DSR Job - din vej til jobbet

Menu
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference
Region Sjælland

Region Sjælland

|
Roskilde
|
Indrykket 02-12-2018

Afdelingssygeplejerske i afsnitslederfunktion til Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, center for spiseforstyrrelser klinik, Roskilde

Ved Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri, Center for Spiseforstyrrelser, klinik er en stilling som afdelingssygeplejerske i afsnitslederfunktion ledig fra 01.02.19. Stillingen er på 37 timer pr. uge.

Vi søger en fagligt stærk leder, der sammen med klinisk overlæge kan indgå i funktionen som afsnitsleder med ansvar for den daglige personaleledelse i klinikken. Afsnitsledelsen refererer til afdelingsledelsen.

Kompetencer

 • Autorisation som sygeplejerske
 • Gerne ledelseserfaring og videreuddannelse i ledelse
 • Bred klinisk erfaring indenfor feltet
 • Gerne erfaring med behandling af spiseforstyrrelser, herunder forståelse for kompleksiteten af spiseforstyrrelser samt forståelse for det særligt udfordrende i behandlingsarbejdet med denne patientgruppe
 • Fagligt engagement, personlig balance og imødekommenhed
 • Gode samarbejdsevner og kommunikationsevner såvel mundtligt som skriftligt
 • Kan formidle et åbent og ligeværdigt tværfagligt samarbejde
 • Sikre personlig og faglig udvikling af medarbejderne

Center for Spiseforstyrrelser

Klinikken udgør, sammen med Center for Spiseforstyrrelser U2 (døgnafsnit), det samlede Center for Spiseforstyrrelser, der er Region Sjællands tilbud til behandling af spiseforstyrrelser. Centeret er godkendt til behandling på regionsniveau af patienter med spiseforstyrrelser og modtager børn over 12 år samt unge og voksne patienter til behandling.

Center for Spiseforstyrrelser, klinik

Klinikken varetager den ambulante behandlingsfunktion, og døgnafsnittet varetager behandling under indlæggelse. Såvel klinikken som døgnafsnittet har afsnitsledelse med en overlæge og afdelingssygeplejerske, der indgår i et tæt samarbejde om vores ofte fælles patienter for at sikre god kontinuitet med især gode overgange og fælles faglig forståelse.

I klinikken er personalegruppen opdelt i to teams: Et som er tilknyttet vores voksne patientgruppe over 18 år og et, som er tilknyttet børn/unge patienter under 18 år. I børne-teamet er den primære behandlingstilgang familiebaseret i manualiseret forløb. I voksen-teamet er den primære behandlingstilgang gruppebaseret. I den ene gruppe er tilgangen psykodynamisk-/mentaliserings-baseret, og i den anden gruppe er det en mere adfærdskorrigerende og kognitivt funderet tilgang, der anvendes. Der kan derudover i nogen grad tilbydes individuelle psykoterapeutiske forløb i begge teams af såvel kortere som længere varighed. De to teams hjælper hinanden i behandlingsmæssige opgaver ved behov. Endvidere arbejdes med psykoedukation til patienter og pårørende, supervision af samarbejdspartnere samt undervisning såvel internt som eksternt. Begge teams modtager ekstern supervision af seniorer psykologer.

Vi er i høj grad tværfagligt samarbejde og flere arbejdsopgaver kan varetages af forskellige faggrupper, hvorfor fleksibilitet og god samarbejdsånd er en vigtig egenskab hos vores kommende afdelingssygeplejerske. P.t. har vi i klinikken følgende faggrupper repræsenteret: (voksen) psykiater, børne- og ungdomspsykiater, distrikts- og specialsygeplejersker, psykologer, diætister og lægesekretærer.

Afdelingssygeplejersken og klinisk overlæge varetager i et fælles samarbejde de ledelsesmæssige opgaver, hvilket er centralt for klinikkens grundlæggende behandlingsmæssige funktion. Afdelingssygeplejerskens ledelsesmæssige funktioner udgør tidsmæssigt cirka halvdelen af en fuld arbejdstid. Den resterende del af arbejdstiden vil primært bestå af klinisk arbejde på lige fod med klinikkens øvrige distrikts- og specialsygeplejersker. Det kan eksempelvis være deltagelse i første gangs samtaler, støttende/motiverende patientsamtaler og somatiske undersøgelser og vurderinger. Der vil være mulighed for oplæring i denne kliniske funktion, men flair for den direkte patientkontakt og nysgerrighed på denne kliniske del af stillingen er en forudsætning for at kunne varetage stillingen tilfredsstillende.

Nærmere oplysninger om klinikken findes her.

Center for Spiseforstyrrelser U2 (døgnafsnit)

Døgnafsnittet har 11 pladser til børn, unge og voksne, der har behov for behandling i psykiatrien i Region Sjælland. Vi arbejder, i lighed med regionens øvrige børne- og ungdomspsykiatriske afsnit, ud fra en dynamisk og miljøterapeutisk tilgang. Døgnafsnittet ligger i direkte tilknytning til de børne- og ungdomspsykiatriske døgnafsnit.

Nærmere oplysninger om døgnafsnit U2 findes: her 

Arbejdsopgaver inden for

 • Personaleledelse
 • Klinisk ledelse
 • Klinisk arbejde
 • Udvikling
 • Arbejdsmiljø
 • Drift

Vi tilbyder dig

 • En inspirerende og dynamisk arbejdsplads, hvor der er fokus på det tværfaglige samarbejde
 • Selvstændig arbejdstilrettelæggelse inden for de rammer driftsaftalen udstikker
 • Ledelsesopgaver og deltagelse i den kliniske udredning og behandling
 • Tæt samarbejde mellem faggrupper i afsnittet og afsnitsledelser i Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri i øvrigt

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn i henhold til gældende overenskomst.

Ansættelse er betinget af, at der senest ved tiltrædelsen foreligger tilfredsstillende børne- og straffeattest.

Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri

Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri dækker hele Region Sjælland. I Regionen bor der ca. 185.000 børn og unge. Afdelingen består af otte kliniske afsnit, og de enkelte afsnit har selvstændig daglig ledelse, der alle refererer til afdelingsledelsen. Der er ca. 300 ansatte. Afdelingsledelsen og ledelsessekretariatet er placeret i Roskilde.

Yderligere oplysninger

Du er meget velkommen til at kontakte afsnitsledelsen ved overlæge Vibeke Schantz, 58 53 80 80, ledende oversygeplejerske Poul Erik Ravnsmed, 29 27 12 66.

Ansøgning

Ansøgning vedlagt dokumentation for uddannelse og tidligere beskæftigelse. Ansøgning fremsendes elektronisk via søg jobbet.

Ansøgningsfrist 07.12.18

Ansættelsessamtaler 11.12.18

Mennesker og muligheder en psykiatri med relationer.

 
 
 
Kontaktperson(er):
Navn: Poul Erik Ravnsmed
Stilling: Ledende oversygeplejerske
Email: perv@regionsjaelland.dk
Telefon: 58538003
Mobile: 29271266

Navn: Annette Anbert
Stilling: Psykologfaglig ledende koordinator
Email: aanb@regionsjaelland.dk
Telefon: 58538005

3299030632018-12-02T02:00:19.630Afdelingssygeplejerske i afsnitslederfunktion til Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, center for spiseforstyrrelser klinik, Roskilde

Ved Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri, Center for Spiseforstyrrelser, klinik er en stilling som afdelingssygeplejerske i afsnitslederfunktion ledig fra 01.02.19. Stillingen er på 37 timer pr. uge.

Vi søger en fagligt stærk leder, der sammen med klinisk overlæge kan indgå i funktionen som afsnitsleder med ansvar for den daglige personaleledelse i klinikken. Afsnitsledelsen refererer til afdelingsledelsen.

Kompetencer

 • Autorisation som sygeplejerske
 • Gerne ledelseserfaring og videreuddannelse i ledelse
 • Bred klinisk erfaring indenfor feltet
 • Gerne erfaring med behandling af spiseforstyrrelser, herunder forståelse for kompleksiteten af spiseforstyrrelser samt forståelse for det særligt udfordrende i behandlingsarbejdet med denne patientgruppe
 • Fagligt engagement, personlig balance og imødekommenhed
 • Gode samarbejdsevner og kommunikationsevner såvel mundtligt som skriftligt
 • Kan formidle et åbent og ligeværdigt tværfagligt samarbejde
 • Sikre personlig og faglig udvikling af medarbejderne

Center for Spiseforstyrrelser

Klinikken udgør, sammen med Center for Spiseforstyrrelser U2 (døgnafsnit), det samlede Center for Spiseforstyrrelser, der er Region Sjællands tilbud til behandling af spiseforstyrrelser. Centeret er godkendt til behandling på regionsniveau af patienter med spiseforstyrrelser og modtager børn over 12 år samt unge og voksne patienter til behandling.

Center for Spiseforstyrrelser, klinik

Klinikken varetager den ambulante behandlingsfunktion, og døgnafsnittet varetager behandling under indlæggelse. Såvel klinikken som døgnafsnittet har afsnitsledelse med en overlæge og afdelingssygeplejerske, der indgår i et tæt samarbejde om vores ofte fælles patienter for at sikre god kontinuitet med især gode overgange og fælles faglig forståelse.

I klinikken er personalegruppen opdelt i to teams: Et som er tilknyttet vores voksne patientgruppe over 18 år og et, som er tilknyttet børn/unge patienter under 18 år. I børne-teamet er den primære behandlingstilgang familiebaseret i manualiseret forløb. I voksen-teamet er den primære behandlingstilgang gruppebaseret. I den ene gruppe er tilgangen psykodynamisk-/mentaliserings-baseret, og i den anden gruppe er det en mere adfærdskorrigerende og kognitivt funderet tilgang, der anvendes. Der kan derudover i nogen grad tilbydes individuelle psykoterapeutiske forløb i begge teams af såvel kortere som længere varighed. De to teams hjælper hinanden i behandlingsmæssige opgaver ved behov. Endvidere arbejdes med psykoedukation til patienter og pårørende, supervision af samarbejdspartnere samt undervisning såvel internt som eksternt. Begge teams modtager ekstern supervision af seniorer psykologer.

Vi er i høj grad tværfagligt samarbejde og flere arbejdsopgaver kan varetages af forskellige faggrupper, hvorfor fleksibilitet og god samarbejdsånd er en vigtig egenskab hos vores kommende afdelingssygeplejerske. P.t. har vi i klinikken følgende faggrupper repræsenteret: (voksen) psykiater, børne- og ungdomspsykiater, distrikts- og specialsygeplejersker, psykologer, diætister og lægesekretærer.

Afdelingssygeplejersken og klinisk overlæge varetager i et fælles samarbejde de ledelsesmæssige opgaver, hvilket er centralt for klinikkens grundlæggende behandlingsmæssige funktion. Afdelingssygeplejerskens ledelsesmæssige funktioner udgør tidsmæssigt cirka halvdelen af en fuld arbejdstid. Den resterende del af arbejdstiden vil primært bestå af klinisk arbejde på lige fod med klinikkens øvrige distrikts- og specialsygeplejersker. Det kan eksempelvis være deltagelse i første gangs samtaler, støttende/motiverende patientsamtaler og somatiske undersøgelser og vurderinger. Der vil være mulighed for oplæring i denne kliniske funktion, men flair for den direkte patientkontakt og nysgerrighed på denne kliniske del af stillingen er en forudsætning for at kunne varetage stillingen tilfredsstillende.

Nærmere oplysninger om klinikken findes her.

Center for Spiseforstyrrelser U2 (døgnafsnit)

Døgnafsnittet har 11 pladser til børn, unge og voksne, der har behov for behandling i psykiatrien i Region Sjælland. Vi arbejder, i lighed med regionens øvrige børne- og ungdomspsykiatriske afsnit, ud fra en dynamisk og miljøterapeutisk tilgang. Døgnafsnittet ligger i direkte tilknytning til de børne- og ungdomspsykiatriske døgnafsnit.

Nærmere oplysninger om døgnafsnit U2 findes: her 

Arbejdsopgaver inden for

 • Personaleledelse
 • Klinisk ledelse
 • Klinisk arbejde
 • Udvikling
 • Arbejdsmiljø
 • Drift

Vi tilbyder dig

 • En inspirerende og dynamisk arbejdsplads, hvor der er fokus på det tværfaglige samarbejde
 • Selvstændig arbejdstilrettelæggelse inden for de rammer driftsaftalen udstikker
 • Ledelsesopgaver og deltagelse i den kliniske udredning og behandling
 • Tæt samarbejde mellem faggrupper i afsnittet og afsnitsledelser i Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri i øvrigt

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn i henhold til gældende overenskomst.

Ansættelse er betinget af, at der senest ved tiltrædelsen foreligger tilfredsstillende børne- og straffeattest.

Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri

Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri dækker hele Region Sjælland. I Regionen bor der ca. 185.000 børn og unge. Afdelingen består af otte kliniske afsnit, og de enkelte afsnit har selvstændig daglig ledelse, der alle refererer til afdelingsledelsen. Der er ca. 300 ansatte. Afdelingsledelsen og ledelsessekretariatet er placeret i Roskilde.

Yderligere oplysninger

Du er meget velkommen til at kontakte afsnitsledelsen ved overlæge Vibeke Schantz, 58 53 80 80, ledende oversygeplejerske Poul Erik Ravnsmed, 29 27 12 66.

Ansøgning

Ansøgning vedlagt dokumentation for uddannelse og tidligere beskæftigelse. Ansøgning fremsendes elektronisk via søg jobbet.

Ansøgningsfrist 07.12.18

Ansættelsessamtaler 11.12.18

Mennesker og muligheder en psykiatri med relationer.

 
 
 
Kontaktperson(er):
Navn: Poul Erik Ravnsmed
Stilling: Ledende oversygeplejerske
Email: perv@regionsjaelland.dk
Telefon: 58538003
Mobile: 29271266

Navn: Annette Anbert
Stilling: Psykologfaglig ledende koordinator
Email: aanb@regionsjaelland.dk
Telefon: 58538005

2018-12-08T02:00:15.187 Ved Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri, Center for Spiseforstyrrelser, klinik er en stilling som afdelingssygeplejerske i afsnitslederfunktion ledig fra 01.02.19. Stillingen er på 37 timer pr. uge. Vi søger en fagligt stærk leder, der sammen med klinisk overlæge kan indgå i funktionen som afsnitsleder med ansvar for den daglige personaleledelse i klinikken. Afsnitsledelsen refererer til afdelingsledelsen. Kompetencer Autorisation som sygeplejerske Gerne ledelseserfaring og videreuddannelse i ledelse Bred klinisk erfaring indenfor feltet Gerne erfaring med behandling af spiseforstyrrelser, herunder forståelse for kompleksiteten af spiseforstyrrelser samt forståelse for det særligt udfordrende i behandlingsarbejdet med denne patientgruppe Fagligt engagement, personlig balance og imødekommenhed Gode samarbejdsevner og kommunikationsevner såvel mundtligt som skriftligt Kan formidle et åbent og ligeværdigt tværfagligt samarbejde Sikre personlig og faglig udvikling af medarbejderne Center for Spiseforstyrrelser Klinikken udgør, sammen med Center for Spiseforstyrrelser U2 (døgnafsnit), det samlede Center for Spiseforstyrrelser, der er Region Sjællands tilbud til behandling af spiseforstyrrelser. Centeret er godkendt til behandling på regionsniveau af patienter med spiseforstyrrelser og modtager børn over 12 år samt unge og voksne patienter til behandling. Center for Spiseforstyrrelser, klinik Klinikken varetager den ambulante behandlingsfunktion, og døgnafsnittet varetager behandling under indlæggelse. Såvel klinikken som døgnafsnittet har afsnitsledelse med en overlæge og afdelingssygeplejerske, der indgår i et tæt samarbejde om vores ofte fælles patienter for at sikre god kontinuitet med især gode overgange og fælles faglig forståelse. I klinikken er personalegruppen opdelt i to teams: Et som er tilknyttet vores voksne patientgruppe over 18 år og et, som er tilknyttet børn unge patienter under 18 år. I børne-teamet er den primære behandlingstilgang familiebaseret i manualiseret forløb. I voksen-teamet er den primære behandlingstilgang gruppebaseret. I den ene gruppe er tilgangen psykodynamisk- mentaliserings-baseret, og i den anden gruppe er det en mere adfærdskorrigerende og kognitivt funderet tilgang, der anvendes. Der kan derudover i nogen grad tilbydes individuelle psykoterapeutiske forløb i begge teams af såvel kortere som længere varighed. De to teams hjælper hinanden i behandlingsmæssige opgaver ved behov. Endvidere arbejdes med psykoedukation til patienter og pårørende, supervision af samarbejdspartnere samt undervisning såvel internt som eksternt. Begge teams modtager ekstern supervision af seniorer psykologer. Vi er i høj grad tværfagligt samarbejde og flere arbejdsopgaver kan varetages af forskellige faggrupper, hvorfor fleksibilitet og god samarbejdsånd er en vigtig egenskab hos vores kommende afdelingssygeplejerske. P.t. har vi i klinikken følgende faggrupper repræsenteret: (voksen) psykiater, børne- og ungdomspsykiater, distrikts- og specialsygeplejersker, psykologer, diætister og lægesekretærer. Afdelingssygeplejersken og klinisk overlæge varetager i et fælles samarbejde de ledelsesmæssige opgaver, hvilket er centralt for klinikkens grundlæggende behandlingsmæssige funktion. Afdelingssygeplejerskens ledelsesmæssige funktioner udgør tidsmæssigt cirka halvdelen af en fuld arbejdstid. Den resterende del af arbejdstiden vil primært bestå af klinisk arbejde på lige fod med klinikkens øvrige distrikts- og specialsygeplejersker. Det kan eksempelvis være deltagelse i første gangs samtaler, støttende motiverende patientsamtaler og somatiske undersøgelser og vurderinger. Der vil være mulighed for oplæring i denne kliniske funktion, men flair for den direkte patientkontakt og nysgerrighed på denne kliniske del af stillingen er en forudsætning for at kunne varetage stillingen tilfredsstillende. Nærmere oplysninger om klinikken findes her. Center for Spiseforstyrrelser U2 (døgnafsnit) Døgnafsnittet har 11 pladser til børn, unge og voksne, der har behov for behandling i psykiatrien i Region Sjælland. Vi arbejder, i lighed med regionens øvrige børne- og ungdomspsykiatriske afsnit, ud fra en dynamisk og miljøterapeutisk tilgang. Døgnafsnittet ligger i direkte tilknytning til de børne- og ungdomspsykiatriske døgnafsnit. Nærmere oplysninger om døgnafsnit U2 findes: her Arbejdsopgaver inden for Personaleledelse Klinisk ledelse Klinisk arbejde Udvikling Arbejdsmiljø Drift Vi tilbyder dig En inspirerende og dynamisk arbejdsplads, hvor der er fokus på det tværfaglige samarbejde Selvstændig arbejdstilrettelæggelse inden for de rammer driftsaftalen udstikker Ledelsesopgaver og deltagelse i den kliniske udredning og behandling Tæt samarbejde mellem faggrupper i afsnittet og afsnitsledelser i Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri i øvrigt Løn- og ansættelsesvilkår Løn i henhold til gældende overenskomst. Ansættelse er betinget af, at der senest ved tiltrædelsen foreligger tilfredsstillende børne- og straffeattest. Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri dækker hele Region Sjælland. I Regionen bor der ca. 185.000 børn og unge. Afdelingen består af otte kliniske afsnit, og de enkelte afsnit har selvstændig daglig ledelse, der alle refererer til afdelingsledelsen. Der er ca. 300 ansatte. Afdelingsledelsen og ledelsessekretariatet er placeret i Roskilde. Yderligere oplysninger Du er meget velkommen til at kontakte afsnitsledelsen ved overlæge Vibeke Schantz, 58 53 80 80, ledende oversygeplejerske Poul Erik Ravnsmed, 29 27 12 66. Ansøgning Ansøgning vedlagt dokumentation for uddannelse og tidligere beskæftigelse. Ansøgning fremsendes elektronisk via søg jobbet. Ansøgningsfrist 07.12.18 Ansættelsessamtaler 11.12.18 Mennesker og muligheder en psykiatri med relationer. Job opslag cloudFrame content span.toggleDescription { display: none } .showImgInfo { max-width: 400px !important } .dateInfo { display: none } .holder { background: none !important } .border-bottom-fix { background: none !important } .ImageContainer, .ImageCaption, .border-bottom-fix { display: none !important } HrskyenKnap { padding: 6px border-radius: 4px display: inline-block color: fff background-color: 008BB1 text-decoration: none } Kontaktperson(er): Navn: Poul Erik Ravnsmed Stilling: Ledende oversygeplejerske Email: perv@regionsjaelland.dk Telefon: 58538003 Mobile: 29271266 Navn: Annette Anbert Stilling: Psykologfaglig ledende koordinator Email: aanb@regionsjaelland.dk Telefon: 585380051110000000000IDK_DSRDKDanmark228DKK2018-12-07T00:00:000000https://jobs.regionsjaelland.dk/?hr=show-job|12658&locale=da_DK0EuropaDanmarkSjælland & øerMidtsjællandRoskilde2044752Region Sjælland1KommunikationAlleen 15Sorø57875064DKDanmarkDKDanmark2044752_logo_large.jpg2044752_logo_small.jpg155.4380440011.55922000KirstenFischerkif@regionsjaelland.dk57875055DKDanmarkDKDanmark8Fuldtid37Gældende overenskomst01.02.20191Dansk3Læse/ tale114964211Ledelse3I højere gradLedelse323108Sygeplejerske371Sygeplejerske330430831KirstenFischerkif@regionsjaelland.dkImported from DSR57875055DKDanmarkda-DK
Praktisk information
Oprettet:
02-12-2018
Udløber:
07-12-2018
Kviknummer:
329903063
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Sygeplejerske
Stillingsbetegnelse:
Sygeplejerske
Erfaringer - I højere grad:
Ledelse
Sprog:
Dansk Læse/ tale
Arbejdstimer pr. uge:
37
Aflønnes efter:
Gældende overenskomst
Beliggenhed

Del dette job

linkedin
googleplus

Værktøjskasse

Jobagent fra DSRjob

Opret en jobagent og lad jobbet komme till dig. Udfyld dine søge kriterier, og din profil vil dagligt blive matchet mednye jobannoncer fra DSRjob - direkte til din mailbox....