DSR Job - din vej til jobbet

Menu
Region Syddanmark

Region Syddanmark

|
Aabenraa
|
Indrykket 09-09-2021

Funktionsledere søges til Psykiatrisk Afdeling Aabenraa

Psykiatrien i Aabenraa er i en transitionsfase. Efter en periode med pressefokus, rekrutterings- og fastholdelsesudfordringer ift. især sygeplejefagligt personale, og udfordringer i det psykiske arbejdsmiljø er der nu både i personalegruppen, afdelingsledelsen og sygehusledelsen fokus på at vende situationen og indfri det betydelige potentiale, afdelingen har. En ny afdelingsledelse er konstitueret pr. marts 2021, og der er opbakning og vilje til at skabe Psykiatrisk Afdeling Aabenraa 2.0.

 

Der er gode forudsætninger for en positiv udvikling og det er i denne situation, at Psykiatrisk Afdeling Aabenraa nu søger funktionsledere til 2 almenpsykiatriske afsnit.

 

Vi tilbyder gode muligheder for at præge og videreudvikle et afsnit med engagerede og kompetente medarbejdere, der vægter tværfagligt samarbejde og et godt arbejdsmiljø. Du vil sikre vores patienter den bedst mulige udredning, behandling og pleje i et tæt og kompetent samarbejde på tværs af fagligheder.

 

Ledelsesopgaven er udfordrende og har mange facetter. Du skal skabe samling om en ny, sund kultur, du skal have patienten for øje i alt, du gør, og du skal være en garant for transparent, autentisk og samarbejdende ledelse. Vi ved, det er svært og vi vil gøre, hvad vi kan for at understøtte dig og din udvikling bedst muligt.

 

Som funktionsleder refererer du til afdelingsledelsen og indgår i afdelingens ledergruppe. Du vil få ansvar for ca. 25 medarbejdere. Du har personaleansvar for plejegruppen i dit funktionsområde, herunder medarbejderudvikling som fx at afholde MUS, omsorgs- og ledelsessamtaler. Du har et særligt ansvar for vagtplanlægning og skal kunne tage ansvar for akut fremmøde-, afspadserings- og ferieplanlægning inden for de givne økonomiske og overenskomstmæssige rammer. I det daglige er det vigtigt, at et godt samarbejde med arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter prioriteres.

 

Funktionslederen har fokus på den daglige drift og kvalitet og skal indgå i dagligt samarbejde med stedfortræder og øvrige funktionsledere. Sammen med afdelingsledelsen sikrer du blandt andet, at krav til aktivitet og kvalitet overholdes, at ressourcerne udnyttes optimalt og at gældende regler, bestemmelser og instrukser overholdes.

 

Psykiatrisk Afdeling Aabenraa består af en fælles akut modtagelse (FAM = Psykiatrisk Skadestue), der modtager patienter på døgnbasis. Derudover er der 95 sengepladser fordelt på ældrepsykiatrisk sengeafsnit og 5 almenpsykiatriske sengeafsnit. I Haderslev, Sønderborg, Tønder og Aabenraa ligger afdelingens ambulante enheder. Endvidere er der et ældreambulatorium, demensklinik, oligofreniteam, OPUS samt klinik for selvmordsforebyggelse. Afdelingens pleje- og behandlingsgrundlag er relationsbehandling.

 

Afdelingen arbejder med afsæt i Psykiatrisygehusets udviklingsplan og den Syddanske Forbedringsmodel, hvor tavlemøder og datadrevet ledelse indgår. Vi arbejder ihærdigt med at få skabt en fælles behandlingskultur, få et målrettet fagligt løft samt med rekruttering og fastholdelse af medarbejdere. Relationsarbejdet med patienterne er en del af det fundament, som vi bygger på. Vi arbejder hen imod diagnoseopdelte afsnit.


Kandidater til stillingerne som funktionsledere forventes
 at have en sundhedsfaglig uddannelse, ledererfaringer med at etablere eller reorganisere sengeafsnit og erfaringer med driftsplanlægning og økonomistyring. Vi forventer også, at du har viden om, og gerne erfaringer med den psykiatriske kerneopgave, der er udredning, pleje og behandling af den psykiatriske patient.

 

Som menneske, kollega og leder forventer vi, at du:

 • har gode samarbejds- og kommunikationsevner, og kan sikre en god kommunikation i afdelingen imellem de enkelte medarbejdere, på tværs af afsnit og med samarbejdspartnere
 • møder dine medarbejdere på en anerkendende måde, og fungerer som sparringspartner og vejleder
 • har fokus på medarbejderudvikling og motivation
 • er resultatorienteret og kan opstille klare og tydelige mål for funktionen
 • har mod på udfordringen med en hverdag i konstant forandring
 • har viljen, roen og balanceevnen til at stå i spidsen for et afsnit, hvor medarbejderne længes efter at blive samlet
 • har - eller er indstillet på at tage - lederuddannelse, herunder er indstillet på at gennemføre Region Syddanmarks Lean for Leaders-uddannelse

Interesserede er velkomne til at kontakte konsulent Thomas Gajhede fra Mercuri Urval på telefon 2084 1030 for en fortrolig drøftelse af stillingernes muligheder og vilkår. Psykiatrisk Afdeling Aabenraa vil ikke blive orienteret uden forudgående aftale herom. Der kan endvidere rettes henvendelse til konstitueret oversygeplejerske Yvonne Reinholdt fra Psykiatrisk Afdeling Aabenraa på telefon 9944 7301.

 

Læs mere om jobbet som funktionsleder, ansættelsesvilkår samt ansættelsesprocessen i job- og kravprofilen.


Dette stillingsopslag er et genopslag.

 

Finder du jobbet interessant, kan du uploade ansøgning og CV via nedenstående link.


Ansøgningsfristen
 udløber den 2. november 2021.

 

Første samtale forventes afholdt den 15. november og anden samtale den 25. november.

 

Om virksomheden

Læs om Region Syddanmark på hjemmesiden: https://www.regionsyddanmark.dk

Kontakt
Virksomheds information
Region Syddanmark
Psykiatrisk Afdeling Aabenraa
Kresten Philipsens Vej 15
6200 Aabenraa
Kontakt person
Yvonne Reinholdt
Psykiatrisk Afdeling Aabenraa
6200 Aabenraa
Danmark
Tlf:
9944 7301
330821935anha2021-09-09T12:36:18.360Funktionsledere søges til Psykiatrisk Afdeling Aabenraa

Psykiatrien i Aabenraa er i en transitionsfase. Efter en periode med pressefokus, rekrutterings- og fastholdelsesudfordringer ift. især sygeplejefagligt personale, og udfordringer i det psykiske arbejdsmiljø er der nu både i personalegruppen, afdelingsledelsen og sygehusledelsen fokus på at vende situationen og indfri det betydelige potentiale, afdelingen har. En ny afdelingsledelse er konstitueret pr. marts 2021, og der er opbakning og vilje til at skabe Psykiatrisk Afdeling Aabenraa 2.0.

 

Der er gode forudsætninger for en positiv udvikling og det er i denne situation, at Psykiatrisk Afdeling Aabenraa nu søger funktionsledere til 2 almenpsykiatriske afsnit.

 

Vi tilbyder gode muligheder for at præge og videreudvikle et afsnit med engagerede og kompetente medarbejdere, der vægter tværfagligt samarbejde og et godt arbejdsmiljø. Du vil sikre vores patienter den bedst mulige udredning, behandling og pleje i et tæt og kompetent samarbejde på tværs af fagligheder.

 

Ledelsesopgaven er udfordrende og har mange facetter. Du skal skabe samling om en ny, sund kultur, du skal have patienten for øje i alt, du gør, og du skal være en garant for transparent, autentisk og samarbejdende ledelse. Vi ved, det er svært og vi vil gøre, hvad vi kan for at understøtte dig og din udvikling bedst muligt.

 

Som funktionsleder refererer du til afdelingsledelsen og indgår i afdelingens ledergruppe. Du vil få ansvar for ca. 25 medarbejdere. Du har personaleansvar for plejegruppen i dit funktionsområde, herunder medarbejderudvikling som fx at afholde MUS, omsorgs- og ledelsessamtaler. Du har et særligt ansvar for vagtplanlægning og skal kunne tage ansvar for akut fremmøde-, afspadserings- og ferieplanlægning inden for de givne økonomiske og overenskomstmæssige rammer. I det daglige er det vigtigt, at et godt samarbejde med arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter prioriteres.

 

Funktionslederen har fokus på den daglige drift og kvalitet og skal indgå i dagligt samarbejde med stedfortræder og øvrige funktionsledere. Sammen med afdelingsledelsen sikrer du blandt andet, at krav til aktivitet og kvalitet overholdes, at ressourcerne udnyttes optimalt og at gældende regler, bestemmelser og instrukser overholdes.

 

Psykiatrisk Afdeling Aabenraa består af en fælles akut modtagelse (FAM = Psykiatrisk Skadestue), der modtager patienter på døgnbasis. Derudover er der 95 sengepladser fordelt på ældrepsykiatrisk sengeafsnit og 5 almenpsykiatriske sengeafsnit. I Haderslev, Sønderborg, Tønder og Aabenraa ligger afdelingens ambulante enheder. Endvidere er der et ældreambulatorium, demensklinik, oligofreniteam, OPUS samt klinik for selvmordsforebyggelse. Afdelingens pleje- og behandlingsgrundlag er relationsbehandling.

 

Afdelingen arbejder med afsæt i Psykiatrisygehusets udviklingsplan og den Syddanske Forbedringsmodel, hvor tavlemøder og datadrevet ledelse indgår. Vi arbejder ihærdigt med at få skabt en fælles behandlingskultur, få et målrettet fagligt løft samt med rekruttering og fastholdelse af medarbejdere. Relationsarbejdet med patienterne er en del af det fundament, som vi bygger på. Vi arbejder hen imod diagnoseopdelte afsnit.


Kandidater til stillingerne som funktionsledere forventes
 at have en sundhedsfaglig uddannelse, ledererfaringer med at etablere eller reorganisere sengeafsnit og erfaringer med driftsplanlægning og økonomistyring. Vi forventer også, at du har viden om, og gerne erfaringer med den psykiatriske kerneopgave, der er udredning, pleje og behandling af den psykiatriske patient.

 

Som menneske, kollega og leder forventer vi, at du:

 • har gode samarbejds- og kommunikationsevner, og kan sikre en god kommunikation i afdelingen imellem de enkelte medarbejdere, på tværs af afsnit og med samarbejdspartnere
 • møder dine medarbejdere på en anerkendende måde, og fungerer som sparringspartner og vejleder
 • har fokus på medarbejderudvikling og motivation
 • er resultatorienteret og kan opstille klare og tydelige mål for funktionen
 • har mod på udfordringen med en hverdag i konstant forandring
 • har viljen, roen og balanceevnen til at stå i spidsen for et afsnit, hvor medarbejderne længes efter at blive samlet
 • har - eller er indstillet på at tage - lederuddannelse, herunder er indstillet på at gennemføre Region Syddanmarks Lean for Leaders-uddannelse

Interesserede er velkomne til at kontakte konsulent Thomas Gajhede fra Mercuri Urval på telefon 2084 1030 for en fortrolig drøftelse af stillingernes muligheder og vilkår. Psykiatrisk Afdeling Aabenraa vil ikke blive orienteret uden forudgående aftale herom. Der kan endvidere rettes henvendelse til konstitueret oversygeplejerske Yvonne Reinholdt fra Psykiatrisk Afdeling Aabenraa på telefon 9944 7301.

 

Læs mere om jobbet som funktionsleder, ansættelsesvilkår samt ansættelsesprocessen i job- og kravprofilen.


Dette stillingsopslag er et genopslag.

 

Finder du jobbet interessant, kan du uploade ansøgning og CV via nedenstående link.


Ansøgningsfristen
 udløber den 2. november 2021.

 

Første samtale forventes afholdt den 15. november og anden samtale den 25. november.

 

Om virksomheden

Læs om Region Syddanmark på hjemmesiden: https://www.regionsyddanmark.dk

Psykiatrien i Aabenraa er i en transitionsfase. Efter en periode med pressefokus, rekrutterings- og fastholdelsesudfordringer ift. især sygeplejefagligt personale, og udfordringer i det psykiske arbejdsmiljø er der nu både i personalegruppen, afdelingsledelsen og sygehusledelsen fokus på at vende situationen og indfri det betydelige potentiale, afdelingen har. En ny afdelingsledelse er konstitueret pr. marts 2021, og der er opbakning og vilje til at skabe Psykiatrisk Afdeling Aabenraa 2.0. Der er gode forudsætninger for en positiv udvikling og det er i denne situation, at Psykiatrisk Afdeling Aabenraa nu søger funktionsledere til 2 almenpsykiatriske afsnit. Vi tilbyder gode muligheder for at præge og videreudvikle et afsnit med engagerede og kompetente medarbejdere, der vægter tværfagligt samarbejde og et godt arbejdsmiljø. Du vil sikre vores patienter den bedst mulige udredning, behandling og pleje i et tæt og kompetent samarbejde på tværs af fagligheder. Ledelsesopgaven er udfordrende og har mange facetter. Du skal skabe samling om en ny, sund kultur, du skal have patienten for øje i alt, du gør, og du skal være en garant for transparent, autentisk og samarbejdende ledelse. Vi ved, det er svært og vi vil gøre, hvad vi kan for at understøtte dig og din udvikling bedst muligt. Som funktionsleder refererer du til afdelingsledelsen og indgår i afdelingens ledergruppe. Du vil få ansvar for ca. 25 medarbejdere. Du har personaleansvar for plejegruppen i dit funktionsområde, herunder medarbejderudvikling som fx at afholde MUS, omsorgs- og ledelsessamtaler. Du har et særligt ansvar for vagtplanlægning og skal kunne tage ansvar for akut fremmøde-, afspadserings- og ferieplanlægning inden for de givne økonomiske og overenskomstmæssige rammer. I det daglige er det vigtigt, at et godt samarbejde med arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter prioriteres. Funktionslederen har fokus på den daglige drift og kvalitet og skal indgå i dagligt samarbejde med stedfortræder og øvrige funktionsledere. Sammen med afdelingsledelsen sikrer du blandt andet, at krav til aktivitet og kvalitet overholdes, at ressourcerne udnyttes optimalt og at gældende regler, bestemmelser og instrukser overholdes. Psykiatrisk Afdeling Aabenraa består af en fælles akut modtagelse (FAM Psykiatrisk Skadestue), der modtager patienter på døgnbasis. Derudover er der 95 sengepladser fordelt på ældrepsykiatrisk sengeafsnit og 5 almenpsykiatriske sengeafsnit. I Haderslev, Sønderborg, Tønder og Aabenraa ligger afdelingens ambulante enheder. Endvidere er der et ældreambulatorium, demensklinik, oligofreniteam, OPUS samt klinik for selvmordsforebyggelse. Afdelingens pleje- og behandlingsgrundlag er relationsbehandling. Afdelingen arbejder med afsæt i Psykiatrisygehusets udviklingsplan og den Syddanske Forbedringsmodel, hvor tavlemøder og datadrevet ledelse indgår. Vi arbejder ihærdigt med at få skabt en fælles behandlingskultur, få et målrettet fagligt løft samt med rekruttering og fastholdelse af medarbejdere. Relationsarbejdet med patienterne er en del af det fundament, som vi bygger på. Vi arbejder hen imod diagnoseopdelte afsnit. Kandidater til stillingerne som funktionsledere forventes at have en sundhedsfaglig uddannelse, ledererfaringer med at etablere eller reorganisere sengeafsnit og erfaringer med driftsplanlægning og økonomistyring. Vi forventer også, at du har viden om, og gerne erfaringer med den psykiatriske kerneopgave, der er udredning, pleje og behandling af den psykiatriske patient. Som menneske, kollega og leder forventer vi, at du: har gode samarbejds- og kommunikationsevner, og kan sikre en god kommunikation i afdelingen imellem de enkelte medarbejdere, på tværs af afsnit og med samarbejdspartnere møder dine medarbejdere på en anerkendende måde, og fungerer som sparringspartner og vejleder har fokus på medarbejderudvikling og motivation er resultatorienteret og kan opstille klare og tydelige mål for funktionen har mod på udfordringen med en hverdag i konstant forandring har viljen, roen og balanceevnen til at stå i spidsen for et afsnit, hvor medarbejderne længes efter at blive samlet har - eller er indstillet på at tage - lederuddannelse, herunder er indstillet på at gennemføre Region Syddanmarks Lean for Leaders-uddannelse Interesserede er velkomne til at kontakte konsulent Thomas Gajhede fra Mercuri Urval på telefon 2084 1030 for en fortrolig drøftelse af stillingernes muligheder og vilkår. Psykiatrisk Afdeling Aabenraa vil ikke blive orienteret uden forudgående aftale herom. Der kan endvidere rettes henvendelse til konstitueret oversygeplejerske Yvonne Reinholdt fra Psykiatrisk Afdeling Aabenraa på telefon 9944 7301. Læs mere om jobbet som funktionsleder, ansættelsesvilkår samt ansættelsesprocessen i job- og kravprofilen. Dette stillingsopslag er et genopslag. Finder du jobbet interessant, kan du uploade ansøgning og CV via nedenstående link. Ansøgningsfristen udløber den 2. november 2021. Første samtale forventes afholdt den 15. november og anden samtale den 25. november. Om virksomheden Læs om Region Syddanmark på hjemmesiden: https: www.regionsyddanmark.dk1011000000000aDK_DSRDKDanmark228DKK2021-11-02T00:00:000000https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=198&ProjectId=216999&DepartmentId=7073&MediaId=56090EuropaDanmarkJyllandSyd- og SønderjyllandAabenraa4172540Region Syddanmark10Psykiatrisk Afdeling AabenraaKresten Philipsens Vej 156200AabenraaDKDanmarkDKDanmark4172540_logo_large.jpg4172540_logo_small.jpg0YvonneReinholdt
Psykiatrisk Afdeling Aabenraa
Kresten Philipsens Vej 1562009944 7301AabenraaDKDanmarkDKDanmark
8FuldtidFuldtidGældende overenskomst 0Funktionsledere søges til Psykiatrisk Afdeling Aabenraa1Dansk3Læse/ tale223001Afdelingssygeplejerske933393Funktionsleder394Sundhedspleje404Afdelingssygeplejerske365416570YvonneReinholdt
Psykiatrisk Afdeling Aabenraa
Kresten Philipsens Vej 1562009944 7301AabenraaDKDanmarkDKDanmark
da-DK
Praktisk information
Oprettet:
09-09-2021
Udløber:
02-11-2021
Kviknummer:
330821935
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Sundhedspleje,
Afdelingssygeplejerske
Stillingsbetegnelse:
Afdelingssygeplejerske
Funktionsleder
Sprog:
Dansk Læse/ tale
Arbejdstimer pr. uge:
Fuldtid
Aflønnes efter:
Gældende overenskomst
Beliggenhed

Du har ikke knyttet nogen dokumenter til din ansøgning. Klik på 'OK' knappen nedenfor for at sende din ansøgning alligevel eller klikke på knappen "Annuller" og vedhæfte dokumenter, før du sender din ansøgning igen

Save job

Del dette job

linkedin
googleplus

Værktøjskasse

Gem annonce
Jobagent fra DSRjob

Opret en jobagent og lad jobbet komme till dig. Udfyld dine søge kriterier, og din profil vil dagligt blive matchet mednye jobannoncer fra DSRjob - direkte til din mailbox....