DSR Job - din vej til jobbet

Menu
Københavns Kommune

Københavns Kommune

|
København
|
Indrykket 13-10-2020

Centersygeplejerske med psykiatrierfaring

Center for Socialpædagogik og Psykiatri søger en erfaren sygeplejerske, der ønsker at gøre en forskel for børn og unge med sociale og psykiatriske udfordringer på tværs af centrets døgninstitutioner og dagtilbud. Centersygeplejersken har en nøglefunktion i udviklingen af sundhedsområdet, undervisning af kollegaer og videreudvikling af standarder for den faglige dokumentation.  

 

Om Center for Socialpædagogik og Psykiatri 

Center for Socialpædagogik og Psykiatri (CSP) er en del af Borgercenter Børn og Unge (BBU) i Københavns Kommunes Socialforvaltning. Centeret består af fire døgninstitutioner, to dagbehandlingsinstitutioner samt to forebyggende tilbud: ROBUS som er et ambulant tilbud til børn og unge med spiseforstyrrelser og selvskade og Brobyggerne, der tilbyder specialiserede hjemmebaserede indsatser.

 

Målgruppen for CSP's arbejde er børn og unge med psykiatriske sygdomme og/eller socioemotionelle vanskeligheder. I mange tilfælde vil børnene være i medicinsk behandling sideløbende med den pædagogisk og terapeutiske indsats.

 

Om jobbet

Som centersygeplejerske i CSP bliver du tilknyttet centerets stab, der udover centersygeplejersken består af en psykiatrisk sygeplejerske, en centervisitator, en psykolog og tre akademiske medarbejdere. Centersygeplejersken referer til centerchefen og vil være forankret i stabens lokaler i Vanløse. En stor del af det daglige arbejde foregår dog ude på centrets institutioner og tilbud.

 

Den overordnede opgave for centersygeplejersken er at understøtte institutionernes sundhedsmæssige behandling af børn og unge i CSP. Centersygeplejersken skal derfor kunne samarbejde med både lokale medarbejdere og ledere, eksterne samarbejdspartnere og deltage i netværket af centersygeplejersker på tværs i Socialforvaltningen og BBU. Det er endvidere centersygeplejerskens opgave at støtte og coache institutionernes egne sundheds- og medicinfaglige medarbejdere, både i det daglige arbejde og i centerets sundhedsnetværk.

 

Opgaverne for centersygeplejerske er blandt andet at understøtte institutionerne i, at alle børn og unge i CPS får tilbudt et årligt sundhedstjek ved lægen eller sundhedsplejersken. Derudover er centersygeplejersken tovholder på arbejdsgangene omkring varetagelsen af medicinhåndtering og i denne forbindelse understøtte institutionernes medicinansvarlige i deres brug af Det Fælles Medicinkort (FMK). Derfor skal centersygeplejersken også kunne undervise i medicinhåndtering og procedurer omkring medicinudlevering mv.

 

Det er centersygeplejerskens opgave at udarbejde og implementere instrukser i forhold til at arbejde med børn og unges sundhedsfremme og forebyggelse samt at følge op på, at de sundhedsfaglige fokusområder bliver dokumenteret korrekt. Ligeledes er det centersygeplejerskens opgave at sagsbehandle UTH, afdække tendenser, støtte udarbejdelse af analyser og handleplaner, samt foretage et årligt audit på dokumentation af sundhedsområdet.

 

Sidst men ikke mindst står Socialforvaltningen overfor at skulle implementere et nyt dokumentationssystem, som centersygeplejersken bliver ansvarlig for at formidle i CSP. Dette indebærer både oplæring af personaler i det nye system samt varetagelse af superbrugerfunktionen og løbende undervisning.

 

Din profil

 

For at komme i betragtning til stillingen, forestiller vi os, at du kan se dig selv i følgende:

 

 

 • Du er sygeplejerske med erfaring fra psykiatriområdet på specialistniveau eller har erfaring fra lignende stilling

 

 • Du bidrager konstruktivt til det tværfaglige samarbejde

 

 • Du har erfaring med at koordinere og planlægge større processer og undervisningsforløb

 

 • Du har gode formidlingsevner i tale og på skrift særligt med flair for IT

 

 • Du har kørekort

 

 

Vi tilbyder:

 

 

 • et job, hvor du kan præge den sundhedsfaglige profil i centeret

 

 • frihed og stor indflydelse i opgaveløsningen

 

 • et job med en alsidig hverdag og mange samarbejdspartnere

 

 • et job, hvor du vil blive en del af et stærkt fagligt arbejdsfællesskab, der hver dag arbejder for at gøre en forskel for Københavns børn og unge på psykiatriområdet

 

 • mulighed for deltid og fleksible arbejdstider

 

 

Løn- og ansættelsesvilkår

Ansættelsen sker i henhold til gældende overenskomst og principperne om Ny Løn. Stillingen er sat til mellem 30-37 timer om ugen og arbejdsadressen er indtil videre på Limfjordsvej, 2720 Vanløse med flyverfunktion til centrets øvrige institutioner.

 

Stillingen ønskes besat snarest muligt og senest 1. december 2020.

 

Yderligere oplysninger

Henvendelse kan ske til centerchef Louise Bangsgaard på 3054 4035 (evt. på sms).

 

I forbindelse med ansættelse indhentes straffeattest, børneattest samt udvidede referencer.

 

Læs mere om CSP her.             

 

Søg via nedenstående link senest tirsdag den 27. oktober 2020

Ansættelsessamtaler forventes afholdt umiddelbart efter fristens udløb.
Ansøgning skal sendes igennem dette link:
https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=1518&ProjectId=168831&DepartmentId=21744&MediaId=4766&SkipAdvertisement=true

Venlig hilsen
Københavns Kommune


Kontakt
Virksomheds information
Københavns Kommune
Center for Socialpædagogik of Psykiatri
 København
Kontakt person
Louise Bangsgaard
Center for Socialpædagogik of Psykiatri
København
Danmark
Tlf:
30544035
330387993mlan2020-10-13T14:16:40.383Centersygeplejerske med psykiatrierfaring

Center for Socialpædagogik og Psykiatri søger en erfaren sygeplejerske, der ønsker at gøre en forskel for børn og unge med sociale og psykiatriske udfordringer på tværs af centrets døgninstitutioner og dagtilbud. Centersygeplejersken har en nøglefunktion i udviklingen af sundhedsområdet, undervisning af kollegaer og videreudvikling af standarder for den faglige dokumentation.  

 

Om Center for Socialpædagogik og Psykiatri 

Center for Socialpædagogik og Psykiatri (CSP) er en del af Borgercenter Børn og Unge (BBU) i Københavns Kommunes Socialforvaltning. Centeret består af fire døgninstitutioner, to dagbehandlingsinstitutioner samt to forebyggende tilbud: ROBUS som er et ambulant tilbud til børn og unge med spiseforstyrrelser og selvskade og Brobyggerne, der tilbyder specialiserede hjemmebaserede indsatser.

 

Målgruppen for CSP's arbejde er børn og unge med psykiatriske sygdomme og/eller socioemotionelle vanskeligheder. I mange tilfælde vil børnene være i medicinsk behandling sideløbende med den pædagogisk og terapeutiske indsats.

 

Om jobbet

Som centersygeplejerske i CSP bliver du tilknyttet centerets stab, der udover centersygeplejersken består af en psykiatrisk sygeplejerske, en centervisitator, en psykolog og tre akademiske medarbejdere. Centersygeplejersken referer til centerchefen og vil være forankret i stabens lokaler i Vanløse. En stor del af det daglige arbejde foregår dog ude på centrets institutioner og tilbud.

 

Den overordnede opgave for centersygeplejersken er at understøtte institutionernes sundhedsmæssige behandling af børn og unge i CSP. Centersygeplejersken skal derfor kunne samarbejde med både lokale medarbejdere og ledere, eksterne samarbejdspartnere og deltage i netværket af centersygeplejersker på tværs i Socialforvaltningen og BBU. Det er endvidere centersygeplejerskens opgave at støtte og coache institutionernes egne sundheds- og medicinfaglige medarbejdere, både i det daglige arbejde og i centerets sundhedsnetværk.

 

Opgaverne for centersygeplejerske er blandt andet at understøtte institutionerne i, at alle børn og unge i CPS får tilbudt et årligt sundhedstjek ved lægen eller sundhedsplejersken. Derudover er centersygeplejersken tovholder på arbejdsgangene omkring varetagelsen af medicinhåndtering og i denne forbindelse understøtte institutionernes medicinansvarlige i deres brug af Det Fælles Medicinkort (FMK). Derfor skal centersygeplejersken også kunne undervise i medicinhåndtering og procedurer omkring medicinudlevering mv.

 

Det er centersygeplejerskens opgave at udarbejde og implementere instrukser i forhold til at arbejde med børn og unges sundhedsfremme og forebyggelse samt at følge op på, at de sundhedsfaglige fokusområder bliver dokumenteret korrekt. Ligeledes er det centersygeplejerskens opgave at sagsbehandle UTH, afdække tendenser, støtte udarbejdelse af analyser og handleplaner, samt foretage et årligt audit på dokumentation af sundhedsområdet.

 

Sidst men ikke mindst står Socialforvaltningen overfor at skulle implementere et nyt dokumentationssystem, som centersygeplejersken bliver ansvarlig for at formidle i CSP. Dette indebærer både oplæring af personaler i det nye system samt varetagelse af superbrugerfunktionen og løbende undervisning.

 

Din profil

 

For at komme i betragtning til stillingen, forestiller vi os, at du kan se dig selv i følgende:

 

 

 • Du er sygeplejerske med erfaring fra psykiatriområdet på specialistniveau eller har erfaring fra lignende stilling

 

 • Du bidrager konstruktivt til det tværfaglige samarbejde

 

 • Du har erfaring med at koordinere og planlægge større processer og undervisningsforløb

 

 • Du har gode formidlingsevner i tale og på skrift særligt med flair for IT

 

 • Du har kørekort

 

 

Vi tilbyder:

 

 

 • et job, hvor du kan præge den sundhedsfaglige profil i centeret

 

 • frihed og stor indflydelse i opgaveløsningen

 

 • et job med en alsidig hverdag og mange samarbejdspartnere

 

 • et job, hvor du vil blive en del af et stærkt fagligt arbejdsfællesskab, der hver dag arbejder for at gøre en forskel for Københavns børn og unge på psykiatriområdet

 

 • mulighed for deltid og fleksible arbejdstider

 

 

Løn- og ansættelsesvilkår

Ansættelsen sker i henhold til gældende overenskomst og principperne om Ny Løn. Stillingen er sat til mellem 30-37 timer om ugen og arbejdsadressen er indtil videre på Limfjordsvej, 2720 Vanløse med flyverfunktion til centrets øvrige institutioner.

 

Stillingen ønskes besat snarest muligt og senest 1. december 2020.

 

Yderligere oplysninger

Henvendelse kan ske til centerchef Louise Bangsgaard på 3054 4035 (evt. på sms).

 

I forbindelse med ansættelse indhentes straffeattest, børneattest samt udvidede referencer.

 

Læs mere om CSP her.             

 

Søg via nedenstående link senest tirsdag den 27. oktober 2020

Ansættelsessamtaler forventes afholdt umiddelbart efter fristens udløb.
Ansøgning skal sendes igennem dette link:
https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=1518&ProjectId=168831&DepartmentId=21744&MediaId=4766&SkipAdvertisement=true

Venlig hilsen
Københavns Kommune


Center for Socialpædagogik og Psykiatri søger en erfaren sygeplejerske, der ønsker at gøre en forskel for børn og unge med sociale og psykiatriske udfordringer på tværs af centrets døgninstitutioner og dagtilbud. Centersygeplejersken har en nøglefunktion i udviklingen af sundhedsområdet, undervisning af kollegaer og videreudvikling af standarder for den faglige dokumentation. Om Center for Socialpædagogik og Psykiatri Center for Socialpædagogik og Psykiatri (CSP) er en del af Borgercenter Børn og Unge (BBU) i Københavns Kommunes Socialforvaltning. Centeret består af fire døgninstitutioner, to dagbehandlingsinstitutioner samt to forebyggende tilbud: ROBUS som er et ambulant tilbud til børn og unge med spiseforstyrrelser og selvskade og Brobyggerne, der tilbyder specialiserede hjemmebaserede indsatser. Målgruppen for CSP s arbejde er børn og unge med psykiatriske sygdomme og eller socioemotionelle vanskeligheder. I mange tilfælde vil børnene være i medicinsk behandling sideløbende med den pædagogisk og terapeutiske indsats. Om jobbet Som centersygeplejerske i CSP bliver du tilknyttet centerets stab, der udover centersygeplejersken består af en psykiatrisk sygeplejerske, en centervisitator, en psykolog og tre akademiske medarbejdere. Centersygeplejersken referer til centerchefen og vil være forankret i stabens lokaler i Vanløse. En stor del af det daglige arbejde foregår dog ude på centrets institutioner og tilbud. Den overordnede opgave for centersygeplejersken er at understøtte institutionernes sundhedsmæssige behandling af børn og unge i CSP. Centersygeplejersken skal derfor kunne samarbejde med både lokale medarbejdere og ledere, eksterne samarbejdspartnere og deltage i netværket af centersygeplejersker på tværs i Socialforvaltningen og BBU. Det er endvidere centersygeplejerskens opgave at støtte og coache institutionernes egne sundheds- og medicinfaglige medarbejdere, både i det daglige arbejde og i centerets sundhedsnetværk. Opgaverne for centersygeplejerske er blandt andet at understøtte institutionerne i, at alle børn og unge i CPS får tilbudt et årligt sundhedstjek ved lægen eller sundhedsplejersken. Derudover er centersygeplejersken tovholder på arbejdsgangene omkring varetagelsen af medicinhåndtering og i denne forbindelse understøtte institutionernes medicinansvarlige i deres brug af Det Fælles Medicinkort (FMK). Derfor skal centersygeplejersken også kunne undervise i medicinhåndtering og procedurer omkring medicinudlevering mv. Det er centersygeplejerskens opgave at udarbejde og implementere instrukser i forhold til at arbejde med børn og unges sundhedsfremme og forebyggelse samt at følge op på, at de sundhedsfaglige fokusområder bliver dokumenteret korrekt. Ligeledes er det centersygeplejerskens opgave at sagsbehandle UTH, afdække tendenser, støtte udarbejdelse af analyser og handleplaner, samt foretage et årligt audit på dokumentation af sundhedsområdet. Sidst men ikke mindst står Socialforvaltningen overfor at skulle implementere et nyt dokumentationssystem, som centersygeplejersken bliver ansvarlig for at formidle i CSP. Dette indebærer både oplæring af personaler i det nye system samt varetagelse af superbrugerfunktionen og løbende undervisning. Din profil For at komme i betragtning til stillingen, forestiller vi os, at du kan se dig selv i følgende: Du er sygeplejerske med erfaring fra psykiatriområdet på specialistniveau eller har erfaring fra lignende stilling Du bidrager konstruktivt til det tværfaglige samarbejde Du har erfaring med at koordinere og planlægge større processer og undervisningsforløb Du har gode formidlingsevner i tale og på skrift særligt med flair for IT Du har kørekort Vi tilbyder: et job, hvor du kan præge den sundhedsfaglige profil i centeret frihed og stor indflydelse i opgaveløsningen et job med en alsidig hverdag og mange samarbejdspartnere et job, hvor du vil blive en del af et stærkt fagligt arbejdsfællesskab, der hver dag arbejder for at gøre en forskel for Københavns børn og unge på psykiatriområdet mulighed for deltid og fleksible arbejdstider Løn- og ansættelsesvilkår Ansættelsen sker i henhold til gældende overenskomst og principperne om Ny Løn. Stillingen er sat til mellem 30-37 timer om ugen og arbejdsadressen er indtil videre på Limfjordsvej, 2720 Vanløse med flyverfunktion til centrets øvrige institutioner. Stillingen ønskes besat snarest muligt og senest 1. december 2020. Yderligere oplysninger Henvendelse kan ske til centerchef Louise Bangsgaard på 3054 4035 (evt. på sms). I forbindelse med ansættelse indhentes straffeattest, børneattest samt udvidede referencer. Læs mere om CSP her. Søg via nedenstående link senest tirsdag den 27. oktober 2020 Ansættelsessamtaler forventes afholdt umiddelbart efter fristens udløb. Ansøgning skal sendes igennem dette link: https: candidate.hr-manager.net ApplicationInit.aspx?cid 1518&ProjectId 168831&DepartmentId 21744&MediaId 4766&SkipAdvertisement true Venlig hilsen Københavns Kommune1011000000000aDK_DSRDKDanmark228DKK2020-10-27T00:00:000000https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=1518&ProjectId=168831&DepartmentId=21744&MediaId=4766&SkipAdvertisement=true0EuropaDanmarkSjælland & øerStorkøbenhavnKøbenhavn3846783Københavns Kommune10Center for Socialpædagogik of PsykiatriKøbenhavnDKDanmarkDKDanmark3846783_logo_large.jpg3846783_logo_small.jpg0LouiseBangsgaard
Center for Socialpædagogik of Psykiatri
30544035KøbenhavnDKDanmarkDKDanmark
7Deltid30-37Daggældende overenskomstsnares mulig og senest 1.december 2020Centersygeplejerske med psykiatrierfaring1Dansk3Læse/ tale323108Sygeplejerske371Sygeplejerske365016851LouiseBangsgaard
Center for Socialpædagogik of Psykiatri
30544035KøbenhavnDKDanmark
da-DK
Praktisk information
Oprettet:
13-10-2020
Udløber:
27-10-2020
Kviknummer:
330387993
Jobtype:
Deltid
Arbejdsområde:
Sygeplejerske
Stillingsbetegnelse:
Sygeplejerske
Sprog:
Dansk Læse/ tale
Arbejdstimer pr. uge:
30-37
Arbejdstid:
Dag
Aflønnes efter:
gældende overenskomst
Beliggenhed

Du har ikke knyttet nogen dokumenter til din ansøgning. Klik på 'OK' knappen nedenfor for at sende din ansøgning alligevel eller klikke på knappen "Annuller" og vedhæfte dokumenter, før du sender din ansøgning igen

Save job

Del dette job

linkedin
googleplus

Værktøjskasse

Gem annonce
Jobagent fra DSRjob

Opret en jobagent og lad jobbet komme till dig. Udfyld dine søge kriterier, og din profil vil dagligt blive matchet mednye jobannoncer fra DSRjob - direkte til din mailbox....