DSR Job - din vej til jobbet

Menu
Tønder Kommune

Tønder Kommune

|
Tønder
|
Indrykket 15-05-2020

To engagerede og erfarne sygeplejersker til botilbud samt aktivitets- og samværstilbud under Handicap Løgumgård

I Psykiatri og Handicap arbejder vi ud fra den overordnede målsætning om at øge borgernes selvstændighed. Hverdagsrehabiliterende tilgang er den pædagogiske indsats, der er omdrejningspunktet for arbejdet med kerneopgaven og borgernes individuelle målsætninger.

Handicap Løgumgård består af fem separate botilbud og et aktivitets- og samværstilbud. Aktivitets- og samværstilbuddet er fordelt på to indmødesteder.

Vi arbejder efter Tønder Kommunes leveregler, hvor vi spiller hinanden gode og lærer af og med hinanden i en tværfaglig kontekst. 

Som sygeplejerske på Handicap Løgumgård er din opgave at løfte sygeplejefaglige opgaver på tværs i organisationen samt varetage sundhedslovsindsatser i hverdagen i tæt samarbejde med en anden sygeplejerske, øvrige medarbejdere og tilbudslederne. Vi forventer, at du har overblik over de sundhedsfaglige opgaver på samtlige botilbud og aktivitets- og samværstilbud på Handicap Løgumgård. Du skal have et tæt samarbejde med det lokale lægehus, som kommer på området, og ligeledes til øvrige eksterne samarbejdspartnere inden for sundhedsloven.

På nuværende tidpunkt er der ved at blive udarbejdet en ny struktur. Det indebærer at der bliver oprettet et sygeplejefagligt team af sygeplejersker, der skal samarbejde på tværs af Psykiatri og Handicap, hvor faglig sparring og koordinering af ferie og sydom vil indgå. Der bliver ansat en områdeleder for sygeplejerskerne i Psykiatri og handicap, som du skal referere til.

I efteråret 2020 implementerer Psykiatri og Handicap Fælles Sprog 3, der er den sundhedsfaglige dokumentationsform i Nexus. Du vil få en central rolle og understøttende funktion i forhold til implementeringen heraf, samt med den daglige sundhedsfaglige dokumentation. Kendskab til systemet er en fordel, men ikke et krav.

Handicap Løgumgård ønsker sygeplejersker, der med faglig stolthed brænder for at udføre kerneopgaven og har fokus på, at arbejde relationelt professionelt med borgere og pårørende. Som sygeplejerske er du ikke en del af den daglige pleje. Dine primære opgaver koordineres i dagtimerne. Dog kan der forekomme arbejdsopgaver på andre tidspunkter i henhold til borgerelaterede sygeplejefaglige behov.

Vi forventer, at du har en bred sygeplejefaglig ballast idet du

 • med fordel har en klinisk vejlederuddannelse
 • med fordel har erfaring med og/eller interesserer dig for målgruppen
 • har en systematisk tilgang til opgaveløsningen, arbejder selvstændigt og søger samarbejde med øvrige medarbejdere og samarbejdspartnere
 • er reflekterende og professionel kreativ i din faglige tilgang til nye opgaver
 • har en professionel tilgang til opgaverne og fagligt kommunikere både i tale og skrift
 • har fokus på at medvirke til at kompetenceudvikle medarbejdere ved sparring og undervisning 
 • bidrager til at skabe livskvalitet for borgerne, samt samarbejder konstruktivt med deres pårørende.
Dine primære arbejdsopgaver er beskrevet i funktionsbeskrivelsen som blandt andet omfatter
 • kvalitetssikring og udvikling af det faglige niveau i plejen
 • at du yder faglig rådgivning og er sparringspartner for niveau fire lederne på Handicap Løgumgård og områdelederen
 • at du understøtter implementering af den sundhedsfaglige virksomhed i tæt samarbejde med lederne
 • at udføre sygeplejefaglige opgaver, overdrage og delegere sygeplejeopgaver til assistenter, hjælpere og medarbejdere uden sundhedsfaglig grunduddannelse og følge op på overdragelsen og delegeringen.
Vi tilbyder
 • et tværfagligt arbejdsfællesskab, hvor der er tæt samarbejde med pædagoger, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, ergoterapeuter og omsorgsmedhjælpere
 • et monofagligt netværk med andre sygeplejersker i Psykiatri og Handicap, hvor der sker en systematisk vidensdeling og organisatorisk læring
 • en ny sundhedsorganisering, hvor du har mulighed for at præge udviklingen for det sundhedsfaglige virke.
Du skal gerne have kørekort, da du skal kunne assistere på de andre områder i Psykiatri og Handicap.

For yderligere information om stillingerne er du velkommen til at kontakte leder for Æblevej 1, Marianne Styrk på tlf. 29 43 24 94 e-mail mst@toender.dk eller sygeplejerske fra Handicap Tønder, Gudrun Kristin Høier på tlf. 20 13 75 18 e-mail gukho@toender.dk 

Løn og ansættelse er i henhold til gældende overenskomst og indgåede lokale aftaler, og vi gør opmærksom på at vi indhenter straffeattest inden du bliver ansat.

Du søger stillingen ved at sende ansøgning, CV og anden dokumentation elektronisk via ansøgningslinket.

Kontakt
Kontakt person
Marianne Styrk
Æblevej 1
6240 Løgumkloster
Danmark
Tlf:
29 43 24 94
3302698662020-05-15T14:45:20.013To engagerede og erfarne sygeplejersker til botilbud samt aktivitets- og samværstilbud under Handicap LøgumgårdI Psykiatri og Handicap arbejder vi ud fra den overordnede målsætning om at øge borgernes selvstændighed. Hverdagsrehabiliterende tilgang er den pædagogiske indsats, der er omdrejningspunktet for arbejdet med kerneopgaven og borgernes individuelle målsætninger.

Handicap Løgumgård består af fem separate botilbud og et aktivitets- og samværstilbud. Aktivitets- og samværstilbuddet er fordelt på to indmødesteder.

Vi arbejder efter Tønder Kommunes leveregler, hvor vi spiller hinanden gode og lærer af og med hinanden i en tværfaglig kontekst. 

Som sygeplejerske på Handicap Løgumgård er din opgave at løfte sygeplejefaglige opgaver på tværs i organisationen samt varetage sundhedslovsindsatser i hverdagen i tæt samarbejde med en anden sygeplejerske, øvrige medarbejdere og tilbudslederne. Vi forventer, at du har overblik over de sundhedsfaglige opgaver på samtlige botilbud og aktivitets- og samværstilbud på Handicap Løgumgård. Du skal have et tæt samarbejde med det lokale lægehus, som kommer på området, og ligeledes til øvrige eksterne samarbejdspartnere inden for sundhedsloven.

På nuværende tidpunkt er der ved at blive udarbejdet en ny struktur. Det indebærer at der bliver oprettet et sygeplejefagligt team af sygeplejersker, der skal samarbejde på tværs af Psykiatri og Handicap, hvor faglig sparring og koordinering af ferie og sydom vil indgå. Der bliver ansat en områdeleder for sygeplejerskerne i Psykiatri og handicap, som du skal referere til.

I efteråret 2020 implementerer Psykiatri og Handicap Fælles Sprog 3, der er den sundhedsfaglige dokumentationsform i Nexus. Du vil få en central rolle og understøttende funktion i forhold til implementeringen heraf, samt med den daglige sundhedsfaglige dokumentation. Kendskab til systemet er en fordel, men ikke et krav.

Handicap Løgumgård ønsker sygeplejersker, der med faglig stolthed brænder for at udføre kerneopgaven og har fokus på, at arbejde relationelt professionelt med borgere og pårørende. Som sygeplejerske er du ikke en del af den daglige pleje. Dine primære opgaver koordineres i dagtimerne. Dog kan der forekomme arbejdsopgaver på andre tidspunkter i henhold til borgerelaterede sygeplejefaglige behov.

Vi forventer, at du har en bred sygeplejefaglig ballast idet du
 • med fordel har en klinisk vejlederuddannelse
 • med fordel har erfaring med og/eller interesserer dig for målgruppen
 • har en systematisk tilgang til opgaveløsningen, arbejder selvstændigt og søger samarbejde med øvrige medarbejdere og samarbejdspartnere
 • er reflekterende og professionel kreativ i din faglige tilgang til nye opgaver
 • har en professionel tilgang til opgaverne og fagligt kommunikere både i tale og skrift
 • har fokus på at medvirke til at kompetenceudvikle medarbejdere ved sparring og undervisning 
 • bidrager til at skabe livskvalitet for borgerne, samt samarbejder konstruktivt med deres pårørende.
Dine primære arbejdsopgaver er beskrevet i funktionsbeskrivelsen som blandt andet omfatter
 • kvalitetssikring og udvikling af det faglige niveau i plejen
 • at du yder faglig rådgivning og er sparringspartner for niveau fire lederne på Handicap Løgumgård og områdelederen
 • at du understøtter implementering af den sundhedsfaglige virksomhed i tæt samarbejde med lederne
 • at udføre sygeplejefaglige opgaver, overdrage og delegere sygeplejeopgaver til assistenter, hjælpere og medarbejdere uden sundhedsfaglig grunduddannelse og følge op på overdragelsen og delegeringen.
Vi tilbyder
 • et tværfagligt arbejdsfællesskab, hvor der er tæt samarbejde med pædagoger, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, ergoterapeuter og omsorgsmedhjælpere
 • et monofagligt netværk med andre sygeplejersker i Psykiatri og Handicap, hvor der sker en systematisk vidensdeling og organisatorisk læring
 • en ny sundhedsorganisering, hvor du har mulighed for at præge udviklingen for det sundhedsfaglige virke.
Du skal gerne have kørekort, da du skal kunne assistere på de andre områder i Psykiatri og Handicap.

For yderligere information om stillingerne er du velkommen til at kontakte leder for Æblevej 1, Marianne Styrk på tlf. 29 43 24 94 e-mail mst@toender.dk eller sygeplejerske fra Handicap Tønder, Gudrun Kristin Høier på tlf. 20 13 75 18 e-mail gukho@toender.dk 

Løn og ansættelse er i henhold til gældende overenskomst og indgåede lokale aftaler, og vi gør opmærksom på at vi indhenter straffeattest inden du bliver ansat.

Du søger stillingen ved at sende ansøgning, CV og anden dokumentation elektronisk via ansøgningslinket.
I Psykiatri og Handicap arbejder vi ud fra den overordnede målsætning om at øge borgernes selvstændighed. Hverdagsrehabiliterende tilgang er den pædagogiske indsats, der er omdrejningspunktet for arbejdet med kerneopgaven og borgernes individuelle målsætninger. Handicap Løgumgård består af fem separate botilbud og et aktivitets- og samværstilbud. Aktivitets- og samværstilbuddet er fordelt på to indmødesteder. Vi arbejder efter Tønder Kommunes leveregler, hvor vi spiller hinanden gode og lærer af og med hinanden i en tværfaglig kontekst. Som sygeplejerske på Handicap Løgumgård er din opgave at løfte sygeplejefaglige opgaver på tværs i organisationen samt varetage sundhedslovsindsatser i hverdagen i tæt samarbejde med en anden sygeplejerske, øvrige medarbejdere og tilbudslederne. Vi forventer, at du har overblik over de sundhedsfaglige opgaver på samtlige botilbud og aktivitets- og samværstilbud på Handicap Løgumgård. Du skal have et tæt samarbejde med det lokale lægehus, som kommer på området, og ligeledes til øvrige eksterne samarbejdspartnere inden for sundhedsloven. På nuværende tidpunkt er der ved at blive udarbejdet en ny struktur. Det indebærer at der bliver oprettet et sygeplejefagligt team af sygeplejersker, der skal samarbejde på tværs af Psykiatri og Handicap, hvor faglig sparring og koordinering af ferie og sydom vil indgå. Der bliver ansat en områdeleder for sygeplejerskerne i Psykiatri og handicap, som du skal referere til. I efteråret 2020 implementerer Psykiatri og Handicap Fælles Sprog 3, der er den sundhedsfaglige dokumentationsform i Nexus. Du vil få en central rolle og understøttende funktion i forhold til implementeringen heraf, samt med den daglige sundhedsfaglige dokumentation. Kendskab til systemet er en fordel, men ikke et krav. Handicap Løgumgård ønsker sygeplejersker, der med faglig stolthed brænder for at udføre kerneopgaven og har fokus på, at arbejde relationelt professionelt med borgere og pårørende. Som sygeplejerske er du ikke en del af den daglige pleje. Dine primære opgaver koordineres i dagtimerne. Dog kan der forekomme arbejdsopgaver på andre tidspunkter i henhold til borgerelaterede sygeplejefaglige behov. Vi forventer, at du har en bred sygeplejefaglig ballast idet du med fordel har en klinisk vejlederuddannelse med fordel har erfaring med og eller interesserer dig for målgruppen har en systematisk tilgang til opgaveløsningen, arbejder selvstændigt og søger samarbejde med øvrige medarbejdere og samarbejdspartnere er reflekterende og professionel kreativ i din faglige tilgang til nye opgaver har en professionel tilgang til opgaverne og fagligt kommunikere både i tale og skrift har fokus på at medvirke til at kompetenceudvikle medarbejdere ved sparring og undervisning bidrager til at skabe livskvalitet for borgerne, samt samarbejder konstruktivt med deres pårørende. Dine primære arbejdsopgaver er beskrevet i funktionsbeskrivelsen som blandt andet omfatter kvalitetssikring og udvikling af det faglige niveau i plejen at du yder faglig rådgivning og er sparringspartner for niveau fire lederne på Handicap Løgumgård og områdelederen at du understøtter implementering af den sundhedsfaglige virksomhed i tæt samarbejde med lederne at udføre sygeplejefaglige opgaver, overdrage og delegere sygeplejeopgaver til assistenter, hjælpere og medarbejdere uden sundhedsfaglig grunduddannelse og følge op på overdragelsen og delegeringen. Vi tilbyder et tværfagligt arbejdsfællesskab, hvor der er tæt samarbejde med pædagoger, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, ergoterapeuter og omsorgsmedhjælpere et monofagligt netværk med andre sygeplejersker i Psykiatri og Handicap, hvor der sker en systematisk vidensdeling og organisatorisk læring en ny sundhedsorganisering, hvor du har mulighed for at præge udviklingen for det sundhedsfaglige virke. Du skal gerne have kørekort, da du skal kunne assistere på de andre områder i Psykiatri og Handicap. For yderligere information om stillingerne er du velkommen til at kontakte leder for Æblevej 1, Marianne Styrk på tlf. 29 43 24 94 e-mail mst@toender.dk eller sygeplejerske fra Handicap Tønder, Gudrun Kristin Høier på tlf. 20 13 75 18 e-mail gukho@toender.dk Løn og ansættelse er i henhold til gældende overenskomst og indgåede lokale aftaler, og vi gør opmærksom på at vi indhenter straffeattest inden du bliver ansat. Du søger stillingen ved at sende ansøgning, CV og anden dokumentation elektronisk via ansøgningslinket.1010010000100aDK_DSRDKDanmark228DKK2020-06-14T00:00:000000https://toender.emply.net/recruitment/VacancyAd.aspx?previewId=cb286b63-afcc-4a23-bbe2-4f5523924fdb0EuropaDanmarkJyllandSyd- og SønderjyllandTønder3753848Tønder Kommune1Wegners Plads 26270Tønder74929292DKDanmarkDKDanmarkwww.toender.dk3753848_logo_small.jpg0MarianneStyrk
Æblevej 1
6240mst@toender.dk29 43 24 94LøgumklosterDKDanmarkDKDanmark
7DeltidTo engagerede og erfarne sygeplejersker til botilbud samt aktivitets- og samværstilbud under Handicap Løgumgård1Dansk4Læse/ tale/ skrive114968093Psykiatrisk sygepleje3I højere gradPleje og omsorg323108Sygeplejerske390Psykiatri364683708LisbethNielsen
Wegners Plads 2
6270lmn@toender.dk51 16 90 58TønderDKDanmarkDKDanmark
da-DK
Praktisk information
Oprettet:
15-05-2020
Udløber:
14-06-2020
Kviknummer:
330269866
Jobtype:
Deltid
Arbejdsområde:
Psykiatri
Stillingsbetegnelse:
Sygeplejerske
Erfaringer - I højere grad:
Psykiatrisk sygepleje
Sprog:
Dansk Læse/ tale/ skrive
Beliggenhed

Du har ikke knyttet nogen dokumenter til din ansøgning. Klik på 'OK' knappen nedenfor for at sende din ansøgning alligevel eller klikke på knappen "Annuller" og vedhæfte dokumenter, før du sender din ansøgning igen

Save job

Del dette job

linkedin
googleplus

Værktøjskasse

Gem annonce
Jobagent fra DSRjob

Opret en jobagent og lad jobbet komme till dig. Udfyld dine søge kriterier, og din profil vil dagligt blive matchet mednye jobannoncer fra DSRjob - direkte til din mailbox....