DSR Job - din vej til jobbet

Menu
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference
Københavns Kommune Socialforvaltningen

Københavns Kommune Socialforvaltningen

|
Storkøbenhavn
|
Indrykket 07-02-2019

Sygeplejerske med neurologisk erfaring til Hjerneskade- og Rehabiliteringscentret i Københavns Kommune

Brænder du for neurorehabilitering? Vil du være med til at styrke og udvikle den sygeplejefaglige indsats for borgere under 65 med erhvervet hjerneskade? Og kan du bidrage til at skabe sammenhængende og effektive forløb for borgere på midlertidigt døgnophold?

Hjerneskade- og Rehabiliteringscentret søger en ambitiøs og fagligt stærk sygeplejerske, der vil være med til at sikre en høj kvalitet i borgernes rehabiliteringsforløb. 

Om Hjerneskade- og Rehabiliteringscentret:

Du bliver en del af et visionært rehabiliteringscenter, der er inde i en rivende udvikling. Vores mål er at blive førende på faglighed, kvalitet og sammenhæng i den indsats, vi tilbyder borgerne. Vores 82 døgnpladser er fordelt således, at 30 er til neurorehabilitering og 52 til almen rehabilitering. Derudover har vi en ambulant afdeling, som varetager neurologisk genoptræning og rehabilitering for ca. 600 borgere årligt.   

Hjerneskade- og Rehabiliteringscentret er en del af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune. Vi har til huse i Bystævneparken i Brønshøj og er omkring 160 medarbejdere, heriblandt ergo- og fysioterapeuter, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, neuropsykologer, neurologisk speciallægekonsulent, service- og administrativt personale.

Som følge af Københavns Kommunes strategi for midlertidige døgnophold flytter centrets neurologiske afdelinger i 2020 til Østerbro, hvor der etableres et nyt center for neurorehabilitering.

Om stillingen:

Du bliver tilknyttet et team i afdeling N1, hvor du vil arbejde med neurorehabilitering af borgere under 65 med erhvervet hjerneskade. En del af borgerne har derudover sociale udfordringer. Hvert team har en koordinator, som i samarbejde med teamet strukturerer dagen og sikrer, at opgaverne løses mest hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med Københavns Kommunes kvalitetsstandarder og indsatskatalog for sygepleje.

Du vil indgå i et tæt tværfagligt samarbejde med andre sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter, social- og sundhedsassistenter, neuropsykologer, vores neurologiske lægekonsulent, din teamkoordinator og afdelingsleder. Sammen skal I sikre, at den sundhedsfaglige indsats tager udgangspunkt i borgernes behov, at alle borgere behandles professionelt, at deres forløb er velkoordinerede, og at der arbejdes helhedsorienteret og evidensbaseret.

Vi tilbyder:

 • et job med komplekse og afvekslende sygeplejefaglige opgaver
 • en inspirerende og bred samarbejdsflade både i centret, på tværs i kommunen og i forhold til hospitalerne
 • et arbejdsmiljø med fokus på videndeling, trivsel, faglig sparring og tværfagligt samarbejde
 • stort råderum til at udvikle og optimere den sundhedsfaglige indsats og daglige drift
 • mulighed for at sætte dit præg på udviklingen af vores organisation
 • en arbejdsplads med mange nye tiltag, der skal sikre de bedst mulige forhold for vores borgere
 • mulighed for kompetenceudvikling på diplomniveau
 • mulighed for at være daglig vejleder for de sygeplejestuderende

Som sygeplejerske i dagvagt skal du:

 • varetage det kliniske lederskab for borgernes sygdomsforløb og tilse borgere, hvis tilstand forværres
 • varetage komplekse sygeplejefaglige opgaver og arbejde med neurologisk sygepleje og rehabilitering, sundhedsfaglig dokumentation og medicinhåndtering
 • indgå i et tæt tværfagligt teamsamarbejde med fysio- og ergoterapeuter samt social- og sundhedsassistenter omkring borgerens rehabiliteringsforløb
 • samarbejde om borgerens forløb med hjerneskadekoordinatorer og visitatorer
 • varetage hjemmerehabilitering i borgers eget hjem
 • deltage i og understøtte tavlemøder, teammøder og konferencer
 • varetage opgaveoverdragelse af basal og grundlæggende sygepleje
 • samarbejde med behandlingsansvarlige læger fra privat praksis og ambulatorier

Vi søger en ambitiøs sygeplejerske, som:

 • er motiveret for at arbejde forebyggende, sundhedsfremmende og rehabiliterende med borgere, der har komplekse problemstillinger
 • har erfaring med borgere med erhvervet hjerneskade og evt. andre neurologiske lidelser  
 • har erfaring med sårbare borgere med funktionsnedsættelser, misbrug og andre sociale udfordringer  
 • har gode formidlingsevner og veludviklede pædagogiske kompetencer  
 • er fagligt nysgerrig, proaktiv i forhold til at opsøge viden og reflekterende over for egen og andres praksis  
 • har stærke samarbejdsevner og en anerkendende tilgang til borgere, pårørende, kolleger og ledelse  
 • har kendskab til Barthel 20, FSIII, FMK, LMK og solid erfaring med dokumentation i omsorgssystemer vi bruger CURA

Ansættelsesvilkår:

Du ansættes som dagvagt, men vi forventer, at du vil kunne træde til i enkelte aftenvagter fx ved sygdom.

Stillingen er på 37 timer ugentligt. Der må påregnes weekendvagt hver 3. uge.

Løn- og ansættelsesvilkår er efter gældende overenskomst.   

Tiltrædelse den 1. april 2019 eller snarest muligt.     

Vil du vide mere?

Kontakt afdelingsleder Susanne Østergaard på 3031 7583 for yderligere information.

Du kan læse mere om Hjerneskade- og Rehabiliteringscentret på www.hjerneskadeogrehabilitering.kk.dk og om tilbud til borgere med erhvervet hjerneskade i Københavns Kommune på www.hjerneskade.kk.dk.

Vi ser frem til at modtage din ansøgning.

Sammen med din ansøgning bedes du uploade dit CV og uddannelsesbevis.

Søg stillingen via nedenstående link senest torsdag den 21. februar 2019  

Vi afholder ansættelsessamtaler primært tirsdag den 26. februar 2019.

 

 

 

 

 

3299560992019-02-07T09:18:09.180Sygeplejerske med neurologisk erfaring til Hjerneskade- og Rehabiliteringscentret i Københavns Kommune

Brænder du for neurorehabilitering? Vil du være med til at styrke og udvikle den sygeplejefaglige indsats for borgere under 65 med erhvervet hjerneskade? Og kan du bidrage til at skabe sammenhængende og effektive forløb for borgere på midlertidigt døgnophold?

Hjerneskade- og Rehabiliteringscentret søger en ambitiøs og fagligt stærk sygeplejerske, der vil være med til at sikre en høj kvalitet i borgernes rehabiliteringsforløb. 

Om Hjerneskade- og Rehabiliteringscentret:

Du bliver en del af et visionært rehabiliteringscenter, der er inde i en rivende udvikling. Vores mål er at blive førende på faglighed, kvalitet og sammenhæng i den indsats, vi tilbyder borgerne. Vores 82 døgnpladser er fordelt således, at 30 er til neurorehabilitering og 52 til almen rehabilitering. Derudover har vi en ambulant afdeling, som varetager neurologisk genoptræning og rehabilitering for ca. 600 borgere årligt.   

Hjerneskade- og Rehabiliteringscentret er en del af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune. Vi har til huse i Bystævneparken i Brønshøj og er omkring 160 medarbejdere, heriblandt ergo- og fysioterapeuter, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, neuropsykologer, neurologisk speciallægekonsulent, service- og administrativt personale.

Som følge af Københavns Kommunes strategi for midlertidige døgnophold flytter centrets neurologiske afdelinger i 2020 til Østerbro, hvor der etableres et nyt center for neurorehabilitering.

Om stillingen:

Du bliver tilknyttet et team i afdeling N1, hvor du vil arbejde med neurorehabilitering af borgere under 65 med erhvervet hjerneskade. En del af borgerne har derudover sociale udfordringer. Hvert team har en koordinator, som i samarbejde med teamet strukturerer dagen og sikrer, at opgaverne løses mest hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med Københavns Kommunes kvalitetsstandarder og indsatskatalog for sygepleje.

Du vil indgå i et tæt tværfagligt samarbejde med andre sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter, social- og sundhedsassistenter, neuropsykologer, vores neurologiske lægekonsulent, din teamkoordinator og afdelingsleder. Sammen skal I sikre, at den sundhedsfaglige indsats tager udgangspunkt i borgernes behov, at alle borgere behandles professionelt, at deres forløb er velkoordinerede, og at der arbejdes helhedsorienteret og evidensbaseret.

Vi tilbyder:

 • et job med komplekse og afvekslende sygeplejefaglige opgaver
 • en inspirerende og bred samarbejdsflade både i centret, på tværs i kommunen og i forhold til hospitalerne
 • et arbejdsmiljø med fokus på videndeling, trivsel, faglig sparring og tværfagligt samarbejde
 • stort råderum til at udvikle og optimere den sundhedsfaglige indsats og daglige drift
 • mulighed for at sætte dit præg på udviklingen af vores organisation
 • en arbejdsplads med mange nye tiltag, der skal sikre de bedst mulige forhold for vores borgere
 • mulighed for kompetenceudvikling på diplomniveau
 • mulighed for at være daglig vejleder for de sygeplejestuderende

Som sygeplejerske i dagvagt skal du:

 • varetage det kliniske lederskab for borgernes sygdomsforløb og tilse borgere, hvis tilstand forværres
 • varetage komplekse sygeplejefaglige opgaver og arbejde med neurologisk sygepleje og rehabilitering, sundhedsfaglig dokumentation og medicinhåndtering
 • indgå i et tæt tværfagligt teamsamarbejde med fysio- og ergoterapeuter samt social- og sundhedsassistenter omkring borgerens rehabiliteringsforløb
 • samarbejde om borgerens forløb med hjerneskadekoordinatorer og visitatorer
 • varetage hjemmerehabilitering i borgers eget hjem
 • deltage i og understøtte tavlemøder, teammøder og konferencer
 • varetage opgaveoverdragelse af basal og grundlæggende sygepleje
 • samarbejde med behandlingsansvarlige læger fra privat praksis og ambulatorier

Vi søger en ambitiøs sygeplejerske, som:

 • er motiveret for at arbejde forebyggende, sundhedsfremmende og rehabiliterende med borgere, der har komplekse problemstillinger
 • har erfaring med borgere med erhvervet hjerneskade og evt. andre neurologiske lidelser  
 • har erfaring med sårbare borgere med funktionsnedsættelser, misbrug og andre sociale udfordringer  
 • har gode formidlingsevner og veludviklede pædagogiske kompetencer  
 • er fagligt nysgerrig, proaktiv i forhold til at opsøge viden og reflekterende over for egen og andres praksis  
 • har stærke samarbejdsevner og en anerkendende tilgang til borgere, pårørende, kolleger og ledelse  
 • har kendskab til Barthel 20, FSIII, FMK, LMK og solid erfaring med dokumentation i omsorgssystemer vi bruger CURA

Ansættelsesvilkår:

Du ansættes som dagvagt, men vi forventer, at du vil kunne træde til i enkelte aftenvagter fx ved sygdom.

Stillingen er på 37 timer ugentligt. Der må påregnes weekendvagt hver 3. uge.

Løn- og ansættelsesvilkår er efter gældende overenskomst.   

Tiltrædelse den 1. april 2019 eller snarest muligt.     

Vil du vide mere?

Kontakt afdelingsleder Susanne Østergaard på 3031 7583 for yderligere information.

Du kan læse mere om Hjerneskade- og Rehabiliteringscentret på www.hjerneskadeogrehabilitering.kk.dk og om tilbud til borgere med erhvervet hjerneskade i Københavns Kommune på www.hjerneskade.kk.dk.

Vi ser frem til at modtage din ansøgning.

Sammen med din ansøgning bedes du uploade dit CV og uddannelsesbevis.

Søg stillingen via nedenstående link senest torsdag den 21. februar 2019  

Vi afholder ansættelsessamtaler primært tirsdag den 26. februar 2019.

 

 

 

 

 

2019-02-22T02:00:17.813 Brænder du for neurorehabilitering? Vil du være med til at styrke og udvikle den sygeplejefaglige indsats for borgere under 65 med erhvervet hjerneskade? Og kan du bidrage til at skabe sammenhængende og effektive forløb for borgere på midlertidigt døgnophold? Hjerneskade- og Rehabiliteringscentret søger en ambitiøs og fagligt stærk sygeplejerske, der vil være med til at sikre en høj kvalitet i borgernes rehabiliteringsforløb. Om Hjerneskade- og Rehabiliteringscentret: Du bliver en del af et visionært rehabiliteringscenter, der er inde i en rivende udvikling. Vores mål er at blive førende på faglighed, kvalitet og sammenhæng i den indsats, vi tilbyder borgerne. Vores 82 døgnpladser er fordelt således, at 30 er til neurorehabilitering og 52 til almen rehabilitering. Derudover har vi en ambulant afdeling, som varetager neurologisk genoptræning og rehabilitering for ca. 600 borgere årligt. Hjerneskade- og Rehabiliteringscentret er en del af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune. Vi har til huse i Bystævneparken i Brønshøj og er omkring 160 medarbejdere, heriblandt ergo- og fysioterapeuter, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, neuropsykologer, neurologisk speciallægekonsulent, service- og administrativt personale. Som følge af Københavns Kommunes strategi for midlertidige døgnophold flytter centrets neurologiske afdelinger i 2020 til Østerbro, hvor der etableres et nyt center for neurorehabilitering. Om stillingen: Du bliver tilknyttet et team i afdeling N1, hvor du vil arbejde med neurorehabilitering af borgere under 65 med erhvervet hjerneskade. En del af borgerne har derudover sociale udfordringer. Hvert team har en koordinator, som i samarbejde med teamet strukturerer dagen og sikrer, at opgaverne løses mest hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med Københavns Kommunes kvalitetsstandarder og indsatskatalog for sygepleje. Du vil indgå i et tæt tværfagligt samarbejde med andre sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter, social- og sundhedsassistenter, neuropsykologer, vores neurologiske lægekonsulent, din teamkoordinator og afdelingsleder. Sammen skal I sikre, at den sundhedsfaglige indsats tager udgangspunkt i borgernes behov, at alle borgere behandles professionelt, at deres forløb er velkoordinerede, og at der arbejdes helhedsorienteret og evidensbaseret. Vi tilbyder: et job med komplekse og afvekslende sygeplejefaglige opgaver en inspirerende og bred samarbejdsflade både i centret, på tværs i kommunen og i forhold til hospitalerne et arbejdsmiljø med fokus på videndeling, trivsel, faglig sparring og tværfagligt samarbejde stort råderum til at udvikle og optimere den sundhedsfaglige indsats og daglige drift mulighed for at sætte dit præg på udviklingen af vores organisation en arbejdsplads med mange nye tiltag, der skal sikre de bedst mulige forhold for vores borgere mulighed for kompetenceudvikling på diplomniveau mulighed for at være daglig vejleder for de sygeplejestuderende Som sygeplejerske i dagvagt skal du: varetage det kliniske lederskab for borgernes sygdomsforløb og tilse borgere, hvis tilstand forværres varetage komplekse sygeplejefaglige opgaver og arbejde med neurologisk sygepleje og rehabilitering, sundhedsfaglig dokumentation og medicinhåndtering indgå i et tæt tværfagligt teamsamarbejde med fysio- og ergoterapeuter samt social- og sundhedsassistenter omkring borgerens rehabiliteringsforløb samarbejde om borgerens forløb med hjerneskadekoordinatorer og visitatorer varetage hjemmerehabilitering i borgers eget hjem deltage i og understøtte tavlemøder, teammøder og konferencer varetage opgaveoverdragelse af basal og grundlæggende sygepleje samarbejde med behandlingsansvarlige læger fra privat praksis og ambulatorier Vi søger en ambitiøs sygeplejerske, som: er motiveret for at arbejde forebyggende, sundhedsfremmende og rehabiliterende med borgere, der har komplekse problemstillinger har erfaring med borgere med erhvervet hjerneskade og evt. andre neurologiske lidelser har erfaring med sårbare borgere med funktionsnedsættelser, misbrug og andre sociale udfordringer har gode formidlingsevner og veludviklede pædagogiske kompetencer er fagligt nysgerrig, proaktiv i forhold til at opsøge viden og reflekterende over for egen og andres praksis har stærke samarbejdsevner og en anerkendende tilgang til borgere, pårørende, kolleger og ledelse har kendskab til Barthel 20, FSIII, FMK, LMK og solid erfaring med dokumentation i omsorgssystemer vi bruger CURA Ansættelsesvilkår: Du ansættes som dagvagt, men vi forventer, at du vil kunne træde til i enkelte aftenvagter fx ved sygdom. Stillingen er på 37 timer ugentligt. Der må påregnes weekendvagt hver 3. uge. Løn- og ansættelsesvilkår er efter gældende overenskomst. Tiltrædelse den 1. april 2019 eller snarest muligt. Vil du vide mere? Kontakt afdelingsleder Susanne Østergaard på 3031 7583 for yderligere information. Du kan læse mere om Hjerneskade- og Rehabiliteringscentret på www.hjerneskadeogrehabilitering.kk.dk og om tilbud til borgere med erhvervet hjerneskade i Københavns Kommune på www.hjerneskade.kk.dk. Vi ser frem til at modtage din ansøgning. Sammen med din ansøgning bedes du uploade dit CV og uddannelsesbevis. Søg stillingen via nedenstående link senest torsdag den 21. februar 2019 Vi afholder ansættelsessamtaler primært tirsdag den 26. februar 2019.1110000000000IDK_DSRDKDanmark228DKK2019-02-21T00:00:000000https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=1518&ProjectId=156398&DepartmentId=22016&MediaId=4766&SkipAdvertisement=true0EuropaDanmarkSjælland & øerStorkøbenhavn2043953Københavns Kommune Socialforvaltningen10Borups Allé 1772400København NV70808000DKDanmarkDKDanmark2043953_logo_large.jpgwww.kk.dk2043953_logo_small.jpg155.6726448012.55785420Fælles-
Borups Allé 177 Vær. 5D 50
2400rekruttering@ks.kk.dkKøbenhavn NVDKDanmarkDKDanmark
8Fuldtid37Dag,WeekendvagtGældende overenskomst01-04-2019 el. snarest1Dansk3Læse/ tale114968061Neurorehabilitering3I højere gradSundhed114968101Medicindosering3I højere gradPleje og omsorg114968155Rehabilitering3I højere gradSundhed323108Sygeplejerske371Sygeplejerske349213856Fælles-
Borups Allé 177
2400rekruttering@ks.kk.dkKøbenhavn NVDKDanmarkDKDanmark
da-DK
Praktisk information
Oprettet:
07-02-2019
Udløber:
21-02-2019
Kviknummer:
329956099
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Sygeplejerske
Stillingsbetegnelse:
Sygeplejerske
Erfaringer - I højere grad:
Neurorehabilitering,
Medicindosering,
Rehabilitering
Sprog:
Dansk Læse/ tale
Arbejdstimer pr. uge:
37
Arbejdstid:
Dag,Weekendvagt
Aflønnes efter:
Gældende overenskomst
Beliggenhed

Del dette job

linkedin
googleplus

Værktøjskasse

Jobagent fra DSRjob

Opret en jobagent og lad jobbet komme till dig. Udfyld dine søge kriterier, og din profil vil dagligt blive matchet mednye jobannoncer fra DSRjob - direkte til din mailbox....