DSR Job - din vej til jobbet

Menu
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference
Tårnby Kommune

Tårnby Kommune

|
Tårnby
|
Indrykket 09-10-2019

Sygeplejerske/ Afdelingsleder, Tårnby Kommune, Plejehjemmet Irlandsvej

Afdelingsleder, Tårnby Kommune, Plejehjemmet Irlandsvej, Tårnby Rehabiliteringscenter.

Vi søger pr. 1. december 2019 en sygeplejerske 37 timer ugentligt til at varetage den daglige ledelse af akutteamet samt afdeling B på Plejehjemmet Irlandsvej.

Afdelingslederen har ansvar for den daglige ledelse, planlægning og koordinering af pleje, omsorg og aktiviteter i afdelingen. Selvom huset er stort, har vi et tæt samarbejde på tværs af huset. Vores ledergruppe bestående af 5 afdelingsledere samt plejehjemsleder har et stærkt sammenhold. Vi er gode til at sparre med hinanden, og man er aldrig alene om de særligt udfordrende opgaver. Denne styrke er med til at motivere og inspirere personalet, og vi har en vilje til at skabe og opretholde et godt arbejdsmiljø.

Plejehjemmet Irlandsvej rummer 4 beboerafdelinger med i alt 114 beboere; heriblandt 38 midlertidige. Huset fremstår lyst og venligt med loftlifte på alle boliger. Derudover har vi en stor ny fysio- og ergoterapienhed samt aktivitetsenhed. Kommunens to nye tilbud fra 2018; Akutfunktion samt midlertidig dagplads er ligeledes placeret i huset. Det afspejles, at huset er præget af høj faglighed samt et værdifuldt tværfagligt samarbejde.

Akutfunktionen udgøres af 6 sygeplejersker, der dækker hele Tårnby Kommune og fungerer herfra i dag- og aftenvagt. Akutfunktionen varetager konkrete akutte sygeplejefaglige problemstillinger i en udekørende funktion samt på de midlertidige døgnpladser. Herudover rådgiver og vejleder akutsygeplejerskerne i konkrete sygeplejefaglige problemstillinger samt fungerer som sparringspartner for de ansvarshavende på institutionerne under Ældrecentret.

Afdeling B er en almindelig somatisk plejeafdeling i faglig udvikling med fokus på kerneopgaven. Afdelingen består af 3 fløje med hhv. 8, 9 og 10 beboere på hver fløj. I samarbejde med de øvrige faggrupper i huset arbejder vi helhedsorienteret, rehabiliterende og aktiverende med udgangspunkt i den enkelte beboers behov.

Vi er påbegyndt arbejdet omkring en målrettet indsats med tidlig opsporing for at undgå forværring i beboernes tilstand og indlæggelser for derved at styrke livskvaliteten. Derudover er der dagligt fokus på delegering af arbejdsopgaver, ernæring, dokumentation og medicinhåndtering.

Vores beboere har ofte mange konkurrerende sygdomme, der kræver en del observationer, kontakt til egen læge, hospitalsafdelinger, hospice og mange andre. De midlertidige pladser varetages i tæt sparring med vores terapeuter i huset. Vi vægter omsorg, respekt for mennesker, kærlighed til faget, og at man har en anerkendende tilgang til både beboere og hinanden højt. I hverdagen har vi fokus på beboernes ressourcer, og vi arbejder målrettet med disse for at give den enkelte beboer en meningsfuld og sammenhængende hverdag og derved mulighed for at bevare sine ressourcer længst muligt. Vi arbejder ud fra kontaktpersonprincippet for at skabe trygge rammer og kontinuitet i hverdagen for beboeren.

På Plejehjemmet Irlandsvej arbejder vi med udgangspunkt i et fælles værdigrundlag, der giver næring til udvikling og trivsel, fordi vi i fællesskab kan se muligheder i stedet for begrænsninger.

Hovedopgaver:

 • Supervision og vejledning af personalet.
 • Introduktion af nyansatte og elever.
 • Kvalitetsudvikling samt fastholdelse af mål og strategier.
 • Deltagelse i møder, projekter og arbejdsgrupper såvel internt som eksternt.
 • Tæt samarbejde med plejehjemsleder samt øvrige ledere.
 • Administrativt arbejde.
 • Medansvar for overholdelse af normering og budget.

Om dig:

 • Du er dansk autoriseret sygeplejerske.
 • Du har erfaring med ældreområdet og primær sektor.
 • Du har ledelseserfaring og måske en lederuddannelse.
 • Du samarbejder godt på alle niveauer.
 • Du er engageret og udviklingsorienteret.
 • Du kan arbejde selvstændigt og loyalt.

Vi kan tilbyde:

 • Individuelt tilpasset introduktion.
 • En engageret ledergruppe, der udnytter de forskellige kompetencer til at sparre med hinanden gennem en fælles problemløsende tilgang.
 • Samarbejde med husets fysio- og ergoterapeuter, administration, aktivitets-, køkken- og servicemedarbejdere.
 • Løbende udviklingstiltag i huset, men også iværksat fra centralt hold.
 • Et forebyggende og sundhedsfremmende miljø, hvor hver enkelt beboers behov og ressourcer er styrende for de sygeplejefaglige handlinger.
 • En hverdag, hvor vi arbejder med samværsprincippet samt kontaktpersonordningen for at skabe en tryg, overskuelig og rar tilværelse for vores beboere.
 • Personalegoder i form af biografbilletter samt massageordning.

Løn- og ansættelsesvilkår

Ansættelsen sker i henhold til gældende overenskomst med Dansk Sygeplejeråd efter forhandling.

Kommunens ansættelsespolitik indebærer, at der ved ansættelse indhentes referencer fra tidligere og nuværende arbejdssteder. Har du været ansat i Tårnby Kommune, vil der altid blive taget reference herfra. Der skal desuden ved ansættelse forevises straffeattest. Ansættelsen vil være betinget af, at disse er tilfredsstillende.

Værdigrundlag og perspektiv for Tårnby Kommunale Forvaltning samt hvilke personalegoder Tårnby Kommune tilbyder, kan ses her.

Yderligere oplysninger

Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at rette henvendelse til plejehjemsleder Crista Ejstrup på telefon 32468248.

Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler mandag d. 28. oktober 2019.

Ansøgning

Ansøgning med dokumentation for uddannelse, oplysning om eventuel tidligere beskæftigelse, eventuel arbejdstilladelse og bilag sendes via nedenstående link. Vær opmærksom på, at Tårnby Kommune benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Du bedes derfor så vidt muligt søge stillingen via nedenstående link. Såfremt du søger stillingen pr. brev, skal dette indeholde de samme oplysninger, som kræves af det elektroniske rekrutteringssystem.

Behandling af personoplysninger

Tårnby Kommune er dataansvarlig for de personoplysninger, som du registrerer og sender til kommunen via rekrutteringssystemet eller på anden vis ved ansøgning om job.

Oplysningerne vil alene blive brugt i rekrutteringsprocessen. Medlemmer af ansættelsesudvalget, for den stilling du søger, får adgang til dine registrerede personoplysninger i den tid rekrutteringsprocessen løber. Behandlingen af oplysningerne vil naturligvis være fortrolig og sikker.

Vi opbevarer din ansøgning samt øvrige oplysninger i op til 6 måneder efter endt rekrutteringsproces. Herefter slettes de automatisk.

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder. Herunder ret til at se de personoplysninger du har registreret hos os og ret til sletning af oplysninger. Læs i øvrigt her om dine rettigheder. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte Tårnby Kommune, Organisations- og Personaleafdelingen. Adresse: Amager Landevej 76, 2770 Kastrup. Telefon: 3247 1280. E-mail: op2@taarnby.dk.

For henvendelse vedrørende den ledige stilling se kontaktoplysninger under overskriften 'Yderligere oplysninger'.

Har du spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger, og til hvordan dine rettigheder bliver udøvet i henhold til databeskyttelsesreguleringen, kan du kontakte Tårnby Kommunes databeskyttelsesrådgiver. Send e-mail sikkert: Link til Borger.dk
Telefon: 3247 1230. Ved brev: Tårnby Kommune, Organisations- og Personaleafdelingen, Amager Landevej 76, 2770 Kastrup, Att.: Databeskyttelsesrådgiver.

Ansøgningsfrist:
23. oktober 2019

I Tårnby Kommune lægger vi vægt på at give vores ca. 43.000 borgere en hurtig, høflig og korrekt betjening, at være en god arbejdsplads for vores ca. 3.000 ansatte og at have en synlig og konsekvent ledelse på alle niveauer. Vi bestræber os på gennem personalepolitikken at skabe mulighed for en faglig, arbejdsmæssig og menneskelig udvikling hos alle ansatte, hvor nøgleordene er rekruttering, fastholdelse og kompetenceudvikling. Læs mere på www.taarnby.dk

 

3301037332019-10-09T11:18:48.690Sygeplejerske/ Afdelingsleder, Tårnby Kommune, Plejehjemmet Irlandsvej

Afdelingsleder, Tårnby Kommune, Plejehjemmet Irlandsvej, Tårnby Rehabiliteringscenter.

Vi søger pr. 1. december 2019 en sygeplejerske 37 timer ugentligt til at varetage den daglige ledelse af akutteamet samt afdeling B på Plejehjemmet Irlandsvej.

Afdelingslederen har ansvar for den daglige ledelse, planlægning og koordinering af pleje, omsorg og aktiviteter i afdelingen. Selvom huset er stort, har vi et tæt samarbejde på tværs af huset. Vores ledergruppe bestående af 5 afdelingsledere samt plejehjemsleder har et stærkt sammenhold. Vi er gode til at sparre med hinanden, og man er aldrig alene om de særligt udfordrende opgaver. Denne styrke er med til at motivere og inspirere personalet, og vi har en vilje til at skabe og opretholde et godt arbejdsmiljø.

Plejehjemmet Irlandsvej rummer 4 beboerafdelinger med i alt 114 beboere; heriblandt 38 midlertidige. Huset fremstår lyst og venligt med loftlifte på alle boliger. Derudover har vi en stor ny fysio- og ergoterapienhed samt aktivitetsenhed. Kommunens to nye tilbud fra 2018; Akutfunktion samt midlertidig dagplads er ligeledes placeret i huset. Det afspejles, at huset er præget af høj faglighed samt et værdifuldt tværfagligt samarbejde.

Akutfunktionen udgøres af 6 sygeplejersker, der dækker hele Tårnby Kommune og fungerer herfra i dag- og aftenvagt. Akutfunktionen varetager konkrete akutte sygeplejefaglige problemstillinger i en udekørende funktion samt på de midlertidige døgnpladser. Herudover rådgiver og vejleder akutsygeplejerskerne i konkrete sygeplejefaglige problemstillinger samt fungerer som sparringspartner for de ansvarshavende på institutionerne under Ældrecentret.

Afdeling B er en almindelig somatisk plejeafdeling i faglig udvikling med fokus på kerneopgaven. Afdelingen består af 3 fløje med hhv. 8, 9 og 10 beboere på hver fløj. I samarbejde med de øvrige faggrupper i huset arbejder vi helhedsorienteret, rehabiliterende og aktiverende med udgangspunkt i den enkelte beboers behov.

Vi er påbegyndt arbejdet omkring en målrettet indsats med tidlig opsporing for at undgå forværring i beboernes tilstand og indlæggelser for derved at styrke livskvaliteten. Derudover er der dagligt fokus på delegering af arbejdsopgaver, ernæring, dokumentation og medicinhåndtering.

Vores beboere har ofte mange konkurrerende sygdomme, der kræver en del observationer, kontakt til egen læge, hospitalsafdelinger, hospice og mange andre. De midlertidige pladser varetages i tæt sparring med vores terapeuter i huset. Vi vægter omsorg, respekt for mennesker, kærlighed til faget, og at man har en anerkendende tilgang til både beboere og hinanden højt. I hverdagen har vi fokus på beboernes ressourcer, og vi arbejder målrettet med disse for at give den enkelte beboer en meningsfuld og sammenhængende hverdag og derved mulighed for at bevare sine ressourcer længst muligt. Vi arbejder ud fra kontaktpersonprincippet for at skabe trygge rammer og kontinuitet i hverdagen for beboeren.

På Plejehjemmet Irlandsvej arbejder vi med udgangspunkt i et fælles værdigrundlag, der giver næring til udvikling og trivsel, fordi vi i fællesskab kan se muligheder i stedet for begrænsninger.

Hovedopgaver:

 • Supervision og vejledning af personalet.
 • Introduktion af nyansatte og elever.
 • Kvalitetsudvikling samt fastholdelse af mål og strategier.
 • Deltagelse i møder, projekter og arbejdsgrupper såvel internt som eksternt.
 • Tæt samarbejde med plejehjemsleder samt øvrige ledere.
 • Administrativt arbejde.
 • Medansvar for overholdelse af normering og budget.

Om dig:

 • Du er dansk autoriseret sygeplejerske.
 • Du har erfaring med ældreområdet og primær sektor.
 • Du har ledelseserfaring og måske en lederuddannelse.
 • Du samarbejder godt på alle niveauer.
 • Du er engageret og udviklingsorienteret.
 • Du kan arbejde selvstændigt og loyalt.

Vi kan tilbyde:

 • Individuelt tilpasset introduktion.
 • En engageret ledergruppe, der udnytter de forskellige kompetencer til at sparre med hinanden gennem en fælles problemløsende tilgang.
 • Samarbejde med husets fysio- og ergoterapeuter, administration, aktivitets-, køkken- og servicemedarbejdere.
 • Løbende udviklingstiltag i huset, men også iværksat fra centralt hold.
 • Et forebyggende og sundhedsfremmende miljø, hvor hver enkelt beboers behov og ressourcer er styrende for de sygeplejefaglige handlinger.
 • En hverdag, hvor vi arbejder med samværsprincippet samt kontaktpersonordningen for at skabe en tryg, overskuelig og rar tilværelse for vores beboere.
 • Personalegoder i form af biografbilletter samt massageordning.

Løn- og ansættelsesvilkår

Ansættelsen sker i henhold til gældende overenskomst med Dansk Sygeplejeråd efter forhandling.

Kommunens ansættelsespolitik indebærer, at der ved ansættelse indhentes referencer fra tidligere og nuværende arbejdssteder. Har du været ansat i Tårnby Kommune, vil der altid blive taget reference herfra. Der skal desuden ved ansættelse forevises straffeattest. Ansættelsen vil være betinget af, at disse er tilfredsstillende.

Værdigrundlag og perspektiv for Tårnby Kommunale Forvaltning samt hvilke personalegoder Tårnby Kommune tilbyder, kan ses her.

Yderligere oplysninger

Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at rette henvendelse til plejehjemsleder Crista Ejstrup på telefon 32468248.

Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler mandag d. 28. oktober 2019.

Ansøgning

Ansøgning med dokumentation for uddannelse, oplysning om eventuel tidligere beskæftigelse, eventuel arbejdstilladelse og bilag sendes via nedenstående link. Vær opmærksom på, at Tårnby Kommune benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Du bedes derfor så vidt muligt søge stillingen via nedenstående link. Såfremt du søger stillingen pr. brev, skal dette indeholde de samme oplysninger, som kræves af det elektroniske rekrutteringssystem.

Behandling af personoplysninger

Tårnby Kommune er dataansvarlig for de personoplysninger, som du registrerer og sender til kommunen via rekrutteringssystemet eller på anden vis ved ansøgning om job.

Oplysningerne vil alene blive brugt i rekrutteringsprocessen. Medlemmer af ansættelsesudvalget, for den stilling du søger, får adgang til dine registrerede personoplysninger i den tid rekrutteringsprocessen løber. Behandlingen af oplysningerne vil naturligvis være fortrolig og sikker.

Vi opbevarer din ansøgning samt øvrige oplysninger i op til 6 måneder efter endt rekrutteringsproces. Herefter slettes de automatisk.

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder. Herunder ret til at se de personoplysninger du har registreret hos os og ret til sletning af oplysninger. Læs i øvrigt her om dine rettigheder. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte Tårnby Kommune, Organisations- og Personaleafdelingen. Adresse: Amager Landevej 76, 2770 Kastrup. Telefon: 3247 1280. E-mail: op2@taarnby.dk.

For henvendelse vedrørende den ledige stilling se kontaktoplysninger under overskriften 'Yderligere oplysninger'.

Har du spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger, og til hvordan dine rettigheder bliver udøvet i henhold til databeskyttelsesreguleringen, kan du kontakte Tårnby Kommunes databeskyttelsesrådgiver. Send e-mail sikkert: Link til Borger.dk
Telefon: 3247 1230. Ved brev: Tårnby Kommune, Organisations- og Personaleafdelingen, Amager Landevej 76, 2770 Kastrup, Att.: Databeskyttelsesrådgiver.

Ansøgningsfrist:
23. oktober 2019

I Tårnby Kommune lægger vi vægt på at give vores ca. 43.000 borgere en hurtig, høflig og korrekt betjening, at være en god arbejdsplads for vores ca. 3.000 ansatte og at have en synlig og konsekvent ledelse på alle niveauer. Vi bestræber os på gennem personalepolitikken at skabe mulighed for en faglig, arbejdsmæssig og menneskelig udvikling hos alle ansatte, hvor nøgleordene er rekruttering, fastholdelse og kompetenceudvikling. Læs mere på www.taarnby.dk

 

2019-10-24T02:00:17.613 Afdelingsleder, Tårnby Kommune, Plejehjemmet Irlandsvej, Tårnby Rehabiliteringscenter. Vi søger pr. 1. december 2019 en sygeplejerske 37 timer ugentligt til at varetage den daglige ledelse af akutteamet samt afdeling B på Plejehjemmet Irlandsvej. Afdelingslederen har ansvar for den daglige ledelse, planlægning og koordinering af pleje, omsorg og aktiviteter i afdelingen. Selvom huset er stort, har vi et tæt samarbejde på tværs af huset. Vores ledergruppe bestående af 5 afdelingsledere samt plejehjemsleder har et stærkt sammenhold. Vi er gode til at sparre med hinanden, og man er aldrig alene om de særligt udfordrende opgaver. Denne styrke er med til at motivere og inspirere personalet, og vi har en vilje til at skabe og opretholde et godt arbejdsmiljø. Plejehjemmet Irlandsvej rummer 4 beboerafdelinger med i alt 114 beboere heriblandt 38 midlertidige. Huset fremstår lyst og venligt med loftlifte på alle boliger. Derudover har vi en stor ny fysio- og ergoterapienhed samt aktivitetsenhed. Kommunens to nye tilbud fra 2018 Akutfunktion samt midlertidig dagplads er ligeledes placeret i huset. Det afspejles, at huset er præget af høj faglighed samt et værdifuldt tværfagligt samarbejde. Akutfunktionen udgøres af 6 sygeplejersker, der dækker hele Tårnby Kommune og fungerer herfra i dag- og aftenvagt. Akutfunktionen varetager konkrete akutte sygeplejefaglige problemstillinger i en udekørende funktion samt på de midlertidige døgnpladser. Herudover rådgiver og vejleder akutsygeplejerskerne i konkrete sygeplejefaglige problemstillinger samt fungerer som sparringspartner for de ansvarshavende på institutionerne under Ældrecentret. Afdeling B er en almindelig somatisk plejeafdeling i faglig udvikling med fokus på kerneopgaven. Afdelingen består af 3 fløje med hhv. 8, 9 og 10 beboere på hver fløj. I samarbejde med de øvrige faggrupper i huset arbejder vi helhedsorienteret, rehabiliterende og aktiverende med udgangspunkt i den enkelte beboers behov. Vi er påbegyndt arbejdet omkring en målrettet indsats med tidlig opsporing for at undgå forværring i beboernes tilstand og indlæggelser for derved at styrke livskvaliteten. Derudover er der dagligt fokus på delegering af arbejdsopgaver, ernæring, dokumentation og medicinhåndtering. Vores beboere har ofte mange konkurrerende sygdomme, der kræver en del observationer, kontakt til egen læge, hospitalsafdelinger, hospice og mange andre. De midlertidige pladser varetages i tæt sparring med vores terapeuter i huset. Vi vægter omsorg, respekt for mennesker, kærlighed til faget, og at man har en anerkendende tilgang til både beboere og hinanden højt. I hverdagen har vi fokus på beboernes ressourcer, og vi arbejder målrettet med disse for at give den enkelte beboer en meningsfuld og sammenhængende hverdag og derved mulighed for at bevare sine ressourcer længst muligt. Vi arbejder ud fra kontaktpersonprincippet for at skabe trygge rammer og kontinuitet i hverdagen for beboeren. På Plejehjemmet Irlandsvej arbejder vi med udgangspunkt i et fælles værdigrundlag, der giver næring til udvikling og trivsel, fordi vi i fællesskab kan se muligheder i stedet for begrænsninger. Hovedopgaver: Supervision og vejledning af personalet. Introduktion af nyansatte og elever. Kvalitetsudvikling samt fastholdelse af mål og strategier. Deltagelse i møder, projekter og arbejdsgrupper såvel internt som eksternt. Tæt samarbejde med plejehjemsleder samt øvrige ledere. Administrativt arbejde. Medansvar for overholdelse af normering og budget. Om dig: Du er dansk autoriseret sygeplejerske. Du har erfaring med ældreområdet og primær sektor. Du har ledelseserfaring og måske en lederuddannelse. Du samarbejder godt på alle niveauer. Du er engageret og udviklingsorienteret. Du kan arbejde selvstændigt og loyalt. Vi kan tilbyde: Individuelt tilpasset introduktion. En engageret ledergruppe, der udnytter de forskellige kompetencer til at sparre med hinanden gennem en fælles problemløsende tilgang. Samarbejde med husets fysio- og ergoterapeuter, administration, aktivitets-, køkken- og servicemedarbejdere. Løbende udviklingstiltag i huset, men også iværksat fra centralt hold. Et forebyggende og sundhedsfremmende miljø, hvor hver enkelt beboers behov og ressourcer er styrende for de sygeplejefaglige handlinger. En hverdag, hvor vi arbejder med samværsprincippet samt kontaktpersonordningen for at skabe en tryg, overskuelig og rar tilværelse for vores beboere. Personalegoder i form af biografbilletter samt massageordning. Løn- og ansættelsesvilkår Ansættelsen sker i henhold til gældende overenskomst med Dansk Sygeplejeråd efter forhandling. Kommunens ansættelsespolitik indebærer, at der ved ansættelse indhentes referencer fra tidligere og nuværende arbejdssteder. Har du været ansat i Tårnby Kommune, vil der altid blive taget reference herfra. Der skal desuden ved ansættelse forevises straffeattest. Ansættelsen vil være betinget af, at disse er tilfredsstillende. Værdigrundlag og perspektiv for Tårnby Kommunale Forvaltning samt hvilke personalegoder Tårnby Kommune tilbyder, kan ses her. Yderligere oplysninger Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at rette henvendelse til plejehjemsleder Crista Ejstrup på telefon 32468248. Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler mandag d. 28. oktober 2019. Ansøgning Ansøgning med dokumentation for uddannelse, oplysning om eventuel tidligere beskæftigelse, eventuel arbejdstilladelse og bilag sendes via nedenstående link. Vær opmærksom på, at Tårnby Kommune benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Du bedes derfor så vidt muligt søge stillingen via nedenstående link. Såfremt du søger stillingen pr. brev, skal dette indeholde de samme oplysninger, som kræves af det elektroniske rekrutteringssystem. Behandling af personoplysninger Tårnby Kommune er dataansvarlig for de personoplysninger, som du registrerer og sender til kommunen via rekrutteringssystemet eller på anden vis ved ansøgning om job. Oplysningerne vil alene blive brugt i rekrutteringsprocessen. Medlemmer af ansættelsesudvalget, for den stilling du søger, får adgang til dine registrerede personoplysninger i den tid rekrutteringsprocessen løber. Behandlingen af oplysningerne vil naturligvis være fortrolig og sikker. Vi opbevarer din ansøgning samt øvrige oplysninger i op til 6 måneder efter endt rekrutteringsproces. Herefter slettes de automatisk. Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder. Herunder ret til at se de personoplysninger du har registreret hos os og ret til sletning af oplysninger. Læs i øvrigt her om dine rettigheder. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte Tårnby Kommune, Organisations- og Personaleafdelingen. Adresse: Amager Landevej 76, 2770 Kastrup. Telefon: 3247 1280. E-mail: op2@taarnby.dk. For henvendelse vedrørende den ledige stilling se kontaktoplysninger under overskriften Yderligere oplysninger . Har du spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger, og til hvordan dine rettigheder bliver udøvet i henhold til databeskyttelsesreguleringen, kan du kontakte Tårnby Kommunes databeskyttelsesrådgiver. Send e-mail sikkert: Link til Borger.dk Telefon: 3247 1230. Ved brev: Tårnby Kommune, Organisations- og Personaleafdelingen, Amager Landevej 76, 2770 Kastrup, Att.: Databeskyttelsesrådgiver. Ansøgningsfrist: 23. oktober 2019 I Tårnby Kommune lægger vi vægt på at give vores ca. 43.000 borgere en hurtig, høflig og korrekt betjening, at være en god arbejdsplads for vores ca. 3.000 ansatte og at have en synlig og konsekvent ledelse på alle niveauer. Vi bestræber os på gennem personalepolitikken at skabe mulighed for en faglig, arbejdsmæssig og menneskelig udvikling hos alle ansatte, hvor nøgleordene er rekruttering, fastholdelse og kompetenceudvikling. Læs mere på www.taarnby.dk1110000000000IDK_DSRDKDanmark228DKK2019-10-23T00:00:000000https://www.taarnby.dk/om-kommunen/job-i-taarnby-kommune/soeg-job-i-taarnby-kommune?hr=show-job/49195&locale=da_DK0EuropaDanmarkSjælland & øerStorkøbenhavnTårnby2045211Tårnby Kommune10Kommunalbestyrelsens SekretariatAmager Landevej 762770Kastrup32471206DKDanmarkDKDanmark2045211_logo_large.png2045211_logo_small.png1Ali E.Cevik2770support@hr-skyen.dk71990766KastrupDKDanmarkDKDanmark8Fuldtid37Gældende overenskomst01.12.2019Sygeplejerske/ Afdelingsleder, Tårnby Kommune, Plejehjemmet Irlandsvej1Dansk3Læse/ tale163Ældrepleje3I højere gradPleje og omsorg114963217Administration, sundhedsområdet3I højere gradSundhed114964211Ledelse3I højere gradLedelse323108Sygeplejerske343901Afdelingsleder371Sygeplejerske341947931Ali E.Cevik2770support@hr-skyen.dk71990766KastrupDKDanmarkDKDanmarkda-DK
Praktisk information
Oprettet:
09-10-2019
Udløber:
23-10-2019
Kviknummer:
330103733
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Sygeplejerske
Stillingsbetegnelse:
Sygeplejerske
Afdelingsleder
Erfaringer - I højere grad:
Ældrepleje,
Administration, sundhedsområdet,
Ledelse
Sprog:
Dansk Læse/ tale
Arbejdstimer pr. uge:
37
Aflønnes efter:
Gældende overenskomst
Beliggenhed

Del dette job

linkedin
googleplus

Værktøjskasse

Jobagent fra DSRjob

Opret en jobagent og lad jobbet komme till dig. Udfyld dine søge kriterier, og din profil vil dagligt blive matchet mednye jobannoncer fra DSRjob - direkte til din mailbox....