DSR Job - din vej til jobbet

Menu
Fredericia Kommune

Fredericia Kommune

|
Fredericia
|
Indrykket 16-02-2021

2 sygeplejersker til plejehjemmet Madsbyhus og Ulleruphus samt Ældreboliger

Er du sygeplejerske og har mod på at gå forrest og sætte retningen?

Brænder du for demens, somatiske og komplekse udfordringer og har du lyst til at løfte tværfagligheden på Madsbyhus og Ulleruphus?
Vil du være med til at gøre en forskel for vores beboere og støtte dem i at bevare værdighed og livsglæde gennem nærvær og anerkendende tilgang?

Så er det dig, vi står og mangler i vores sygeplejerske-team


Lidt om os
Ulleruphus er en selvejende institution med en driftsoverenskomst med Fredericia Kommune og med en hel unik og dynamisk tosproget kultur blandt døve og hørende beboere. Vi har naturligvis også døve medarbejdere, der understøtter vores tosprogede DNA og sikrer den tillidsfulde og nære kontakt med den enkelte beboer. Som medarbejder i huset skal du have lyst til at sætte dig selv på spil, fordi vores sprog er mere end blot ord og tegn. Vores kropssprog er bærende og er af stor betydning i interaktionen med døve såvel som hørende beboere. Vi stiller ikke nogle forventninger om tegnsprogskompetencer forud for en ansættelse.


Madsbyhus ligger i forlængelse af Ulleruphus og er et lille plejehjem med 14 beboere, der alle har en demenssygdom. Her er det vigtigt, at du har en velfunderet viden om demens, en stor tålmodighed og er god til at samarbejde med og lytte til vores dygtige medarbejdere på stedet, der alle har en stor viden om demens.


Ulleruphus består af 45 plejeboliger og 46 ældreboliger beliggende med en pragtfuld udsigt udover Madsby Parken. Døve borgere har fortrinsret til både plejeboliger og ældreboliger. Vi er ét hus til trods for, at vi rummer både et plejehjem og et fritvalgsområde, hvilket bidrager med en dynamik og vitalitet både mellem borgere og personale. Vi har mange samarbejdspartnere og frivillige foreninger relateret til døvesamfundet, og det skaber liv og synergi på tværs af hinandens interesser til glæde og værdi for vores kære beboere.
 


Vi arbejder alle steder ud fra visionen Længst Muligt I Eget Liv, selvstændighed, værdighed og meningsfuldhed er fundamentale værdier i vores respektfulde og anerkendende tilgang. På Madsbyhus arbejder vi med Tom Kitwoods teori.


Vores forskellighed er vores styrke, og bidrager til en stor rummelighed og forpligtende tolerance, både blandt borgere og personale.


Vi værdsætter det tværfaglige samarbejde i husene, velvidende at en stærk tværfaglighed fordrer en velfunderet monofaglighed. Vi tager alle ansvar for at sikre et godt arbejdsmiljø i en travl hverdag, hvor alle trækker på samme hammel. Vores personalesammensætning er bred og består af social- og sundhedspersonale, sygeplejersker, husassistenter, aktivitetsmedarbejdere, servicepersonale, køkkenpersonale, pedeller og administrativt personale. I alt er vi ca. 65 dedikerede kolleger på Ulleruphus og 16 på Madsbyhus, der går sammen men ikke nødvendigvis i takt. Vi værdsætter hinandens forskellighed og muligheden for at se tingene fra forskellige perspektiver.


Som sygeplejerske vil du komme til et indgå i et sygeplejeteam bestående af 2 andre sygeplejersker.


Vi forventer, at du

 • har mindst 2 års erfaring som sygeplejerske
 • kan trives i en til tider hektisk hverdag, hvor du skal træffe hurtige beslutninger
 • er god til at planlægge og kan bevare overblikket
 • har gode samarbejdsevner og er imødekommende
 • har lyst til og gerne erfaring i håndteringen af borgere med komplekse og omskiftelige problemstillinger  
 • kan håndtere et stort ansvar og arbejde selvstændigt samt være tovholder i den kontinuerlige rehabiliterende faglige udvikling
 • kan vejlede og undervise tværfagligt og understøtte kompetenceudviklingen i hele huset
 • har viden om og kan arbejde med tidlig opsporing
 • anvender og har erfaring med brugen af IT. Vi dokumenterer i omsorgssystemet KMD Nexus og benytter iPads
 • gerne har erfaring fra arbejdet på et plejehjem
 • erfaring og viden om demens
 • er et fleksibelt, loyalt og ordentligt menneske
 • vil deltage i den personlige pleje ved de komplekse borgere.

Vi tilbyder
 • Et spændende, udfordrende og selvstændigt job i en værdibaseret organisation
 • En god mulighed for faglig og personlig udvikling
 • Introduktionsforløb med individuelle hensyn
 • En organisation, som arbejder målrettet med udvikling af fagligheden gennem refleksion og ugentlige beboerfora
 • En organisation, som vægter arbejdsmiljø højt, og hvor ledelsen er meget synlig i hverdagen for at støtte medarbejdere i faglige udfordringer
 • En organisation, der vægter et godt pårørende samarbejde med en høj grad af medinddragelse
 • En arbejdsplads med højt til loftet, plads til humor og en god omgangstone
 • Ugentlige sygeplejemøder.

Om jobbet
 • Vi udfører kompleks og grundlæggende sygepleje til borgere i eget hjem jf. Lov om Sygepleje
 • Vi oplever et stort flow af borgere, både korte og livslange borgerforløb
 • Vi yder sygepleje til svært syge og døende borgere i terminale forløb
 • Vi arbejder med et højt demensfagligt niveau
 • Vi prioriterer et tæt tværfagligt samarbejde.

Vil du vide mere
Yderligere oplysning om stillingen fås ved henvendelse til centerleder:
Ea Seeger Hanmann, tlf. 41640289. E-mail, ea.hanmann@fredericia.dk.


Løn og ansættelsesforhold
I henhold til gældende overenskomst.

Der er tale om 2 faste stillinger på 30 timer/ugentligt, dagvagter i tidsrummet 7-17. Der er ikke fast weekendarbejde, men vagter på helligdage.

Tiltrædelse 1. maj 2021.


Send ansøgning online
Fredericia Kommune benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Du opfordres til at sende din ansøgning eksamensbevis samt relevante bilag online. Læs mere om onlineansøgning via www.fredericia.dk.


Ansættelsessamtaler forventes afholdt 18. marts 2021.


Ansøgningsfrist 11. marts 2021. 

Kontakt
Virksomheds information
Fredericia Kommune
Gothersgade 20
7000 Fredericia
Kontakt person
Ea Seeger Hanmann
Gothersgade 20
7000 Fredericia
Danmark
Tlf:
41640289
330523344anha2021-02-16T09:39:03.6232 sygeplejersker til plejehjemmet Madsbyhus og Ulleruphus samt ÆldreboligerEr du sygeplejerske og har mod på at gå forrest og sætte retningen?

Brænder du for demens, somatiske og komplekse udfordringer og har du lyst til at løfte tværfagligheden på Madsbyhus og Ulleruphus?
Vil du være med til at gøre en forskel for vores beboere og støtte dem i at bevare værdighed og livsglæde gennem nærvær og anerkendende tilgang?

Så er det dig, vi står og mangler i vores sygeplejerske-team


Lidt om os
Ulleruphus er en selvejende institution med en driftsoverenskomst med Fredericia Kommune og med en hel unik og dynamisk tosproget kultur blandt døve og hørende beboere. Vi har naturligvis også døve medarbejdere, der understøtter vores tosprogede DNA og sikrer den tillidsfulde og nære kontakt med den enkelte beboer. Som medarbejder i huset skal du have lyst til at sætte dig selv på spil, fordi vores sprog er mere end blot ord og tegn. Vores kropssprog er bærende og er af stor betydning i interaktionen med døve såvel som hørende beboere. Vi stiller ikke nogle forventninger om tegnsprogskompetencer forud for en ansættelse.


Madsbyhus ligger i forlængelse af Ulleruphus og er et lille plejehjem med 14 beboere, der alle har en demenssygdom. Her er det vigtigt, at du har en velfunderet viden om demens, en stor tålmodighed og er god til at samarbejde med og lytte til vores dygtige medarbejdere på stedet, der alle har en stor viden om demens.


Ulleruphus består af 45 plejeboliger og 46 ældreboliger beliggende med en pragtfuld udsigt udover Madsby Parken. Døve borgere har fortrinsret til både plejeboliger og ældreboliger. Vi er ét hus til trods for, at vi rummer både et plejehjem og et fritvalgsområde, hvilket bidrager med en dynamik og vitalitet både mellem borgere og personale. Vi har mange samarbejdspartnere og frivillige foreninger relateret til døvesamfundet, og det skaber liv og synergi på tværs af hinandens interesser til glæde og værdi for vores kære beboere.
 


Vi arbejder alle steder ud fra visionen Længst Muligt I Eget Liv, selvstændighed, værdighed og meningsfuldhed er fundamentale værdier i vores respektfulde og anerkendende tilgang. På Madsbyhus arbejder vi med Tom Kitwoods teori.


Vores forskellighed er vores styrke, og bidrager til en stor rummelighed og forpligtende tolerance, både blandt borgere og personale.


Vi værdsætter det tværfaglige samarbejde i husene, velvidende at en stærk tværfaglighed fordrer en velfunderet monofaglighed. Vi tager alle ansvar for at sikre et godt arbejdsmiljø i en travl hverdag, hvor alle trækker på samme hammel. Vores personalesammensætning er bred og består af social- og sundhedspersonale, sygeplejersker, husassistenter, aktivitetsmedarbejdere, servicepersonale, køkkenpersonale, pedeller og administrativt personale. I alt er vi ca. 65 dedikerede kolleger på Ulleruphus og 16 på Madsbyhus, der går sammen men ikke nødvendigvis i takt. Vi værdsætter hinandens forskellighed og muligheden for at se tingene fra forskellige perspektiver.


Som sygeplejerske vil du komme til et indgå i et sygeplejeteam bestående af 2 andre sygeplejersker.


Vi forventer, at du
 • har mindst 2 års erfaring som sygeplejerske
 • kan trives i en til tider hektisk hverdag, hvor du skal træffe hurtige beslutninger
 • er god til at planlægge og kan bevare overblikket
 • har gode samarbejdsevner og er imødekommende
 • har lyst til og gerne erfaring i håndteringen af borgere med komplekse og omskiftelige problemstillinger  
 • kan håndtere et stort ansvar og arbejde selvstændigt samt være tovholder i den kontinuerlige rehabiliterende faglige udvikling
 • kan vejlede og undervise tværfagligt og understøtte kompetenceudviklingen i hele huset
 • har viden om og kan arbejde med tidlig opsporing
 • anvender og har erfaring med brugen af IT. Vi dokumenterer i omsorgssystemet KMD Nexus og benytter iPads
 • gerne har erfaring fra arbejdet på et plejehjem
 • erfaring og viden om demens
 • er et fleksibelt, loyalt og ordentligt menneske
 • vil deltage i den personlige pleje ved de komplekse borgere.

Vi tilbyder
 • Et spændende, udfordrende og selvstændigt job i en værdibaseret organisation
 • En god mulighed for faglig og personlig udvikling
 • Introduktionsforløb med individuelle hensyn
 • En organisation, som arbejder målrettet med udvikling af fagligheden gennem refleksion og ugentlige beboerfora
 • En organisation, som vægter arbejdsmiljø højt, og hvor ledelsen er meget synlig i hverdagen for at støtte medarbejdere i faglige udfordringer
 • En organisation, der vægter et godt pårørende samarbejde med en høj grad af medinddragelse
 • En arbejdsplads med højt til loftet, plads til humor og en god omgangstone
 • Ugentlige sygeplejemøder.

Om jobbet
 • Vi udfører kompleks og grundlæggende sygepleje til borgere i eget hjem jf. Lov om Sygepleje
 • Vi oplever et stort flow af borgere, både korte og livslange borgerforløb
 • Vi yder sygepleje til svært syge og døende borgere i terminale forløb
 • Vi arbejder med et højt demensfagligt niveau
 • Vi prioriterer et tæt tværfagligt samarbejde.

Vil du vide mere
Yderligere oplysning om stillingen fås ved henvendelse til centerleder:
Ea Seeger Hanmann, tlf. 41640289. E-mail, ea.hanmann@fredericia.dk.


Løn og ansættelsesforhold
I henhold til gældende overenskomst.

Der er tale om 2 faste stillinger på 30 timer/ugentligt, dagvagter i tidsrummet 7-17. Der er ikke fast weekendarbejde, men vagter på helligdage.

Tiltrædelse 1. maj 2021.


Send ansøgning online
Fredericia Kommune benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Du opfordres til at sende din ansøgning eksamensbevis samt relevante bilag online. Læs mere om onlineansøgning via www.fredericia.dk.


Ansættelsessamtaler forventes afholdt 18. marts 2021.


Ansøgningsfrist 11. marts 2021. 
Er du sygeplejerske og har mod på at gå forrest og sætte retningen? Brænder du for demens, somatiske og komplekse udfordringer og har du lyst til at løfte tværfagligheden på Madsbyhus og Ulleruphus? Vil du være med til at gøre en forskel for vores beboere og støtte dem i at bevare værdighed og livsglæde gennem nærvær og anerkendende tilgang? Så er det dig, vi står og mangler i vores sygeplejerske-team Lidt om os Ulleruphus er en selvejende institution med en driftsoverenskomst med Fredericia Kommune og med en hel unik og dynamisk tosproget kultur blandt døve og hørende beboere. Vi har naturligvis også døve medarbejdere, der understøtter vores tosprogede DNA og sikrer den tillidsfulde og nære kontakt med den enkelte beboer. Som medarbejder i huset skal du have lyst til at sætte dig selv på spil, fordi vores sprog er mere end blot ord og tegn. Vores kropssprog er bærende og er af stor betydning i interaktionen med døve såvel som hørende beboere. Vi stiller ikke nogle forventninger om tegnsprogskompetencer forud for en ansættelse. Madsbyhus ligger i forlængelse af Ulleruphus og er et lille plejehjem med 14 beboere, der alle har en demenssygdom. Her er det vigtigt, at du har en velfunderet viden om demens, en stor tålmodighed og er god til at samarbejde med og lytte til vores dygtige medarbejdere på stedet, der alle har en stor viden om demens. Ulleruphus består af 45 plejeboliger og 46 ældreboliger beliggende med en pragtfuld udsigt udover Madsby Parken. Døve borgere har fortrinsret til både plejeboliger og ældreboliger. Vi er ét hus til trods for, at vi rummer både et plejehjem og et fritvalgsområde, hvilket bidrager med en dynamik og vitalitet både mellem borgere og personale. Vi har mange samarbejdspartnere og frivillige foreninger relateret til døvesamfundet, og det skaber liv og synergi på tværs af hinandens interesser til glæde og værdi for vores kære beboere. Vi arbejder alle steder ud fra visionen Længst Muligt I Eget Liv, selvstændighed, værdighed og meningsfuldhed er fundamentale værdier i vores respektfulde og anerkendende tilgang. På Madsbyhus arbejder vi med Tom Kitwoods teori. Vores forskellighed er vores styrke, og bidrager til en stor rummelighed og forpligtende tolerance, både blandt borgere og personale. Vi værdsætter det tværfaglige samarbejde i husene, velvidende at en stærk tværfaglighed fordrer en velfunderet monofaglighed. Vi tager alle ansvar for at sikre et godt arbejdsmiljø i en travl hverdag, hvor alle trækker på samme hammel. Vores personalesammensætning er bred og består af social- og sundhedspersonale, sygeplejersker, husassistenter, aktivitetsmedarbejdere, servicepersonale, køkkenpersonale, pedeller og administrativt personale. I alt er vi ca. 65 dedikerede kolleger på Ulleruphus og 16 på Madsbyhus, der går sammen men ikke nødvendigvis i takt. Vi værdsætter hinandens forskellighed og muligheden for at se tingene fra forskellige perspektiver. Som sygeplejerske vil du komme til et indgå i et sygeplejeteam bestående af 2 andre sygeplejersker. Vi forventer, at du har mindst 2 års erfaring som sygeplejerske kan trives i en til tider hektisk hverdag, hvor du skal træffe hurtige beslutninger er god til at planlægge og kan bevare overblikket har gode samarbejdsevner og er imødekommende har lyst til og gerne erfaring i håndteringen af borgere med komplekse og omskiftelige problemstillinger kan håndtere et stort ansvar og arbejde selvstændigt samt være tovholder i den kontinuerlige rehabiliterende faglige udvikling kan vejlede og undervise tværfagligt og understøtte kompetenceudviklingen i hele huset har viden om og kan arbejde med tidlig opsporing anvender og har erfaring med brugen af IT. Vi dokumenterer i omsorgssystemet KMD Nexus og benytter iPads gerne har erfaring fra arbejdet på et plejehjem erfaring og viden om demens er et fleksibelt, loyalt og ordentligt menneske vil deltage i den personlige pleje ved de komplekse borgere. Vi tilbyder Et spændende, udfordrende og selvstændigt job i en værdibaseret organisation En god mulighed for faglig og personlig udvikling Introduktionsforløb med individuelle hensyn En organisation, som arbejder målrettet med udvikling af fagligheden gennem refleksion og ugentlige beboerfora En organisation, som vægter arbejdsmiljø højt, og hvor ledelsen er meget synlig i hverdagen for at støtte medarbejdere i faglige udfordringer En organisation, der vægter et godt pårørende samarbejde med en høj grad af medinddragelse En arbejdsplads med højt til loftet, plads til humor og en god omgangstone Ugentlige sygeplejemøder. Om jobbet Vi udfører kompleks og grundlæggende sygepleje til borgere i eget hjem jf. Lov om Sygepleje Vi oplever et stort flow af borgere, både korte og livslange borgerforløb Vi yder sygepleje til svært syge og døende borgere i terminale forløb Vi arbejder med et højt demensfagligt niveau Vi prioriterer et tæt tværfagligt samarbejde. Vil du vide mere Yderligere oplysning om stillingen fås ved henvendelse til centerleder: Ea Seeger Hanmann, tlf. 41640289. E-mail, ea.hanmann@fredericia.dk. Løn og ansættelsesforhold I henhold til gældende overenskomst. Der er tale om 2 faste stillinger på 30 timer ugentligt, dagvagter i tidsrummet 7-17. Der er ikke fast weekendarbejde, men vagter på helligdage. Tiltrædelse 1. maj 2021. Send ansøgning online Fredericia Kommune benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Du opfordres til at sende din ansøgning eksamensbevis samt relevante bilag online. Læs mere om onlineansøgning via www.fredericia.dk. Ansættelsessamtaler forventes afholdt 18. marts 2021. Ansøgningsfrist 11. marts 2021.1011000000000aDK_DSRDKDanmark228DKK2021-03-11T00:00:000000https://fredericia.career.emply.com/ad/2-sygeplejersker-til-madsbyhus-og-ulleruphus-plejehjem-samt-aeldreboliger/ay652s/da0EuropaDanmarkJyllandSyd- og SønderjyllandFredericia3757809Fredericia Kommune1Gothersgade 207000FredericiaDKDanmarkDKDanmark3757809_logo_large.jpg3757809_logo_small.jpg0EaSeeger Hanmann
Gothersgade 20
7000ea.hanmann@fredericia.dk41640289FredericiaDKDanmarkDKDanmark
7Deltid30 timerSkiftende vagtergældende overenskomstd. 1. Maj 20212 sygeplejersker til plejehjemmet Madsbyhus og Ulleruphus samt Ældreboliger1Dansk3Læse/ tale323108Sygeplejerske371Sygeplejerske365132084EaSeeger Hanmann
Gothersgade 20
7000ea.hanmann@fredericia.dk41640289FredericiaDKDanmark
da-DK
Praktisk information
Oprettet:
16-02-2021
Udløber:
11-03-2021
Kviknummer:
330523344
Jobtype:
Deltid
Arbejdsområde:
Sygeplejerske
Stillingsbetegnelse:
Sygeplejerske
Sprog:
Dansk Læse/ tale
Arbejdstimer pr. uge:
30 timer
Arbejdstid:
Skiftende vagter
Aflønnes efter:
gældende overenskomst
Beliggenhed

Du har ikke knyttet nogen dokumenter til din ansøgning. Klik på 'OK' knappen nedenfor for at sende din ansøgning alligevel eller klikke på knappen "Annuller" og vedhæfte dokumenter, før du sender din ansøgning igen

Save job

Del dette job

linkedin
googleplus

Værktøjskasse

Gem annonce
Jobagent fra DSRjob

Opret en jobagent og lad jobbet komme till dig. Udfyld dine søge kriterier, og din profil vil dagligt blive matchet mednye jobannoncer fra DSRjob - direkte til din mailbox....