderende og sikrer inddragelse gennem processer. Du får andre til at føle sig som en del af gruppen, er imødekommende og lytter til og tager højde for andres meninger og behov. kommunikerende, går i dialog med omgivelserne og kan lide at forklare, beskrive og være vært. Du fremstår entusiastisk, livlig og udfordrende i din dialog. løsningsorienteret og går analytisk til værks. Du tror på egen dømmekraft, sikrer fokus på målet og bliver hurtig konkret og praktisk i dine løsninger. organiserende og planlægger og tilrettelægger for at sikre fremdrift. Du skaber rammer, rutiner og orden, er velovervejet, optimerer og effektiviserer arbejdsprocesser. visionær og let bliver inspireret. Du går gerne utraditionelle veje, opleves nytænkende, har overblik, ser sammenhænge på tværs og har generelt en let tilgang til nye idéer. ihærdig, ambitiøs og vedholdende, arbejder passioneret, målrettet og struktureret. Du sætter dig ind i opgaven og er vedholdende omkring at præstere. Dine personlige kompetencer skal du bruge til at drive udviklingsopgaver og det tværgående samarbejde, men samtidig skal du kunne sikre den daglige drift for fagligt velfunderede og selvtilrettelæggende medarbejdere. Det indbefatter f.eks. at være mødeleder for de forskellige teams at have overblik over ressourcefordeling imellem og inden for de enkelte teams at være ansvarlig for personalemøder i dialog med trio-gruppen at være sparringspartner i fagligt udfordrende situationer at støtte op om sundhedsplejens forskellige specialfunktioner at udarbejde ledelsesinformation og andre administrative ledelsesopgaver Løn- og ansættelsesvilkår Stillingen besættes på overenskomstvilkår efter forhandling med den forhandlingsberettigede organisation. Lederen er ansat uden øverste arbejdstid, men udgangspunktet for den ugentlige arbejdstid er 37 timer. Sundhedsplejen har kontor på Bjerggade 4E i Aabenraa. Vi gør opmærksom på, at der forud for ansættelsen vil blive indhentet børne- og straffeattest, og ansættelsen vil være betinget af, at disse er tilfredsstillende. Ansøgning Send din ansøgning, CV og relevante bilag via linket senest 14. august 2022. Samtaler bliver afholdt 18. august 2022. En eventuel anden samtalerunde gennemføres 25. august 2022. Forventet tiltrædelse pr. 1. oktober 2022 eller efter aftale. Yderligere oplysninger Alle interesserede er velkomne til at kontakte centerleder Christian Schrøder på telefon 7376 8891 eller mail csc@aabenraa.dk eller sundhedsplejerskernes tillidsrepræsentant Lina Krohne på telefon 4035 4717 med spørgsmål til stillingen. Christian kan kontaktes fra den 28. juli og Lina kan kontaktes fra den 8. augustVil du være med til at fortsætte den fantastiske udvikling i Sundhedsplejen i Aabenraa Kommune? Kan du i tanke og handling støtte op om den fællesskabelse, der styrker alle børn og familiers sundhed og mestring? Kan du svare ja, er du sikkert den nye lede1011000000000aDK_DSRDKDanmark228DKK2022-08-14T00:00:000000https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=1044&ProjectId=148300&DepartmentId=18996&MediaId=5&SkipAdvertisement=False0EuropaDanmarkJyllandSyd- og SønderjyllandAabenraa2045120Aabenraa Kommune1Skelbækvej 2Aabenraa73767080DKDanmarkDKDanmark2045120_logo_large.jpg2045120_logo_small.jpg0Centerleder ChristianSchrøder
Bjerggade 4E
6200csc@aabenraa.dk2161 1962AabenraaDKDanmarkDKDanmark
8FuldtidFuldtidgældende overenskomstpr. 1. oktober 2022 eller efter aftale0Leder af Sundhedsplejen - Genopslag1Dansk3Læse/ tale131918Leder374Øvrige365798909Centerleder ChristianSchrøder
Bjerggade 4E
6200csc@aabenraa.dk2161 1962AabenraaDKDanmarkDKDanmark
da-DK
Praktisk information
Oprettet:
01-08-2022
Udløber:
14-08-2022
Kviknummer:
331219976
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Øvrige
Stillingsbetegnelse:
Leder
Sprog:
Dansk Læse/ tale
Arbejdstimer pr. uge:
Fuldtid
Aflønnes efter:
gældende overenskomst
Beliggenhed

Du har ikke knyttet nogen dokumenter til din ansøgning. Klik på 'OK' knappen nedenfor for at sende din ansøgning alligevel eller klikke på knappen "Annuller" og vedhæfte dokumenter, før du sender din ansøgning igen

Save job

Del dette job

linkedin
googleplus

Værktøjskasse

Gem annonce
Jobagent fra DSRjob

Opret en jobagent og lad jobbet komme till dig. Udfyld dine søge kriterier, og din profil vil dagligt blive matchet mednye jobannoncer fra DSRjob - direkte til din mailbox....