DSR Job - din vej til jobbet

Menu
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference
Københavns Kommune Socialforvaltningen

Københavns Kommune Socialforvaltningen

|
Storkøbenhavn
|
Indrykket 06-02-2019

Sygeplejersker med ansvarshavende funktion til rehabiliteringscenter i Brønshøj (aften- og nattevagt)

Brænder du for den komplekse sygepleje? Vil du være med til at styrke og udvikle den sygeplejefaglige indsats, og vil du gennem helhedsorienteret, tværfagligt og tværsektorielt samarbejde sikre gode forløb og gode overgange for borgere på midlertidigt døgnophold? Så vil vi gerne høre fra dig.  

Hjerneskade- og Rehabiliteringscentret søger fagligt stærke sygeplejersker til aften- og nattevagter, der vil være med til at sikre høj kvalitet i borgernes rehabiliteringsforløb hele døgnet.  

Om Hjerneskade- og Rehabiliteringscentret

Du bliver en del af et visionært rehabiliteringscenter, som er inde i en rivende udvikling. Vores mål er at blive førende på faglighed, kvalitet og sammenhæng i den indsats, vi tilbyder borgerne. 

Hjerneskade- og Rehabiliteringscentret hører under Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune og har til huse i Bystævneparken i Brønshøj. Vores 82 døgnpladser er pt. fordelt på 52 til almen rehabilitering og 30 til neurorehabilitering. Derudover har vi en ambulant afdeling for neurologisk genoptræning og rehabilitering.  

Som følge af Københavns Kommunes strategi for midlertidige døgnophold skal pladserne til neurorehabilitering flytte i 2020. Centret i Brønshøj bliver herefter det ene af kommunens to store rehabiliteringscentre med akut sygepleje og almen rehabilitering.  

Vi tilbyder

 • et job med spændende udfordringer, stort ansvar og rig mulighed for at få din faglighed i spil  
 • mulighed for at bidrage til udvikling og optimering af den sundhedsfaglige indsats og daglige drift  
 • mulighed for kompetenceudvikling på diplomniveau  
 • en inspirerende og bred samarbejdsflade på centret, på tværs af kommunen og i forhold til hospitalerne  
 • et arbejdsmiljø med fokus på videndeling, trivsel, faglig sparring og tværfagligt samarbejde  
 • en arbejdsplads med mange nye tiltag med henblik på at skabe de bedst mulige forhold for vores borgere 

Om stillingerne  

Du bliver tilknyttet centrets almene døgnrehabiliteringsafdeling for medicinske borgere med komplekse forløb. Afdelingen er organiseret i fem teams fire for borgere over 65 år og ét for borgere under 65 år. Hvert team har en koordinator, som i samarbejde med teamet strukturerer døgnet og sikrer, at opgaverne løses mest hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med Københavns Kommunes kvalitetsstandarder og indsatskatalog for sygepleje. Vi har stort fokus på anvendelsen af kompetencerne i praksis og på, at borgeren er på det rette sted på det rette tidspunkt (flow).  

Dine opgaver

Som ansvarshavende sygeplejerske i aften- eller nattevagt skal du 

 • skabe overblik over belægning, kompleksitet hos borgerne og personalets kompetencer og opgaveudførelse, så ressourcerne udnyttes bedst muligt 
 • sparre med det øvrige personale og lede og fordele arbejdet på alle centrets døgnafdelinger  
 • varetage komplekse og akutte sygeplejefaglige opgaver, sundhedsfaglig dokumentation og medicinhåndtering  
 • varetage det kliniske lederskab for borgernes sygdomsforløb  
 • tilse borgere, hvis tilstand forværres vi bruger TOBS  
 • kommunikere med borgers egen læge og hospital og sikre, at evt. akutte overflytninger håndteres 

Vi søger ambitiøse sygeplejersker, som

 • er motiverede for at arbejde forebyggende, sundhedsfremmende og rehabiliterende med den ældre medicinske borger, borgere med sociale udfordringer såvel som borgere på neurorehabiliteringsophold  
 • har erfaring med borgere med funktionsnedsættelser og komplekse sygeplejefaglige problemstillinger  
 • er fagligt nysgerrige, proaktive i forhold til at opsøge viden og kan reflektere over egen og andres praksis  
 • er gode til at danne sig et overblik over borgerne og sikre opfølgning  
 • har gode samarbejds- og formidlingsevner, veludviklede pædagogiske kompetencer og en anerkendende tilgang til borgere, pårørende, kolleger og ledelse  
 • ønsker at bidrage til afdelingens forbedringskultur  
 • har kendskab til FSIII, FMK, LMK og gerne erfaring med at dokumentere i elektroniske omsorgssystemer vi bruger Cura  

Ansættelsesvilkår

De ledige stillinger er på 28 timer ugentligt med mulighed for flere timer. Nattevagten er i et rul på 7-7, og aftenvagternes rul er 2-5, men der kan være mulighed for at tilrettelægge arbejdstiden individuelt.  

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.  

Tiltrædelse den 1. april 2019 eller snarest muligt.  

Vil du vide mere?

Kontakt afdelingsleder Rikke Lefevre på 2311 3027 eller administrativ koordinator Elin Bruun på 2421 0792 for yderligere information.  

Du kan læse mere om Hjerneskade- og Rehabiliteringscentret på www.hjerneskadeogrehabilitering.kk.dk


Sammen med din ansøgning bedes du uploade dit CV og uddannelsesbevis. 

Vi ser frem til at modtage din ansøgning.

Søg en af de ledige stillinger via nedenstående link senest torsdag den 21. februar 2019  

Sammen med din ansøgning bedes du uploade dit CV og uddannelsesbevis.  

Vi afholder ansættelsessamtaler den 25. og 26. februar 2019.  

 

 

3299556172019-02-06T14:17:22.483Sygeplejersker med ansvarshavende funktion til rehabiliteringscenter i Brønshøj (aften- og nattevagt)

Brænder du for den komplekse sygepleje? Vil du være med til at styrke og udvikle den sygeplejefaglige indsats, og vil du gennem helhedsorienteret, tværfagligt og tværsektorielt samarbejde sikre gode forløb og gode overgange for borgere på midlertidigt døgnophold? Så vil vi gerne høre fra dig.  

Hjerneskade- og Rehabiliteringscentret søger fagligt stærke sygeplejersker til aften- og nattevagter, der vil være med til at sikre høj kvalitet i borgernes rehabiliteringsforløb hele døgnet.  

Om Hjerneskade- og Rehabiliteringscentret

Du bliver en del af et visionært rehabiliteringscenter, som er inde i en rivende udvikling. Vores mål er at blive førende på faglighed, kvalitet og sammenhæng i den indsats, vi tilbyder borgerne. 

Hjerneskade- og Rehabiliteringscentret hører under Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune og har til huse i Bystævneparken i Brønshøj. Vores 82 døgnpladser er pt. fordelt på 52 til almen rehabilitering og 30 til neurorehabilitering. Derudover har vi en ambulant afdeling for neurologisk genoptræning og rehabilitering.  

Som følge af Københavns Kommunes strategi for midlertidige døgnophold skal pladserne til neurorehabilitering flytte i 2020. Centret i Brønshøj bliver herefter det ene af kommunens to store rehabiliteringscentre med akut sygepleje og almen rehabilitering.  

Vi tilbyder

 • et job med spændende udfordringer, stort ansvar og rig mulighed for at få din faglighed i spil  
 • mulighed for at bidrage til udvikling og optimering af den sundhedsfaglige indsats og daglige drift  
 • mulighed for kompetenceudvikling på diplomniveau  
 • en inspirerende og bred samarbejdsflade på centret, på tværs af kommunen og i forhold til hospitalerne  
 • et arbejdsmiljø med fokus på videndeling, trivsel, faglig sparring og tværfagligt samarbejde  
 • en arbejdsplads med mange nye tiltag med henblik på at skabe de bedst mulige forhold for vores borgere 

Om stillingerne  

Du bliver tilknyttet centrets almene døgnrehabiliteringsafdeling for medicinske borgere med komplekse forløb. Afdelingen er organiseret i fem teams fire for borgere over 65 år og ét for borgere under 65 år. Hvert team har en koordinator, som i samarbejde med teamet strukturerer døgnet og sikrer, at opgaverne løses mest hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med Københavns Kommunes kvalitetsstandarder og indsatskatalog for sygepleje. Vi har stort fokus på anvendelsen af kompetencerne i praksis og på, at borgeren er på det rette sted på det rette tidspunkt (flow).  

Dine opgaver

Som ansvarshavende sygeplejerske i aften- eller nattevagt skal du 

 • skabe overblik over belægning, kompleksitet hos borgerne og personalets kompetencer og opgaveudførelse, så ressourcerne udnyttes bedst muligt 
 • sparre med det øvrige personale og lede og fordele arbejdet på alle centrets døgnafdelinger  
 • varetage komplekse og akutte sygeplejefaglige opgaver, sundhedsfaglig dokumentation og medicinhåndtering  
 • varetage det kliniske lederskab for borgernes sygdomsforløb  
 • tilse borgere, hvis tilstand forværres vi bruger TOBS  
 • kommunikere med borgers egen læge og hospital og sikre, at evt. akutte overflytninger håndteres 

Vi søger ambitiøse sygeplejersker, som

 • er motiverede for at arbejde forebyggende, sundhedsfremmende og rehabiliterende med den ældre medicinske borger, borgere med sociale udfordringer såvel som borgere på neurorehabiliteringsophold  
 • har erfaring med borgere med funktionsnedsættelser og komplekse sygeplejefaglige problemstillinger  
 • er fagligt nysgerrige, proaktive i forhold til at opsøge viden og kan reflektere over egen og andres praksis  
 • er gode til at danne sig et overblik over borgerne og sikre opfølgning  
 • har gode samarbejds- og formidlingsevner, veludviklede pædagogiske kompetencer og en anerkendende tilgang til borgere, pårørende, kolleger og ledelse  
 • ønsker at bidrage til afdelingens forbedringskultur  
 • har kendskab til FSIII, FMK, LMK og gerne erfaring med at dokumentere i elektroniske omsorgssystemer vi bruger Cura  

Ansættelsesvilkår

De ledige stillinger er på 28 timer ugentligt med mulighed for flere timer. Nattevagten er i et rul på 7-7, og aftenvagternes rul er 2-5, men der kan være mulighed for at tilrettelægge arbejdstiden individuelt.  

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.  

Tiltrædelse den 1. april 2019 eller snarest muligt.  

Vil du vide mere?

Kontakt afdelingsleder Rikke Lefevre på 2311 3027 eller administrativ koordinator Elin Bruun på 2421 0792 for yderligere information.  

Du kan læse mere om Hjerneskade- og Rehabiliteringscentret på www.hjerneskadeogrehabilitering.kk.dk


Sammen med din ansøgning bedes du uploade dit CV og uddannelsesbevis. 

Vi ser frem til at modtage din ansøgning.

Søg en af de ledige stillinger via nedenstående link senest torsdag den 21. februar 2019  

Sammen med din ansøgning bedes du uploade dit CV og uddannelsesbevis.  

Vi afholder ansættelsessamtaler den 25. og 26. februar 2019.  

 

 

2019-02-22T02:00:17.610 Brænder du for den komplekse sygepleje? Vil du være med til at styrke og udvikle den sygeplejefaglige indsats, og vil du gennem helhedsorienteret, tværfagligt og tværsektorielt samarbejde sikre gode forløb og gode overgange for borgere på midlertidigt døgnophold? Så vil vi gerne høre fra dig. Hjerneskade- og Rehabiliteringscentret søger fagligt stærke sygeplejersker til aften- og nattevagter, der vil være med til at sikre høj kvalitet i borgernes rehabiliteringsforløb hele døgnet. Om Hjerneskade- og Rehabiliteringscentret Du bliver en del af et visionært rehabiliteringscenter, som er inde i en rivende udvikling. Vores mål er at blive førende på faglighed, kvalitet og sammenhæng i den indsats, vi tilbyder borgerne. Hjerneskade- og Rehabiliteringscentret hører under Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune og har til huse i Bystævneparken i Brønshøj. Vores 82 døgnpladser er pt. fordelt på 52 til almen rehabilitering og 30 til neurorehabilitering. Derudover har vi en ambulant afdeling for neurologisk genoptræning og rehabilitering. Som følge af Københavns Kommunes strategi for midlertidige døgnophold skal pladserne til neurorehabilitering flytte i 2020. Centret i Brønshøj bliver herefter det ene af kommunens to store rehabiliteringscentre med akut sygepleje og almen rehabilitering. Vi tilbyder et job med spændende udfordringer, stort ansvar og rig mulighed for at få din faglighed i spil mulighed for at bidrage til udvikling og optimering af den sundhedsfaglige indsats og daglige drift mulighed for kompetenceudvikling på diplomniveau en inspirerende og bred samarbejdsflade på centret, på tværs af kommunen og i forhold til hospitalerne et arbejdsmiljø med fokus på videndeling, trivsel, faglig sparring og tværfagligt samarbejde en arbejdsplads med mange nye tiltag med henblik på at skabe de bedst mulige forhold for vores borgere Om stillingerne Du bliver tilknyttet centrets almene døgnrehabiliteringsafdeling for medicinske borgere med komplekse forløb. Afdelingen er organiseret i fem teams fire for borgere over 65 år og ét for borgere under 65 år. Hvert team har en koordinator, som i samarbejde med teamet strukturerer døgnet og sikrer, at opgaverne løses mest hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med Københavns Kommunes kvalitetsstandarder og indsatskatalog for sygepleje. Vi har stort fokus på anvendelsen af kompetencerne i praksis og på, at borgeren er på det rette sted på det rette tidspunkt (flow). Dine opgaver Som ansvarshavende sygeplejerske i aften- eller nattevagt skal du skabe overblik over belægning, kompleksitet hos borgerne og personalets kompetencer og opgaveudførelse, så ressourcerne udnyttes bedst muligt sparre med det øvrige personale og lede og fordele arbejdet på alle centrets døgnafdelinger varetage komplekse og akutte sygeplejefaglige opgaver, sundhedsfaglig dokumentation og medicinhåndtering varetage det kliniske lederskab for borgernes sygdomsforløb tilse borgere, hvis tilstand forværres vi bruger TOBS kommunikere med borgers egen læge og hospital og sikre, at evt. akutte overflytninger håndteres Vi søger ambitiøse sygeplejersker, som er motiverede for at arbejde forebyggende, sundhedsfremmende og rehabiliterende med den ældre medicinske borger, borgere med sociale udfordringer såvel som borgere på neurorehabiliteringsophold har erfaring med borgere med funktionsnedsættelser og komplekse sygeplejefaglige problemstillinger er fagligt nysgerrige, proaktive i forhold til at opsøge viden og kan reflektere over egen og andres praksis er gode til at danne sig et overblik over borgerne og sikre opfølgning har gode samarbejds- og formidlingsevner, veludviklede pædagogiske kompetencer og en anerkendende tilgang til borgere, pårørende, kolleger og ledelse ønsker at bidrage til afdelingens forbedringskultur har kendskab til FSIII, FMK, LMK og gerne erfaring med at dokumentere i elektroniske omsorgssystemer vi bruger Cura Ansættelsesvilkår De ledige stillinger er på 28 timer ugentligt med mulighed for flere timer. Nattevagten er i et rul på 7-7, og aftenvagternes rul er 2-5, men der kan være mulighed for at tilrettelægge arbejdstiden individuelt. Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. Tiltrædelse den 1. april 2019 eller snarest muligt. Vil du vide mere? Kontakt afdelingsleder Rikke Lefevre på 2311 3027 eller administrativ koordinator Elin Bruun på 2421 0792 for yderligere information. Du kan læse mere om Hjerneskade- og Rehabiliteringscentret på www.hjerneskadeogrehabilitering.kk.dk Sammen med din ansøgning bedes du uploade dit CV og uddannelsesbevis. Vi ser frem til at modtage din ansøgning. Søg en af de ledige stillinger via nedenstående link senest torsdag den 21. februar 2019 Sammen med din ansøgning bedes du uploade dit CV og uddannelsesbevis. Vi afholder ansættelsessamtaler den 25. og 26. februar 2019.1110000000000IDK_DSRDKDanmark228DKK2019-02-21T00:00:000000https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=1518&ProjectId=156390&DepartmentId=22067&MediaId=4766&SkipAdvertisement=true0EuropaDanmarkSjælland & øerStorkøbenhavn2043953Københavns Kommune Socialforvaltningen10Borups Allé 1772400København NV70808000DKDanmarkDKDanmark2043953_logo_large.jpgwww.kk.dk2043953_logo_small.jpg155.6726448012.55785420Fælles-
Borups Allé 177 Vær. 5D 50
2400rekruttering@ks.kk.dkKøbenhavn NVDKDanmarkDKDanmark
7Deltid28Aften,NatGældende overenskomst01-04-2019 el. snarest1Dansk3Læse/ tale114968155Rehabilitering3I højere gradSundhed323108Sygeplejerske371Sygeplejerske349213856Fælles-
Borups Allé 177
2400rekruttering@ks.kk.dkKøbenhavn NVDKDanmarkDKDanmark
da-DK
Praktisk information
Oprettet:
06-02-2019
Udløber:
21-02-2019
Kviknummer:
329955617
Jobtype:
Deltid
Arbejdsområde:
Sygeplejerske
Stillingsbetegnelse:
Sygeplejerske
Erfaringer - I højere grad:
Rehabilitering
Sprog:
Dansk Læse/ tale
Arbejdstimer pr. uge:
28
Arbejdstid:
Aften,Nat
Aflønnes efter:
Gældende overenskomst
Beliggenhed

Del dette job

linkedin
googleplus

Værktøjskasse

Jobagent fra DSRjob

Opret en jobagent og lad jobbet komme till dig. Udfyld dine søge kriterier, og din profil vil dagligt blive matchet mednye jobannoncer fra DSRjob - direkte til din mailbox....