DSR Job - din vej til jobbet

Menu
Region Syddanmark

Region Syddanmark

|
Aabenraa
|
Indrykket 12-10-2021

Funktionsledere søges til Psykiatrisk Afdeling Aabenraa (genopslag)


Psykiatrien i Aabenraa er i en transitionsfase. Efter en periode med pressefokus, rekrutterings- og fastholdelsesudfordringer ift. især sygeplejefagligt personale, og udfordringer i det psykiske arbejdsmiljø er der nu både i personalegruppen, afdelingsledelsen og sygehusledelsen fokus på at vende situationen og indfri det betydelige potentiale, afdelingen har. En ny afdelingsledelse er konstitueret pr. marts 2021, og der er opbakning og vilje til at skabe Psykiatrisk Afdeling Aabenraa 2.0.

 

Der er gode forudsætninger for en positiv udvikling og det er i denne situation, at Psykiatrisk Afdeling Aabenraa nu søger flere funktionsledere til forskellige afsnit.

 

Vi tilbyder gode muligheder for at præge og videreudvikle et afsnit med engagerede og kompetente medarbejdere, der vægter tværfagligt samarbejde og et godt arbejdsmiljø. Du vil sikre vores patienter den bedst mulige udredning, behandling og pleje i et tæt og kompetent samarbejde på tværs af fagligheder.

 

Ledelsesopgaven er udfordrende og har mange facetter. Du skal skabe samling om en ny, sund kultur, du skal have patienten for øje i alt, du gør, og du skal være en garant for transparent, autentisk og samarbejdende ledelse. Vi ved, det er svært og vi vil gøre, hvad vi kan for at give dig gode ansættelsesvilkår, og understøtte dig og din udvikling bedst muligt.

 

Som funktionsleder refererer du til afdelingsledelsen og indgår i afdelingens ledergruppe. Du vil få ansvar for ca. 25 medarbejdere. Du har personaleansvar for plejegruppen i dit funktionsområde, herunder medarbejderudvikling som fx at afholde MUS, omsorgs- og ledelsessamtaler. Du har et særligt ansvar for vagtplanlægning og skal kunne tage ansvar for akut fremmøde-, afspadserings- og ferieplanlægning inden for de givne økonomiske og overenskomstmæssige rammer. I det daglige er det vigtigt, at et godt samarbejde med arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter prioriteres.

 

Funktionslederen har fokus på den daglige drift og kvalitet og skal indgå i dagligt samarbejde med stedfortræder og øvrige funktionsledere. Sammen med afdelingsledelsen sikrer du blandt andet, at krav til aktivitet og kvalitet overholdes, at ressourcerne udnyttes optimalt og at gældende regler, bestemmelser og instrukser overholdes.

 

Psykiatrisk Afdeling Aabenraa består af en fælles akut modtagelse (FAM = Psykiatrisk Skadestue), der modtager patienter på døgnbasis. Derudover er der 95 sengepladser fordelt på ældrepsykiatrisk sengeafsnit og 5 almenpsykiatriske sengeafsnit. I Haderslev, Sønderborg, Tønder og Aabenraa ligger afdelingens ambulante enheder. Endvidere er der et ældreambulatorium, demensklinik, oligofreniteam, OPUS samt klinik for selvmordsforebyggelse. Afdelingens pleje- og behandlingsgrundlag er relationsbehandling.

 

Afdelingen arbejder med afsæt i Psykiatrisygehusets udviklingsplan og den Syddanske Forbedringsmodel, hvor tavlemøder og datadrevet ledelse indgår. Vi arbejder ihærdigt med at få skabt en fælles behandlingskultur, få et målrettet fagligt løft samt med rekruttering og fastholdelse af medarbejdere. Relationsarbejdet med patienterne er en del af det fundament, som vi bygger på. Vi arbejder hen imod diagnoseopdelte afsnit.


Kandidater til stillingerne som funktionsledere forventes at have en sundhedsfaglig uddannelse, ledererfaringer med at etablere eller reorganisere sengeafsnit og erfaringer med driftsplanlægning og økonomistyring. Vi forventer også, at du har viden om, og gerne erfaringer med den psykiatriske kerneopgave, der er udredning, pleje og behandling af den psykiatriske patient.

 

Som menneske, kollega og leder forventer vi, at du:

 • har gode samarbejds- og kommunikationsevner, og kan sikre en god kommunikation i afdelingen imellem de enkelte medarbejdere, på tværs af afsnit og med samarbejdspartnere

 • møder dine medarbejdere på en anerkendende måde, og fungerer som sparringspartner og vejleder

 • har fokus på medarbejderudvikling og motivation

 • er resultatorienteret og kan opstille klare og tydelige mål for funktionen

 • har mod på udfordringen med en hverdag i konstant forandring

 • har viljen, roen og balanceevnen til at stå i spidsen for et afsnit, hvor medarbejderne længes efter at blive samlet

 • har - eller er indstillet på at tage - lederuddannelse, herunder er indstillet på at gennemføre Region Syddanmarks Lean for Leaders-uddannelse

Interesserede er velkomne til at kontakte konsulent Thomas Gajhede fra Mercuri Urval på telefon 2084 1030 for en fortrolig drøftelse af stillingernes muligheder og vilkår. Psykiatrisk Afdeling Aabenraa vil ikke blive orienteret uden forudgående aftale herom. Der kan endvidere rettes henvendelse til konstitueret oversygeplejerske Yvonne Reinholdt fra Psykiatrisk Afdeling Aabenraa på telefon 9944 7301.

 

Læs mere om jobbet som funktionsleder samt ansættelsesprocessen i job- og kravprofilen. I betragtning af stillingernes kompleksitet vil der evt. kunne aftales et midlertidigt mertillæg.

 

Finder du jobbet interessant, kan du uploade ansøgning og CV via nedenstående link.

 

Dette stillingsopslag er et genopslag. Bemærk ændret ansøgningsfrist: Ansøgningsfristen udløber den 19. oktober 2021.

 

Samtaler forventes afholdt i uge 43.


Om virksomheden
Læs om Region Syddanmark på hjemmesiden: 
https://www.regionsyddanmark.dk

Kontakt
Virksomheds information
Region Syddanmark
Psykiatrisk Afdeling Aabenraa
Kresten Philipsens Vej 15
6200 Aabenraa
Kontakt person
Thomas Gajhede fra Mercuri Urval Yvonne Reinholdt
Psykiatrisk Afdeling Aabenraa
6200 Aabenraa
Danmark
Tlf:
2084 1030 eller 9944 7301
330821935anha2021-10-12T02:00:07.363Funktionsledere søges til Psykiatrisk Afdeling Aabenraa (genopslag)


Psykiatrien i Aabenraa er i en transitionsfase. Efter en periode med pressefokus, rekrutterings- og fastholdelsesudfordringer ift. især sygeplejefagligt personale, og udfordringer i det psykiske arbejdsmiljø er der nu både i personalegruppen, afdelingsledelsen og sygehusledelsen fokus på at vende situationen og indfri det betydelige potentiale, afdelingen har. En ny afdelingsledelse er konstitueret pr. marts 2021, og der er opbakning og vilje til at skabe Psykiatrisk Afdeling Aabenraa 2.0.

 

Der er gode forudsætninger for en positiv udvikling og det er i denne situation, at Psykiatrisk Afdeling Aabenraa nu søger flere funktionsledere til forskellige afsnit.

 

Vi tilbyder gode muligheder for at præge og videreudvikle et afsnit med engagerede og kompetente medarbejdere, der vægter tværfagligt samarbejde og et godt arbejdsmiljø. Du vil sikre vores patienter den bedst mulige udredning, behandling og pleje i et tæt og kompetent samarbejde på tværs af fagligheder.

 

Ledelsesopgaven er udfordrende og har mange facetter. Du skal skabe samling om en ny, sund kultur, du skal have patienten for øje i alt, du gør, og du skal være en garant for transparent, autentisk og samarbejdende ledelse. Vi ved, det er svært og vi vil gøre, hvad vi kan for at give dig gode ansættelsesvilkår, og understøtte dig og din udvikling bedst muligt.

 

Som funktionsleder refererer du til afdelingsledelsen og indgår i afdelingens ledergruppe. Du vil få ansvar for ca. 25 medarbejdere. Du har personaleansvar for plejegruppen i dit funktionsområde, herunder medarbejderudvikling som fx at afholde MUS, omsorgs- og ledelsessamtaler. Du har et særligt ansvar for vagtplanlægning og skal kunne tage ansvar for akut fremmøde-, afspadserings- og ferieplanlægning inden for de givne økonomiske og overenskomstmæssige rammer. I det daglige er det vigtigt, at et godt samarbejde med arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter prioriteres.

 

Funktionslederen har fokus på den daglige drift og kvalitet og skal indgå i dagligt samarbejde med stedfortræder og øvrige funktionsledere. Sammen med afdelingsledelsen sikrer du blandt andet, at krav til aktivitet og kvalitet overholdes, at ressourcerne udnyttes optimalt og at gældende regler, bestemmelser og instrukser overholdes.

 

Psykiatrisk Afdeling Aabenraa består af en fælles akut modtagelse (FAM = Psykiatrisk Skadestue), der modtager patienter på døgnbasis. Derudover er der 95 sengepladser fordelt på ældrepsykiatrisk sengeafsnit og 5 almenpsykiatriske sengeafsnit. I Haderslev, Sønderborg, Tønder og Aabenraa ligger afdelingens ambulante enheder. Endvidere er der et ældreambulatorium, demensklinik, oligofreniteam, OPUS samt klinik for selvmordsforebyggelse. Afdelingens pleje- og behandlingsgrundlag er relationsbehandling.

 

Afdelingen arbejder med afsæt i Psykiatrisygehusets udviklingsplan og den Syddanske Forbedringsmodel, hvor tavlemøder og datadrevet ledelse indgår. Vi arbejder ihærdigt med at få skabt en fælles behandlingskultur, få et målrettet fagligt løft samt med rekruttering og fastholdelse af medarbejdere. Relationsarbejdet med patienterne er en del af det fundament, som vi bygger på. Vi arbejder hen imod diagnoseopdelte afsnit.


Kandidater til stillingerne som funktionsledere forventes at have en sundhedsfaglig uddannelse, ledererfaringer med at etablere eller reorganisere sengeafsnit og erfaringer med driftsplanlægning og økonomistyring. Vi forventer også, at du har viden om, og gerne erfaringer med den psykiatriske kerneopgave, der er udredning, pleje og behandling af den psykiatriske patient.

 

Som menneske, kollega og leder forventer vi, at du:

 • har gode samarbejds- og kommunikationsevner, og kan sikre en god kommunikation i afdelingen imellem de enkelte medarbejdere, på tværs af afsnit og med samarbejdspartnere

 • møder dine medarbejdere på en anerkendende måde, og fungerer som sparringspartner og vejleder

 • har fokus på medarbejderudvikling og motivation

 • er resultatorienteret og kan opstille klare og tydelige mål for funktionen

 • har mod på udfordringen med en hverdag i konstant forandring

 • har viljen, roen og balanceevnen til at stå i spidsen for et afsnit, hvor medarbejderne længes efter at blive samlet

 • har - eller er indstillet på at tage - lederuddannelse, herunder er indstillet på at gennemføre Region Syddanmarks Lean for Leaders-uddannelse

Interesserede er velkomne til at kontakte konsulent Thomas Gajhede fra Mercuri Urval på telefon 2084 1030 for en fortrolig drøftelse af stillingernes muligheder og vilkår. Psykiatrisk Afdeling Aabenraa vil ikke blive orienteret uden forudgående aftale herom. Der kan endvidere rettes henvendelse til konstitueret oversygeplejerske Yvonne Reinholdt fra Psykiatrisk Afdeling Aabenraa på telefon 9944 7301.

 

Læs mere om jobbet som funktionsleder samt ansættelsesprocessen i job- og kravprofilen. I betragtning af stillingernes kompleksitet vil der evt. kunne aftales et midlertidigt mertillæg.

 

Finder du jobbet interessant, kan du uploade ansøgning og CV via nedenstående link.

 

Dette stillingsopslag er et genopslag. Bemærk ændret ansøgningsfrist: Ansøgningsfristen udløber den 19. oktober 2021.

 

Samtaler forventes afholdt i uge 43.


Om virksomheden
Læs om Region Syddanmark på hjemmesiden: 
https://www.regionsyddanmark.dk

Psykiatrien i Aabenraa er i en transitionsfase. Efter en periode med pressefokus, rekrutterings- og fastholdelsesudfordringer ift. især sygeplejefagligt personale, og udfordringer i det psykiske arbejdsmiljø er der nu både i personalegruppen, afdelingsledelsen og sygehusledelsen fokus på at vende situationen og indfri det betydelige potentiale, afdelingen har. En ny afdelingsledelse er konstitueret pr. marts 2021, og der er opbakning og vilje til at skabe Psykiatrisk Afdeling Aabenraa 2.0. Der er gode forudsætninger for en positiv udvikling og det er i denne situation, at Psykiatrisk Afdeling Aabenraa nu søger flere funktionsledere til forskellige afsnit. Vi tilbyder gode muligheder for at præge og videreudvikle et afsnit med engagerede og kompetente medarbejdere, der vægter tværfagligt samarbejde og et godt arbejdsmiljø. Du vil sikre vores patienter den bedst mulige udredning, behandling og pleje i et tæt og kompetent samarbejde på tværs af fagligheder. Ledelsesopgaven er udfordrende og har mange facetter. Du skal skabe samling om en ny, sund kultur, du skal have patienten for øje i alt, du gør, og du skal være en garant for transparent, autentisk og samarbejdende ledelse. Vi ved, det er svært og vi vil gøre, hvad vi kan for at give dig gode ansættelsesvilkår, og understøtte dig og din udvikling bedst muligt. Som funktionsleder refererer du til afdelingsledelsen og indgår i afdelingens ledergruppe. Du vil få ansvar for ca. 25 medarbejdere. Du har personaleansvar for plejegruppen i dit funktionsområde, herunder medarbejderudvikling som fx at afholde MUS, omsorgs- og ledelsessamtaler. Du har et særligt ansvar for vagtplanlægning og skal kunne tage ansvar for akut fremmøde-, afspadserings- og ferieplanlægning inden for de givne økonomiske og overenskomstmæssige rammer. I det daglige er det vigtigt, at et godt samarbejde med arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter prioriteres. Funktionslederen har fokus på den daglige drift og kvalitet og skal indgå i dagligt samarbejde med stedfortræder og øvrige funktionsledere. Sammen med afdelingsledelsen sikrer du blandt andet, at krav til aktivitet og kvalitet overholdes, at ressourcerne udnyttes optimalt og at gældende regler, bestemmelser og instrukser overholdes. Psykiatrisk Afdeling Aabenraa består af en fælles akut modtagelse (FAM Psykiatrisk Skadestue), der modtager patienter på døgnbasis. Derudover er der 95 sengepladser fordelt på ældrepsykiatrisk sengeafsnit og 5 almenpsykiatriske sengeafsnit. I Haderslev, Sønderborg, Tønder og Aabenraa ligger afdelingens ambulante enheder. Endvidere er der et ældreambulatorium, demensklinik, oligofreniteam, OPUS samt klinik for selvmordsforebyggelse. Afdelingens pleje- og behandlingsgrundlag er relationsbehandling. Afdelingen arbejder med afsæt i Psykiatrisygehusets udviklingsplan og den Syddanske Forbedringsmodel, hvor tavlemøder og datadrevet ledelse indgår. Vi arbejder ihærdigt med at få skabt en fælles behandlingskultur, få et målrettet fagligt løft samt med rekruttering og fastholdelse af medarbejdere. Relationsarbejdet med patienterne er en del af det fundament, som vi bygger på. Vi arbejder hen imod diagnoseopdelte afsnit. Kandidater til stillingerne som funktionsledere forventes at have en sundhedsfaglig uddannelse, ledererfaringer med at etablere eller reorganisere sengeafsnit og erfaringer med driftsplanlægning og økonomistyring. Vi forventer også, at du har viden om, og gerne erfaringer med den psykiatriske kerneopgave, der er udredning, pleje og behandling af den psykiatriske patient. Som menneske, kollega og leder forventer vi, at du: har gode samarbejds- og kommunikationsevner, og kan sikre en god kommunikation i afdelingen imellem de enkelte medarbejdere, på tværs af afsnit og med samarbejdspartnere møder dine medarbejdere på en anerkendende måde, og fungerer som sparringspartner og vejleder har fokus på medarbejderudvikling og motivation er resultatorienteret og kan opstille klare og tydelige mål for funktionen har mod på udfordringen med en hverdag i konstant forandring har viljen, roen og balanceevnen til at stå i spidsen for et afsnit, hvor medarbejderne længes efter at blive samlet har - eller er indstillet på at tage - lederuddannelse, herunder er indstillet på at gennemføre Region Syddanmarks Lean for Leaders-uddannelse Interesserede er velkomne til at kontakte konsulent Thomas Gajhede fra Mercuri Urval på telefon 2084 1030 for en fortrolig drøftelse af stillingernes muligheder og vilkår. Psykiatrisk Afdeling Aabenraa vil ikke blive orienteret uden forudgående aftale herom. Der kan endvidere rettes henvendelse til konstitueret oversygeplejerske Yvonne Reinholdt fra Psykiatrisk Afdeling Aabenraa på telefon 9944 7301. Læs mere om jobbet som funktionsleder samt ansættelsesprocessen i job- og kravprofilen. I betragtning af stillingernes kompleksitet vil der evt. kunne aftales et midlertidigt mertillæg. Finder du jobbet interessant, kan du uploade ansøgning og CV via nedenstående link. Dette stillingsopslag er et genopslag. Bemærk ændret ansøgningsfrist: Ansøgningsfristen udløber den 19. oktober 2021. Samtaler forventes afholdt i uge 43. Om virksomheden Læs om Region Syddanmark på hjemmesiden: https: www.regionsyddanmark.dk1011000000000aDK_DSRDKDanmark228DKK2021-10-19T00:00:000000https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=198&ProjectId=216999&DepartmentId=7073&MediaId=56090EuropaDanmarkJyllandSyd- og SønderjyllandAabenraa4172540Region Syddanmark10Psykiatrisk Afdeling AabenraaKresten Philipsens Vej 156200AabenraaDKDanmarkDKDanmark4172540_logo_large.jpg4172540_logo_small.jpg0Thomas Gajhede fra Mercuri UrvalYvonne Reinholdt
Psykiatrisk Afdeling Aabenraa
Kresten Philipsens Vej 1562002084 1030 eller 9944 7301AabenraaDKDanmarkDKDanmark
8FuldtidFuldtidGældende overenskomst 0Funktionsledere søges til Psykiatrisk Afdeling Aabenraa (genopslag)1Dansk3Læse/ tale223001Afdelingssygeplejerske933393Funktionsleder374Øvrige394Sundhedspleje404Afdelingssygeplejerske365416570Thomas Gajhede fra Mercuri UrvalYvonne Reinholdt
Psykiatrisk Afdeling Aabenraa
Kresten Philipsens Vej 1562002084 1030 eller 9944 7301AabenraaDKDanmarkDKDanmark
330859979Funktionsledere søges til Psykiatrisk Afdeling AabenraaBasic Psykiatrien i Aabenraa er i en transitionsfase. Efter en periode med pressefokus, rekrutterings- og fastholdelsesudfordringer ift. især sygeplejefagligt personale, og udfordringer i det psykiske arbejdsmiljø er der nu både i personalegruppen, afdelingsledelsen og sygehusledelsen fokus på at vende situationen og indfri det betydelige potentiale, afdelingen har. En ny afdelingsledelse er konstitueret pr. marts 2021, og der er opbakning og vilje til at skabe Psykiatrisk Afdeling Aabenraa 2.0. Der er gode forudsætninger for en positiv udvikling og det er i denne situation, at Psykiatrisk Afdeling Aabenraa nu søger flere funktionsledere til forskellige afsnit. Vi tilbyder gode muligheder for at præge og videreudvikle et afsnit med engagerede og kompetente medarbejdere, der vægter tværfagligt samarbejde og et godt arbejdsmiljø. Du vil sikre vores patienter den bedst mulige udredning, behandling og pleje i et tæt og kompetent samarbejde på tværs af fagligheder. Ledelsesopgaven er udfordrende og har mange facetter. Du skal skabe samling om en ny, sund kultur, du skal have patienten for øje i alt, du gør, og du skal være en garant for transparent, autentisk og samarbejdende ledelse. Vi ved, det er svært og vi vil gøre, hvad vi kan for at give dig gode ansættelsesvilkår, og understøtte dig og din udvikling bedst muligt. Som funktionsleder refererer du til afdelingsledelsen og indgår i afdelingens ledergruppe. Du vil få ansvar for ca. 25 medarbejdere. Du har personaleansvar for plejegruppen i dit funktionsområde, herunder medarbejderudvikling som fx at afholde MUS, omsorgs- og ledelsessamtaler. Du har et særligt ansvar for vagtplanlægning og skal kunne tage ansvar for akut fremmøde-, afspadserings- og ferieplanlægning inden for de givne økonomiske og overenskomstmæssige rammer. I det daglige er det vigtigt, at et godt samarbejde med arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter prioriteres. Funktionslederen har fokus på den daglige drift og kvalitet og skal indgå i dagligt samarbejde med stedfortræder og øvrige funktionsledere. Sammen med afdelingsledelsen sikrer du blandt andet, at krav til aktivitet og kvalitet overholdes, at ressourcerne udnyttes optimalt og at gældende regler, bestemmelser og instrukser overholdes. Psykiatrisk Afdeling Aabenraa består af en fælles akut modtagelse (FAM Psykiatrisk Skadestue), der modtager patienter på døgnbasis. Derudover er der 95 sengepladser fordelt på ældrepsykiatrisk sengeafsnit og 5 almenpsykiatriske sengeafsnit. I Haderslev, Sønderborg, Tønder og Aabenraa ligger afdelingens ambulante enheder. Endvidere er der et ældreambulatorium, demensklinik, oligofreniteam, OPUS samt klinik for selvmordsforebyggelse. Afdelingens pleje- og behandlingsgrundlag er relationsbehandling. Afdelingen arbejder med afsæt i Psykiatrisygehusets udviklingsplan og den Syddanske Forbedringsmodel, hvor tavlemøder og datadrevet ledelse indgår. Vi arbejder ihærdigt med at få skabt en fælles behandlingskultur, få et målrettet fagligt løft samt med rekruttering og fastholdelse af medarbejdere. Relationsarbejdet med patienterne er en del af det fundament, som vi bygger på. Vi arbejder hen imod diagnoseopdelte afsnit. Kandidater til stillingerne som funktionsledere forventes at have en sundhedsfaglig uddannelse, ledererfaringer med at etablere eller reorganisere sengeafsnit og erfaringer med driftsplanlægning og økonomistyring. Vi forventer også, at du har viden om, og gerne erfaringer med den psykiatriske kerneopgave, der er udredning, pleje og behandling af den psykiatriske patient. Som menneske, kollega og leder forventer vi, at du: har gode samarbejds- og kommunikationsevner, og kan sikre en god kommunikation i afdelingen imellem de enkelte medarbejdere, på tværs af afsnit og med samarbejdspartnere møder dine medarbejdere på en anerkendende måde, og fungerer som sparringspartner og vejleder har fokus på medarbejderudvikling og motivation er resultatorienteret og kan opstille klare og tydelige mål for funktionen har mod på udfordringen med en hverdag i konstant forandring har viljen, roen og balanceevnen til at stå i spidsen for et afsnit, hvor medarbejderne længes efter at blive samlet har - eller er indstillet på at tage - lederuddannelse, herunder er indstillet på at gennemføre Region Syddanmarks Lean for Leaders-uddannelse Interesserede er velkomne til at kontakte konsulent Thomas Gajhede fra Mercuri Urval på telefon 2084 1030 for en fortrolig drøftelse af stillingernes muligheder og vilkår. Psykiatrisk Afdeling Aabenraa vil ikke blive orienteret uden forudgående aftale herom. Der kan endvidere rettes henvendelse til konstitueret oversygeplejerske Yvonne Reinholdt fra Psykiatrisk Afdeling Aabenraa på telefon 9944 7301. Læs mere om jobbet som funktionsleder, ansættelsesvilkår samt ansættelsesprocessen i job- og kravprofilen. I betragtning af stillingernes kompleksitet vil der evt. kunne aftales et midlertidigt mertillæg. Finder du jobbet interessant, kan du uploade ansøgning og CV via nedenstående link. Dette stillingsopslag er et genopslag. Bemærk ændret ansøgningsfrist: Ansøgningsfristen udløber den 19. oktober 2021. Samtaler forventes afholdt i uge 43. Om virksomheden Læs om Region Syddanmark på hjemmesiden: https: www.regionsyddanmark.dk

Psykiatrien i Aabenraa er i en transitionsfase. Efter en periode med pressefokus, rekrutterings- og fastholdelsesudfordringer ift. især sygeplejefagligt personale, og udfordringer i det psykiske arbejdsmiljø er der nu både i personalegruppen, afdelingsledelsen og sygehusledelsen fokus på at vende situationen og indfri det betydelige potentiale, afdelingen har. En ny afdelingsledelse er konstitueret pr. marts 2021, og der er opbakning og vilje til at skabe Psykiatrisk Afdeling Aabenraa 2.0.

 

Der er gode forudsætninger for en positiv udvikling og det er i denne situation, at Psykiatrisk Afdeling Aabenraa nu søger flere funktionsledere til forskellige afsnit.

 

Vi tilbyder gode muligheder for at præge og videreudvikle et afsnit med engagerede og kompetente medarbejdere, der vægter tværfagligt samarbejde og et godt arbejdsmiljø. Du vil sikre vores patienter den bedst mulige udredning, behandling og pleje i et tæt og kompetent samarbejde på tværs af fagligheder.

 

Ledelsesopgaven er udfordrende og har mange facetter. Du skal skabe samling om en ny, sund kultur, du skal have patienten for øje i alt, du gør, og du skal være en garant for transparent, autentisk og samarbejdende ledelse. Vi ved, det er svært – og vi vil gøre, hvad vi kan for at give dig gode ansættelsesvilkår, og understøtte dig og din udvikling bedst muligt.

 

Som funktionsleder refererer du til afdelingsledelsen og indgår i afdelingens ledergruppe. Du vil få ansvar for ca. 25 medarbejdere. Du har personaleansvar for plejegruppen i dit funktionsområde, herunder medarbejderudvikling som fx at afholde MUS, omsorgs- og ledelsessamtaler. Du har et særligt ansvar for vagtplanlægning og skal kunne tage ansvar for akut fremmøde-, afspadserings- og ferieplanlægning inden for de givne økonomiske og overenskomstmæssige rammer. I det daglige er det vigtigt, at et godt samarbejde med arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter prioriteres.

 

Funktionslederen har fokus på den daglige drift og kvalitet og skal indgå i dagligt samarbejde med stedfortræder og øvrige funktionsledere. Sammen med afdelingsledelsen sikrer du blandt andet, at krav til aktivitet og kvalitet overholdes, at ressourcerne udnyttes optimalt og at gældende regler, bestemmelser og instrukser overholdes.

Psykiatrisk Afdeling Aabenraa består af en fælles akut modtagelse (FAM = Psykiatrisk Skadestue), der modtager patienter på døgnbasis. Derudover er der 95 sengepladser fordelt på ældrepsykiatrisk sengeafsnit og 5 almenpsykiatriske sengeafsnit. I Haderslev, Sønderborg, Tønder og Aabenraa ligger afdelingens ambulante enheder. Endvidere er der et ældreambulatorium, demensklinik, oligofreniteam, OPUS samt klinik for selvmordsforebyggelse. Afdelingens pleje- og behandlingsgrundlag er relationsbehandling.

Afdelingen arbejder med afsæt i Psykiatrisygehusets udviklingsplan og den Syddanske Forbedringsmodel, hvor tavlemøder og datadrevet ledelse indgår. Vi arbejder ihærdigt med at få skabt en fælles behandlingskultur, få et målrettet fagligt løft samt med rekruttering og fastholdelse af medarbejdere. Relationsarbejdet med patienterne er en del af det fundament, som vi bygger på. Vi arbejder hen imod diagnoseopdelte afsnit.


Kandidater til stillingerne som funktionsledere forventes at have en sundhedsfaglig uddannelse, ledererfaringer med at etablere eller reorganisere sengeafsnit og erfaringer med driftsplanlægning og økonomistyring. Vi forventer også, at du har viden om, og gerne erfaringer med den psykiatriske kerneopgave, der er udredning, pleje og behandling af den psykiatriske patient.

 

Som menneske, kollega og leder forventer vi, at du:

 • har gode samarbejds- og kommunikationsevner, og kan sikre en god kommunikation i afdelingen imellem de enkelte medarbejdere, på tværs af afsnit og med samarbejdspartnere
 • møder dine medarbejdere på en anerkendende måde, og fungerer som sparringspartner og vejleder
 • har fokus på medarbejderudvikling og motivation
 • er resultatorienteret og kan opstille klare og tydelige mål for funktionen
 • har mod på udfordringen med en hverdag i konstant forandring
 • har viljen, roen og balanceevnen til at stå i spidsen for et afsnit, hvor medarbejderne længes efter at blive samlet
 • har - eller er indstillet på at tage - lederuddannelse, herunder er indstillet på at gennemføre Region Syddanmarks Lean for Leaders-uddannelse

Interesserede er velkomne til at kontakte konsulent Thomas Gajhede fra Mercuri Urval på telefon 2084 1030 for en fortrolig drøftelse af stillingernes muligheder og vilkår. Psykiatrisk Afdeling Aabenraa vil ikke blive orienteret uden forudgående aftale herom. Der kan endvidere rettes henvendelse til konstitueret oversygeplejerske Yvonne Reinholdt fra Psykiatrisk Afdeling Aabenraa på telefon 9944 7301.

 

Læs mere om jobbet som funktionsleder, ansættelsesvilkår samt ansættelsesprocessen i job- og kravprofilenI betragtning af stillingernes kompleksitet vil der evt. kunne aftales et midlertidigt mertillæg.

 

Finder du jobbet interessant, kan du uploade ansøgning og CV via nedenstående link.

Dette stillingsopslag er et genopslag. Bemærk ændret ansøgningsfrist: Ansøgningsfristen udløber den 19. oktober 2021.

Samtaler forventes afholdt i uge 43.

 

Om virksomheden

Læs om Region Syddanmark på hjemmesiden: https://www.regionsyddanmark.dk

ORS/Small/132211dd_logo.pngPsykiatrisk Afdeling AabenraaAabenraa2021-10-08T15:03:24.1032021-10-19T00:00:00
330859849Afdelingssygeplejerske til Medicinske sygdomme, Sygehus SønderjyllandBasic Vil du være en del af et dynamisk og ambitiøst lederteam bestående af 11 afdelingssygeplejersker og afdelingsledelsen? Vi har fokus på de gode sammenhængende patientforløb, god ledelse og høj faglig kvalitet. Medicinske sygdomme SHS søger en afdelingssygeplejerske med ledelseserfaring til Ældresygdomme i Aabenraa, med tiltrædelse per 1.12.2021, eller snarest herefter. Stillingen kan også deles i to stillinger begge med 50 ledelse og 50 klinisk arbejde i sengeafsnittet. Sengeafsnit for Ældresygdomme varetager pleje og behandling af geriatriske specialepatienter og intern medicinske patienter. Sengeafsnittet arbejder med daglige tavlemøder som koordineringsredskab, og har et stort samarbejde med afdelingens udskrivningskoordinatorer, samt fokus på det tværsektorielle samarbejde. Afsnittet flyttede i 2020 i den nye S-bygning i Aabenraa, indrettet med enestuer med mulighed for dokumentation på stuen. Ældresygdomme ambulatorium varetager ambulant udredning og behandling af ældremedicinske patienter. Herudover har Ældresygdomme ambulatorium på Sønderborg-matriklen 2 dage ugentligt. Afsnittet har stort fokus på det tværfaglige samarbejde omkring og med patienter og pårørende, idet vi mener, det er en forudsætning for det gode patientforløb og en god udskrivelse. I afsnittet er der udover sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og læger, også tilknyttet faste fysio- og ergoterapeuter og i foråret 2021 blev der indført klinisk farmaci. Sengeafsnittet i Ældresygdomme har været igennem en turbulent periode, men er godt på vej i en positiv udvikling både hvad angår faglighed, trivsel og samarbejde. Vi forventer at du: er uddannet sygeplejerske med dansk autorisation har ledelseserfaring som afdelingssygeplejerske kan løse ledelsesopgaver med stærk fokus på kvalitet, effektivitet, sammenhængende patientforløb, høj faglighed og medarbejdertilfredshed er god til at varetage den ledelsesmæssige praksisdisciplin og gennemføre udviklings- og forandringsprocesser, herunder arbejde med strategiske indsatsområder på afsnitsniveau har en bred klinisk erfaring og har lyst til at udvikle sygeplejen har en direkte og ærlig kommunikation, og kan træffe beslutninger har erfaring med at arbejde systematisk med strategier samt og arbejdsmiljø har gode samarbejdsevner, kan arbejde med sundhedsprofessioner tværfagligt, tværorganisatorisk og tværsektorielt har en lederuddannelse på diplomniveau, eller er indstillet på at påbegynde en formel lederuddannelse mestrer på samme tid at tænke i strategier og være nærværende for medarbejderne mhp at bevare og forbedre det gode arbejdsmiljø. Vi tilbyder et spændende job med udviklingsmuligheder, hvor du er med til at præge nutiden og fremtiden og hvor ledelse værdsættes hvor du indgår i et samarbejde med fokus på at udvikle patientforløbene hvor du indgår i et lederforum med fagligt dygtige og engagerede kollegaer med et varieret og udfordrende job i et dynamisk miljø med stor gensidig tillid og fleksibilitet mulighed for formel ledelsessparring en gang pr måned, samt efter behov mulighed for ledelsessupervision mulighed for at tage del i den kommende arbejdsmiljøcertificering mulighed for deltagelse i Forbedringsledelses uddannelse via Den Syddanske forbedringsmodel introduktion til stillingen via struktureret, individuelt tilpasset introduktionsprogram samt tilknytning til en mentor gennem introduktionsperioden. Introduktionsprogrammet tilrettelægges efter en standard som er minimum, og du har mulighed for at få indflydelse på øvrigt indhold, efter behov Mulighed for at blive en del af en ambitiøs afdeling med fokus på nytænkning bl.a. inden for de akutte patientforløb, sammedagsforløb, videokonsultationer, pro data, patientinddragelse og fælles beslutningstagen. Om Medicinske sygdomme SHS Afdelingen Medicinske sygdomme SHS ledes af en oversygeplejerske og en ledende overlæge, samt stedfortrædende ledende overlæge og stedfortrædende oversygeplejerske. Afdelingen arbejder fokuseret med at skabe de gode patientforløb på tværs samt at hjælpe hinanden på tværs af afdelingen. Afdelingens LMU spiller en vigtig rolle i dette arbejde. Afdelingen består af 6 afsnit: Afsnit for Ældresygdomme, sengeafsnit samt ambulatorium Afsnit for Mave tarm sygdomme, sengeafsnit samt ambulatorium. (mave-tarm og medicinsk) samt karkirurgisk ambulatorium som er en satellitfunktion fra Sygehus Lillebælt Afsnit for Diabetes, Hormon- og Nyresygdomme (diabetes og hormonambulatorium, nyreambulatorium, sårambulatorium, nyresygdomme sengeafsnit A og dialysen). Afsnit for Lungesygdomme og Kræftsygdomme (sengeafsnit A for lindrende behandling, palliativt onkologisk dagafsnit, palliativt team, lungemedicinsk sengeafsnit B og lungemedicinsk ambulatorium, kræftambulatorium, blodsygdomme og de kliniske diætister). Medicinsk modtagelse (Medicinsk modtagelse sengeafsnit, Medicinsk modtagelse ambulatorium og akutsekretariatet). Medicinsk daghospital i Tønder. Vi arbejder systematisk med løbende forbedringer via Den Syddanske forbedringsmodel og har et særligt fokus på det gode, sammenhængende og involverende patientforløb, faglig udvikling og et godt arbejds- og læringsmiljø. Vilkår Ansættelse sker i henhold til overenskomst mellem DSR Sundhedskartellet og Danske Regioner. Yderligere oplysninger Du er velkommen til at kontakte oversygeplejerske Anette Brink, anette.brink@rsyd.dk, 79973005 ledende overlæge Frans Brandt Kristensen, frans.brandt.kristensen@rsyd.dk, 79973010 Du er også velkommen til at besøge afsnittet. Stillingsbeskrivelse og organisationsdiagram kan rekvireres hos Ulla Mai, sekretær for afdelingsledelsen,ulla.mai@rsyd.dk, 79973003 Ansøgningsfrist er mandag den 25.10 2021, ansættelsessamtaler forventes afviklet onsdag den 27.10 2021 efter kl 11.00. Der vil blive indkaldt til samtale umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb.

Vil du være en del af et dynamisk og ambitiøst lederteam bestående af 11 afdelingssygeplejersker og afdelingsledelsen? Vi har fokus på de gode sammenhængende patientforløb, god ledelse og høj faglig kvalitet.

 

Medicinske sygdomme SHS søger en afdelingssygeplejerske med ledelseserfaring til Ældresygdomme i Aabenraa, med tiltrædelse per 1.12.2021, eller snarest herefter. Stillingen kan også deles i to stillinger begge med 50% ledelse og 50% klinisk arbejde i sengeafsnittet.

 

Sengeafsnit for Ældresygdomme varetager pleje og behandling af geriatriske specialepatienter og intern medicinske patienter.

Sengeafsnittet arbejder med daglige tavlemøder som koordineringsredskab, og har et stort samarbejde med afdelingens udskrivningskoordinatorer, samt fokus på det tværsektorielle samarbejde.

Afsnittet flyttede i 2020 i den nye S-bygning i Aabenraa, indrettet med enestuer med mulighed for dokumentation på stuen.

 

Ældresygdomme ambulatorium varetager ambulant udredning og behandling af ældremedicinske patienter. Herudover har Ældresygdomme ambulatorium på Sønderborg-matriklen 2 dage ugentligt. Afsnittet har stort fokus på det tværfaglige samarbejde omkring og med patienter og pårørende, idet vi mener, det er en forudsætning for det gode patientforløb og en god udskrivelse. I afsnittet er der udover sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og læger, også tilknyttet faste fysio- og ergoterapeuter og i foråret 2021 blev der indført klinisk farmaci. 

Sengeafsnittet i Ældresygdomme har været igennem en turbulent periode, men er godt på vej i en positiv udvikling både hvad angår faglighed, trivsel og samarbejde.  

 

Vi forventer at du:  

 • er uddannet sygeplejerske med dansk autorisation
 • har ledelseserfaring som afdelingssygeplejerske 
 • kan løse ledelsesopgaver med stærk fokus på kvalitet, effektivitet, sammenhængende patientforløb, høj faglighed og medarbejdertilfredshed
 • er god til at varetage den ledelsesmæssige praksisdisciplin og gennemføre udviklings- og forandringsprocesser, herunder arbejde med strategiske indsatsområder på afsnitsniveau
 • har en bred klinisk erfaring og har lyst til at udvikle sygeplejen
 • har en direkte og ærlig kommunikation, og kan træffe beslutninger
 • har erfaring med at arbejde systematisk med strategier samt og arbejdsmiljø
 • har gode samarbejdsevner, kan arbejde med sundhedsprofessioner tværfagligt, tværorganisatorisk og tværsektorielt
 • har en lederuddannelse på diplomniveau, eller er indstillet på at påbegynde en formel lederuddannelse
 • mestrer på samme tid at tænke i strategier og være nærværende for medarbejderne mhp at bevare og forbedre det gode arbejdsmiljø.

 

Vi tilbyder et spændende job med udviklingsmuligheder, 

 • hvor du er med til at præge nutiden og fremtiden og hvor ledelse værdsættes
 • hvor du indgår i et samarbejde med fokus på at udvikle patientforløbene
 • hvor du indgår i et lederforum med fagligt dygtige og engagerede kollegaer
 • med et varieret og udfordrende job i et dynamisk miljø med stor gensidig tillid og fleksibilitet
 • mulighed for formel ledelsessparring en gang pr måned, samt efter behov
 • mulighed for ledelsessupervision 
 • mulighed for at tage del i den kommende arbejdsmiljøcertificering
 • mulighed for deltagelse i Forbedringsledelses uddannelse via Den Syddanske forbedringsmodel
 • introduktion til stillingen via struktureret, individuelt tilpasset introduktionsprogram samt tilknytning til en mentor gennem introduktionsperioden. Introduktionsprogrammet tilrettelægges efter en standard som er minimum, og du har mulighed for at få indflydelse på øvrigt indhold, efter behov
 • Mulighed for at blive en del af en ambitiøs afdeling med fokus på nytænkning bl.a. inden for de akutte patientforløb, sammedagsforløb, videokonsultationer, pro data, patientinddragelse og fælles beslutningstagen.

 

Om Medicinske sygdomme SHS  

Afdelingen Medicinske sygdomme SHS ledes af en oversygeplejerske og en ledende overlæge, samt stedfortrædende ledende overlæge og stedfortrædende oversygeplejerske. Afdelingen arbejder fokuseret med at skabe de gode patientforløb på tværs samt at hjælpe hinanden på tværs af afdelingen. Afdelingens LMU spiller en vigtig rolle i dette arbejde.

 

Afdelingen består af 6 afsnit:

 • Afsnit for Ældresygdomme, sengeafsnit samt ambulatorium
 • Afsnit for Mave tarm sygdomme, sengeafsnit samt ambulatorium. (mave-tarm og medicinsk) samt karkirurgisk ambulatorium som er en satellitfunktion fra Sygehus Lillebælt
 • Afsnit for Diabetes, Hormon- og Nyresygdomme (diabetes og hormonambulatorium, nyreambulatorium, sårambulatorium, nyresygdomme sengeafsnit A og dialysen).
 • Afsnit for Lungesygdomme og Kræftsygdomme (sengeafsnit A for lindrende behandling, palliativt onkologisk dagafsnit, palliativt team, lungemedicinsk sengeafsnit B og lungemedicinsk ambulatorium, kræftambulatorium, blodsygdomme og de kliniske diætister).
 • Medicinsk modtagelse (Medicinsk modtagelse sengeafsnit, Medicinsk modtagelse ambulatorium og akutsekretariatet).
 • Medicinsk daghospital i Tønder.

 

Vi arbejder systematisk med løbende forbedringer via Den Syddanske forbedringsmodel og har et særligt fokus på det gode, sammenhængende og involverende patientforløb, faglig udvikling og et godt arbejds- og læringsmiljø.  

 

Vilkår

Ansættelse sker i henhold til overenskomst mellem DSR/Sundhedskartellet og Danske Regioner.  

 

Yderligere oplysninger

Du er velkommen til at kontakte

Du er også velkommen til at besøge afsnittet.

Stillingsbeskrivelse og organisationsdiagram kan rekvireres hos Ulla Mai, sekretær for afdelingsledelsen,ulla.mai@rsyd.dk, 79973003

 

Ansøgningsfrist er mandag den 25.10 2021, ansættelsessamtaler forventes afviklet onsdag den 27.10 2021 efter kl 11.00. Der vil blive indkaldt til samtale umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb.

 

 

 

 

ORS/Small/c45c2d13_logo.pngMedicinske Sygdomme AabenraaAabenraa2021-10-08T14:03:27.4502021-10-25T00:00:00
330859698Funktionsleder for staben Psykiatrisk Afdeling Aabenraa. Vil du være med til at sikre høj kvalitet og udvikling af administrative processer? Så er du måske vores nye funktionsleder.Basic Vi søger en funktionsleder, der vil få ansvaret for at videreudvikle processer og styringsværktøjer, som kan sikre en professionel håndtering af de planlægningsmæssige og økonomiske rutiner for området. Du vil indgå i et tæt samarbejde med afdelingsledelsen, samtidig fordrer stillingen stor grad af selvstændighed, Du bliver funktionsleder af staben, der blandt andet består af kvalitetskoordinator, udviklingskoordinator, klinisk sygeplejelærer, økonomimedarbejdere, arbejdsmiljøkoordinator, lægesekretær og ledelsessekretær. Du vil også få et tæt samarbejde og sparringsmuligheder med kolleger i Psykiatrisygehusets administration i Vejle. Vi søger en funktionsleder der: Har erfaring med ledelse Har erfaring med at agere i en kompleks politisk styret organisation Har faglig viden om de administrative opgaver på en sygehusafdeling Har teoretisk uddannelse på master kandidatniveau Har viden om forskningsmetoder i klinisk praksis, evidensbasering af klinisk praksis og IT kendskab på højt brugerniveau. Indholdet i stillingen kan udvides i takt med udviklingen af stillingen, behov og dine kompetencer. Funktionslederen vil kunne indgå i direkte samarbejde med afdelingsledelsen, samt kunne stå for selvstændigt samarbejde med de øvrige funktionsledere og faglige ledere i afdelingen. Du bliver en del af funktionslederkredsen. Vi kan tilbyde: En stilling med selvstændigt ansvarsområde Ansvar for tilrettelæggelse af principper for udførelse af arbejde i stab og fastlæggelse af mål for funktionen Ansvar for ledelse og faglig udvikling af staben og deltage i afdelingens kvalitet- og udviklingsarbejde Medansvar for processer vedr. medindflydelse og medbestemmelse Ansvar for at formalisere, videreudvikle og vedligeholde forretningsgange, herunder indføre og udvikle planlægnings- og styringsredskaber Om afdelingen: Psykiatrisk Afdeling Aabenraa er en arbejdsplads med over 400 ansatte, hvor voksne i alderen 20 år og opefter udredes og behandles for psykisk sygdom. Ledelse af afdelingen varetages af konstitueret oversygeplejerske og ledende overlæge. Afdelingen består af Psykiatrisk akutmodtagelse (FAM), døgnbehandlingsafsnit, Ældrepsykiatrisk ambulatorium, oligofreniteam, samt lokalpsykiatrier i henholdsvis Sønderborg, Haderslev, Tønder og Aabenraa. Afdelingen har et særligt fokus på forebyggelse af tvang. Endvidere arbejdes der i afdelingen ud fra Psykiatrihusets Udviklingsplan og Den Syddanske Forbedringsmodel, hvor tavlemøder og datadrevet ledelse er omdrejningspunkt for målrettet opgaveløsning. Afdelingen har fokus på at styrke en fælles behandlingskultur, sikre et godt arbejdsmiljø, samt rekruttering og fastholdelse af medarbejdere. Du kan læse mere om Psykiatrisygehuset i Region Syddanmark på www.psykiatrienisyddanmark.dk Praktiske oplysninger: Ansøgningsfristen er 16. november 2021 Ansættelsessamtaler afholdes 25. november. For yderligere oplysninger kan du kontakte konstitueret oversygeplejerske Yvonne Reinholdt, tlf. 9944 7301 eller e-mail Yvonne.Reinholdt@rsyd.dk, eller konstitueret ledende overlæge Klaus Müller-Nielsen på tlf. 9944 6502 eller Klaus.Müller-Nielsen@rsyd.dk Løn- og ansættelsesvilkår: Stillingen aflønnes efter gældende overenskomst indgået mellem den faglige organisation og Danske Regioner. Referencer: Vi tager reference umiddelbart efter en evt. samtale efter aftale med ansøger. Medbring derfor kontaktoplysninger på reference (en tidligere leder) til samtalen, eller skriv dem i din ansøgning. Vi glæder os til at høre fra dig!

 

Vi søger en funktionsleder, der vil få ansvaret for at videreudvikle processer og styringsværktøjer, som kan sikre en professionel håndtering af de planlægningsmæssige og økonomiske rutiner for området.

 

Du vil indgå i et tæt samarbejde med afdelingsledelsen, samtidig fordrer stillingen stor grad af selvstændighed, Du bliver funktionsleder af staben, der blandt andet består af kvalitetskoordinator, udviklingskoordinator, klinisk sygeplejelærer, økonomimedarbejdere, arbejdsmiljøkoordinator, lægesekretær og ledelsessekretær. Du vil også få et tæt samarbejde og sparringsmuligheder med kolleger i Psykiatrisygehusets administration i Vejle.

 

Vi søger en funktionsleder der:

 • Har erfaring med ledelse
 • Har erfaring med at agere i en kompleks politisk styret organisation
 • Har faglig viden om de administrative opgaver på en sygehusafdeling
 • Har teoretisk uddannelse på master/ kandidatniveau
 • Har viden om forskningsmetoder i klinisk praksis, evidensbasering af klinisk praksis og IT kendskab på højt brugerniveau.

 

Indholdet i stillingen kan udvides i takt med udviklingen af stillingen, behov og dine kompetencer.

 

Funktionslederen vil kunne indgå i direkte samarbejde med afdelingsledelsen, samt kunne stå for selvstændigt samarbejde med de øvrige funktionsledere og faglige ledere i afdelingen. Du bliver en del af funktionslederkredsen.

 

Vi kan tilbyde:

 • En stilling med selvstændigt ansvarsområde
 • Ansvar for tilrettelæggelse af principper for udførelse af arbejde i stab og fastlæggelse af mål for funktionen
 • Ansvar for ledelse og faglig udvikling af staben og deltage i afdelingens kvalitet- og udviklingsarbejde
 • Medansvar for processer vedr. medindflydelse og medbestemmelse
 • Ansvar for at formalisere, videreudvikle og vedligeholde forretningsgange, herunder indføre og udvikle planlægnings- og styringsredskaber

 

Om afdelingen:

Psykiatrisk Afdeling Aabenraa er en arbejdsplads med over 400 ansatte, hvor voksne i alderen 20 år og opefter udredes og behandles for psykisk sygdom. Ledelse af afdelingen varetages af konstitueret oversygeplejerske og ledende overlæge.

Afdelingen består af Psykiatrisk akutmodtagelse (FAM), døgnbehandlingsafsnit, Ældrepsykiatrisk ambulatorium, oligofreniteam, samt lokalpsykiatrier i henholdsvis Sønderborg, Haderslev, Tønder og Aabenraa.

 

Afdelingen har et særligt fokus på forebyggelse af tvang. Endvidere arbejdes der i afdelingen ud fra Psykiatrihusets Udviklingsplan og Den Syddanske Forbedringsmodel, hvor tavlemøder og datadrevet ledelse er omdrejningspunkt for målrettet opgaveløsning.
 

Afdelingen har fokus på at styrke en fælles behandlingskultur, sikre et godt arbejdsmiljø, samt rekruttering og fastholdelse af medarbejdere.

Du kan læse mere om Psykiatrisygehuset i Region Syddanmark på www.psykiatrienisyddanmark.dk

 

Praktiske oplysninger:

Ansøgningsfristen er 16. november 2021

Ansættelsessamtaler afholdes 25. november.

 

For yderligere oplysninger kan du kontakte konstitueret oversygeplejerske Yvonne Reinholdt, tlf. 9944 7301 eller e-mail Yvonne.Reinholdt@rsyd.dk, eller konstitueret ledende overlæge Klaus Müller-Nielsen på tlf. 9944 6502 eller Klaus.Müller-Nielsen@rsyd.dk

 

Løn- og ansættelsesvilkår: Stillingen aflønnes efter gældende overenskomst indgået mellem den faglige organisation og Danske Regioner.

 

Referencer: Vi tager reference umiddelbart efter en evt. samtale efter aftale med ansøger. Medbring derfor kontaktoplysninger på reference (en tidligere leder) til samtalen, eller skriv dem i din ansøgning.

 

Vi glæder os til at høre fra dig!
 

 

 

ORS/Small/12d48294_logo.pngPsykiatrisk Afdeling AabenraaAabenraa2021-10-08T12:04:00.1872021-11-12T00:00:00
330855685Stedfortræder for funktionsleder i voksenpsykiatrisk døgnafsnit 61, AabenraaBasic Er du sygeplejerske med en stærk faglighed og har lyst til at arbejde med ledelse? Så har du nu muligheden for at søge en spændende stilling som stedfortræder for funktionslederen i døgnafsnittet 61 i Aabenraa. Du vil komme til at arbejde tæt sammen funktionslederen og tværfaglige kolleger. Som stedfortræder vil du varetage visse dele af funktionslederens opgaver i relation til driften. Dog har du ikke personaleledelsesmæssige beføjelser. Der vil endvidere være opgaver af klinisk karakter, som defineres lokalt. Fokus og metode I Psykiatrisk Afdeling Aabenraa er der især fokus på forebyggelse af tvang og (gen-)indlæggelser. Dette i tæt samarbejde med lokalpsykiatrierne. Vi arbejder med at skabe bedre sammenhænge og overgange for patienterne dette gennem tværsektorielt samarbejde. Endvidere er der fokus på opbygning af en fælles behandlingskultur, et målrettet fagligt løft samt rekruttering og fastholdelse medarbejdere. Afdelingen arbejder med afsæt i Psykiatrisygehusets udviklingsplan og Den Syddanske forbedringsmodel. Afdelingens pleje- og behandlingsgrundlag er relationsbehandling. Opgaverne i stedfortræderstillingen Varetage uddelegerede drifts- og udviklingsopgaver. Medvirke til koordinering og effektiv driftsstyring, herunder vagtplanlægning Medvirke til implementering af nye tiltag Medvirke til udvikling af sygeplejen og understøtte kvaliteten af sygeplejen. Indgå i den kliniske hverdag i afsnittet Medvirke til at sikre en god kommunikation i afdelingen imellem de enkelte medarbejdere, på tværs og med funktionslederen Kompetence- og uddannelseskrav Du er uddannet sygeplejerske med min. 3 års erfaring gerne to års erfaring med psykiatrisk sygepleje. Du er velfunderet i den sygeplejefaglige kerneopgave og kan formidle det videre Har gerne psykiatrisk specialuddannelse Har en naturlig autoritet på baggrund af din høje faglighed, kombineret med evnen til at medinddrage kolleger, når udviklingstiltag sættes i proces. Har indblik i og kan håndtere de overenskomstmæssige og arbejdstidmæssige regler Vi tilbyder: Netværk med øvrige stedfortrædere Gode udviklingsmuligheder 37 t arbejdstid eller efter aftale, fordelt på hverdage i dagtiden Om afsnit 61: Afsnit 61 er åbne almenpsykiatrisk sengeafsnit, med mulighed for at lave et lukket afsnit. Målgruppen er voksne med psykiske lidelser, som behøver pleje og behandling hele døgnet i en kortere eller længere periode. Afsnit 61 har plads til 15 patienter. P.t. er det geografisk bestemt, hvor patienten indlægges. På sigt arbejdes med at diagnoseopdele sengeafsnittene. Afsnittet samarbejder med pårørende, lokalpsykiatrien, socialpsykiatrien, væresteder, ambulatorier, patientrådgivere, hjemmeplejen, kriminalforsorgen, praktiserende læger, social- og sundhedsforvaltningen og politiet. Vi arbejder målrettet med at forebygge tvangsforanstaltninger. Dette bl.a. gennem implementering af metoderne Safewards og Traume Bevidst Tilgang . Vi arbejder ud fra miljøterapeutiske principper, relations behandling samt kontaktpersonssystemet. Vi er uddannelsessted for sygeplejestuderende, ambulancereddere samt social- og sundhedsassistentelever. Om Psykiatrisk Afdeling Aabenraa: Afdelingen består af en Psykiatrisk Skadestue, der modtager patienter på døgnbasis. Derudover er der 95 sengepladser fordelt på ældrepsykiatrisk sengeafsnit og 5 almenpsykiatriske sengeafsnit. Fordelingen af patienter er geografisk bestemt. I Haderslev, Sønderborg, Tønder og Åbenrå ligger afdelingens ambulante enheder. Endvidere er der et ældreambulatorium, oligofreniteam og demensklinik, OPUS samt klinik for selvmordsforebyggelse. Du kan læse mere om afdelingen på hjemmesiden om Psykiatrien i Syddanmark. Vil du vide mere Du er velkommen til at kontakte funktionsleder, Annie Hertz Mathiesen hvis du vil vide mere på Annie.Hertz.Mathiesen@rsyd.dk eller telefon 24627233 Yderligere oplysninger Ansøgningsfrist er mandag den 18. oktober 2021. Vi forventer at afholde samtaler i uge 42 Stillingen søges besat den 1. december eller efter aftale. Stillingen søges online via linket herunder. Vi glæder os til at høre fra dig

Er du sygeplejerske med en stærk faglighed og har lyst til at arbejde med ledelse? Så har du nu muligheden for at søge en spændende stilling som stedfortræder for funktionslederen i døgnafsnittet 61 i Aabenraa.

Du vil komme til at arbejde tæt sammen funktionslederen og tværfaglige kolleger. Som stedfortræder vil du varetage visse dele af funktionslederens opgaver i relation til driften. Dog har du ikke personaleledelsesmæssige beføjelser. Der vil endvidere være opgaver af klinisk karakter, som defineres lokalt.

Fokus og metode

I Psykiatrisk Afdeling Aabenraa er der især fokus på forebyggelse af tvang og (gen-)indlæggelser. Dette i tæt samarbejde med lokalpsykiatrierne. Vi arbejder med at skabe bedre sammenhænge og overgange for patienterne; dette gennem tværsektorielt samarbejde. Endvidere er der fokus på opbygning af en fælles behandlingskultur, et målrettet fagligt løft samt rekruttering og fastholdelse medarbejdere.

Afdelingen arbejder med afsæt i Psykiatrisygehusets udviklingsplan og Den Syddanske forbedringsmodel. Afdelingens pleje- og behandlingsgrundlag er relationsbehandling.  

Opgaverne i stedfortræderstillingen

 • Varetage uddelegerede drifts- og udviklingsopgaver.
 • Medvirke til koordinering og effektiv driftsstyring, herunder vagtplanlægning
 • Medvirke til implementering af nye tiltag
 • Medvirke til udvikling af sygeplejen og understøtte kvaliteten af sygeplejen.  
 • Indgå i den kliniske hverdag i afsnittet
 • Medvirke til at sikre en god kommunikation i afdelingen imellem de enkelte medarbejdere, på tværs og med funktionslederen

Kompetence- og uddannelseskrav

 • Du er uddannet sygeplejerske med min. 3 års erfaring; gerne to års erfaring med psykiatrisk sygepleje.
 • Du er velfunderet i den sygeplejefaglige kerneopgave og kan formidle det videre
 • Har gerne psykiatrisk specialuddannelse
 • Har en naturlig autoritet på baggrund af din høje faglighed, kombineret med evnen til at medinddrage kolleger, når udviklingstiltag sættes i proces.
 • Har indblik i og kan håndtere de overenskomstmæssige og arbejdstidmæssige regler

Vi tilbyder:

 • Netværk med øvrige stedfortrædere
 • Gode udviklingsmuligheder
 • 37 t arbejdstid eller efter aftale, fordelt på hverdage i dagtiden

Om afsnit 61:

Afsnit 61 er åbne almenpsykiatrisk sengeafsnit, med mulighed for at lave et lukket afsnit. Målgruppen er voksne med psykiske lidelser, som behøver pleje og behandling hele døgnet i en kortere eller længere periode. Afsnit 61 har plads til 15 patienter. P.t. er det geografisk bestemt, hvor patienten indlægges. På sigt arbejdes med at diagnoseopdele sengeafsnittene.

Afsnittet samarbejder med pårørende, lokalpsykiatrien, socialpsykiatrien, væresteder, ambulatorier, patientrådgivere, hjemmeplejen, kriminalforsorgen, praktiserende læger, social- og sundhedsforvaltningen og politiet.

Vi arbejder målrettet med at forebygge tvangsforanstaltninger. Dette bl.a. gennem implementering af metoderne ’Safewards’ og ’Traume Bevidst Tilgang’.

Vi arbejder ud fra miljøterapeutiske principper, relations behandling samt kontaktpersonssystemet.

Vi er uddannelsessted for sygeplejestuderende, ambulancereddere samt social- og sundhedsassistentelever.

Om Psykiatrisk Afdeling Aabenraa:

Afdelingen består af en Psykiatrisk Skadestue, der modtager patienter på døgnbasis. Derudover er der 95 sengepladser fordelt på ældrepsykiatrisk sengeafsnit og 5 almenpsykiatriske sengeafsnit. Fordelingen af patienter er geografisk bestemt.

I Haderslev, Sønderborg, Tønder og Åbenrå ligger afdelingens ambulante enheder. Endvidere er der et ældreambulatorium, oligofreniteam og demensklinik, OPUS samt klinik for selvmordsforebyggelse.

Du kan læse mere om afdelingen på hjemmesiden om Psykiatrien i Syddanmark.

Vil du vide mere

Du er velkommen til at kontakte funktionsleder, Annie Hertz Mathiesen hvis du vil vide mere på Annie.Hertz.Mathiesen@rsyd.dk  eller telefon 24627233

Yderligere oplysninger

Ansøgningsfrist er mandag den 18. oktober 2021.

Vi forventer at afholde samtaler i uge 42

Stillingen søges besat den 1. december eller efter aftale.

 

Stillingen søges online via linket herunder. 

Vi glæder os til at høre fra dig

ORS/Small/94bcb8a7_logo.pngPsykiatrisk Afdeling AabenraaAabenraa2021-10-05T17:33:17.2732021-10-18T00:00:00
330850760Afdelingssygeplejerske FAM Sygehus Sønderjylland.Basic Er du en person, der brænder for ledelse, udvikling af medarbejderne og samtidig ønsker at sikre, at de akutte patienter og pårørende ydes den højeste kvalitet af pleje og behandlingen? Kan du lide den uforudsigelige hverdag og se gevinsten ved at arbejde tæt sammen med andre ledere? Er du god til samarbejdsrelationer på tværs? Hvis ja, så er den Fælles Akut Modtagelse FAM noget for dig! FAM søger afdelingssygeplejerske fra 1. november 2021 eller efter aftale. Fælles Akut Afdeling (FAM) er en afdeling, hvor der konstant er fart over feltet , en afdelingen med kompetente og videbegærlige medarbejdere samt en afdeling, hvor der har været fællesledelse af plejepersonale siden 2018. Plejepersonalet refererer til sin egen afdelingssygeplejerske, og arbejdsopgavers er fordelt imellem de tre afdelingssygeplejersker efter interesse og ønsker. Fælles ledelse betyder tæt relation til sine ledelseskolleger og mulighed for hyppig sparring. På FAM er der desuden en velfungerende tværfaglig ledelsesgruppe, som sikrer en tværfaglig koordinering, kvalitet og udvikling af afdelingen. Siden 2018 har der været tre afdelingssygeplejersker på FAM. Det betyder, at der er ledelse tæt på den enkelte medarbejder med høj trivsel og konstant fokus på samarbejdskultur og arbejdsmiljø. Vi ønsker at videreudvikle dette ved at øge med yderligere en afdelingssygeplejerske, dvs. fire afdelingssygeplejersker. Det betyder, at der vil være vagter i plejen for alle afdelingssygeplejersker. Vi søger: En engageret, autentisk og handlekraftig leder, der har en involverende og åben ledelsesstil og kan lide at drive ledelse En leder, der trives med struktureret opgavefordeling, da det er en forudsætning for sideordnet ledelse En leder, der er innovativ og kan anvende forbedringsmetoden som ramme i udviklings øjemed Er leder, der er udviklingsorienteret og med fokus på patientoplevet kvalitet, patient og pårørende inddragelse En leder, der har vilje, lyst og evne til at udøve ledelse i loyalt samarbejde med den øvrige ledelse i afdelingen En leder, der kender og kan anvende konfliktløsningsmetoder En leder, der har gennemslagskraft og kan formidle klare budskaber En leder, der er god til dialog og til at opbygge netværk og relationer på tværs af faggrupper En leder, der er fleksibel, har en positiv indstilling og et godt humør En leder, der fortsat ønsker patientkontakt Sygehus Sønderjylland vision er Din tilfredshed, vores stolthed . Vi ønsker, at patienter og pårørende giver udtryk for tilfredshed med pleje og behandlingen på sygehuset, samtidig skal det være en arbejdsplads, hvor medarbejder trives. Sygehuset fokus de næste år er en udbygning af specialsygehuset i Sønderborg, færdiggørelse af udbygningen og ombygningen på Akutsygehuset, Aabenraa. Aabenraa er SHS Akutsygehus. I 2022 er Akutsygehuset fuldt udbygget og til januar flytter neurologisk afdeling fra Sønderborg til Aabenraa. FAM vil da øges i både antal akutte indlæggelser og sengeantal. Om Akutafdelingen-FAM: Etage 1 med skadespor, traumemodtagelse, modtagestuer og observationsrum. Her modtages alle visiterede patienter med skader, 112-patienter samt traumepatienter fra hele Sønderjylland. Indgangen for akutte psykiatriske patienter er også placeret her. Lægevagten er integreret og placeret på etage 1, og der er etableret en brobyggerfunktion. Der er skadeklinikker i Sønderborg og Tønder som begge er bemandede med behandlersygeplejerskere. Etage 2 med 42 pladser. Her modtages lægevisiterede patienter til indlæggelse i op til 48 timer inden for specialerne kardiologi, medicin, gynækologi, kirurgi, urologi og ortopædkirurgi. Organiseringen i FAM er teambaseret med en visitatorkoordinatorfunktion på hver etage, der i tæt samarbejde fordeler patienter til de rette kompetencer. Primærsygeplejersker og assistenter triagerer, modtager og har selvstændigt plejeansvar for patienten. FAM har desuden en enhed for akutforskning. Fokus er på forskning af akutte patienter i hele patientforløbet. Forskningen går på tværs af sektorer og specialer. Afdelingens personale er inddraget i denne forskning på forskellig vis. Plejepersonalet består af cirka 110 sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter. Alle arbejder i to af de fire team, som afdelingen er organiseret i. Der er to vagtplaner for plejepersonalet og som udarbejdes af to skemaplanlægger. Der er implementeret MIN TID , så medarbejder er ansvarlig for ønsker til vagtplanen. Medarbejderne arbejder enten hver 2. eller 3. weekend efter ønske. Afdelingen er uddannelsessted for studerende, SOSA-elever og ambulanceredder. Afdelingssygeplejerskerne varetager ledelsen af plejepersonalet og i tæt samarbejde udvikling, den daglige drift, økonomi og ledelsesansvar. Et prioriteret område er ledelse af patientforløb på tværs af sygehuset, så sikker patientflow står højt på dagsordenen. Afdelingssygeplejerskerne, ledende sekretær og afdelingsledelsen er ledelsesteamet i FAM. En ledelse der prioriterer at lede sammen, udøve kliniknær-ledelse, sikre faglig udvikling og uddannelse. Desuden prioriteres det tværfaglige samarbejde indenfor og uden for afdelingen til gavn for patienten. Dine kvalifikationer: Erfaring med ledelsesopgaven og gerne erfaring fra det akutte område Har en lederuddannelse, eller i gang med uddannelse Er god til relationer på alle niveauer og faggrupper. Er en god kommunikator og har gennemslagskraft Kan motivere medarbejderne og være med til at sikre et godt arbejdsmiljø på afdelingen. Har ambitioner som en leder, der vil sikre udvikling af patientforløb og medarbejder i afdelingen Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst med DSR og Sygehus Sønderjylland. Yderligere oplysninger kan fås ved: Oversygeplejerske Helle Overgaard tlf. 20598859 Afdelingssygeplejerske Tine Erlandsen tlf. 23463324 Afdelingssygeplejerske Anne Vind Vogt tlf. 2448479 Stillingsbeskrivelsen for afdelingssygeplejerske kan rekvireres ved sekretær for afdelingsledelsen Rikke Schmidt, mail: Du kan læse mere om ledelsesgrundlaget på Sygehus Sønderjylland her: http: www.sygehussonderjylland.dk dwn169438 Information om Akutafdelingen og Sygehus Sønderjylland kan findes på www.sygehussoenderjylland.dk Ansøgningsfrist den 21. oktober 2021 Der afholdes ansættelsessamtaler den 25. oktober 2021. Der gøres opmærksom på at der ved ansættelse indhentes børneattest Der indhentes referencer inden en evt. ansættelse

Er du en person, der brænder for ledelse, udvikling af medarbejderne og samtidig ønsker at sikre, at de akutte patienter og pårørende ydes den højeste kvalitet af pleje og behandlingen?
Kan du lide den uforudsigelige hverdag og se gevinsten ved at arbejde tæt sammen med andre ledere?  
Er du god til samarbejdsrelationer på tværs?
Hvis ja, så er den Fælles Akut Modtagelse FAM noget for dig!

FAM søger afdelingssygeplejerske fra 1. november 2021 eller efter aftale.

Fælles Akut Afdeling (FAM) er en afdeling, hvor der konstant er ”fart over feltet”, en afdelingen med kompetente og videbegærlige medarbejdere samt en afdeling, hvor der har været fællesledelse af plejepersonale siden 2018. Plejepersonalet refererer til sin egen afdelingssygeplejerske, og arbejdsopgavers er fordelt imellem de tre afdelingssygeplejersker efter interesse og ønsker. Fælles ledelse betyder tæt relation til sine ledelseskolleger og mulighed for hyppig sparring. På FAM er der desuden en velfungerende tværfaglig ledelsesgruppe, som sikrer en tværfaglig koordinering, kvalitet og udvikling af afdelingen.

Siden 2018 har der været tre afdelingssygeplejersker på FAM.  Det betyder, at der er ledelse tæt på den enkelte medarbejder med høj trivsel og konstant fokus på samarbejdskultur og arbejdsmiljø. Vi ønsker at videreudvikle dette ved at øge med yderligere en afdelingssygeplejerske, dvs. fire afdelingssygeplejersker. Det betyder, at der vil være vagter i plejen for alle afdelingssygeplejersker.

Vi søger:

 • En engageret, autentisk og handlekraftig leder, der har en involverende og åben ledelsesstil og kan lide at ”drive ledelse ”
 • En leder, der trives med struktureret opgavefordeling, da det er en forudsætning for sideordnet ledelse
  En leder, der er innovativ og kan anvende forbedringsmetoden som ramme i udviklings øjemed
 • Er leder, der er udviklingsorienteret og med fokus på patientoplevet kvalitet, patient og pårørende inddragelse
 • En leder, der har vilje, lyst og evne til at udøve ledelse i loyalt samarbejde med den øvrige ledelse i afdelingen  
 • En leder, der kender og kan anvende konfliktløsningsmetoder
 • En leder, der har gennemslagskraft og kan formidle klare budskaber
 • En leder, der er god til dialog og til at opbygge netværk og relationer på tværs af faggrupper
 • En leder, der er fleksibel, har en positiv indstilling og et godt humør
 • En leder, der fortsat ønsker patientkontakt

Sygehus Sønderjylland vision er ”Din tilfredshed, vores stolthed”.

 

Vi ønsker, at patienter og pårørende giver udtryk for tilfredshed med pleje og behandlingen på sygehuset, samtidig skal det være en arbejdsplads, hvor medarbejder trives. Sygehuset fokus de næste år er en udbygning af specialsygehuset i Sønderborg, færdiggørelse af udbygningen og ombygningen på Akutsygehuset, Aabenraa.

Aabenraa er SHS’ Akutsygehus.  I 2022 er Akutsygehuset fuldt udbygget og til januar flytter neurologisk afdeling fra Sønderborg til Aabenraa.  FAM vil da øges i både antal akutte indlæggelser og sengeantal.

Om Akutafdelingen-FAM:

Etage 1 med skadespor, traumemodtagelse, modtagestuer og observationsrum.
Her modtages alle visiterede patienter med skader, 112-patienter samt traumepatienter fra hele Sønderjylland. Indgangen for akutte psykiatriske patienter er også placeret her.  Lægevagten er integreret og placeret på etage 1, og der er etableret en brobyggerfunktion.  Der er skadeklinikker i Sønderborg og Tønder som begge er bemandede med behandlersygeplejerskere.

Etage 2 med 42 pladser.  Her modtages lægevisiterede patienter til indlæggelse i op til 48 timer inden for specialerne kardiologi, medicin, gynækologi, kirurgi, urologi og ortopædkirurgi.

Organiseringen i FAM er teambaseret med en visitatorkoordinatorfunktion på hver etage, der i tæt samarbejde fordeler patienter til de rette kompetencer. Primærsygeplejersker og assistenter triagerer, modtager og har selvstændigt plejeansvar for patienten.  

FAM har desuden en enhed for akutforskning. Fokus er på forskning af akutte patienter i hele patientforløbet. Forskningen går på tværs af sektorer og specialer. Afdelingens personale er inddraget i denne forskning på forskellig vis.

Plejepersonalet består af cirka 110 sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter. Alle arbejder i to af de fire team, som afdelingen er organiseret i.

Der er to vagtplaner for plejepersonalet og som udarbejdes af to skemaplanlægger. Der er implementeret ”MIN TID”, så medarbejder er ansvarlig for ønsker til vagtplanen. Medarbejderne arbejder enten hver 2. eller 3. weekend efter ønske. Afdelingen er uddannelsessted for studerende, SOSA-elever og ambulanceredder.

Afdelingssygeplejerskerne varetager ledelsen af plejepersonalet og i tæt samarbejde udvikling, den daglige drift, økonomi og ledelsesansvar.  Et prioriteret område er ledelse af patientforløb på tværs af sygehuset, så sikker patientflow står højt på dagsordenen. 

Afdelingssygeplejerskerne, ledende sekretær og afdelingsledelsen er ledelsesteamet i FAM. En ledelse der prioriterer at lede sammen, udøve kliniknær-ledelse, sikre faglig udvikling og uddannelse. Desuden prioriteres det tværfaglige samarbejde indenfor og uden for afdelingen til gavn for patienten.

 

Dine kvalifikationer:

 • Erfaring med ledelsesopgaven og gerne erfaring fra det akutte område
 • Har en lederuddannelse, eller i gang med uddannelse
 • Er god til relationer på alle niveauer og faggrupper.
 • Er en god kommunikator og har gennemslagskraft
 • Kan motivere medarbejderne og være med til at sikre et godt arbejdsmiljø på afdelingen.  
 • Har ambitioner som en leder, der vil sikre udvikling af patientforløb og medarbejder i afdelingen

Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst med DSR og Sygehus Sønderjylland.

Yderligere oplysninger kan fås ved:
Oversygeplejerske Helle Overgaard tlf. 20598859
Afdelingssygeplejerske Tine Erlandsen tlf. 23463324
Afdelingssygeplejerske Anne Vind Vogt tlf. 2448479

Stillingsbeskrivelsen for afdelingssygeplejerske kan rekvireres ved sekretær for afdelingsledelsen Rikke Schmidt, mail:

Du kan læse mere om ledelsesgrundlaget på Sygehus Sønderjylland her: http://www.sygehussonderjylland.dk/dwn169438

Information om Akutafdelingen og Sygehus Sønderjylland kan findes på www.sygehussoenderjylland.dk

Ansøgningsfrist den 21. oktober 2021

Der afholdes ansættelsessamtaler den 25. oktober 2021.

Der gøres opmærksom på at der ved ansættelse indhentes børneattest
Der indhentes referencer inden en evt. ansættelse

 

ORS/Small/8f1bcdde_logo.pngFælles Akut ModtagelseAabenraa2021-10-01T15:21:24.4032021-10-21T00:00:00
da-DK
Praktisk information
Oprettet:
12-10-2021
Udløber:
19-10-2021
Kviknummer:
330821935
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Øvrige,
Sundhedspleje,
Afdelingssygeplejerske
Stillingsbetegnelse:
Afdelingssygeplejerske
Funktionsleder
Sprog:
Dansk Læse/ tale
Arbejdstimer pr. uge:
Fuldtid
Aflønnes efter:
Gældende overenskomst
Beliggenhed

Du har ikke knyttet nogen dokumenter til din ansøgning. Klik på 'OK' knappen nedenfor for at sende din ansøgning alligevel eller klikke på knappen "Annuller" og vedhæfte dokumenter, før du sender din ansøgning igen

Save job

Del dette job

linkedin
googleplus

Værktøjskasse

Gem annonce
Jobagent fra DSRjob

Opret en jobagent og lad jobbet komme till dig. Udfyld dine søge kriterier, og din profil vil dagligt blive matchet mednye jobannoncer fra DSRjob - direkte til din mailbox....