DSR Job - din vej til jobbet

Menu
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Høgskulen på Vestlandet

|
Bergen
|
Indrykket 14-09-2017

Professor innen sykepleiefag

Høgskulen på Vestlandet (HVL) ble etablert 1. januar 2017, da Høgskolen i Bergen, Høgskulen i Sogn og Fjordane og HøgskolenStord/Haugesund fusjonerte.

HVL er en av de største høgskolene i landet, med omlag 1 800 ansatte og 16 000 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.

Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialfag, ingeniør- og økonomifag, lærerutdanning og samfunnsfag. HVL tilbyr ulike årsstudium og bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger.

HVL skal være tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har ambisjoner om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil. 

 

Professor innen sykepleiefag

Ved Høgskolen på Vestlandet (HVL) er det ledig fast stilling som professor innen sykepleiefag. Stillingen er knyttet til Avdeling for helse- og sosialfag, Institutt for sykepleiefag, Campus Bergen.

Avdeling for helse- og sosialfag (AHS) har ca. 2000 studenter og 200 ansatte. Avdelingen er organisert i tre institutter; Institutt for sykepleiefag, Institutt for ergoterapi, fysioterapi og radiografi og Institutt for sosialfag og vernepleie. Vi har et bredt utdanningstilbud innen helse- og sosialfag og tilbyr profesjonsutdanninger, master-, etter- og videreutdanninger. I tillegg har avdelingen Senter for kunnskapsbasert praksis og er vertsinstitusjon for Senter for omsorgsforskning vest. Avdelingens forskning er organisert i forskningsgrupper. Gjennom avdelingens faglige profil kompetanse for utvikling av fremtidens helse- og velferdstjenester er det et mål å bidra med samfunnsrelevant utdanning i samspill med sektorene vi utdanner for. En viktig strategisk satsing i avdelingen er fleksible læringsformer, som inkluderer vårt nye og svært avanserte simuleringssenter, SimArena.

Institutt for sykepleiefag tilbyr bachelorstudium i sykepleie og master i klinisk sykepleie som har syv ulike fordypningsområder. I tillegg har instituttet masterstudium i jordmorfag og videreutdanning i omsorgsteknologi og veiledning.

Ansvars- og arbeidsområde

Arbeidsoppgavene er knyttet til å styrke forskningen i sykepleie og videreutvikle masterstudiet i klinisk sykepleie, som så langt har syv spesialiseringsretninger: diabetessykepleie, kardiologisk sykepleie, helsesøster, anestesisykepleie, barnesykepleie, intensivsykepleie og operasjonssykepleie.
Aktuelle arbeidsoppgaver er:

 • Ha et overordnet faglig ansvar for masterutdanning i klinisk sykepleie
 • Ta initiativ til, lede og styrke forskning og fagutvikling innen sykepleiefaget
 • Være pådriver for å fremme tverrfaglig samarbeid og brukerinvolvering i forskning
 • Ta initiativ til å søke eksterne forskningsmidler både nasjonalt og internasjonalt
 • Bidra til utvikling av høgskolens doktorgradsprogram og videre oppbygging av høgskolens samlede forskningssatsing
 • Veiledning av ansatte som arbeider med forskningsprosjekter innen relevante fagområder
 • Undervisning, veiledning og evaluering på bachelor, master og phd nivå
 • Vitenskapelig publisering og formidling av egen forskning og være pådriver for en bred formidling av forskningsresultater.

Kvalifikasjonskrav

Den som tilsettes må ha vitenskapelige kvalifikasjoner som professor og utdanning som sykepleier med forskningsfelt relevant for master i kliniske sykepleiefag. En må ha forskningsmetodisk og faglig bredde samt erfaring med praktisk/klinisk virksomhet, undervisning og veiledning på alle nivå.

En må kunne vise til erfaring med- og interesse for nasjonalt og internasjonalt forskningssamarbeid og betydelig internasjonal publisering. Den som tilsettes bør kunne vise til erfaring med innhenting og ledelse av eksternt finansierte forskingsprosjekter.

Vi søker en kandidat med evne til samarbeid, miljøbygging og til å skape godt arbeidsmiljø, med gode formidlingsevner, evne til nytenkning og administrative evner. Det kreves god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk eller skandinavisk språk, samt på engelsk. God IKTkompetanse og interesse for/ erfaring med e-læring er en fordel.

Søkerne må kunne dokumentere praktisk-pedagogisk kompetanse. Dersom den som blir ansatt ikke kan dokumentere dette på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning, må han/hun delta på kurs i høgskolepedagogikk innen 2 år fra ansettelsesdato. Den som tilsettes må beherske et skandinavisk språk. Søkere som ikke behersker et skandinavisk språk ved ansettelsestidspunktet må forplikte seg til å beherske norsk innen 2 år.

Aktuelle kandidater til stillingen vil bli innkalt til intervju og kan bli bedt om å holde prøveforelesning.

Slik søker du

Søkerne til stillingen vil bil vurdert av et sakkyndig utvalg.

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket Søk stillingen på denne siden. Som vedlegg til søknaden må søkerne også laste opp de vitenskapelige arbeider (inntil 15 stk.) de ønsker å ha med i vurderingen, fullstendig publikasjonsliste, attester og vitnemål. Søkere bør nevne de arbeider eller deler av arbeider som skal særlig vektlegges ved vurderingen. Søknaden må også inneholde oversikt over vedlegg som dokumenterer søkerens pedagogiske kvalifikasjoner. Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søkeren laste opp attesterte oversettelser.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert med den informasjonen som foreligger i Jobbnorge når søknadsfristen går ut. Det er søkers ansvar å sørge for at all informasjon er lagt inn innen fristen. Det er svært viktig at hvert av de vitenskapelige arbeidene som skal vurderes, i sin helhet blir lastet opp som vedlegg til søknaden. Det er også mulig å bare legge ved en lenke til særlig store dokument/publikasjoner. Dette finner du mer om under "Vedlegg" i søknadsprosessen. Søknadene sendes elektronisk til det sakkyndige utvalget. Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.

Lønnsvilkår

Stillingen blir lønnet i stillingskode 1013 Professor. Fra lønnen blir det trukket 2 % innskudd til pensjonskassen.

Generell informasjon

Den som blir tilsatt må rette seg etter de lover, forskrifter, instrukser og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen. Høgskulen på Vestlandet er under omstilling, og ansvars- og arbeidsområde kan bli endret.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Høgskulen på Vestlandet er en IA bedrift.

Opplysninger om søker kan bli gjort offentlig selv om søker ber om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom dette ikke blir tatt til følge, vil søker bli varslet om dette.

Kontaktperson:
Prodekan for forskning Marjolein Iversen, tlf: +47 55 58 55 18

Instituttleder Britt Viola Danielsen tlf: +47 55 58 55 84

Søknadsfrist: 15.09.2017


Kontakt
Virksomheds information
Høgskulen på Vestlandet
Bjørnsonsgate 29
5020 Bergen
3296767272017-09-14T02:08:33.453Professor innen sykepleiefag

Høgskulen på Vestlandet (HVL) ble etablert 1. januar 2017, da Høgskolen i Bergen, Høgskulen i Sogn og Fjordane og HøgskolenStord/Haugesund fusjonerte.

HVL er en av de største høgskolene i landet, med omlag 1 800 ansatte og 16 000 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.

Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialfag, ingeniør- og økonomifag, lærerutdanning og samfunnsfag. HVL tilbyr ulike årsstudium og bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger.

HVL skal være tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har ambisjoner om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil. 

 

Professor innen sykepleiefag

Ved Høgskolen på Vestlandet (HVL) er det ledig fast stilling som professor innen sykepleiefag. Stillingen er knyttet til Avdeling for helse- og sosialfag, Institutt for sykepleiefag, Campus Bergen.

Avdeling for helse- og sosialfag (AHS) har ca. 2000 studenter og 200 ansatte. Avdelingen er organisert i tre institutter; Institutt for sykepleiefag, Institutt for ergoterapi, fysioterapi og radiografi og Institutt for sosialfag og vernepleie. Vi har et bredt utdanningstilbud innen helse- og sosialfag og tilbyr profesjonsutdanninger, master-, etter- og videreutdanninger. I tillegg har avdelingen Senter for kunnskapsbasert praksis og er vertsinstitusjon for Senter for omsorgsforskning vest. Avdelingens forskning er organisert i forskningsgrupper. Gjennom avdelingens faglige profil kompetanse for utvikling av fremtidens helse- og velferdstjenester er det et mål å bidra med samfunnsrelevant utdanning i samspill med sektorene vi utdanner for. En viktig strategisk satsing i avdelingen er fleksible læringsformer, som inkluderer vårt nye og svært avanserte simuleringssenter, SimArena.

Institutt for sykepleiefag tilbyr bachelorstudium i sykepleie og master i klinisk sykepleie som har syv ulike fordypningsområder. I tillegg har instituttet masterstudium i jordmorfag og videreutdanning i omsorgsteknologi og veiledning.

Ansvars- og arbeidsområde

Arbeidsoppgavene er knyttet til å styrke forskningen i sykepleie og videreutvikle masterstudiet i klinisk sykepleie, som så langt har syv spesialiseringsretninger: diabetessykepleie, kardiologisk sykepleie, helsesøster, anestesisykepleie, barnesykepleie, intensivsykepleie og operasjonssykepleie.
Aktuelle arbeidsoppgaver er:

 • Ha et overordnet faglig ansvar for masterutdanning i klinisk sykepleie
 • Ta initiativ til, lede og styrke forskning og fagutvikling innen sykepleiefaget
 • Være pådriver for å fremme tverrfaglig samarbeid og brukerinvolvering i forskning
 • Ta initiativ til å søke eksterne forskningsmidler både nasjonalt og internasjonalt
 • Bidra til utvikling av høgskolens doktorgradsprogram og videre oppbygging av høgskolens samlede forskningssatsing
 • Veiledning av ansatte som arbeider med forskningsprosjekter innen relevante fagområder
 • Undervisning, veiledning og evaluering på bachelor, master og phd nivå
 • Vitenskapelig publisering og formidling av egen forskning og være pådriver for en bred formidling av forskningsresultater.

Kvalifikasjonskrav

Den som tilsettes må ha vitenskapelige kvalifikasjoner som professor og utdanning som sykepleier med forskningsfelt relevant for master i kliniske sykepleiefag. En må ha forskningsmetodisk og faglig bredde samt erfaring med praktisk/klinisk virksomhet, undervisning og veiledning på alle nivå.

En må kunne vise til erfaring med- og interesse for nasjonalt og internasjonalt forskningssamarbeid og betydelig internasjonal publisering. Den som tilsettes bør kunne vise til erfaring med innhenting og ledelse av eksternt finansierte forskingsprosjekter.

Vi søker en kandidat med evne til samarbeid, miljøbygging og til å skape godt arbeidsmiljø, med gode formidlingsevner, evne til nytenkning og administrative evner. Det kreves god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk eller skandinavisk språk, samt på engelsk. God IKTkompetanse og interesse for/ erfaring med e-læring er en fordel.

Søkerne må kunne dokumentere praktisk-pedagogisk kompetanse. Dersom den som blir ansatt ikke kan dokumentere dette på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning, må han/hun delta på kurs i høgskolepedagogikk innen 2 år fra ansettelsesdato. Den som tilsettes må beherske et skandinavisk språk. Søkere som ikke behersker et skandinavisk språk ved ansettelsestidspunktet må forplikte seg til å beherske norsk innen 2 år.

Aktuelle kandidater til stillingen vil bli innkalt til intervju og kan bli bedt om å holde prøveforelesning.

Slik søker du

Søkerne til stillingen vil bil vurdert av et sakkyndig utvalg.

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket Søk stillingen på denne siden. Som vedlegg til søknaden må søkerne også laste opp de vitenskapelige arbeider (inntil 15 stk.) de ønsker å ha med i vurderingen, fullstendig publikasjonsliste, attester og vitnemål. Søkere bør nevne de arbeider eller deler av arbeider som skal særlig vektlegges ved vurderingen. Søknaden må også inneholde oversikt over vedlegg som dokumenterer søkerens pedagogiske kvalifikasjoner. Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søkeren laste opp attesterte oversettelser.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert med den informasjonen som foreligger i Jobbnorge når søknadsfristen går ut. Det er søkers ansvar å sørge for at all informasjon er lagt inn innen fristen. Det er svært viktig at hvert av de vitenskapelige arbeidene som skal vurderes, i sin helhet blir lastet opp som vedlegg til søknaden. Det er også mulig å bare legge ved en lenke til særlig store dokument/publikasjoner. Dette finner du mer om under "Vedlegg" i søknadsprosessen. Søknadene sendes elektronisk til det sakkyndige utvalget. Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.

Lønnsvilkår

Stillingen blir lønnet i stillingskode 1013 Professor. Fra lønnen blir det trukket 2 % innskudd til pensjonskassen.

Generell informasjon

Den som blir tilsatt må rette seg etter de lover, forskrifter, instrukser og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen. Høgskulen på Vestlandet er under omstilling, og ansvars- og arbeidsområde kan bli endret.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Høgskulen på Vestlandet er en IA bedrift.

Opplysninger om søker kan bli gjort offentlig selv om søker ber om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom dette ikke blir tatt til følge, vil søker bli varslet om dette.

Kontaktperson:
Prodekan for forskning Marjolein Iversen, tlf: +47 55 58 55 18

Instituttleder Britt Viola Danielsen tlf: +47 55 58 55 84

Søknadsfrist: 15.09.2017


2017-09-16T02:20:33.100 Høgskulen på Vestlandet (HVL) ble etablert 1. januar 2017, da Høgskolen i Bergen, Høgskulen i Sogn og Fjordane og HøgskolenStord Haugesund fusjonerte. HVL er en av de største høgskolene i landet, med omlag 1 800 ansatte og 16 000 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund. Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialfag, ingeniør- og økonomifag, lærerutdanning og samfunnsfag. HVL tilbyr ulike årsstudium og bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger. HVL skal være tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har ambisjoner om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil. Professor innen sykepleiefag Ved Høgskolen på Vestlandet (HVL) er det ledig fast stilling som professor innen sykepleiefag. Stillingen er knyttet til Avdeling for helse- og sosialfag, Institutt for sykepleiefag, Campus Bergen. Avdeling for helse- og sosialfag (AHS) har ca. 2000 studenter og 200 ansatte. Avdelingen er organisert i tre institutter Institutt for sykepleiefag, Institutt for ergoterapi, fysioterapi og radiografi og Institutt for sosialfag og vernepleie. Vi har et bredt utdanningstilbud innen helse- og sosialfag og tilbyr profesjonsutdanninger, master-, etter- og videreutdanninger. I tillegg har avdelingen Senter for kunnskapsbasert praksis og er vertsinstitusjon for Senter for omsorgsforskning vest. Avdelingens forskning er organisert i forskningsgrupper. Gjennom avdelingens faglige profil kompetanse for utvikling av fremtidens helse- og velferdstjenester er det et mål å bidra med samfunnsrelevant utdanning i samspill med sektorene vi utdanner for. En viktig strategisk satsing i avdelingen er fleksible læringsformer, som inkluderer vårt nye og svært avanserte simuleringssenter, SimArena. Institutt for sykepleiefag tilbyr bachelorstudium i sykepleie og master i klinisk sykepleie som har syv ulike fordypningsområder. I tillegg har instituttet masterstudium i jordmorfag og videreutdanning i omsorgsteknologi og veiledning. Ansvars- og arbeidsområde Arbeidsoppgavene er knyttet til å styrke forskningen i sykepleie og videreutvikle masterstudiet i klinisk sykepleie, som så langt har syv spesialiseringsretninger: diabetessykepleie, kardiologisk sykepleie, helsesøster, anestesisykepleie, barnesykepleie, intensivsykepleie og operasjonssykepleie. Aktuelle arbeidsoppgaver er: Ha et overordnet faglig ansvar for masterutdanning i klinisk sykepleie Ta initiativ til, lede og styrke forskning og fagutvikling innen sykepleiefaget Være pådriver for å fremme tverrfaglig samarbeid og brukerinvolvering i forskning Ta initiativ til å søke eksterne forskningsmidler både nasjonalt og internasjonalt Bidra til utvikling av høgskolens doktorgradsprogram og videre oppbygging av høgskolens samlede forskningssatsing Veiledning av ansatte som arbeider med forskningsprosjekter innen relevante fagområder Undervisning, veiledning og evaluering på bachelor, master og phd nivå Vitenskapelig publisering og formidling av egen forskning og være pådriver for en bred formidling av forskningsresultater. Kvalifikasjonskrav Den som tilsettes må ha vitenskapelige kvalifikasjoner som professor og utdanning som sykepleier med forskningsfelt relevant for master i kliniske sykepleiefag. En må ha forskningsmetodisk og faglig bredde samt erfaring med praktisk klinisk virksomhet, undervisning og veiledning på alle nivå. En må kunne vise til erfaring med- og interesse for nasjonalt og internasjonalt forskningssamarbeid og betydelig internasjonal publisering. Den som tilsettes bør kunne vise til erfaring med innhenting og ledelse av eksternt finansierte forskingsprosjekter. Vi søker en kandidat med evne til samarbeid, miljøbygging og til å skape godt arbeidsmiljø, med gode formidlingsevner, evne til nytenkning og administrative evner. Det kreves god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk eller skandinavisk språk, samt på engelsk. God IKTkompetanse og interesse for erfaring med e-læring er en fordel. Søkerne må kunne dokumentere praktisk-pedagogisk kompetanse. Dersom den som blir ansatt ikke kan dokumentere dette på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning, må han hun delta på kurs i høgskolepedagogikk innen 2 år fra ansettelsesdato. Den som tilsettes må beherske et skandinavisk språk. Søkere som ikke behersker et skandinavisk språk ved ansettelsestidspunktet må forplikte seg til å beherske norsk innen 2 år. Aktuelle kandidater til stillingen vil bli innkalt til intervju og kan bli bedt om å holde prøveforelesning. Slik søker du Søkerne til stillingen vil bil vurdert av et sakkyndig utvalg. Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket Søk stillingen på denne siden. Som vedlegg til søknaden må søkerne også laste opp de vitenskapelige arbeider (inntil 15 stk.) de ønsker å ha med i vurderingen, fullstendig publikasjonsliste, attester og vitnemål. Søkere bør nevne de arbeider eller deler av arbeider som skal særlig vektlegges ved vurderingen. Søknaden må også inneholde oversikt over vedlegg som dokumenterer søkerens pedagogiske kvalifikasjoner. Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søkeren laste opp attesterte oversettelser. Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert med den informasjonen som foreligger i Jobbnorge når søknadsfristen går ut. Det er søkers ansvar å sørge for at all informasjon er lagt inn innen fristen. Det er svært viktig at hvert av de vitenskapelige arbeidene som skal vurderes, i sin helhet blir lastet opp som vedlegg til søknaden. Det er også mulig å bare legge ved en lenke til særlig store dokument publikasjoner. Dette finner du mer om under Vedlegg i søknadsprosessen. Søknadene sendes elektronisk til det sakkyndige utvalget. Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen. Lønnsvilkår Stillingen blir lønnet i stillingskode 1013 Professor. Fra lønnen blir det trukket 2 innskudd til pensjonskassen. Generell informasjon Den som blir tilsatt må rette seg etter de lover, forskrifter, instrukser og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen. Høgskulen på Vestlandet er under omstilling, og ansvars- og arbeidsområde kan bli endret. Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Høgskulen på Vestlandet er en IA bedrift. Opplysninger om søker kan bli gjort offentlig selv om søker ber om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom dette ikke blir tatt til følge, vil søker bli varslet om dette. Kontaktperson: Prodekan for forskning Marjolein Iversen, tlf: 47 55 58 55 18 Instituttleder Britt Viola Danielsen tlf: 47 55 58 55 84 Søknadsfrist: 15.09.20171001000000000IDK_DSRDKDanmark228DKK2017-09-15T00:00:000000https://id.jobbnorge.no/Account/Login?ReturnUrl=%2Fauth%2Fauthorize%3Fclient_id%3Djobbnorge.jobseeker.angular%26redirect_uri%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.jobbnorge.no%252Fjobseeker%252FSignIn%26response_type%3Dtoken0EuropaNorgeHordalandBergen2927924Høgskulen på Vestlandet1Bjørnsonsgate 295020BergenDKDanmarkNONorge160.371691805.34737690DKDanmarkDKDanmark8Fuldtid37DagStillingen blir lønnet i stillingskode 1013 ProfessorSnarest2Engelsk2Læse9Norsk (Bokmål)2Læse114962724Klinisk erfaring3I højere gradSundhed114963227Forskning, sundhedssektoren4EkspertSundhed211105Forskningsprofessor933649Forskningsmedarbejder401Øvrige institutioner349524082RagnhildBruvik Berg
Bjørnsonsgate 29
5020ragnhild.bruvik.berg@hvl.no0047 5558 7810BergenDKDanmarkDKDanmark
da-DK
Praktisk information
Oprettet:
14-09-2017
Udløber:
15-09-2017
Kviknummer:
329676727
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Øvrige institutioner
Stillingsbetegnelse:
Forskningsprofessor
Forskningsmedarbejder
Erfaringer - I højere grad:
Klinisk erfaring,
Forskning, sundhedssektoren
Sprog:
Engelsk Læse
Norsk (Bokmål) Læse
Arbejdstimer pr. uge:
37
Arbejdstid:
Dag
Aflønnes efter:
Stillingen blir lønnet i stillingskode 1013 Professor
Beliggenhed
Beregn rute-/rejseplan
Fra:
Til:

Del dette job

linkedin
googleplus

Værktøjskasse

Jobagent fra DSRjob

Opret en jobagent og lad jobbet komme till dig. Udfyld dine søge kriterier, og din profil vil dagligt blive matchet mednye jobannoncer fra DSRjob - direkte til din mailbox....