DSR Job - din vej til jobbet

Menu
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference
Skanderborg Kommune, Ældre sekretaraitet (S2)

Skanderborg Kommune, Ældre sekretaraitet (S2)

|
Midtjylland
|
Indrykket 07-01-2019

Sundhedsplejerske til Sundhedstjenesten i Skanderborg Kommune

Er du sundhedsplejerske og på jagt efter et spændende job? 
Kan du lide at være med til at udvikle din arbejdsplads sammen med engagerede kollegaer? Så har vi en fast stilling på 30 timer ugentlig til besættelse per 1. marts 2019 eller snarest muligt.

Om Sundhedstjenesten
I Sundhedstjenesten er der ansat ergo- og fysioterapeuter samt sundhedsplejesker. Sundhedsplejen er tilrettelagt som en kombineret ordning med 19 sundhedsplejersker inkl. leder og to teamledere.
Vores hverdag er præget af, at vi er ambitiøse og sætter kvalitet i forhold til kerneopgaven. Vi er i et inspirerende, engageret og udviklende arbejdsmiljø i en mangfoldig kultur, og vi kan lide at være i et udviklende fagfagligt og tværprofessionelt samarbejde.

Kerneopgaven i Sundhedsplejen
I sundhedsplejen i Skanderborg Kommune arbejder vi med mange differentierede tilbud i forhold til vores kerneopgave.

Vi arbejder med forældregrupper i form af Familieiværksætterne og vi har mor/barn-grupper samt gruppetilbud til kvinder, der har det svært efter fødslen. Derudover har vi specialiserede tilbud såsom Bydelsmødre og TRAPPAN som er kriseinnovationsforløb for voldsramte børn og unge samt småbørnsteam og overvægtsklinik for børn og unge.

Vi har hjemmebesøg og en konsulentfunktion i dagtilbud. På småbørnsområdet er vi en del af et landsdækkende projekt Sundhedsplejersker styrker integrationen, og vi har per 1. januar 2018 fået bevilliget satspuljemidler fra Sundhedsstyrelsen til tidlig indsats.

I Skolesundhedsplejen varetager sundhedsplejen den lovpligtige ind- og udskolingsundersøgelse. På de forskellige årgange er der tilbud til børn både på individ- og gruppeniveau. Der er på nuværende tidspunkt fokus på udvikling af skolesundhedsplejen bl.a. ved hjælp af det tværprofessionelle arbejdsredskab skolesundhed.dk, hvor nøgleordene er meningsfyldte fællesskaber, sundhedspædagogik og udvikling af robusthed. I de næste år skal skolesundhedsplejen i samarbejde med PPR og myndighed udvikle indsatser til børn med angst, depression, ADHD og spiseforstyrrelser. Disse indsatser skal ses i lyset af de nyligt udgivne forløbsprogrammer fra Sundhedsstyrelsen.

Om stillingen

Dine arbejdsopgaver:

 • Udgangspunktet for opgaveløsningen vil være en kombineret ordning med både småbørn og skolesundhedspleje lokal forankret i et skoledistrikt. Herudover forventes det, at du påtager dig en konsulentfunktion i dagtilbuddene i distriktet.
 • Ud over din varetagelse af opgaverne i distriktet vil du også indgå i de opgaver som løses på tværs af skoledistrikter. Du kan f.eks. blive involveret i udviklingen af indsatser i relation til forløbsprogrammerne, gruppeleder for Familieiværksættere og det nye bevilgede projekt omkring tidlig indsats.

Vi forventer at du:

 • Er uddannet sundhedsplejerske
 • Er faglig velfunderet og kan bruge dit faglige skøn i mange sammenhænge med borgerperspektivet i fokus
 • Er engageret, initiativrig og har et godt humør
 • Evner både at tilrettelægge og arbejde selvstændigt samt indgå i samarbejde med kollegaer i opgaveløsningen
 • Kan have mange opgaver og prioritere inden for disse opgaver
 • Er fleksibel og kan løse en opgave på mange måder herunder at inddrage digitale medier i opgaveløsningen
 • Har kompetencer i forhold til at løse opgaver på både individ- og gruppeniveau

Løn og ansættelsesforhold

Stillingen er på 30 timer ugentligt. Ansættelsen sker i henhold til gældende overenskomst og lokal løndannelse. Fagsekretariatet Børn og Unge er beliggende i det fælles administrationscenter på Skanderborg Fælleden 1, 8660 Skanderborg.

Hvis du vil vide mere

For yderligere oplysninger kan følgende kontaktes: Leder af Sundhedstjenesten Bodil Lauridsen, tlf. 23 26 59 28, mail: bodil.lauridsen@skanderborg.dk Teamleder Hanne Kossmann, tlf. 20 49 98 62, mail: Hanne.Kossmann@skanderborg.dk, Sundhedsplejerske og tillidsrepræsentant: Kirsten Birk Johannsen, tlf. 23 20 63 79, mail: Kirsten.birk.johannsen@skanderborg.dk


Ansøgning

Din motiverede ansøgning og relevante bilag skal være modtaget senest mandag den 21. januar 2019 kl. 23.59.

Stillingen kan søges via www.skanderborg.dk/job.


Ansættelsessamtaler

Ansættelsessamtaler afholdes torsdag den 24. januar 2019. De udvalgte kandidater vil modtage besked via telefonisk opringning tirsdag den 22. januar 2019.


Om Fagsekretariatet Børn og Unge
Fagsekretariatet Børn & Unge beskæftiger sig med kommunens borgere mellem 0 og 18 år. Dette dækker over alt fra skoler, dagtilbud, PPR, og sundhedstjeneste til SSP og special- og socialrådgivning. Børn og Unges opgave er, at understøtte den enkelte families bestræbelse på at skabe det gode børneliv, hvor børn og unge trives og udvikles i trygge rammer. Dette sker alt sammen under den politiske vision, at alle børn har ret til et godt børneliv, hvor de har oplevelsen af glæde, tryghed, engagement, begejstring og robusthed i forhold til livets udfordringer.

3299232372019-01-07T02:00:22.823Sundhedsplejerske til Sundhedstjenesten i Skanderborg Kommune

Er du sundhedsplejerske og på jagt efter et spændende job? 
Kan du lide at være med til at udvikle din arbejdsplads sammen med engagerede kollegaer? Så har vi en fast stilling på 30 timer ugentlig til besættelse per 1. marts 2019 eller snarest muligt.

Om Sundhedstjenesten
I Sundhedstjenesten er der ansat ergo- og fysioterapeuter samt sundhedsplejesker. Sundhedsplejen er tilrettelagt som en kombineret ordning med 19 sundhedsplejersker inkl. leder og to teamledere.
Vores hverdag er præget af, at vi er ambitiøse og sætter kvalitet i forhold til kerneopgaven. Vi er i et inspirerende, engageret og udviklende arbejdsmiljø i en mangfoldig kultur, og vi kan lide at være i et udviklende fagfagligt og tværprofessionelt samarbejde.

Kerneopgaven i Sundhedsplejen
I sundhedsplejen i Skanderborg Kommune arbejder vi med mange differentierede tilbud i forhold til vores kerneopgave.

Vi arbejder med forældregrupper i form af Familieiværksætterne og vi har mor/barn-grupper samt gruppetilbud til kvinder, der har det svært efter fødslen. Derudover har vi specialiserede tilbud såsom Bydelsmødre og TRAPPAN som er kriseinnovationsforløb for voldsramte børn og unge samt småbørnsteam og overvægtsklinik for børn og unge.

Vi har hjemmebesøg og en konsulentfunktion i dagtilbud. På småbørnsområdet er vi en del af et landsdækkende projekt Sundhedsplejersker styrker integrationen, og vi har per 1. januar 2018 fået bevilliget satspuljemidler fra Sundhedsstyrelsen til tidlig indsats.

I Skolesundhedsplejen varetager sundhedsplejen den lovpligtige ind- og udskolingsundersøgelse. På de forskellige årgange er der tilbud til børn både på individ- og gruppeniveau. Der er på nuværende tidspunkt fokus på udvikling af skolesundhedsplejen bl.a. ved hjælp af det tværprofessionelle arbejdsredskab skolesundhed.dk, hvor nøgleordene er meningsfyldte fællesskaber, sundhedspædagogik og udvikling af robusthed. I de næste år skal skolesundhedsplejen i samarbejde med PPR og myndighed udvikle indsatser til børn med angst, depression, ADHD og spiseforstyrrelser. Disse indsatser skal ses i lyset af de nyligt udgivne forløbsprogrammer fra Sundhedsstyrelsen.

Om stillingen

Dine arbejdsopgaver:

 • Udgangspunktet for opgaveløsningen vil være en kombineret ordning med både småbørn og skolesundhedspleje lokal forankret i et skoledistrikt. Herudover forventes det, at du påtager dig en konsulentfunktion i dagtilbuddene i distriktet.
 • Ud over din varetagelse af opgaverne i distriktet vil du også indgå i de opgaver som løses på tværs af skoledistrikter. Du kan f.eks. blive involveret i udviklingen af indsatser i relation til forløbsprogrammerne, gruppeleder for Familieiværksættere og det nye bevilgede projekt omkring tidlig indsats.

Vi forventer at du:

 • Er uddannet sundhedsplejerske
 • Er faglig velfunderet og kan bruge dit faglige skøn i mange sammenhænge med borgerperspektivet i fokus
 • Er engageret, initiativrig og har et godt humør
 • Evner både at tilrettelægge og arbejde selvstændigt samt indgå i samarbejde med kollegaer i opgaveløsningen
 • Kan have mange opgaver og prioritere inden for disse opgaver
 • Er fleksibel og kan løse en opgave på mange måder herunder at inddrage digitale medier i opgaveløsningen
 • Har kompetencer i forhold til at løse opgaver på både individ- og gruppeniveau

Løn og ansættelsesforhold

Stillingen er på 30 timer ugentligt. Ansættelsen sker i henhold til gældende overenskomst og lokal løndannelse. Fagsekretariatet Børn og Unge er beliggende i det fælles administrationscenter på Skanderborg Fælleden 1, 8660 Skanderborg.

Hvis du vil vide mere

For yderligere oplysninger kan følgende kontaktes: Leder af Sundhedstjenesten Bodil Lauridsen, tlf. 23 26 59 28, mail: bodil.lauridsen@skanderborg.dk Teamleder Hanne Kossmann, tlf. 20 49 98 62, mail: Hanne.Kossmann@skanderborg.dk, Sundhedsplejerske og tillidsrepræsentant: Kirsten Birk Johannsen, tlf. 23 20 63 79, mail: Kirsten.birk.johannsen@skanderborg.dk


Ansøgning

Din motiverede ansøgning og relevante bilag skal være modtaget senest mandag den 21. januar 2019 kl. 23.59.

Stillingen kan søges via www.skanderborg.dk/job.


Ansættelsessamtaler

Ansættelsessamtaler afholdes torsdag den 24. januar 2019. De udvalgte kandidater vil modtage besked via telefonisk opringning tirsdag den 22. januar 2019.


Om Fagsekretariatet Børn og Unge
Fagsekretariatet Børn & Unge beskæftiger sig med kommunens borgere mellem 0 og 18 år. Dette dækker over alt fra skoler, dagtilbud, PPR, og sundhedstjeneste til SSP og special- og socialrådgivning. Børn og Unges opgave er, at understøtte den enkelte families bestræbelse på at skabe det gode børneliv, hvor børn og unge trives og udvikles i trygge rammer. Dette sker alt sammen under den politiske vision, at alle børn har ret til et godt børneliv, hvor de har oplevelsen af glæde, tryghed, engagement, begejstring og robusthed i forhold til livets udfordringer.

2019-01-22T02:00:13.470 Er du sundhedsplejerske og på jagt efter et spændende job? Kan du lide at være med til at udvikle din arbejdsplads sammen med engagerede kollegaer? Så har vi en fast stilling på 30 timer ugentlig til besættelse per 1. marts 2019 eller snarest muligt. Om Sundhedstjenesten I Sundhedstjenesten er der ansat ergo- og fysioterapeuter samt sundhedsplejesker. Sundhedsplejen er tilrettelagt som en kombineret ordning med 19 sundhedsplejersker inkl. leder og to teamledere. Vores hverdag er præget af, at vi er ambitiøse og sætter kvalitet i forhold til kerneopgaven. Vi er i et inspirerende, engageret og udviklende arbejdsmiljø i en mangfoldig kultur, og vi kan lide at være i et udviklende fagfagligt og tværprofessionelt samarbejde. Kerneopgaven i Sundhedsplejen I sundhedsplejen i Skanderborg Kommune arbejder vi med mange differentierede tilbud i forhold til vores kerneopgave. Vi arbejder med forældregrupper i form af Familieiværksætterne og vi har mor barn-grupper samt gruppetilbud til kvinder, der har det svært efter fødslen. Derudover har vi specialiserede tilbud såsom Bydelsmødre og TRAPPAN som er kriseinnovationsforløb for voldsramte børn og unge samt småbørnsteam og overvægtsklinik for børn og unge. Vi har hjemmebesøg og en konsulentfunktion i dagtilbud. På småbørnsområdet er vi en del af et landsdækkende projekt Sundhedsplejersker styrker integrationen, og vi har per 1. januar 2018 fået bevilliget satspuljemidler fra Sundhedsstyrelsen til tidlig indsats. I Skolesundhedsplejen varetager sundhedsplejen den lovpligtige ind- og udskolingsundersøgelse. På de forskellige årgange er der tilbud til børn både på individ- og gruppeniveau. Der er på nuværende tidspunkt fokus på udvikling af skolesundhedsplejen bl.a. ved hjælp af det tværprofessionelle arbejdsredskab skolesundhed.dk, hvor nøgleordene er meningsfyldte fællesskaber, sundhedspædagogik og udvikling af robusthed. I de næste år skal skolesundhedsplejen i samarbejde med PPR og myndighed udvikle indsatser til børn med angst, depression, ADHD og spiseforstyrrelser. Disse indsatser skal ses i lyset af de nyligt udgivne forløbsprogrammer fra Sundhedsstyrelsen. Om stillingen Dine arbejdsopgaver: Udgangspunktet for opgaveløsningen vil være en kombineret ordning med både småbørn og skolesundhedspleje lokal forankret i et skoledistrikt. Herudover forventes det, at du påtager dig en konsulentfunktion i dagtilbuddene i distriktet. Ud over din varetagelse af opgaverne i distriktet vil du også indgå i de opgaver som løses på tværs af skoledistrikter. Du kan f.eks. blive involveret i udviklingen af indsatser i relation til forløbsprogrammerne, gruppeleder for Familieiværksættere og det nye bevilgede projekt omkring tidlig indsats. Vi forventer at du: Er uddannet sundhedsplejerske Er faglig velfunderet og kan bruge dit faglige skøn i mange sammenhænge med borgerperspektivet i fokus Er engageret, initiativrig og har et godt humør Evner både at tilrettelægge og arbejde selvstændigt samt indgå i samarbejde med kollegaer i opgaveløsningen Kan have mange opgaver og prioritere inden for disse opgaver Er fleksibel og kan løse en opgave på mange måder herunder at inddrage digitale medier i opgaveløsningen Har kompetencer i forhold til at løse opgaver på både individ- og gruppeniveau Løn og ansættelsesforhold Stillingen er på 30 timer ugentligt. Ansættelsen sker i henhold til gældende overenskomst og lokal løndannelse. Fagsekretariatet Børn og Unge er beliggende i det fælles administrationscenter på Skanderborg Fælleden 1, 8660 Skanderborg. Hvis du vil vide mere For yderligere oplysninger kan følgende kontaktes: Leder af Sundhedstjenesten Bodil Lauridsen, tlf. 23 26 59 28, mail: bodil.lauridsen@skanderborg.dk Teamleder Hanne Kossmann, tlf. 20 49 98 62, mail: Hanne.Kossmann@skanderborg.dk, Sundhedsplejerske og tillidsrepræsentant: Kirsten Birk Johannsen, tlf. 23 20 63 79, mail: Kirsten.birk.johannsen@skanderborg.dk Ansøgning Din motiverede ansøgning og relevante bilag skal være modtaget senest mandag den 21. januar 2019 kl. 23.59. Stillingen kan søges via www.skanderborg.dk job. Ansættelsessamtaler Ansættelsessamtaler afholdes torsdag den 24. januar 2019. De udvalgte kandidater vil modtage besked via telefonisk opringning tirsdag den 22. januar 2019. Om Fagsekretariatet Børn og Unge Fagsekretariatet Børn & Unge beskæftiger sig med kommunens borgere mellem 0 og 18 år. Dette dækker over alt fra skoler, dagtilbud, PPR, og sundhedstjeneste til SSP og special- og socialrådgivning. Børn og Unges opgave er, at understøtte den enkelte families bestræbelse på at skabe det gode børneliv, hvor børn og unge trives og udvikles i trygge rammer. Dette sker alt sammen under den politiske vision, at alle børn har ret til et godt børneliv, hvor de har oplevelsen af glæde, tryghed, engagement, begejstring og robusthed i forhold til livets udfordringer.1110000000000IDK_DSRDKDanmark228DKK2019-01-21T00:00:000000https://signatur.frontlab.com/ExtJobs/DefaultHosting/JobApplication.aspx?ClientId=1524&ERId=317020EuropaDanmarkJyllandMidtjylland3345229Skanderborg Kommune, Ældre sekretaraitet (S2)10Skanderborg Fælled 18660SkanderborgDKDanmarkDKDanmark3345229_logo_large.png3345229_logo_small.png156.050522609.96244880HeidiSchneidermannhms@signatur.dkDKDanmarkDKDanmark8Fuldtid30Gældende overenskomst01-03-20191Dansk3Læse/ tale130Sundhedspleje3I højere gradSundhed223006Sundhedsplejerske371Sygeplejerske394Sundhedspleje359561816HeidiSchneidermannhms@signatur.dkDKDanmarkDKDanmarkda-DK
Praktisk information
Oprettet:
07-01-2019
Udløber:
21-01-2019
Kviknummer:
329923237
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Sygeplejerske,
Sundhedspleje
Stillingsbetegnelse:
Sundhedsplejerske
Erfaringer - I højere grad:
Sundhedspleje
Sprog:
Dansk Læse/ tale
Arbejdstimer pr. uge:
30
Aflønnes efter:
Gældende overenskomst
Beliggenhed

Del dette job

linkedin
googleplus

Værktøjskasse

Jobagent fra DSRjob

Opret en jobagent og lad jobbet komme till dig. Udfyld dine søge kriterier, og din profil vil dagligt blive matchet mednye jobannoncer fra DSRjob - direkte til din mailbox....